Kenwood kMix HMX75 manual

Vis en manual for Kenwood kMix HMX75 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Kenwood
  • Produkt: Miksestav
  • Model/navn: kMix HMX75
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 56
sikkerhet
l Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
l Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
l Sørg for at ledningen er helt viklet
av ledningsvikleren før du bruker
håndmikseren.
l Du må aldri legge selve håndmikseren i
vann eller la ledningen bli våt.
l Hold fingre, hår, klesplagg og redskap
unna bevegelige deler.
l La aldri ledningen berøre varme overflater
eller henge ut over benkekanten der et
barn kan få tak i den.
l Bruk aldri en skadet håndmikser. Få den
ettersett eller reparert, se «service og
kundetjeneste».
l Bruk aldri uautorisert tilbehør.
l Trekk alltid støpselet ut av kontakten når
håndmikseren ikke er i bruk, før du setter
på eller tar av deler, eller før rengjøring.
l Apparater kan brukes av personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller som mangler erfaring eller
kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller
veiledning om trygg bruk av apparatet og
de forstår farene det innebærer.
l Feil bruk av maskinen kan forårsake
personskader.
l Dette apparatet må ikke brukes av barn.
Hold apparatet og den tilhørende ledningen
utenfor barns rekkevidde.
57
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Norsk
Side: 57
l Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke
leker med apparatet.
l Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert
ansvar ved feilaktig bruk eller dersom
apparatet ikke er brukt i henhold til denne
bruksanvisningen
58
før du setter støpselet i
kontakten
l Pass på at strømtilførselen
stemmer overens med det
som står på undersiden av
håndmikseren.
l Dette apparatet overholder
EC-forordning 1935/2004 om
materialer og gjenstander som er
bestemt å komme i kontakt med
næringsmidler.
før du bruker håndmikseren
for første gang
l Rengjør delene se «stell og
rengjøring».
deler
a hastighetsbryter
b utløserknapp til redskap
c visper
d ledningsvikler
e elteblad med ekstra krage
f elteblad uten ekstra krage
g oppbevaringsenhet
h stativ til oppbevaring av vispene
i stativ til oppbevaring av
eltebladene
j ledningsklips
slik bruker du
håndmikseren
1 Pakk ut ledningen fra
ledningsemballasjen d og sørg
at hastighetsbryteren a er i av
«O»-stilling.
2 Sett i vispene eller eltebladene
1 - snu og skyv til et positivt klikk
høres.
Viktig: Eltebladet med ekstra
krage e passer bare i det større
uttaket.
3 Plugg inn.
4 Med ingrediensene i en bolle med
en passende størrelse, plasser
vispene/eltebladene i bollen.
5 Dra hastighetsbryteren a bakover
for å nå ønsket hastighet (den
første prikken på hoveddelen
av stavmikseren er den
laveste hastighetsinnstillingen).
Legg prikken på siden av
hastighetsbryteren på linje med
den tilsvarende hastigheten.
l Ettersom blandingen tykner, øk
hastigheten.
l Dersom maskinen begynner å
bremse eller arbeidskraften, øke
hastigheten.
l Flytt hastighetsbryteren forover til
pulsering «P»-posisjon for å bruke
motor med maksimal hastighet.
den motoren vil operere for så
lenge pulsen avholdes posisjon.
6 Når blandingen har
ønsket konsistens, vrir du
hastighetsbryteren a tilbake
til «O» (av) og løfter vispene/
eltebladene ut av bollen.
7 Når du vil ta av redskapene, må
du sjekke at hastighetsbryteren
a er i «O»-posisjonen (av) og
trekke ut støpselet. Trykk på
utløserknappen for redskap b.
Hold fast i redskapskaftene mens
du løser ut redskapene.
Viktig:
l Kun elteblad - når du lager
brøddeig anbefaler vi at deigens
belastning ikke overskrider 450g
mel.
l For å beskytte håndmikser, bruk
den ikke lengre enn 3 minutter
i alle 5 minutters perioder med
deiger, tunge kakedeig, osv.
