HP Photosmart 6520 manual

Vis en manual for HP Photosmart 6520 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: HP
  • Produkt: Printer
  • Model/navn: Photosmart 6520
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Fransk, Spansk, Nederlandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 48
PHOTOSMART 6520 e-ALL-IN-ONE SERIES
Oppsett
Pakk ut og slå på skriveren (se oppsettplakaten), og følg deretter instruksjonene og animasjonene på
skriverskjermen for å fullføre skriveroppsettet.
Viktig-filen
Viktig-filen inneholder informasjon om hvordan du kontakter HPs kundestøtte, krav til operativsystemet og de
nyeste oppdateringene til skriverinformasjonen.
Windows: Sett inn programvare-CDen. Finn ReadMe.chm på programvare-CDen. Klikk på ReadMe.chm for
å åpne og deretter velge ReadMe på ditt språk.
Mac: Sett inn programvare-CDen og dobbeltklikk på ReadMe-mappen på øverste mappenivå på CDen.
Blekkforbruk
Blekk fra patronene brukes på forskjellige måter i utskriftsprosessen, inkludert i initialiseringsprosessen,
som klargjør skriveren og patronene for bruk, og ved service av skrivehodet, som holder dysene åpne slik
at blekket flyter fritt. Noe overskuddsblekk vil også være igjen i patronen etter at den er brukt. Du finner
mer informasjon her: www.hp.com/go/inkusage.
Elektronisk hjelp
Den elektroniske hjelpen installeres automatisk under installeringen av programvaren. Den elektroniske hjelpen
inkluderer instruksjoner for bruk av skriveren og informasjon om problemløsing, og har flere lenker til innhold på nettet.
Den inneholder også skriverspesifikasjoner, juridiske merknader og informasjon om miljø, forskrifter og kundestøtte.
Windows: Klikk på Start > Alle programmer > HP > HP Photosmart 6520 series > Hjelp etter at programvaren
er installert.
Mac: På skjermbildet som viser anbefalt programvare under installeringen, velger du Programvare anbefalt
av HP og fullfører installeringen av programvaren.
•
• Mac OS X v10.6: Velg Mac Hjelp fra Hjelp. I Hjelpvisning klikker du på og holder nede Hjem-knappen
og velger Hjelp for din enhet.
•
• Mac OS X v10.7: Velg Hjelpsenter fra Hjelp, klikk på Hjelp for alle programmer og velg deretter Hjelp for
din enhet.
Hvis du vil finne merknader om forskrifter for EU og informasjon om samsvar, åpner du den
elektroniske hjelpen, klikker på Tillegg > Teknisk informasjon > Informasjon om forskrifter >
Informasjon om forskrifter for EU. Samsvarserklæringen for denne skriveren er tilgjengelig på
følgende nettadresse: www.hp.eu/certificates.
Skann for å lære om skriveren.
http://www.hp.com/mobile/PS6520
Standardtakster for dataoverføring kan gjelde.
Er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.
Registrer skriveren
Få raskere service og støttevarsler ved
å registrere på www.register.hp.com.
Ingen CD/DVD-stasjon?
Hvis du har en datamaskin uten CD/DVD-stasjon,
går du til www.hp.com/support for å laste ned og
installere programvaren.
Norsk
Side: 49
50
14
Bli kjent med HP Photosmart
Knapper på kontrollpanelet:
1.	 Start: Går tilbake til startskjermbildet.
2.	 Tilbake: Går tilbake til forrige skjermbilde.
3.	 Hjelp: På startskjermbildet, viser alle Hjelp-emner.
På andre skjermbilder, viser Hjelp for det
skjermbildet.
4.	 Avbryt: Stopper den gjeldende operasjonen.
5.	 Bilde: Skriv ut bilder direkte fra et minnekort,
i forskjellige størrelser og på ulike papirtyper. Sett
inn minnekortet i minnekortsporet. Berør Vis og
skriv ut, velg en utskriftstype, og bla gjennom og
skriv ut bilder. Bruk Rediger-menyen til å redigere
bilder (rotere, beskjære, fikse) eller endre
fotoeffekter (legge til ramme og fargeeffekt,
justere lysstyrke).
