Kenwood TTM312 manual

Vis en manual for Kenwood TTM312 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Kenwood
  • Produkt: Grilljern
  • Model/navn: TTM312
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Ungarsk, Tjekkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 65
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
● Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
● Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
sikkerhet
● Brent mat kan ta fyr, så:
●
● ikke gå fra brødristeren mens den er
i bruk
●
● hold brødristeren unna gjenstander
(f.eks. gardiner) som kan ta fyr
●
● still brunekontrollen lavere for tynt
eller tørt brød
●
● ikke varm opp mat med topping
f.eks. pizza. Det kan ta fyr hvis det
drypper ned i brødristeren. Hvis du
varmer opp mat med fyll skal du
alltid bruke smørbrødkurven og følge
vedlagte bruksanvisning.
●
● Rengjør det avtakbare smulebrettet
regelmessig. Smuler kan ryke eller
brenne. Vær spesielt nøye med å
tørke opp smeltet ost eller andre
ingredienser fra smørbrød osv, som
kan falle ned på smulebrettet.
● Smørbrødpålegg kan smelte og
dryppe ned i brødristeren. Vær
forsiktig da det kan ta fyr.
● For å unngå elektrisk støt skal du
aldri:
●
● la brødristeren, ledningen eller
støpselet bli våte
eller
●
● ha hånden eller noe av metall,
bortsett fra smørbrødkurven, ned i
brødristeren.
● Trekk alltid støpselet ut av kontakten
når brødristeren ikke er i bruk, før
rengjøring eller før du forsøker å
fjerne en smørbrødkurv eller mat
som sitter fast.
● Ikke dekk brødristeren med en
tallerken eller annen gjenstand – det
kan føre til overoppheting og ta fyr.
● Ikke la ledningen henge ut over
benkekanten der et barn kan få tak i
den.
● Vi anbefaler at du ikke bruker
brødristeren direkte under skap som
henger på veggen.
● Ikke flytt på brødristeren mens den
er i bruk.
● Ikke berør varme overflater, spesielt
metallet oppå og smørbrødkurven.
FORSIKTIG: Panelet oppå blir
spesielt varmt når
brødristeren er i bruk.
● Ikke bruk uautorisert tilbehør.
● Ikke bruk makt for å få mat inn i
brødristeren da det kan bli vanskelig
å fjerne den. Ikke legg i brød som er
falt fra hverandre.
● Ikke bruk en brødrister som er
skadet. Få den ettersett eller
reparert: se "service og
kundetjeneste".
● Velg relevant effektnivå til det som
skal ristes. Se tabellen "råd og vink
om hvordan du bruker brødristeren".
● Brødristeren steker ikke rått kjøtt
eller fisk.
● Stek ingredienser som kjøtt eller fisk
godt, eller varm det opp godt, før du
tilsetter dem i maten, og pass på at
alle ingrediensene er gjennomvarme
før de serveres. Ikke varm opp
ingrediensene mer enn en gang.
● Dette apparatet er ikke ment å skulle
brukes med en ekstern tidtaker eller
et separat fjernkontrollsystem.
● Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
● Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
● Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen
Norsk
56
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Side: 66
Før du setter I støpselet
● Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av brødristeren.
● Dette apparatet er i samsvar med
EØS-direktiv 89/336/EEC.
før du bruker brødristeren for
første gang
1 Fest overflødig ledning i
oppbevaringsklipsene nederst .
2 Still brunekontrollen på 5 og bruk
brødristeren en gang på høy effekt
uten brød. Gjenta for lav effekt.
Merk: dette tar lenger på lav effekt.
● Som med alle nye varmelementer
kan brødristeren lukte svidd når den
slås på for første gang. Dette er
normalt, og ikke noe å bry seg om.
3 Vask smørbrødkurven og klypen i
varmt såpevann, og tørk godt.
deler
 panel
 hendel til justerbar sprekk
 stort avtakbart smulebrett
 Peek & View™ bærehendel
 brunekontroll
 avbryt-knapp med indikatorlampe
 knapp med indikatorlys for
risting på kun én side, f.eks.
bagels
	 høyeffekts-knapp med
indikatorlampe