Slå den av så snart du har rett
konsistens.
Side: 58
hint
l Ved kreming for kakedeig,
bruker smør eller margarin ved
romtemperatur eller myke før bruk.
l For å unngå overbelastning bolle,
velger du en av en passende
størrelse.
l Store mengder og tykke blandinger
kan kreve en lengre blanding tid.
l Når du lager kremfløte, bruk en
bolle med høy side for å unngå
sprut.
59
Anbefalt hastighet for elteblad og visper
Legg merke til at dette kun er anbefalinger, og at valgt hastighet kan avhenge
av størrelsen på bollen, mengde, ingrediensene du blander og personlig
smak.
Øk gradvis til anbefalt hastighet nedenfor.
Mattype Anbefalt
maksimale
mengder
Anbefalte
hastigheter
Omtrentlig
tid
Elteblad
Eggehviter 8 4 – 5 3 minutter
Fløte 500 ml 1 – 5 4 minutter
Sukkerbrød 3 eggeblanding 4 – 5 5 minutter
Alt-i-en-kakeblandinger 600 g samlet
blanding
1 – 5 11
⁄2 - 2 minutter
Kakedeig 800 ml 4 – 5 1 minutt
Smuldre smør i melet
Tilsette vann for å
blande paideig
250 g mel 1 – 2
1
3 minutter
1 minutt
Fruktkake
Krame fett og sukker
Blande inn mel, frukt,
osv.
900 g samlet
blanding
5
1 – 2
4 minutter
1 minutt
Ekte glasur 4 eggeblanding 1 – 5 5 – 6 minutter
Elteblad
Brød 450 g mel 1 – 5 2 – 3 minutter
Elt på nytt
30 – 45
sekunder
stell og rengjøring
l Slå alltid håndmikseren av, trekk
ut støpslet og ta ut vispene eller
eltekrokene før rengjøring.
l Legg aldri selve håndmikseren i
vann, eller la ledningen bli våt.
l Bruk aldri skuremidler til å rengjøre
delene.
visper, eltekroker
l Vask for hånd eller i
oppvaskmaskinen, og tørk.
håndmikserenhet
l Rengjør med en fuktig klut, tørk
deretter.
Side: 59
oppbevaring
1 Snurr ledningen rundt basen på
stavmikseren 2 og klips sammen
ledningen med ledningsklipsen.
2 Sett håndmikseren rett opp og ned
i oppbevaringsenheten g mens du
passer på at støpsel og håndtak
vender bort fra stativene 3.
3 Oppbevar vispene c i de to
oppbevaringsstativene på utsiden
h.
4 Oppbevar eltebladene e og f i
de to oppbevaringsstativene på
innsiden i.
service og
kundetjeneste
l Dersom ledningen er skadet, må
den av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av Kenwood eller en
autorisert Kenwood-reparatør.
l Hvis du har problemer med å
bruke apparatet ditt, må du
sjekke «feilsøkingsveiledningen» i
håndboken eller gå til
www.kenwoodworld.com før du
kontakter oss for hjelp.
l Vennligst merk at produktet
ditt dekkes av en garanti som
overholder alle lovforskrifter
angående eksisterende garanti- og
forbrukerrettigheter i landet der
produktet ble kjøpt.
l Hvis Kenwood-produktet ditt
har funksjonssvikt eller du finner
defekter på det, må du sende
eller ta det med til et autorisert
KENWOOD-servicesenter. Du
finner oppdatert informasjon om
hvor ditt nærmeste autoriserte
KENWOOD-servicesenter er, på
www.kenwoodworld.com eller på
nettstedet for landet ditt.
l Designet og utviklet av Kenwood i
Storbritannia.
l Laget i Kina.
