HP LaserJet Pro P1102 manual

Vis en manual for HP LaserJet Pro P1102 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: HP
  • Produkt: Printer
  • Model/navn: LaserJet Pro P1102
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 24
Norsk............... 25
25
English............... 1
Dansk.............. 13
Català.............. 11
Español.............. 9
Italiano.............. 7
Deutsch.............. 5
Français............. 3
Lietuvių........... 23
Latviešu........... 21
Suomi.............. 19
Eesti................ 17
Nederlands....... 15
Svenska........... 29
Português........ 27
5. Velg en tilkoblingsmetode og gjør alt klart for programvareinstallasjon
Windows
1.	
For Windows 7 eller eldre, ikke koble til USB-kabelen før du installerer
programvaren. Installasjonsprosessen ber om at du kobler til kabelen
når det er nødvendig. Hvis kabelen er tilkoblet allerede, starter du
skriveren på nytt når installasjonsprosessen ber om at du kobler til
kabelen.
2.	Fortsett til 6. Finn eller last ned programvareinstallasjonsfiler.
MERK: Under programvareinstallasjonen, velger du alternativet Koble
denne skriveren til direkte med en USB-kabel.
Mac
1.	
Koble til USB-kabelen mellom datamaskinen og skriveren før du
installerer programvaren.
2.	Fortsett til 6. Finn eller last ned programvareinstallasjonsfiler.
Utføre en trådløs installasjon (bare de trådløse
P1102w-modellene)
Før du starter installasjonen må du bekrefte at det trådløse tilgangspunkter
fungerer som det skal. Kontroller at skriveren, ruteren og datamaskinen er
slått på, og at datamaskinen er koblet til det samme trådløse nettverket du
vil koble skriveren til.
Hvis det ikke lyser kontinuerlig blått øverst på skriveren går du til
Prosess A.
Hvis det lyser kontinuerlig blått øverst på skriveren, går du til Prosess B.
Process A
1.	
Sett CD en inn i CD-ROM-stasjonen, og klikk deretter på Installer.
Når dialogboksen Skrivertilkoblinger vises, velger du Konfigurer
for utskrift via det trådløse nettverket.
2.	
Følg instruksjonene på skjermen.
Process B
1.	
Sett CD en inn i CD-ROM-stasjonen, og klikk deretter på Installer.
Når dialogboksen Skrivertilkoblinger vises, velger du Koble til en
konfigurert trådløs nettverksskriver.
2.	
Følg instruksjonene på skjermen.
3.	
Velg skriveren som programvaren finner. Hvis
installasjonsprogrammet ikke finner skriveren, skriver du inn
skriverens IP-adresse manuelt for å fortsette installasjonen.
MERK: Skriv ut en konfigurasjonsside for å finne skriverens IP-
adresse. På skriverens kontrollpanel holder du inne Avbryt-knappen
i fem sekunder, slipp deretter Avbryt-knappen for å skrive ut
konfigurasjonssiden. IP-adressen finnes i delen Nettverksinformasjon
på konfigurasjonssiden.
Konfigurere IP-adressen manuelt
Se brukerhåndboken for skriveren for å få informasjon om hvordan du
konfigurerer IP-adressen manuelt www.hp.com/support/ljp1100series.
	 VIKTIG:
Følg først trinn 1 - 3
på plakaten for oppsett
av skrivermaskinvare,
og fortsett deretter
med trinn 4 til høyre.
www.hp.com/support/ljp1100series	 www.register.hp.com
Startveiledning for
LaserJet Pro P1100-serien
USB-tilkobling direkte mellom skriveren
og datamaskinen
Bruk en USB-kabel av typen A til B.
4. Første oppstart på kontrollpanelet
Kontroller LED-statusen på skriverens kontrollpanel før du starter programvareinstallasjonen.
Cicada_GSG_Reduced_CE651-91091.indd 25 13-01-2015 00:33:38
Side: 25
26
Komplett løsning for Windows
1.	 Sett programvare-CDen inn i CD-stasjonen på datamaskinen.
2.	
Følg instruksjonene på skjermen. Når du blir bedt om å velge en
tilkoblingstype, velger du det aktuelle valget:
•	 Konfigurer for utskrift via det trådløse nettverket
•	
Konfigurer for utskrift ved hjelp av USB
FORSIKTIG: Ikke koble til USB-kabelen før installasjonsprogrammet
ber deg om å gjøre det.
•	 Koble til en konfigurert trådløs nettverksskriver
Bare for trådløse modeller
3.	
Når installeringen er fullført, skriver du ut en konfigurasjonsside for
å kontrollere at skriveren har et nettverksnavn (SSID). (Trykk og hold
inne Avbryt-knappen (X) til Klar-lampen blinker. Deretter slipper du
knappen for å skrive ut en konfigurasjonsside).
4.	
Når installeringen er fullført, kobler du fra USB-kabelen. Hvis du skrive
ut fra en telefon eller et nettbrett, kobler du enheten til det samme
trådløse nettverket som skriveren.
