Konig CMP-BARSCAN21 manual

Vis en manual for Konig CMP-BARSCAN21 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Strekkodeleser
  • Model/navn: CMP-BARSCAN21
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 657
658
Gruppe 4: Terminator
Gå ind i gruppe Forlad
TASTATUR
INGEN CR (*)
MELLEMRUM TAB
ESC CTRL-C
EXEC
Side: 658
659
Gruppe 4: Terminator
Gå ind i gruppe Forlad
RS-232
INGEN CR (*)
CR/LF LF
MELLEMRUM TAB
ESC CTRL-C
STX.ETX X ON. X OFF
EOT
Side: 662
663
Gruppe 7: RS-232 parametre
Gå ind i gruppe Forlad
TRANSMISSIONSHASTIGHED
2400 9600 (*)
14400 28800
57600 115200
230400
DATA BIT
BIT 7
BIT 8 (*)
Side: 663
664
Gruppe 7: RS-232 parametre
Gå ind i gruppe Forlad
PARITET
INGEN (*) ULIGE
LIGE
HANDSHAKING
INGEN (*) X ON/ X OFF
STREGKODELÆSER KLAR DATA KLAR
ACK/NAK
Side: 664
665
Gruppe 7: RS-232 parametre
Gå ind i gruppe Forlad
(ACK/NAK SVARTID CTS OBSERVATIONSTID:)
100ms 300ms
500ms 1 sek
3 sek (*) 5 sek
10 sek 00
Side: 688
689
Gruppe 18: FORKORTE START/SLUT TEGN
Gå ind i gruppe Forlad
FORKORTE START TEGN
FORKORTE SLUT TEGN
1.) Scan etiketten Gå ind i gruppe 18.
2.) Scan etiketten start eller slut.
3.) Se tabellen ASCII for den passende HEX kode.
4.) Scan to cifre i tabellen Hex.
5.) Scan etiketten Bekræft i tabellen Hex.
6.) Scan etiketten Forlad.
RYD
Ryd Start & Slut tegn
1.) Scan etiketten Gå ind i gruppe 19.
2.) Scan etiketten start eller slut.
3.) Scan etiketten Ryd.
4.) Scan etiketten Forlad.
Side: 697
698
ASCII TABEL
For eksempel:
ASCII KODE HEX
ESC 1B
DEL 7F
Side: 700
701
TILDELING AF PIN
10 Pin Modulært stik
RJ-45 hanstik 10P10C TTL
OPTISK
LÆSEPEN
KB RS-232 KB USB
1 X X X X
2 X X X X
3 PWR-CTL X X X
4 GND GND GND GND GND
5 GOD-AFLÆSNING GOD-AFLÆSNING PC-DATA X PC-DATA
6 DATA DATA PC-CLK X PC-CLK
7 VCC VCC VCC VCC VCC
8 SW-DET X KB-CLK X X
9 S.O.S. X KB-DATA X X
10 X X X RX X
RS-232 Signaludgang
Funktion DB9F+DC (eller uden DC)
GND 5
CTS 7
RTS 8
RX 3
TX 2
VCC+5V 9
Bemærk:
Til PC programmer er et kabel med et jævnstrømsstik nødvendigt for at acceptere en ekstern strømindgang.
DB9F+DC –Stik
Indre (+)
Side: 703
704
NORSK
Strekkodeleser
Installere USB-skanneren
For å installere USB-skanneren må vertsenheten ha en USB-port for å motta data fra skanneren. Følg
stegene som gitt under:
1.) Pass på at skanneren har riktig tilkobling til USB-porten til vertsenheten.
2.) Koble kabelen til USB-porten til enheten.
3.) Hvis LED-indikatoren lyser og summeren lyder, er skanneren klar til bruk.
Konfigurasjon av strekkodeskanneren
Oppsettsprosedyrer
1.) Finn en gruppe som inneholder parametrene som skal endres.
2.) Skann etiketten ”Legg inn gruppe-nr”. Skanneren vil avgi en pipelyd for å indikere at oppsettet er i
gang.
