JBL Charge 3 manual

Vis en manual for JBL Charge 3 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: JBL
  • Produkt: Hub & Dokkstasjon
  • Model/navn: Charge 3
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 4
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Press the JBL Connect button on all desired speakers to begin pairing. All connected
speakers will play the same music from the same device.
Appuyez sur le bouton JBL Connect sur toutes les enceintes concernées pour démarrer
l'association. Toutes les enceintes connectées diffuseront la même musique depuis le
même appareil.
Pulse el botón JBL Connect en todos los altavoces que desee para empezar el emparejamiento.
Todos los altavoces conectados reproducirán la misma música desde el mismo dispositivo.
Para iniciar o emparelhamento, pressione os botões JBL Connect de todos os
alto-falantes a serem conectados. Todos os alto-falantes conectados passarão a
reproduzir a música de uma mesma fonte.
Drücke die JBL Connect-Taste auf allen gewünschten Lautsprechern, um den
Pairing-Vorgang zu starten. Alle miteinander verbundene Lautsprecher spielen die Musik
vom denselben Gerät ab.
Premi il pulsante JBL Connect su tutti i diffusori desiderati per iniziare l'abbinamento.
Tutti i diffusori collegati riprodurranno la stessa musica dallo stesso dispositivo.
Druk op de JBL Connect-toets op alle gewenste luidsprekers het koppelen te starten.
Alle aangesloten luidsprekers spelen dezelfde muziek af van hetzelfde apparaat.
Trykk på JBL Connect-knappen på alle de ønskede høyttalerne for å starte sammenkoblingen.
Alle tilkoblede høyttalere vil spille den samme musikken fra den samme enheten.
Aloita linkitys painamalla jokaisen yhdistettäväksi haluamasi kaiuttimen JBL Connect -painiketta.
Kaikki linkitetyt kaiuttimet toistavat samaa musiikkia samasta laitteesta.
Чтобыначатьсопряжение,нажмитекнопку"JBLConnect"навсехнужныхдинамиках.Все
подключенныединамикибудутвоспроизводитьоднуитужемузыкусодногоустройства.
Tryck på knappen JBL Connect på alla högtalare som önskas för att påbörja parkoppling.
Alla anslutna högtalare spelar samma musik från samma enhet.
Tryk på knappen JBL Connect på alle de ønskede højttalere for at påbegynde parring.
Speaker A Speaker B
Side: 8
JBL Charge 3 is waterbestendig volgens IPX7.
BELANGRIJK: U kunt ervoor zorgen dat de JBL Charge 3 waterbestendig is door alle
kabelaansluitingen te verwijderen en de dop stevig dicht te doen. Als de JBL Charge 3 wordt
blootgesteld aan vloeistoffen zonder dat dit eerst wordt gedaan, kan dit resulteren in
permanente schade aan de luidspreker. Stel de JBL Charge 3 ook niet bloot aan water
tijdens het opladen. Als u dit toch doet, kan dit resulteren in permanente schade aan de
luidspreker of voedingsbron.
Waterbestendig volgens IPX7 betekent dat de luidspreker gedurende maximaal 30 minuten
op 1 m diepte onder water kan worden gehouden.
JBL Charge 3 er IPX7-vanntett.
VIKTIG: For å sikre at JBL Charge 3 er vanntett, fjern alle tilkoblede ledninger, og lukk hetten
godt. Å utsette JBL Charge 3 for væsker uten å gjøre dette kan resultere i permanent skade
på høyttaleren. Og ikke utsett JBL Charge 3 for vann under lading, da dette kan resultere i
permanent skade på høyttaleren eller på strømkilden.
IPX7 vanntett er definert som at høyttaleren kan senkes i vann, ned til 1m i inntil 30 minutter.
JBL Charge 3 on vesitiivis IPX7-normin mukaisesti.
TÄRKEÄÄ: Jotta varmistetaan JBL Charge 3:n vesitiiviys, irrota kaikki kaapeliliitännät ja sulje
korkki tiiviisti. Jos JBL Charge 3 altistetaan nesteelle ilman näitä toimenpiteitä, kaiutin voi
vahingoittua pysyvästi. Älä altista JBL Charge 3:a vedelle latauksen aikana, sillä tämä voi
vahingoittaa pysyvästi kaiutinta tai virtalähdettä.
IPX7-vesitiiviyden määritelmä on, että kaiutin voidaan upottaa veteen enintään 1 metrin
syvyyteen 30 minuutin ajaksi.
JBL Charge 3 — это акустическая система со степенью защиты от воды IPX7.
ВАЖНО! Для обеспечения водозащиты убедитесь, что JBL Charge 3 отключен от всех
проводных соединений и кабелей, а также плотно закройте колпачок; не подвергайте
JBL Charge 3 воздействию воды, не выполнив данной процедуры. Это может вызвать
серьезные повреждения акустической системы. Также не допускайте попадания воды на
JBL Charge 3 во время зарядки устройства. Это может вызвать серьезные повреждения
акустической системы и блока питания.
Степень защиты IPX7 означает, что акустическую систему можно погрузить в воду на
глубину до 1 м не более чем на полчаса.
JBL Charge 3 är vattentät enligt IPX7.
VIKTIGT! För att säkerställa att JBL Charge 3 är vattentät, ber vi dig ta bort alla
kabelanslutningar och tätt försluta locket. Om JBL Charge 3 utsätts för vätska utan att först
stänga locket kan det resultera i permanent skada på högtalaren. Utsätt inte heller JBL
Charge 3 för vatten under laddning, eftersom detta kan resultera i permanent skada på
högtalaren eller strömkällan.
Vattentät enligt IPX7 definieras som att högtalaren kan sänkas ned i vatten i upp till en meters
djup, i upp till 30 minuter.
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om JBL Charge 3 ennå.

Spør et spørsmål om JBL Charge 3

Har du et spørsmål om JBL Charge 3 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for JBL Charge 3. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Charge 3 JBL så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.