Grunnleggende installasjon for Windows
1.	
Slå på skriveren.
2.	
Koble USB-kabelen fra både skriveren og datamaskinen (hvis den er
tilkoblet). Hvis skriveren er koblet til nettverket ditt, lar du den forbli
tilkoblet.
3.	Gå til www.hp.com/support/ljp1100series.
4.	
Velg en skriver eller en kategori fra listen, klikk på Drivere, og last
deretter ned installasjonsprogramvaren for skriveren.
Komplett løsning for OS X
1.	
Kjør .dmg-filen som du lastet ned fra Internett.
2.	
Installeringsprogrammet registrerer språket på operativsystemet og
viser hovedmenyen i installeringsprogrammet på samme språk.
3.	Skjermbildet Installasjonsalternativer gir deg informasjon om
programvaren som skal installeres. Klikk på Installer.
4.	
Følg instruksjonene på skjermen når du skal installere programvaren.
5.	
Mot slutten av installasjonsprosessen kan du bruke HP Utility Setup
Assistant til å konfigurere skriveralternativene.
Grunnleggende installasjon for OS X
Hvis du vil installere grunnleggende skriverdrivere uten å kjøre hele
programvareinstallasjonen fra CDen eller hp.com, kan du følge denne
fremgangsmåten:
1.	
Koble skriveren til datamaskinen eller nettverket.
2.	Fra Systeminnstillinger, klikker du på Skrivere og skannere.
3.	
Klikk på pluss-knappen [+] nederst til venstre, og velg P1100 som
bruker driveren AirPrint eller HP Printer.
7. Installere programvaren
Installer fra skriver-CDen
For Windows finnes programvareinstallasjonsfilene på CDen som fulgte med
skriveren.
For OS X omfatter installasjonsfilene på CDen en DMG-fil.
Installasjonsmerknader
Hvis du vil ha mer informasjon om programvaren for skriveren, kan du se filen
Installasjonsmerknader på skriver-CDen.
Last ned fra Internett
1.	Gå til www.hp.com/support/ljp1100series.
2.	
Velg en skriver eller en kategori fra listen, og klikk deretter på Drivere.
3.	
Velg operativsystemet fra nedtrekksmenyen, og klikk deretter på Neste.
4.	Klikk på Driver, og deretter Last ned.
5.	
Følg instruksjonene på skjermen.
6. Finne eller laste ned programvareinstallasjonsfilene
Koble enheten til det trådløse nettverket
Koble enheten til det samme trådløse nettverket som skriveren for å skrive
ut fra en telefon eller et nettbrett.
Apple iOS-enheter (AirPrint) Åpne elementet du vil skrive ut, og velg
Handling-ikonet. Velg Skriv ut, velg skriveren og velg deretter Skriv ut.
Nyere Android-enheter (4.4 eller nyere) Åpne elementet du vil skrive ut,
og velg Meny-knappen. Velg Skriv ut, velg skriveren og velg Skriv ut.
Noen enheter krever nedlasting av plugin-appen HP Print Service fra Google
Play-butikken.
Eldre Android-enheter (4.3 eller eldre) Last ned HP ePrint-appen fra
Google Play-butikken.
Windows Phone Last ned HP AiO Remote-appen fra Windows Store.
Finn ut mer om mobilutskrift
Hvis du vil vite mer om andre mobilutskriftsløsninger,
inkludert flere ePrint-løsninger, kan du skanne
QR-koden, eller se delen Mobilutskrift i
brukerhåndboken.
8. Mobilutskrift og trådløs utskrift (valgfritt)
HP direkte trådløs utskrift (kun de trådløse
P1102w-modellene)
Med HP direkte trådløs utskrift kan enheter med Wi-Fi, for eksempel
smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner, koble direkte til skriveren
uten behov for en trådløs ruter eller et tilgangspunkt. Koble til skriverens
trådløse signal på samme måte som du kobler Wi-Fi-enhetene dine til et
nytt trådløst nettverk eller Wi-Fi-sone.
Aktivere HP direkte trådløs utskrift
Aktiver HPs webtjenester på HPs innebygde webserver (EWS) ved å følge
disse trinnene:
1.	
Koble skriveren til et nettverk og skriv ut en konfigurasjonsside for å
finne skriverens IP-adresse.
MERK: Hvis du vil angi IP-adressen manuelt eller konfigurere
den automatisk, kan du se Konfigurere nettverksproduktet i
brukerhåndboken.
2.	
Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen i adresselinjen. Eksempel
på IP-adresse: 192.168.0.1.
8.1 8.2
Cicada_GSG_Reduced_CE651-91091.indd 26 13-01-2015 00:33:38

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om HP LaserJet Pro P1102 ennå.

Spør et spørsmål om HP LaserJet Pro P1102

Har du et spørsmål om HP LaserJet Pro P1102 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for HP LaserJet Pro P1102. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med LaserJet Pro P1102 HP så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.