3.) Skann etiketten som representerer parameteren som skal endres.
4.) Skann ”Exit” for å avslutte gruppen som nå er valgt, skanneren vil pipe.
5.) Gjenta prosedyren for de andre gruppene, inkludert parameteren som skal endres.
Eksempel 1:
Still inn driftsmodus til ”Continuous mode”.
1) Skann ”Legg inn gruppe 5”.
2) Skann ”Kontinuerlig/utløsing av”.
3) Skann ”Gå ut”.
Eksempel 2:
Definer blokkstartstrengen som ”#” og blokksluttstrengen som ”SLUTT”
1) Skann ”Legg inn gruppe 6”
2) Skann blokkstart
3) Se ASCII-tabellen (side 50) og finn kodenummeret i heksa-desimal: # ASCII =>23 heks
De tosifrede numrene er: 2 3
4) Se tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 49) og skann de tosifrede etikettene i henhold til dette.
5) Skann ”Bekreft”-etiketten i tabell-heks
6) Skann ”blokkslutt”
7) Se ASCII-tabellen for kodenumrene i heksa-desimal (E => 45, N => 4E, D => 44)
8) Se tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 49) og skann de sekssifrede etikettene i i rekkefølge.
4 5 4 E 4 4
9) Skann ”Bekreft”-etiketten i tabell-heks.
10) Gå tilbake til gruppe 6 og skann Gå ut.
Eksempel 3:
Innstilling av fast strekkodelengde (f.eks. Gruppe 9-1 innskutt 2 OF 5, strekkodelengde = 15 sifre):
1) Skann Legg inn gruppe 9-1-etiketten
2) Skann Lengdedefinisjon-etiketten
3) Skann de firesifrede etikettene i tabell-heks (side 49)
Tips:
• Se konverteringstabellen for heksadesimal-desimal (side 52) for å få strekkodelengden i heksadesimalt
nummer 15 des => 0F heks
• De firesifrede numrene er: 0 F 0 F
• Se tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 49) og skann de firesifrede etikettene i henhold til dette.
4) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 49)
5) Gå tilbake til gruppe 9-1 og skann Gå ut-etiketten.
Eksempel 4:
3-setts innstilling av strekkodelengde (dvs. gruppe 9-4: KINAPOST, de 3 innstillingene for strekkodelengde er
som følger):
11 sifre
28 sifre
43 sifre
Side: 704
705
1) Skann Legg inn gruppe 9-4-etiketten
2) Skann Brukerdefinisjon-etiketten
3) Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (side 49)
Tips:
• Se konverteringstabellen for heksadesimal-desimal (side 52) for å få de 3 settene med
strekkodelengder i heksadesimalt nummer.
11des =>0B heks
11des =>1C heks
43des =>2B heks
• Se tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 49) og skann de 3 sett-etikettene i henhold til dette. 0B 1C 2B
4) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 49)
5) Gå tilbake til gruppe 9-4 og skann Gå ut-etiketten.
Oppsettsflytskjema
A. Legg inn gruppe
B. Velg elementer
C. Gå ut
Still inn alle standarder Vis versjon
Advarsel: Alle nåværende innstillinger vil gå tapt og nullstilles til fabrikkstandard.
Merk: (*) angir standardinnstilling. Valg markert av ( ) er bare tilgjengelig på forespørsel.
Side: 705
706
Gruppe 0: Grensesnittvalg
Legg inn gruppe Gå ut
Tastatur RS-232
(DTMF) (OCIA)
Reservert 2 Reservert 3
Reservert 4
Merk: Grensesnittet er forhåndsinnstilt på fabrikken i henhold til enhetens modell.
Side: 706
707
Gruppe 1: Enhetsvalg for tastaturgrensesnitt
Legg inn gruppe Gå ut
PC/AT, PS/2 (*) Reservert A
Reservert B Reservert C
Reservert D Reservert E
Reservert F Reservert G
Reservert H Reservert I
Reservert J Reservert K
Merk: Valg markert av ( ) er bare tilgjengelig på forespørsel.