6.	 Kopier: Lag enkeltsidige eller tosidige kopier
i farger eller svart-hvitt. Berør Innstillinger-knappen
for å endre papirinnstillinger (størrelse, type, endre
størrelse, marger) og bildekvalitet (lysere/mørkere,
forbedringer).
7.	 Skann: Velg et mål ved å berøre E-post,
Minnekort eller Datamaskin. Du kan også starte
en skanning fra programvaren på datamaskinen,
som inneholder flere avanserte funksjoner.
8.	 ePrint-ikon: Viser skriverens e-postadresse, ePrint-
status og ePrint-funksjon. Du kan endre ePrint-
innstillinger eller skrive ut en informasjonsside.
9.	 Trådløst-ikon: Viser trådløsstatus, IP-adresse,
nettverksnavn, maskinvareadresse (MAC)
og Trådløst direkte-status. Du kan endre
trådløsinnstillingene eller skrive ut en test av
trådløst nettverk som hjelp til å diagnostisere
problemer med nettverkstilkoblingen.
10.	Øko-ikon: Du kan angi lysstyrke for skjermen,
2-sidig kopiering, hvilemodus og automatisk
avslåing for å spare strøm.
1
1.	Blekk-ikon: Viser beregnede blekknivåer etter
patron.
12.	
Innstillinger-ikon: Du kan endre språk,
land/region eller andre innstillinger fra
Innstillinger-menyen, og bruke verktøy for
å utføre vedlikeholdsfunksjoner.
13.	
Hent flere: Hvis Webtjenester er aktivert, tar deg
til Internett for å laste ned flere apper.
14.	Apper: Gir en rask og enkel metode for å få
tilgang til og skrive ut informasjon fra Internett,
som kart, fargeleggingssider, spill og mer.
Lagring av anonym bruksinformasjon
HP-patronene som brukes i denne skriveren, inneholder en minnebrikke som bidrar til driften av skriveren
og som lagrer et begrenset sett med anonym informasjon om bruken av skriveren. Denne informasjonen
kan brukes til å forbedre fremtidige HP-skrivere. Hvis du ønsker mer informasjon og instruksjoner for hvordan
du deaktiverer denne innsamlingen av informasjon, går du til den elektroniske hjelpen, klikker på Tillegg >
Teknisk informasjon > Patronbrikkeinfo.
Norsk
Side: 50
51
Windows Mac
Oppsett og problemløsing
Strømspesifikasjoner
CQ191-60018
•
• Inngangsspenning: 200 - 240 V
vs (+/- 10 %)
•
• Inngangsfrekvens: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
CQ191-60017
•
• Inngangsspenning: 100 - 240 V
vs (+/- 10 %)
•
• Inngangsfrekvens: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Hvis du ikke kan skrive ut...
Se etter og løs eventuelle feilmeldinger. Hvis du fremdeles ikke kan skrive ut, prøver du følgende i rekkefølge:
Kontroller at HP Photosmart er angitt som standardskriver
og at den ikke er frakoblet.
Slik gjør du det:
1.	 Klikk på Start på Windows-oppgavelinjen.
2.	 Klikk deretter på:
•
• Enheter og skrivere (Windows 7®
)
•
• Skrivere (Windows Vista®
)
•
• Kontrollpanel og deretter på Skrivere og
telefakser (Windows XP®
)
Undersøk om skriveren har et avkrysningsmerke i en
sirkel ved siden av navnet. Hvis den ikke har det,
høyreklikker du på skriverikonet og velger Angi som
standardskriver fra menyen.
Når du skal kontrollere at skriveren ikke er frakoblet,
høyreklikker du på skriverikonet og forsikrer deg om
at Bruk skriver frakoblet og Stans utskrift midlertidig
ikke er merket.
Hvis installeringen av HP-skriverprogramvaren
mislyktes:
1.	 Ta ut CDen fra datamaskinens CD-stasjon, og
koble deretter skriveren fra datamaskinen.
2.	 Start datamaskinen på nytt.
3.	 Deaktiver midlertidig et eventuelt
brannmurprogram, og lukk all
antivirusprogramvare.
4.	 Sett CDen med skriverprogramvare inn
i CD-stasjonen på datamaskinen, og følg
instruksjonene på skjermen for å installere
skriverprogramvaren. Ikke koble til USB-kabelen
før du ser en melding om det.
