JBL Flip 3 manual

Vis en manual for JBL Flip 3 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: JBL
  • Produkt: Blåtann-høyttaler
  • Model/navn: Flip 3
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 5
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Press the JBL Connect button on all desired speakers to begin pairing. All connected
speakers will play the same music from the same device.
Appuyez sur le bouton JBL Connect sur toutes les enceintes concernées pour démarrer
l'association. Toutes les enceintes connectées diffuseront la même musique depuis le
même appareil.
Pulse el botón JBL Connect en todos los altavoces que desee para empezar el emparejamiento.
Todos los altavoces conectados reproducirán la misma música desde el mismo dispositivo.
Para iniciar o emparelhamento, pressione os botões JBL Connect de todos os
alto-falantes a serem conectados. Todos os alto-falantes conectados passarão a
reproduzir a música de uma mesma fonte.
Drücke die JBL Connect-Taste auf allen gewünschten Lautsprechern, um den
Pairing-Vorgang zu starten. Alle miteinander verbundene Lautsprecher spielen die Musik
vom denselben Gerät ab.
Premi il pulsante JBL Connect su tutti i diffusori desiderati per iniziare l'abbinamento.
Tutti i diffusori collegati riprodurranno la stessa musica dallo stesso dispositivo.
Druk op de JBL Connect-toets op alle gewenste luidsprekers het koppelen te starten.
Alle aangesloten luidsprekers spelen dezelfde muziek af van hetzelfde apparaat.
Trykk på JBL Connect-knappen på alle de ønskede høyttalerne for å starte sammenkoblingen.
Alle tilkoblede høyttalere vil spille den samme musikken fra den samme enheten.
Aloita linkitys painamalla jokaisen yhdistettäväksi haluamasi kaiuttimen JBL Connect -painiketta.
Kaikki linkitetyt kaiuttimet toistavat samaa musiikkia samasta laitteesta.
Чтобыначатьсопряжение,нажмитекнопку"JBLConnect"навсехнужныхдинамиках.Все
подключенныединамикибудутвоспроизводитьоднуитужемузыкусодногоустройства.
Tryck på knappen JBL Connect på alla högtalare som önskas för att påbörja parkoppling.
Alla anslutna högtalare spelar samma musik från samma enhet.
Tryk på knappen JBL Connect på alle de ønskede højttalere for at påbegynde parring.
NO. 1 NO. 2
Side: 8
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
IMPORTANTE: Para asegurar que JBL Flip 3 sea a prueba de salpicaduras, quite todas las conexiones
de cables y cierre la cremallera fuertemente. Exponer el JBL Flip 3 a líquidos sin hacerlo podría dañar el
altavoz de forma permanente. No exponga el JBL Flip 3 a goteos o salpicaduras durante la carga.
A prueba de salpicaduras significa que las salpicaduras de agua dirigidas hacia la carcasa desde
cualquier ángulo no deberían tener efectos perjudiciales sobre la unidad.
O JBL Flip 3 é à prova de respingos, mas pode sofrer danos permanentes se for mergulhado em água
ou outros líquidos.
IMPORTANTE: Para evitar que o JBL Flip 3 seja danificado por respingos, desconecte todos os cabos
e feche bem o zíper. Caso contrário, o produto poderá sofrer danos se for exposto a líquidos. Além
disso, nunca exponha o JBL Flip 3 a goteiras ou respingos ao carregar a bateria.
À prova de respingos significa que o produto não será danificado por respingos de água na caixa
vindos de qualquer direção.
JBL Flip 3+ ist wasserspritzerfest - Eintauchen ins Wasser oder andere Flüssigkeiten kann den
Lautsprecher jedoch dauerhaft beschädigen.