 laveffekts-knapp med
indikatorlampe
 klype
Side: 67
 smørbrødkurv

 ledningsoppbevaring
slik bruker du
brødristeren
Merk: All fylt mat som f.eks.
smørbrød, skal ristes ved bruk av
smørbrødkurven, se "riste mat i
smørbrødkurven".
1 Sett støpselet i kontakten og du
hører en pipelyd.
2 Juster sprekkvidden slik at det
passer maten . FORSIKTIG:
vær forsiktig slik at du ikke
berører det øvre panelet, det
kan være varmt.
3 Legg i brød, muffin, bagel, croissant
osv. Ikke bruk makt til å trykke
maten ned i brødristeren.
4 Senk bærehendelen .
5 Flytt brunekontrollen til ønsket
innstilling. Bruk lav bruneeffekt til lett
risting og til tynt eller tørt brød.
6 Velg ønsket knapp (dvs. høy effekt,
lav effekt eller bagel). Valgt knapp og
avbryt-knappen lyser, du hører en
pipelyd og ristingen begynner.
● Når du rister en bagel skal
skjæresiden vende mot brødristerens
forside.
● Merk: Når du bruker bagel-knappen
til å riste, rister elementet foran med
høyere varme enn elementet bak i
brødristeren. Dette fører til at
bare én side blir ristet.
● Du kan bruke bærehendelen til å
løfte maten til Peek & View™ når
som helst uten å avbryte ristingen.
7 Du kan stanse ristingen når som
helst ved å trykke på avbryt-
knappen. Brødristeren gir fra seg en
pipelyd for å angi at risingen er
avbrutt og knappelysene slukker.
8 Når ristingen nesten er ferdig gir
brødristeren fra seg en pipelyd, og
snart etter slukker knappelysene og
brødristeren stanser. Maten spretter
IKKE opp.
9 Bruk bærehendelen til å løfte opp
maten.
10Etter bruk skal du trekke støpselet ut
av kontakten.
bruke klypen
● Trekk støpselet ut av kontakten, bruk
bærehendelen til å løfte opp maten
og bruk klypen til hjelp når du tar ut
små ting som muffins.
FORSIKTIG: Unngå å berøre
metalldelene med klypen.
57
Side: 68
riste mat i brødkurven
● Kok eller varm opp
ingredienser som kjøtt eller
fisk godt før du har dem i
brødet, og pass på at alle
ingrediensene er
gjennomvarme før de
serveres. Ikke varm opp
ingrediensene mer enn en
gang.
● Ikke la varme ingredienser
avkjøles før du rister maten.
● Pass på at alle ingredienser,
spesielt kjøtt eller fisk, er
friske og brukes innen
utløpsdatoen.
● Bruk andre
grønnsakingredienser ved
romtemperatur for å unngå at
de avkjøler de varme, kokte
ingrediensene.
● Når du skjærer over panini eller
ciabatta osv. skal du ikke skjære
dem helt over, men la den nederste
siden henge sammen slik at smeltet
ost ikke drypper ned i brødristeren.
● Skjær maten tynt – ikke bruk store
biter.
● Vær forsiktig når du bruker
ingredienser som kan smelte og
renne ut av brødet. Vi anbefaler ikke
bruk av fyll med mye fett o.l. da det
kan dryppe ned i brødristeren og
være vanskelig å rengjøre.
● Ha litt smør på utsiden av
smørbrødet og legg fyllet mellom de
usmurte sidene. Dette bidrar til å
unngå at smørbrødet blir brent
utenpå. Ikke bruk magre smøreoster
osv, da de ikke passer til risting.
● Sørg for at fyllet has jevnt på.
● Bruk alltid brød og lignende som
passer til smørbrødkurven. Ikke bruk
makt til å trykke maten ned i
brødristeren.
1 Sett støpselet i veggkontakten. Du
hører en pipelyd.
2 Ha maten i smørbrødkurven og lukk
den.
3 Juster sprekken slik at den passer til
smørbrødkurven . FORSIKTIG:
Vær forsiktig slik at du ikke
berører det øvre panelet, det
kan være varmt.
4 Senk bærehendelen  og ha
smørbrødkurven ned i sprekken 
med håndtaket pekende motsatt vei
til kontrollene.
5 Flytt brunekontrollen til ønsket
innstilling.
6 Velg ønsket knapp (dvs. lav effekt).
Valgt knapp og avbryt-knappen lyser,
du hører en pipelyd og ristingen
begynner.
● For å følge med på ristingen kan
smørbrødkurven løftes opp uten at
ristingen avbrytes.
7 Trykk på avbryt-knappen hvis du vil
avslutte ristingen. Brødristeren gir fra
seg en pipelyd for å angi at ristingen
er avbrutt, og knappelysene slukner.
8 Når ristingen er nesten ferdig hører
du en pipelyd og snart etter slukkes
knappelysene og ristingen stanser.
Maten spretter IKKE opp.
9 La den ristede maten ligge i 1 minutt
i brødristeren før den serveres.
10Ta ut smørbrødkurven og åpne den,