5.	 Når installeringen er fullført, starter du
datamaskinen på nytt. Start også eventuell
sikkerhetsprogramvare du deaktiverte eller lukket.
Starte på nytt og tilbakestille:
1.	 Start datamaskinen på nytt.
2.	 Tilbakestille skriveren:
a.	 	
Slå av skriveren og koble fra strømledningen.
b.	 	
Vent et minutt og koble strømledningen til
igjen før du slår på skriveren.
Kontrollere utskriftskøen:
1.	 I Systemvalg klikker du på:
•
• Utskrift og faks (Mac OS X v10.6)
•
• Utskrift og skanning (Mac OS X v10.7)
2.	 Klikk på knappen Åpne utskriftskø.
3.	 Klikk på en utskriftsjobb for å velge den.
4.	 Bruk følgende knapper til å behandle utskriftsjobben:
•
• Slett: Avbryt valgt utskriftsjobb.
•
• Fortsett: Fortsett med en utskriftsjobb som
er stanset.
•
• Hvis du har gjort endringer, prøver du
å skrive ut igjen.
Hvis du fremdeles ikke kan skrive ut, avinstallerer du
HP-skriverprogramvaren og installerer den på nytt.
Slik avinstallerer du programvaren:
1.	 Koble skriveren fra datamaskinen.
2.	 Åpne mappen Programmer: Hewlett-Packard.
3.	 Dobbeltklikk på HP Uninstaller
(avinstalleringsprogram). Følg veiledningen
på skjermen.
Slik installerer du programvaren:
1.	 Sett inn CDen i datamaskinens CD-stasjon.
2.	 Åpne CDen på skrivebordet og dobbeltklikk på
HP Installer (installeringsprogram).
3.	 Følg veiledningen på skjermen.
Merk: Denne skriveren må bare brukes med strømadapteren som er levert av HP. HP anbefaler
at du kobler skriveren direkte til et vegguttak.
Norsk
Side: 51
52
Windows Mac
Bruk av nettverksskriver
Endre fra en USB-tilkobling til en trådløs nettverkstilkobling
Hvis du først konfigurerte skriveren for å bruke en USB-tilkobling til datamaskinen, kan du bytte til en trådløs
nettverkstilkobling ved å følge disse trinnene.
Dele skriveren med flere datamaskiner
Hvis skriveren allerede er koblet til det trådløse nettverket og du vil dele den med de andre datamaskinene
som er koblet til samme nettverk, må du installere skriverprogramvaren på de andre datamaskinene. Under
installeringen av programvaren velger du Trådløs tilkobling når du ser en melding om det. Deretter følger du
instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren.
Slik endrer du fra USB til trådløs tilkobling:
1.	 Fra datamaskinen klikker du på Start > Alle
programmer > HP > HP Photosmart 6520 series >
Skriveroppsett og programvare.
2.	 Klikk på Konverter USB-tilkoblet skriver til trådløs.
La USB-kabelen være tilkoblet til du ser en melding
om å fjerne den.
3.	 Følg instruksjonene på skjermen.
Slik endrer du fra USB til trådløs tilkobling:
1.	 Berør Trådløst-knappen på skriverens
kontrollpanel.
2.	 Berør Veiviser for trådløs konfigurering.
3.	 Følg trinnene i Veiviser for trådløs konfigurasjon
for å koble til skriveren.
4.	 Bruk HP Setup Assistant i Programmer/Hewlett-
Packard/Device Utilities til å endre skriverens
tilkobling til trådløs.
Koble til skriveren trådløst uten en ruter
Med HP Trådløst direkte kan Wi-Fi-enheter (som datamaskiner og smarttelefoner) skrive ut trådløst direkte til
skriveren, uten en trådløs ruter. Slik konfigurerer og bruker du Trådløst direkte:
1.	 Berør Trådløst-ikonet på skriverens kontrollpanel.
2.	 Berør Innstillinger.
3.	 Berør Trådløst direkte, berør På (ingen sikkerhet) eller På (med sikkerhet).
Merk: Hvis du slår på sikkerhet, vil bare brukere med passordet kunne skrive ut trådløst til skriveren. Hvis
du slår av sikkerhet, kan alle som har en Wi-Fi-enhet innenfor skriverens Wi-Fi-dekningsområde, kunne
koble til skriveren. HP anbefaler at du slår på sikkerhet for Trådløst direkte.
