Kenwood FS470 manual

Vis en manual for Kenwood FS470 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Kenwood
 • Produkt: Dampkoker
 • Model/navn: FS470
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 58
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
● Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
● Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
sikkerhetshensyn
sikkerhetshensyn som gjelder
utstyret
● Dampkokeren lager damp som kan
brenne deg.
● Pass opp for damp som kommer ut
av dampkokeren under kokingen og
spesielt hvis du løfter på lokket eller
tar det av.
● Vær forsiktig når du håndterer noe -
væske eller kondens kan være
glovarm. Bruk grytekluter e.l.
● Ikke la ledningen henge over
bordkanten eller arbeidsbenken hvor
barn kan få tak i den.
● Hvis det er skade på dampkokeren,
skal den ikke brukes. Få den
undersøkt eller reparert - se under
“Service og kundetjeneste”.
● Ikke legg dampkokeren, ledningen
eller støpselet i vann – du kan få
elektrisk støt. Hold kontrollene rene
og tørre.
● Trekk alltid ut støpselet når
dampkokeren ikke er i bruk.
● Sett aldri dampkokeren på en
kokeplate eller i ovn.
● Ikke flytt på dampkokeren hvis
innholdet er varmt.
● Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
● Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
● Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen
sikkerhetshensyn som gjelder
matvarer
● Kjøtt, fjærkre, fisk og sjømat må
gjennomkokes. De må ikke stekes
fra frossen tilstand.
● Hvis du bruker mer enn en kurv, legg
kjøtt, kylling, fisk o.l. i den nederste
kurven slik at den rå kjøttsaften ikke
drypper ned på annen mat.
● Ikke bruk dampkokeren til å varme
opp kokt ris.
før du setter i støpselet
● Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av dampkokeren.
● Denne dampkokeren oppfyller
kravene i EØF-direktiv 89/366/EEC.
før du tar dampkokeren i bruk
1 Bruk den monterte dampkokeren
med vann i tanken i 5-10 minutter
for å spyle den før bruk.
2 Vask delene: se 'stell og rengjøring'.
3 Tørk over vannbeholderen med en
fuktig klut og tørk den.
4 Skyv overflødig ledning inn bak på
dampkokeren.
bli kjent med Kenwood
dampkoker
햲 lokk
햳 risbolle
햴 kurver
햵 dråpesamler
햶 håndtak/vanninntak
햷 vanntank
햸 understell
햹 kontroller
햺 sil
햻 dampspreder
56
Norsk
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Side: 59
bruk av dampkokeren
 Du br ikke la dampkokeren st og
koke like ved en vegg eller under et
skap hvor dampen kan gjre skade.
 Tilsett salt og krydder etter at
maten er ferdigdampet. Hvis salt
eller krydder kommer i vannet, kan
varmeelementet ta skade.
 Se oversikt over koketider p side
60 - 61.
1 Sett silen ned i vanntanken. (Det
forhindrer at biter kommer inn i
elementet).
2 Pass p at dampsprederen er riktig
psatt midt i vanntanken.
3 Hell kaldt vann i tanken. Pass alltid
p at vannet sitter under Max-
streken. (Nr den er fylt til Max
produseres det damp i ca. 50-60
minutter).
 Filtrert vann er best, da det reduserer
eventuell kalkavleiring og forlenger
levetiden og effektiviteten p
dampkokeren (Kenwood vannfiltre er
 f kjpt).
 Ikke ha noe som helst i vannet
(ikke engang salt eller pepper), det
kan skade varmeelementet.
 For unng at vannivet blir for lavt
kan du fylle p mer vann under
koking. Tilsett vann via
hndtaket/vanninntaket, men pass
p at du ikke fyller p for mye.
4 Legg kraftbeholderen i bunnen.
5 Stable kurvene p understellet.
Begynn med kurven med lavest tall
nederst, og det hyeste tallet verst
. (Tallene er avmerket p
kurvhndtakene).
bruke risbollen
 Hell vann og ris i risbollen. Sett
risbollen i en kurv. (Du kan ogs
koke andre ting i de(n) andre
kurven(e) hvis ndvendig.
6 Sett p lokket, og sett i stpselet.
Displayet lyser og du hrer et
lydsignal. (Hvis displayet ikke lyser
skal du trykke p start-knappen.)
velge fra menyen
Trykk p menu ( )-knappen, og
hver gang knappen trykkes inn blar
menyen gjennom for vise en
forhndsinnstilt tid og foresltt bruk.