og ha maten over på en tallerken.
11Etter bruk skal du trekke støpselet ut
av kontakten.
FORSIKTIG:
● Smørbrødkurven er svært
varm. Pass på at du setter
den på en varmebestandig
overflate, og vær forsiktig når
du håndterer den.
● Pass på at ingrediensene er
godt gjennomvarmet før
servering.
● Vær forsiktig når du tar en bit
av maten, da fyllet kan være
svært varmt.
58
Side: 69
råd og vink ved bruk av brødristeren
Dette er kun anbefalinger. Etter kort tid vil du av erfaring vite hvilken innstilling som
passer best for deg. Det er tilrådelig å begynne med en lav innstilling til du blir vant
til brødristeren.
59
effektnivå eksempler på matvarer anbefalt
innstilling
Bagel • Bagel 4-6
For risting av bare
én side
Høy • Ferdigskåret kjøpebrød 4-6
• Riste vafler 4-6
Lav • Fylte små rundstykker/ciabatta 9-10
• Sjokolade-croissant 3-5
• Brød 4-6
• Fylt croissant 4-6
• Fylt smørbrød 6-8
råd og vink:
● Ikke lag sprekken for smal eller lukk smørbrødkurven for stramt slik at maten
klemmes sammen.
● Skivene skal skjæres pent og ikke ha ujevne kanter.
● Til frossent brød skal du bruke en brunekontroll som er høyere enn vanlig for
den typen brød.
● Skjær maten tynt – ikke bruk store biter.
● Tørt/gammelt brød rister raskere enn ferskt brød, og tynne skiver ristes
raskere enn tykke skiver. Brunekontrollen skal derfor stilles på lavere
temperatur enn vanlig.
● For best resultat skal du passe på at brødskivene er av jevn tykkelse og
størrelse, og like ferske.
● For å få jevn bruning anbefaler vi at du venter minst 30 sekunder mellom hver
risting slik at kontrollen automatisk tilbakstilles. Eller du kan velge lavere
brunekontroll når du skal riste mer.
matsikkerhet
● Kok eller varm opp ingredienser som kjøtt eller fisk godt før du
har dem i brødet, og pass på at alle ingrediensene er
gjennomvarme før de serveres. Ikke varm opp ingrediensene
mer enn en gang.
● Ikke la varme ingredienser avkjøles før du rister maten.
● Pass på at alle ingredienser, spesielt kjøtt eller fisk, er friske
og brukes innen utløpsdatoen.
● Bruk andre grønnsakingredienser ved romtemperatur for å
unngå at de avkjøler de varme, kokte ingrediensene.
Side: 70
stell og rengjøring
1 Før rengjøring skal du trekke
støpselet ut av kontakten og la
brødristeren kjøle seg ned.
Smørbrødkurven og klypen må være
helt kalde før du vasker dem.
2 Vask smørbrødkurven og klypen i
varmt såpevann, og tørk godt.
3 Trekk ut smulebrettet . Rengjør det
og sett det tilbake. Gjør dette
regelmessig: smuler kan ryke eller ta
fyr. Vær spesielt nøye med å tørke
smeltet ost og andre ingredienser av
smørbrødkurven osv., som kan falle
ned på smulebrettet.
4 Tørk av utsiden på brødristeren med
en fuktig klut, og tørk.
● Ikke vask noen av delene i
oppvaskmaskinen.
service og kundetjeneste
● Dersom ledningen er skadet må den
av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av KENWOOD eller en
autorisert KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp med å:
● bruke apparatet eller
● service eller reparasjoner
kontakt forhandleren der du kjøpte
apparatet.
VIKTIG INFORMASJON FOR
KORREKT AVHENDING AV
PRODUKTET I SAMSVAR MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EC.
På slutten av levetiden må ikke
produktet kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en forhandler
som tilbyr tjenesten. Ved å avhende
husholdningsapparater separat unngås
mulige negative konsekvenser for miljø
og helse som oppstår som en følge av
feil avhending, og gjør at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed
blir det betydelige besparelser på
energi og ressurser. Som en
påminnelse om behovet for å kaste
husholdningsapparater separat, er
produktet merket med en søppelkasse
med kryss over.
60

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kenwood TTM312 ennå.

Spør et spørsmål om Kenwood TTM312

Har du et spørsmål om Kenwood TTM312 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kenwood TTM312. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TTM312 Kenwood så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.