Kenwood TTP 220 manual

Vis en manual for Kenwood TTP 220 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Kenwood
 • Produkt: Grilljern
 • Model/navn: TTP 220
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Ukrainsk, Slovakisk

Innholdsfortegnelse

Side: 34
Bruk holderhåndtaket til å løfte
brødet til Peek & View™ når som
helst uten å avbryte
brødristeprosessen.
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
● Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
● Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
sikkerhetshensyn
● Brent brød o.l. kan ta fyr, derfor må
du:
●
● aldri gå fra brødristeren mens den er
i bruk,
●
● ikke la brødristeren stå i nærheten av
eller under gardiner e.l. som kan ta
fyr,
●
● stille velger for bruningsgrad lavere
for tynne skiver eller tørt brød,
●
● ikke varme opp mat med fyll (f.eks.
pizza) - hvis det drypper ned i
brødristeren, kan den ta fyr.
●
● Rengjør smulebrettet regelmessig.
Smuler kan føre til røyk, eller brenne.
● For å unngå elektrisk støt må du
aldri:
●
● aldri la brødristeren, ledningen eller
støpselet bli våte, og
●
● putte hånden eller
metallgjenstander, f.eks. en kniv, inn
i brødristeren.
● Trekk alltid ut støpselet når
brødristeren ikke er i bruk, før
rengjøring og før du forsøker å fjerne
brød som har satt seg fast.
● Aldri sett en tallerken e.l. oppå
brødristeren, den kan bli
overopphetet og ta fyr.
● Du må aldri la ledningen henge ned
der et barn kan få tak i den.
● Vi anbefaler at du ikke bruker
brødristeren direkte under skap som
henger på veggen.
● Ikke flytt på brødristeren mens den
er i bruk.
● Du må aldri berøre varme overflater,
spesielt ikke den øverste delen av
metall.
● Ikke bruk tilbehør som ikke er
autorisert.
● Hvis det er tegn til skade på
brødristeren, må den ikke brukes.
Sørg for å få den undersøkt eller
reparert, se “service og
kundetjeneste”.
● Dette apparatet er ikke ment å skulle
brukes med en ekstern tidtaker eller
et separat fjernkontrollsystem.
● Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
● Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
● Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen.
Før du setter I støpselet
● Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av brødristeren.
● Dette apparatet er i samsvar med
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
35
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Norsk
Side: 35
Fr du bruker brdristeren for
frste gang
1 Vikle ledningen rundt
ledningsholderen p undersiden av
brdristeren .
 Bruk brdristeren n gang p
middels innstilling uten brd.
(Hendelen vil ikke holde seg nede
hvis ikke stpselet p brdristeren er
satt inn i kontakten.)
 I likhet med alle nye varmeelementer,
kan det vre at det lukter litt brent
av brdristeren frste gang du slr
den p. Dette er helt normalt og ikke
noe bekymre seg om.
deler
 velger for bolleoppsats/brdvarmer
 bolleoppsats/brdvarmer
 Peek & View -spake (med Hi-
Rise for ekstra hy lft)
 brunekontroll
 oppvarming-knapp med
indikatorlampe
 tine-knapp med indikatorlampe
 avbryt-knapp med indikatorlampe
 smulebrett
 kabelreservoar
slik bruker du
brdristeren
1 Koble brdristeren til
strmforsyningen.
2 Flytt bruningskontrollen til nsket
innstilling. Bruk en lav innstilling for
lett risting og for tynt eller trt brd.
3 Legg i brdet, muffinsen, bagelen
osv.
4 Senk hndtaket til det lses p
plass. "Avbryt"-knappen lyser.
(Hndtaket holder seg ikke nede hvis
ikke brdristeren er koblet til).
 Ved risting av frossent brd trykker
du p "avise"-knappen nr brdet er
senket. "Avise"-knappen lyser.
 Ved oppvarming av brd som er
ferdig, men har blitt kaldt igjen,
senker du brdet og trykker p