WICHTIG: Damit der JBL Flip 3 tatsächlich immer wasserspritzerfest bleibt, entferne bitte alle
Kabelverbindungen; andernfalls kann der Kontakt mit Flüssigkeiten den JBL Flip 3 dauerhaft beschädigen.
Zudem sollte JBL Flip 3 beim Aufladen keinen Kontakt mit Flüssigkeiten (oder Tropfen) haben.
'Wasserspritzerfest' bedeutet, dass die auf das Gehäuse aus irgendeiner Richtung spritzenden
Wassertropfen keine Schäden am Gerät verursachen können.
JBL Flip 3 è resistente agli spruzzi; l'immersione in acqua od altri liquidi potrebbe causare danni
permanenti al diffusore.
IMPORTANTE: Per assicurare la resistenza agli spruzzi di JBL Flip 3, rimuovere tutti i cavi collegati;
esporre JBL Flip 3 ai liquidi senza aver effettuato questa operazione potrebbe causare danni permanenti
al diffusore. E non esporre JBL Flip 3 a gocce o schizzi durante la ricarica.
La resistenza agli spruzzi significa che spruzzi d'acqua contro il corpo del prodotto provenienti da
qualsiasi direzione non hanno effetti dannosi per l'unità.
JBL Flip 3 is spatwaterdicht; het onderdompelen in water of andere vloeistoffen kan leiden tot
permanente schade aan de luidspreker.
BELANGRIJK: Om ervoor te zorgen dat de JBL Flip 3 spatwaterdicht is, alle kabelaansluitingen
verwijderen; de JBL Flip 3 blootstellen aan vloeistoffen kan resulteren in blijvende schade aan de
luidspreker. En de JBL Flip 3 niet blootstellen aan spatten of druppels tijdens het opladen.
Spatwaterdicht wordt gedefinieerd als waterspatten die de behuizing uit een willekeurige richting raken
en geen schadelijke gevolgen hebben voor het apparaat.
JBL Flip 3 er sprutsikker, å senke den ned i vann eller andre væsker kan føre til permanent skade på
høyttaleren.
VIKTIG: For å sikre at JBL Flip 3 er sprutsikker, fjern alle kabeltilkoblinger. Å eksponere JBL Flip 3 for væsker uten å
gjøre dette kan føre til permanent skade på høyttaleren. Du må heller ikke utsette JBL Flip 3 for drypp eller sprut under
lading.
Sprutsikker er definert som at vann som sprutes mot innkapslingen fra en hvilken som helst retning skal ikke føre til
noen skade på enheten.
JBL Flip 3 on roisketiivis. Veteen tai muuhun nesteeseen upottaminen voi vahingoittaa kaiutinta pysyvästi.
TÄRKEÄÄ: Varmista JBL Flip 3:n roisketiiviys irrottamalla siitä kaikki liitäntäkaapelit. Jollet tee näin, JBL Flip 3:n
altistuminen nesteelle voi vahingoittaa kaiutinta pysyvästi. Älä myöskään altista JBL Flip 3:a tippu- tai roiskevedelle
latauksen aikana.
Roisketiiviydellä tarkoitetaan, ettei mistään suunnasta koteloa vasten roiskuva vesi vaikuta haitallisesti laitteeseen.
Модель JBL Flip 3 защищена от брызг; погружение динамика в воду или другие жидкости может вызвать е
го повреждение без возможности восстановления.
ВНИМАНИЕ: Чтобы обеспечить модели JBL Flip 3 защиту от брызг, извлеките все кабели ‒ если не сделат
ь этого, то в результате воздействия жидкости на JBL Flip 3 возможно повреждение динамика без возмож
ности восстановления. Не подвергайте JBL Flip 3 воздействию капель или брызг во время зарядки.
Изделие считается защищенным от брызг, если попадание на его корпус брызг воды с любой стороны не
сказывается негативно на его работоспособности.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om JBL Flip 3 ennå.

Spør et spørsmål om JBL Flip 3

Har du et spørsmål om JBL Flip 3 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for JBL Flip 3. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Flip 3 JBL så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.