Side: 707
708
Gruppe 1: Enhetsvalg for tastaturgrensesnitt
Legg inn gruppe Gå ut
Reservert L Reservert M
Reservert N Reservert O
Reservert P Reservert Q
Reservert R Reservert S
Reservert T Reservert U
Reservert V Reservert W
Side: 708
709
Gruppe 2: Forsinkelse mellom tegn
Legg inn gruppe Gå ut
Start tastaturinnstilling
1.) Skann legg inn gruppe 2-etiketten.
2.) Skann innstillingsetiketten for start av tastatur (eller RS-232/USB).
3.) Skann de to sifferetikettene i tabell-heks.
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks.
Start USB-innstilling Start RS-232-innstilling
Standardverdi for tastatur: 05
Standardverdi for RS-232: 00
Standardverdi for USB: 05
Side: 709
710
Gruppe 3: Språk for tastaturgrensesnitt
Legg inn gruppe Gå ut
U.S.A. (*) England
Frankrike Tyskland
Italia Belgia
Sverige/Finland Spansk
Danmark Portugal
Sveits Norge
Merk: (*) angir standardinnstilling
Side: 710
711
Gruppe 3: Språk for tastaturgrensesnitt
Legg inn gruppe Gå ut
Canada Nederland
Polen Japan
Reservert 1 Reservert 2
Reservert 3 (IBM Think-pad for Japan)
Panasonic CF-II for Japan
Merk: Valg markert av ( ) er bare tilgjengelig på forespørsel.
Side: 711
712
Gruppe 4: Terminator
Legg inn gruppe Gå ut
TASTATUR
INGEN CR (*)
SPACE TAB
ESC CTRL-C
EXEC
Side: 712
713
Gruppe 4: Terminator
Legg inn gruppe Gå ut
RS-232
INGEN CR (*)
CR/LF LF
SPACE TAB
ESC CTRL-C
STX.ETX X PÅ. X AV
EOT
Side: 713
714
Gruppe 5: Skannemodus
Legg inn gruppe Gå ut
1. Utløser av/på
2. Utløser på/god avlesning av (*)
3. Utløser på/god avlesning av/forsinkelsestidsavbrudd =?
4. Kontinuerlig/utløsing av
5. Kontinuerlig/LED alltid på
6. Kontinuerlig/ingen utløsing
Innstilling for Forsinkelsestimeout:
1.) Skann Legg inn gruppe 5-etiketten.
2.) Skann etikett 3 ”Forsinkelsestimeout”.
3.) Skann de to sifferetikettene i tabell-heks.
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks.
5.) Skann Gå ut-etiketten.
Merk: Innstilling for skannemodus er bare tilgjengelig for CCD/Lasertype skanner.
Side: 714
715
Gruppe 5: Skannemodus
Legg inn gruppe Gå ut
BLINKING AV (*)
BLINKING PÅ
Merk: Denne programmeringsinnstillingen er bare tilgjengelig i kontinuerlig modus.