Valgene er som flger:- 10 minutter
keep warm (hold varm) ( ), s
for koke flgende, skalldyr 10
minutter, egg 12 minutter, fisk 15
minutter, grnnsaker 20 minutter,
kyllingbiter 35 minutter og ris 40
minutter. Nr tiden vises p menyen
kan den om ndvendig justeres opp
eller ned ved hjelp av + og -
knappene.
Nr du har valgt nsket tid skal du
trykke p start (I)-knappen.
Dampeprosessen stanses ved 
trykke p og holde nede stopp (O)-
knappen
velge tid
Hvis du nsker velge en annen tid
enn den viste tiden p 45 minutter,
trykker du p + eller - knappene
for ke eller redusere tiden. Nr
nsket tid vises skal du trykke p
start-knappen og dampkokeren
sls p og kokesymbolet ( )
blinker.
Dampeprosessen stansen ved 
trykke p og holde nede stop-
knappen.
 Hvis tid/meny vises men
startknappen ikke er valgt etter ett
minutt, sls displayet av. Et program
velges igjen ved trykke p start-
knappen.
 Du hrer et lydsignal hver gang du
trykker p start-knappen, eller nr
dampkokeren sls av. hold varm-
funksjon Smaken og nringsverdien
i dampkokt mat er best nr den er
nykokt. Hvis du imidlertid nsker 
holde maten varm i en kortere
periode kan du velge keep warm
(hold varm) p menyen, og om
ndvendig justere tiden etter behov.
7 Trekk ut stpslet og rengjr etter
bruk.
57
Side: 60
viktig
Nr koketiden er ferdig sls
dampkokeren automatisk over p
'hold varm'-innstillingen i 10 minutter.
I lpet av denne tiden slr
dampkokeren seg p og av, s vr
forsiktig da det kan produseres
damp nr du ikke venter det.
For sl dampkokeren av, eller
avbryte 'hold varm'-innstillingen, skal
du trykke inn og holde nede stopp-
knappen.
tips
 Kondens vil dryppe fra den verste
kurven ned i den nederste. Pass
derfor p at smakssammensetningen
passer.
 Vsken som blir igjen i
kraftbeholderen passer godt til 
lage suppe eller kraft. Vr forsiktig:
Den er veldig varm.
 Du kan ogs bruke risbollen til 
koke noe i vske (f.eks. grnnsaker
i saus eller pochere fisk i vann).
 La det vre mellomrom mellom
matbitene.
 Damper du mye mat, br du rre i
den etter have koketiden.
 Sm mengder blir raskere ferdigkokt
enn strre mengder.
 Stykker som er omtrent like store blir
jevnt kokt.
 I likhet med en vanlig ovn, kan du
legge i mer mat etterhvert. Mat som
tenger kortere koketid kan legges i
senere.
 Hvis du lfter p lokket, slipper du
dampen ut og koketiden vil
forlenges.
 Maten fortsetter koke etter at
dampkokeren er sltt av, s ta den
ut straks.
 Koketidene som er oppgitt p side
60 - 61 er veiledenge, og gjelder ved
bruk av den nederste kurven. Jo
hyere maten er stablet, jo
langsommere koker den. Beregn 5-
10 minutter ekstra for maten som er
i kurven over den i bunnen.
Undersk om maten er gjennomkokt
fr du serverer den.
 Hvis maten ikke er godt nok kokt
kan du stille klokken igjen. Du m
kanskje etterfylle vann.
stell og rengjring
 Fr rengjring, pass p at
dampkokeren er sltt av, trekk ut
stpselet og la den avkjle seg.
 Du m aldri legge bunnen p
dampkokeren i vann eller la
ledningen eller stpselet bli vte.
rengjre vanntanken
 Tm, skyll med varmt vann og trk.
utvendig rengjring
 Trk av med fuktig klut, og trk.
alle andre deler
 Vask i varmt spevann, og trk.
 Oppbevar kurvene stablet inni
hverandre, med det hyeste tallet
frst og kurv nummer 1 til slutt .
 Skyv overfldig ledning inn bak p
dampkokeren.
avkalking
 Maskinen br avkalkes n gang i
mneden eller etter hver 30. gangs
bruk, avhengig av hva som kommer
frst.
1 Fyll vanntanken med 2 dl
avkalkingsmiddel, og fyll s
vanntanken opp til MAX-streken med
vann (ca 8 dl).
2 Sett p drpesamleren, n kurv og
lokket.
3 Sett stpselet i kontakten, sl p og
la dampkokeren g i 5 minutter.