4.	 Berør Vis navn for å vise Trådløst direkte-navnet.
5.	 Berør Vis passord for å vise Trådløst direkte-passordet hvis du har slått på sikkerhet for Trådløst direkte.
6.	 Fra datamaskinen eller den mobile enheten slår du på Wi-Fi-radio, søker etter og kobler til Trådløst
direkte-navnet (for eksempel HP-Print-xx-Photosmart 6520). Skriv deretter ut på vanlig måte fra
datamaskinen eller mobilenheten.
Hvis du har slått på sikkerhet for Trådløst direkte, skriver du Trådløst direkte-passordet når du ser melding
om det.
Merk:
•
• Hvis du vil skrive ut fra en mobil enhet, må du ha et utskriftsprogram på enheten.
•
• Hvis du skal skrive ut fra datamaskinen, må du installere skriverprogramvaren. Under installeringen av
programvaren, på skjermbilddet som viser tilkoblingstype, velger du Trådløst, velger skriveren din når
den vises i listen, og fullfører deretter installeringen av programvaren.
•
• Trådløst direkte-tilkoblingen er tilgjengelig selv om skriveren også er koblet til et trådløst
hjemmenettverk.
•
• Du får ikke tilgang til Internett gjennom Trådløst direkte-tilkoblingen.
•
• Trådløst direkte-tilkoblingen støtter opptil fem klienter om gangen.
Norsk
Side: 52
53
Løse problemer med nettverksskriver
Hvis du ikke kan koble skriveren til nettverket…
•
• Få hjelp fra Senter for trådløs utskrift: Nettstedet HP Senter for trådløs utskrift (www.hp.com/go/wirelessprinting)
er en nettbasert referansehåndbok om konfigurering av hjemmenettverk og HP-skrivere for trådløs utskrift. På
dette nettstedet finner du informasjon som kan hjelpe deg med å klargjøre det trådløse nettverket, sette opp eller
omkonfigurere skriveren og løse problemer med konfigurasjonen (inkludert bruk av Nettverksdiagnostikkverktøy
for Windows).
•
• Kontroller at skriverens trådløsradio er på. Berør Trådløst-ikonet fra startskjermbildet. Hvis den viser
Trådløst Av, berører du Slå på.
•
• Kontroller at skriveren er i nettverket. Slik gjør du det:
1.	 På startskjermbildet berører du Trådløs-ikonet.
2.	 Berør Innstillinger, berør og dra fingeren vertikalt for å bla gjennom alternativene, og berør deretter
Skriv ut Test av trådløst nettverk.
3.	 Test av trådløst nettverk-rapporten skrives ut automatisk.
-
- Se øverste del av rapporten for å se om noe gikk galt under testen.
-
- Se under delen Diagnostikkresultater for å se alle testene som ble utført, og om skriveren bestod
testen eller ikke.
-
- Finn nettverksnavnet (SSID) som skriveren er konfigurert for tilkobling til, i delen Gjeldende konfigurasjon.
Merk: Datamaskinen kan være koblet til et VPN (Virtual Private Network). Deaktiver VPN-nettverket
midlertidig før du fortsetter med installeringen. Å være tilkoblet et VPN er som å være koblet til et annet
nettverk. Du må koble fra VPN for å få tilgang til skriveren via hjemmenettverket.
Hvis skriveren ikke er koblet til nettverket, må du koble den til nettverket igjen. Berør Trådløst-ikonet på
startskjermbildet, berør Innstillinger, Veiviser for trådløs konfigurasjon, og følg deretter veiledningen på
skjermen for å koble til skriveren.
•
• Sikkerhetsprogramvare kan forårsake problemer. Sikkerhetsprogramvare som er installert på datamaskinen,
er laget for å beskytte datamaskinen mot trusler som kommer utenfra hjemmenettverket. En sikkerhetsprogrampakke
kan inneholde forskjellige typer programvare, som antivirus-, antispion-, brannmur- og foreldrekontrollprogrammer.
Brannmurer kan blokkere kommunikasjon mellom enheter som er koblet til hjemmenettverket, og kan forårsake
problemer når du bruker enheter som nettverksskrivere og skannere.