Side: 715
716
Gruppe 6: Blokkstart og blokkslutt
Legg inn gruppe Gå ut
Blokkstart Blokkslutt
Innstilling for blokkstart og blokkslutt:
1.) Skann Legg inn gruppe 6-etiketten
2.) Skann etiketten for blokkstart og blokkslutt
3.) Se ASCII-tabellen, skann to sifre i tabell-heksen for å representere ett tegn, maksimalt 10 tegn
kan aksepteres
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks
5.) Skann Gå ut-etiketten
Slett
Slett Blokkstart og blokkslutt:
1.) Skann Legg inn gruppe 6-etiketten
2.) Skann etiketten for blokkstart og blokkslutt
3.) Skann Slett-etiketten
4.) Skann Gå ut-etiketten
5.) Skann Gå ut-etiketten
Side: 716
717
Gruppe 7: RS-232-parametre
Legg inn gruppe Gå ut
OVERFØRINGSHASTIGHET
2400 9600 (*)
14400 28800
57600 115200
230400
DATA BIT
BIT 7
BIT 8 (*)
Side: 717
718
Gruppe 7: RS-232-parametre
Legg inn gruppe Gå ut
PARITET
INGEN (*) ULIKE
LIKE
KOMMUNIKASJONSSJEKK
INGEN (*) X PÅ/ X AV
SKANNER KLAR DATA KLAR
ACK/NAK
Side: 718
719
Gruppe 7: RS-232-parametre
Legg inn gruppe Gå ut
(ACK/NAK RESPONSTID CTS OBSERVASJONSTID:)
100 ms 300 ms
500 ms 1 sek
3 sek (*) 5 sek
10 sek 00
Side: 720
721
Gruppe 8: KODE 39 / KODE 32
Legg inn gruppe Gå ut
Aktiver KODE 32 Deaktiver KODE 32
Side: 721
722
Gruppe 9-1: Innskutt 2 AV 5
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE DEAKTIVERE
TEGN FOR SENDEKONTROLL
AKTIVERE DEAKTIVERE
VERIFISER SJEKKSUM
AKTIVERE DEAKTIVERE
INNSTILLINGER FOR STREKKODELENGDE
Lengdefinisjon
Min: 4
Maks: 48
1.) Skann Legg inn gruppe 9-1-etiketten.
2.) Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3.) Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5.) Skann Gå ut-etiketten.
Side: 722
723
INNSTILLING FOR BRUKERDEFINERT LENGDE
Brukerdefinert (3 sett tilgjengelig)
Min: 4
Maks: 48
1.) Skann Legg inn gruppe 9-1-etiketten.
2.) Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3.) Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5.) Skann Gå ut-etiketten.
Gruppe 9-2: Industriell 2 AV 5 / IATA
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
TEGN FOR SENDEKONTROLL
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
VERIFISER SJEKKSUM
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
Side: 723
724
INNSTILLING FOR STREKKODELENGDE
Min: 4
Maks: 24
1.) Skann Legg inn gruppe 9-2-etiketten.
2.) Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3.) Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5.) Skann Gå ut-etiketten.
INNSTILLING FOR BRUKERDEFINERT LENGDE
Brukerdefinert (3 sett tilgjengelig)
Min: 4
Maks: 24
1.) Skann Legg inn gruppe 9-2-etiketten.
2.) Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3.) Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5.) Skann Gå ut-etiketten.
Gruppe 9-2: Industriell 2 AV 5 / IATA
Legg inn gruppe Gå ut
IATA
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
Side: 724
725
Gruppe 9-3: Matrise 2 AV 5
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE DEAKTIVERE
TEGN FOR SENDEKONTROLL
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
VERIFISER SJEKKSUM
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
INNSTILLING FOR STREKKODELENGDE
Min: 4
Maks: 40
1.) Skann Legg inn gruppe 9-3-etiketten.
2.) Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3.) Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5.) Skann Gå ut-etiketten.
Side: 725
726
INNSTILLING FOR BRUKERDEFINERT LENGDE
Brukerdefinert (3 sett tilgjengelig)
Min: 4
Maks: 40
1.) Skann Legg inn gruppe 9-3-etiketten.
2.) Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3.) Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5.) Skann Gå ut-etiketten.
Side: 726
727
Gruppe 9-4: Kinapost
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
TEGN FOR SENDEKONTROLL
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
VERIFISER SJEKKSUM
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
INNSTILLING FOR STREKKODELENGDE
Min: 4
Maks: 40
6.) Skann Legg inn gruppe 9-4-etiketten.
7.) Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
8.) Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
9.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
10.) Skann Gå ut-etiketten.
Side: 727
728
INNSTILLING FOR BRUKERDEFINERT LENGDE
Brukerdefinert (3 sett tilgjengelig)
Min: 4
Maks: 40
6.) Skann Legg inn gruppe 9-4-etiketten.
7.) Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
8.) Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
9.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
10.)Skann Gå ut-etiketten.