"varm p nytt"-knappen. "Varm p
nytt"-knappen lyser.
 Bruk holderhndtaket til lfte
brdet til Peek & View nr som
helst uten avbryte
brdristeprosessen.
 Hvis du vil stanse brdristingen i
prosessen trykker du p "avbryt"-
knappen. Da spretter brdet opp og
"avbryt"-knappen slukker.
5 Brdet spretter opp
automatisk, og for heve det mer,
lfter du hndtaket.
tips om bruk av
brdristeren
 Velg lavere innstilling for lett bruning,
til risting av bare n skive, eller til trt
brd.
 Nr du rister n enkelt brdskive kan
du merke forskjell i fargen p det
ristete brdet fra en side til den
andre dette er normalt.
 Trt/gammelt brd ristes raskere enn
ferskt brd, og tynne brdskiver
ristes raskere enn tykke brdskiver.
Derfor skal velgeren for bruningsgrad
stilles lavere enn vanlig.
 For oppn best resultater skal du
srge for at brdskivene er like
store, tykke og ferske.
 For f jevn bruning anbefaler vi at
du venter minst 30 sekunder mellom
hver automatisk tilbakestilling. Eller
du kan skru velgeren for
bruningsgrad p lavere innstilling nr
du rister brd i flere omganger.
 TT230 series Du fr best resultat
ved plassere store brdskiver p
langs i pningen.
36
Side: 36
sikkerhet ved bruk av
varmerist
1 Still aldri brunekontrollen hyere enn
nr du bruker varmeristen.
2 Ikke dekk varmeristen fullstendig.
3 Nr du bruker bolleoppsatsen, m
du ikke pakke inn maten i noe.
Plastomslag vil smelte og kan ta fyr.
Folie vil reflektere varmen og skade
brdristeren.
4 Hvis du bruker brdspaltene, hold
bolleoppsatsen nede s den ikke
kan brenne deg.
bruke bolleoppsatsen/
brdvarmeren
1 Lft bolleoppsatsen p plass ved 
trykke ned p velger for
bolleoppsats/brdvarmer .
2 Legg brdet opp risten
(oppvarmingen gr fortere hvis du
skjrer tykkere deler i to).
3 Brunekontrollen m ikke stilles
hyre enn .
4 Spaken kommer automatisk opp p
slutten av varmesyklusen. Snu
brdet og gjenta operasjonen. Pass
p slik at maten ikke svir seg.
5 Senk alltid varmestativet etter bruk
ved trykke p varmestativets
valgknapp til den lukkes.
stell og rengjring
1 Trekk stpselet ut av veggkontakten
og la brdristeren avkjle seg fr du
rengjr den.
2 Trekk ut smulebrettet og tm det.
Trk av brettet og skyv det p plass
igjen. Du br gjre dette
regelmessig.
3 Vask utsiden p brdristeren og
varmestativet med en fuktig klut og
trk deretter av. Ikke bruk
slipemidler.
service og kundetjeneste
 Dersom ledningen er skadet, m den
av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av KENWOOD eller en
autorisert KENWOOD-reparatr.
Hvis du trenger hjelp med:
 bruke apparatet eller
 service eller reparasjoner
kontakter du butikken du kjpte
apparatet i.
 Designet og utviklet av Kenwood i
Storbritannia.
 Laget i Kina.
VIKTIG INFORMASJON FOR
KORREKT AVHENDING AV
PRODUKTET I SAMSVAR MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EC.
P slutten av levetiden m ikke
produktet kastes som vanlig avfall.
Det m tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en forhandler
som tilbyr tjenesten. Ved avhende
husholdningsapparater separat unngs
mulige negative konsekvenser for milj
og helse som oppstr som en flge av
feil avhending, og gjr at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed
blir det betydelige besparelser p
energi og ressurser. Som en
pminnelse om behovet for kaste
husholdningsapparater separat, er
produktet merket med en sppelkasse
med kryss over.
37

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kenwood TTP 220 ennå.

Spør et spørsmål om Kenwood TTP 220

Har du et spørsmål om Kenwood TTP 220 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kenwood TTP 220. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TTP 220 Kenwood så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.