VIKTIG INFORMASJON OM
KORREKT KASTING AV
PRODUKTET I HENHOLD
TIL EU-DIREKTIVET OM
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK
UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)
På slutten av levetiden må ikke
produktet kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en
forhandler som tilbyr tjenesten. Ved
å avhende husholdningsapparater
separat unngås mulige negative
konsekvenser for miljø og helse
som oppstår som en følge av feil
avhending, og gjør at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed
blir det betydelige besparelser
på energi og ressurser. Som en
påminnelse om behovet for å kaste
husholdningsapparater separat,
er produktet merket med en
søppelkasse med kryss over.
60
Side: 60
61
Oppskrift
loffdeig
10 ml / 2 ts tørrgjær (typen som
må rekonstitueres)
5 ml / 1 ts sukker
250 ml varmt vann
450 g brødmel
5 ml / 1 ts salt
15 g fett
1 Ha tørrgjæren, sukkeret og
vannet i en miksebolle og la stå
og skumme. Vannets temperatur
bør være 43 °C – dette oppnår du
ved å blande en tredjedel kokende
vann med to tredjedeler kaldt
vann.
2 Ha i resten av ingrediensene. Sett
vispene på stavmikseren og bland
ingrediensene på lav hastighet
til melet er blandet helt inn. Så
øker du hastigheten og elter i ca.
2–3 minutter, til deigen er jevn
og elastisk. Dekk med oljesmurt
plastfolie og la deigen heve på et
varmt sted i 45–60 minutter.
3 Elt deigen på nytt med maksimal
hastighet i 30–45 sekunder – pass
på at vispene er nede i deigen.
4 Form deigen til et brød eller
rundstykker og legg dem på
smurte stekebrett. Dekk med
oljesmurt plastfolie og la stå på
et varmt sted til de er dobbelt så
store.
5 Stek i forhåndvsarmet ovn på
230 °C i 20–25 minutter (for
brød) eller 10–15 minutter (for
rundstykker). Når de er klare, høres
deigen hul ut når du dunker på
undersiden.
Side: 61
62
Problem Årsak Løsning
Stavmikseren kjører
ikke.
Mangler strøm. Sjekk at støpselet for apparatet
står i. Sjekk sikringen hjemme
hos deg. Hvis dette ikke
fungerer, se «service og
kundetjeneste».
Kan ikke sette inn
eltebladet i uttaket.
Prøver å sette
eltebladet i feil uttak.
Eltebladet med metallkrage e
passer bare i det større uttaket.
Sett inn eltebladet, vri og trykk
til du føler et tydelig klikk.
Stavmikseren sakker
farten eller sliter under
miksing.
Hastigheten som er
valgt, er for lav.
Mengden
ingredienser er for
stor.
Den anbefalte
kjøretiden på tre
minutter overskrides.
Øk hastigheten.
Sjekk tabellen for anbefalt bruk
for hastigheter og hvor mye
som kan behandles.
Ikke kjør i mer enn tre minutter
i løpet av en periode på fem
minutter når du behandler deig
eller tunge kakeblandinger.
Mye sprut eller
fykende mel under
miksingen.
Hastigheten som er
valgt, er for høy.
Bollen er for lav eller
liten til ingrediensene
som mikses.
Velg en lavere hastighet til å
begynne med, og øk etter hvert
som blandingen tykner.
Bruk en bolle i egnet størrelse.
Kan ikke ta ut
redskapene fra
uttakene.
Hastighetsbryteren
står ikke på «O».
For å kunne ta av redskapene,
må du passe på at
hastighetsbryteren står på «O»
(av) og trekke ut støpselet.
Trykk på utløserknappen for
redskap b.
feilsøkingsveiledning

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kenwood kMix HMX75 ennå.

Spør et spørsmål om Kenwood kMix HMX75

Har du et spørsmål om Kenwood kMix HMX75 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kenwood kMix HMX75. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med kMix HMX75 Kenwood så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.