Side: 728
729
Gruppe 10: Kode 128
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
AKTIVERE/DEAKTIVERE SJEKKSIFFER
AKTIVERE (*) (sender ikke sjekksiffer) DEAKTIVERE
UCC/EAN/128
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
Side: 729
730
Gruppe 11: KODE 11
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
ANTALL SJEKKTEGN
TO (*) ETT
TEGN FOR SENDEKONTROLL
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
AKTIVERE/DEAKTIVERE SJEKKSIFFER
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
Side: 730
731
Gruppe 12: Kode 93
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
VERIFISER SJEKKSIFFER
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
Side: 733
734
Gruppe 15: Kode 4
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
Side: 738
739
EAN-8 KONVERTER TIL EAN-13
AKTIVER 1 (legg til nuller først i strekkoden)
DEAKTIVERE (*)
AKTIVER 2 (legg til nuller midt i strekkoden)
Side: 740
741
Gruppe 16-5: ISBN/ISSN
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
TILLEGG 2/5
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
Side: 741
742
Gruppe 17: RSS-14
Legg inn gruppe Gå ut
RSS-14 AKTIVERE RSS-14 DEAKTIVERE
AI AKTIVERE AI DEAKTIVERE (*)
SJEKKSUM AKTIVERE SJEKKSUM DEAKTIVERE (*)
GS1-128 AKTIVERE GS1-128 DEAKTIVERE (*)
Side: 742
743
Gruppe 18: INNKORTE INNLEDNINGS-/AVSLUTNINGSTEGN
Legg inn gruppe Gå ut
INNKORTE INNLEDNINGSTEGN
INNKORTE AVSLUTNINGSTEGN
1.) Skann Legg inn gruppe 18-etiketten.
2.) Skann innlednings- eller avslutningsetiketten.
3.) Se ASCII-tabellen for korresponderende HEX-kode.
4.) Skann to tegn i tabell-heksen.
5.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
6.) Skann Gå ut-etiketten.
SLETT
Slett innledning og avslutning
1.) Skann Legg inn gruppe 19-etiketten.
2.) Skann innlednings- eller avslutningsetiketten.
3.) Skann Slett-etiketten.
4.) Skann Gå ut-etiketten.
Side: 743
744
Gruppe 19: Forhåndsdefinert kode-ID
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
Identifisere strekkode-ID
Den identifiserende strekkode-ID er en valgfri kode for å identifisere strekkoden til etiketten som brukeren
skanner inn. Vennligst se den forhåndsdefinerte strekkode-ID-en for ID-koden.
Side: 744
745
Gruppe 20: Brukerdefinert kode-ID-innstilling
Legg inn gruppe Gå ut
KODE 39/KODE 32 INNSKUTT 2 AV 5
INDUSTRIELL 2 AV 5 MATRISE 2 AV 5
KINAPOST KODE 128
KODE 93 KODE 11
MSI/PLESSEY
CODABAR/NW7
EAN-13 EAN-8
UPC-E UPC-A
KODE 4
Side: 745
746
Merk: Se ASCII-tabellen, skann inn de to heksadesimale etikettene i tabell-heksen for å representere ett tegn.
Advarsel: Pass på å deaktivere den forhåndsdefinerte kode-ID-en (gruppe 19) før oppsett.
Side: 746
747
Gruppe 21: Aktivere alle strekkoder
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE ALLE STREKKODER
Side: 747
748
Gruppe 22: Funksjonstastemulering
Legg inn gruppe Gå ut
AKTIVERE DEAKTIVERE (*)
Aktivere funksjonstastemulering:
1.) Skann Legg inn gruppe 22-etiketten.
2.) Skann Aktivere-etiketten.
3.) Skann Gå ut-etiketten.
For å koble en funksjonstast med inngangsdata vises det til funksjonstastetiketten for sin
heksadesimale representasjonen.
Eksempel: Blokkstartdata med F1
1.) Skann Legg inn gruppe 22-etiketten.
2.) Skann Aktivere-etiketten.
3.) Skann henholdsvis Etikett 0 og 1 i tabell-heksen.