Problemene kan inkludere:
-
- Skriveren blir ikke funnet i nettverket når du installerer skriverprogramvaren.
-
- Du kan plutselig ikke skrive ut, selv om du kunne det tidligere.
-
- Skriveren angis som FRAKOBLET i Skrivere og telefakser-mappen.
-
- Programvaren viser skriverstatusen som "frakoblet" selv om skriveren er koblet til nettverket.
-
- Hvis du har en alt-i-ett-enhet, vil enkelte funksjoner virke, som utskrift, mens andre ikke gjør det, som
skanning.
En rask problemløsingsteknikk er å deaktivere brannmuren for å se om problemet forsvinner. Her er noen
grunnleggende retningslinjer for bruk av sikkerhetsprogramvare:
-
- Hvis brannmuren har en innstilling som kalles klarert sone, bruker du den når datamaskinen er
koblet til hjemmenettverket.
-
- Hold brannmuren oppdatert. Mange leverandører av sikkerhetsprogramvare leverer oppdateringer
som løser kjente problemer.
-
- Hvis din brannmur har en innstilling for ikke å vise varselmeldinger, må du deaktivere den. Når
du installerer HP-programvaren og bruker HP-skriveren, kan du se varselmeldinger fra brannmuren.
Du må tillate all HP-programvare som forårsaker et varsel. Varselmeldingen kan vise alternativer
for å tillate, godta eller fjerne blokkering. Og hvis varselmeldingen har et valg for å huske denne
handlingen eller lage en regel for dette, må du velge det. Det er slik brannmurer lærer hva som kan
klareres i hjemmenettverket ditt.
Hvis du fremdeles ikke kan koble skriveren til nettverket, går du til www.hp.com/go/wirelessprinting,
klikker på Firewall Help (hjelp til brannmur). Der kan du finne flere løsninger.
Norsk
Side: 53
54
Erklæring om begrenset garanti for HP-skriver
A. Omfang av begrenset garanti
1. Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten
mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen
kunden kjøper produktet.
2. HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer
ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.
3. HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke
noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:
a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
c. Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
d. Uautorisert endring eller feilbruk.
4. For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning
på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid
skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, en etterfylt blekkpatron eller en utgått blekkpatron, vil HP belaste
kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
5. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av
HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.
6. Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP,
innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som
for produktet det erstatter.
9. HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til ytelse.
10. HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP.
Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte
servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.
B. Garantibegrensninger
I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES
TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN
UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET,
TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.
C. Ansvarsbegrensning
1. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og
eksklusive rettsmidler.
2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER
SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES
TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE,
SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT
SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER.
D. Lokal lovgivning
1. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan
variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være
modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse
fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre
myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
a. utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene
til en kunde (for eksempel Storbritannia),
b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
c. gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan
unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
3. GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN
EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE
LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.
Informasjon om HPs begrensede garanti
Kjære kunde,
Vedlagt finner De navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for HPs begrensede garanti (fabrikkgaranti) i Norge.
Utover dette kan De ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av Deres HP-produkt dersom De er en forbruker etter
norsk forbrukerkjøpslov. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien. Den lengste absolutte reklamasjonsretten er 5 år for
produkter som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år (med de begrensninger som følger av norsk lovgivning og
rettspraksis). Overfor selgeren kan det reklameres på ytelsen som helhet selv om garantien kun dekker deler av ytelsen som er kjøpt.
Reklamasjonsretten kan tapes dersom det ikke reklameres innen rimelig tid, også innenfor den absolutte reklamasjonsperioden.
Norway: Hewlett-Packard Norge AS Østensjøveien 32 0667 OSLO
HP-produkt Varighet av begrenset garanti
Programvaremedier 90 dager
Skriver 1 år
Skriverkassetter eller blekkpatroner Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for
garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien
dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd,
brukt på feil mate eller klusset med.
Skrivehoder (gjelder bare for produkter med skrivehoder 1 år
som kan byttes av kunden)
Tilbehør 1 år hvis ikke annet er angitt
Norsk

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om HP Photosmart 6520 ennå.

Spør et spørsmål om HP Photosmart 6520

Har du et spørsmål om HP Photosmart 6520 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for HP Photosmart 6520. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Photosmart 6520 HP så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.