4 Sl av og trekk ut stpselet. og la
dampkokeren st over natten.
5 Tm ut og kast avkalkingsvsken.
58
Side: 61
6 Skyll vanntanken flere ganger med
friskt, varmt vann.
7 Vask dråpesamleren, kurven og
lokket i varmt såpevann, og tørk.
8 Fyll vanntanken på nytt med friskt
vann, sett på delene igjen og la
dampkokeren gå i 5 minutter. Tøm
ut og kast eventuelt gjenværende
vann.
9 Skyll vanntanken flere ganger med
friskt, varmt vann.
10Vask dråpesamleren, kurven og
lokket i varmt såpevann.
11Dampkokeren er nå klar til bruk.
service og kundetjeneste
● Dersom ledningen er skadet må den
av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av KENWOOD eller en
autorisert KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp med å:
● bruke apparatet eller
● service eller reparasjoner
kontakt forhandleren der du kjøpte
apparatet.
59
Side: 62
60
veiledende koketider
● Disse koketidene er kun til veiledning.
● Les ‘Sikkerhetshensyn som gjelder matvarer’ på side 56 og ‘Tips’ på side 58.
grønnsaker
● Vask grønnsakene godt før de kokes, skjær av stilker og skrell dem om
nødvendig.
* Når du koker egg skal du sette dem i de innebygde eggholderne i bunnen av
kurven.
grønnsaker mengde forberedelser minutter
Asparges 450 g Beskjær 15
Bønner - 450 g Beskjær 15-20
aspargesbønne
Bønner - prydbønne 450 g Fjern stilk/strengler, 15-20
skjær opp
Brokkoli 450 g Del opp i blomster 20
Rosenkål 450 g Fjern stilk, skjær kryss i den 25
Kål 1 lite kålhode Snittes 25
Gulrøtter 450 g Tynne skiver 20
Blomkål 1 middels Del opp i blomster 20-25
Squash 450 g Tynne skiver 15
Stangselleri 1 hode Tynne skiver 15
Purre 3-4 Tynne skiver 15
Sukkererter 230 g Fjern stilk/strengler 15
Sjampinjong (små) 450 g Tørk av dem 10
Pastinakk 450 g Skjær i terninger el. skiver 15
Grønne erter 450 g Fjern skolmene 15
Nypoteter 450 g Tørk av dem 30-40
Egg Forberedelser Minutter
Koking* eller Bruk en kopp 10-15 for bløtkokt
posjering eller ramekin 15-20 for hardkokt
fil pochering
Side: 63
61
veiledende koketider forts.
fisk og fjørfe
● Ikke legg for mye i kurven
kornmat
● Når du bruker risbollen, må du likevel ha vann i vannbeholderen. Du kan
imidlertid ha en annen slags væske, som f.eks. vin eller kraft, i risbollen når du
koker ris. Du kan også tilsette krydder og salt, hakket løk, persille, mandler eller
sjampinjongskiver.
matvare mengde minutter anmerkninger
Kylling - bryst 4-5 30 Dampes til
uten bein gjennomkokt og mør
Sandskjell 450 g 10 Dampes til de åpner seg
Reker - middels 450 g 10 Dampes til de blir lyserøde
Fiskefileter 230 g 10-20 Dampes til flakene løsner
Fiskeskiver 2,5 cm tykke 15-20 Dampes til flakene løsner
Hel fisk 340 g 15-20 Dampes til flakene løsner
Hummerhaler 2-4 20 Dampes til den blir rød seg
Blåskjell 450 g 15 Dampes til de åpner
Østers 6 15 Dampes til de åpner seg
Kamskjell 230 g 15 Dampes til de er
varme og møre
matvare nengde væskemengde ninutteri
i risbollen
Langkornet hvit ris 100 g 125 ml 25
(f.eks. Basmati, 200 g 250 ml 30
Lettkokt ris) 300 g 375 ml 35
Brun ris 100 g 125 ml 40
200 g 250 ml 45
300 g 375 ml 50
Couscous 200 g 150 ml varmt 15-20
vann
Grøt 75 g 450 ml 40 (rør om
melk/vann etter halv tid)
Risgrøt 75 g 25 g sukker og 80 (etter
grøtris 375-500 ml 60 min rør om og
melk tilbakestill timeren.
Fyll på mer vann
om nødvendig)

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kenwood FS470 ennå.

Spør et spørsmål om Kenwood FS470

Har du et spørsmål om Kenwood FS470 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kenwood FS470. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FS470 Kenwood så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.