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5.) Skann Gå ut-etiketten.
Funksjonstasttabell (Full ASCII-kode 39 tabell)
F1:01 F2:02 F3:03 F4:04
F5:05 F6:06 F7:07 F8:08
F9:09 F10:0A F11:0B F12:0C
Legg inn:0D *Tab:0E BS:0F Opp:10
Ned:11 Venstre:12 Home:14 End:15
PgUp:16 PgDn:17 Ins:18 Del:19
Esc:1B Høyre:13 S-Tab:1C
For å skanne strekkodeetiketten til en funksjonstast, må full ASCII aktiveres. Se hele ASCII-kode
39-tabellen for å produsere funksjonstastens strekkodeetikett.
Full ASCII-kode 39
Side: 748
749
Gruppe 23: Generelle parametre
LEGG INN GRUPPE GÅ UT
STORE BOKSTAVER (*) SMÅ BOKSTAVER
UNIVERSAL ALT-MODUS
Innstillinger for summertone og -lengde
SUMMERTONE (standard:21) SUMMERLENGDE (standard: *AA)
To set the default Buzzer Pitch or Buzzer Duration:
1.) Skann Legg inn gruppe 23-etiketten.
2.) Skann etiketten summertone eller summerlengde.
3.) Skann de to sifferetikettene i tabell-heks.
4.) Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5.) Skann Gå ut-etiketten.
Piping ved strøm på
AKTIVERE (*) DEAKTIVERE
Side: 749
750
Vedlegg:
Funksjonskode for PC XT/AT
F1 ($A) F2 ($B) F3 ($C)
F4 ($D) F5 ($E) F6 ($F)
F7 ($G) F8 ($H) F9 ($I)
F10 ($J) F11 ($K) F12 ($L)
Funksjonskode for PC XT/AT
Enter ($M) Tab ($N) BS ($O)
Opp ($P) Ned ($Q) Venstre ($R)
Høyre ($S) End ($U) ($B) PgUp ($V)
PgDn ($W) Ins ($X) Del ($Y)
Esc (%A) Home ($T)
Side: 751
752
ASCII-TABELL
For eksempel:
ASCII-KODE HEX
ESC 1B
DEL 7F
Side: 753
754
Forhåndsdefinert strekkode-ID
Strekkodesymbol Identifisere ID
EAN-13 A
EAN-8 B
UPCE C
Kode 39 / Kode 32 D
CODABAR E
Matrise 2 AV 5 F
Industriell 2 AV 5 / IATA G
Innskutt 2 AV 5 H
Kode 128 I
Kode 93 J
Kode 11 K
MSI-PLESSEY L
Merk:
Forhåndsinnstilte ID-verdier til den forhåndsdefinerte strekkode-ID kan endres hvis den brukerdefinerte
kode-ID er stilt inn og verdiene til identifiserende ID overskrives.
Side: 754
755
PIN-TILDELING
10-pins modulær plugg
RJ-45 hann 10P10C TTL WAND KB RS-232 KB USB
1 X X x X
2 x X X X
3 PWR-CTL x X x
4 GND GND GND GND GND
5 GOOD-READ GOOD-READ PC-DATA X PC-DATA
6 DATA DATA PC-CLK X PC-CLK
7 VCC VCC VCC VCC VCC
8 SW-DET x *KB-CLK X X
9 S.O.S. X KB-DATA x X
10 x x x RX x
RS-232 signalutgang
Funksjon DB9F+DC (eller uten DC)
GND 5
CTS 7
RTS 8
RX 3
TX 2
VCC + 5 V 9
Merk:
For PC-bruk, er en kabel med DC-plugg påkrevd for å akseptere en ekstern strøminngang.
DB9F+DC –plugg
Indre (+)

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig CMP-BARSCAN21 ennå.

Spør et spørsmål om Konig CMP-BARSCAN21

Har du et spørsmål om Konig CMP-BARSCAN21 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig CMP-BARSCAN21. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CMP-BARSCAN21 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.