HP Deskjet 3055A manual

Vis en manual for HP Deskjet 3055A under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: HP
  • Produkt: Printer
  • Model/navn: Deskjet 3055A
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 64
HP DESKJET 3050A ALL-IN-ONE J611 SERIES
Svart blekkpatron
Trefargers blekkpatron
301
301
www.hp.com/support
Start ved å følge instruksjonene
i installeringsveiledningen.
Norsk
Side: 65
66
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
6
7
ePrint
ePrint er en gratis HP-tjeneste som gir en sikker og enkel metode for utskrift ved å sende e-post til skriverens e-postadresse.
Hvis du kan sende e-post, kan du bruke ePrint!
•	 Hvis du skal bruke ePrint, må skriveren være koblet til Internett via et kablet eller trådløst nettverk.
•	 Hvis du ikke aktiverte ePrint da du først installerte skriverprogramvaren, trykker du på ePrint-knappen på
kontrollpanelet for å aktivere ePrint. Deretter følger du instruksjonene på skriverskjermen.
•	 Når du aktiverer ePrint, må du godta vilkårene for bruk av webtjenester. Se dokumentet “VILKÅR OG BETINGELSER
for HP ePRINT, utskrifts-app-er og ePrintCenter for HPs webtilkoblede skrivere” som følger med skriveren, og som også
finnes på nettet på www.hp.com/go/ePrintCenter.
•	 Hvis du har aktivert ePrint, trykker du på ePrint-knappen på kontrollpanelet for å se skriverens e-postadresse og
ePrint-status, sjekke og administrere produktoppdateringer og mer.
•	 Gå til www.hp.com/go/ePrintCenter for å lære mer om ePrint og registrere skriveren.
XXXXXXXXXX
PRINT SCAN COPY
7
Norsk
Tilbake: Går tilbake til forrige skjermbilde.
Avbryt: Stopper gjeldende operasjon, gjenoppretter standardinnstillinger.
Oppsett: Åpner Oppsett-menyen der du kan kontrollere blekknivåer, endre innstillingen for automatisk avslåing,
utføre vedlikeholdsoppgaver og angi region og språk.
På-knapp
Trådløs-statuslampe og -knapp: Blått lys angir trådløs tilkobling. Blinkende lys angir at trådløst er på, men
skriveren er ikke koblet til et nettverk. Et trykk på denne knappen åpner trådløsmenyen. Bruk trådløsmenyen til å
skrive ut nettverkskonfigurasjons- og testsider, vise styrken på trådløssignalet, etablere en Wi-Fi Protected Setup
(WPS)-tilkobling og mer.
ePrint-lampe og -knapp: Hvitt lys angir at ePrint er tilkoblet. Med ePrint kan du sende bilder og dokumenter til
skriveren via en e-postadresse.
Valgknapper: Bruk knappene til å velge menyelementer på skriverskjermen.
Side: 66
67
Windows Mac
Koble til flere datamaskiner i et nettverk
Du kan dele HP Deskjet med andre datamaskiner som også er koblet til hjemmenettverket. Hvis HP Deskjet allerede er
koblet til hjemmenettverket og installert på en datamaskin i nettverket, trenger du bare å installere HP Deskjet-programvaren
for hver tilleggsdatamaskin. Når programvaren installeres, vil den automatisk finne HP Deskjet i nettverket. Fordi HP Deskjet
allerede er koblet til nettverket, trenger du ikke å konfigurere den på nytt når du installerer HP Deskjet-programvaren på
flere datamaskiner.
Endre fra en USB-tilkobling til en trådløs tilkobling
Hvis du først installerer HP Deskjet med USB-tilkobling, kan du senere endre dette til en trådløs nettverkstilkobling.
Om trådløst nettverk
1.	 Fra datamaskinens Start-meny velger du Alle
programmer eller Programmer og deretter HP.
2.	 Velg HP Deskjet 3050A J61
1 series.
3.	 Velg Skriveroppsett og programvarevalg.
4.	 Velg Konverter USB-tilkoblet skriver til trådløs. Følg
veiledningen på skjermen.
Bruk HP Setup Assistant i Programmer/Hewlett-
Packard/Device Utilities til å endre skriverens
programvaretilkobling til trådløs.
Lær om trådløs utskrift
Du finner den mest oppdaterte og fullstendige informasjonen om trådløs utskrift på www.hp.com/go/wirelessprinting.
Automatisk trådløs tilkobling (for datamaskiner som er
koblet trådløst til et nettverk)
Automatisk trådløs tilkobling vil automatisk konfigurere skriveren med innstillingene for ditt trådløse nettverk. Følg
installeringsveiledningen og informasjonen på skriverskjermen for å konfigurere skrivermaskinvaren, og sett deretter inn
CDen med skriverprogramvaren. Programvaren vil lede deg gjennom installeringen. Hvis Automatisk trådløs tilkobling ikke
gjelder for din konfigurasjon eller ditt operativsystem, vil programvaren lede deg gjennom en annen metode for trådløs
installering. Hvis du ønsker mer informasjon om trådløs installering, kan du besøke www.hp.com/go/wirelessprinting.
Norsk
Side: 67
68
Blekkforbruk
Merk: Blekk fra patronene brukes på en rekke forskjellige måter i utskriftsprosessen, inkludert i initialiseringsprosessen, som
klargjør enheten og patronene for bruk, og ved service av skrivehodet, som holder dysene åpne slik at blekket flyter fritt.
Noe overskuddsblekk vil også være igjen i patronen etter at den er brukt. Du finner mer informasjon på
www.hp.com/go/inkusage.
Finne flere opplysninger
Strømspesifikasjoner:
Strømadapter: 0957-2286
Inngangsspenning: 100 - 240 V vs (+/- 10%)
Inngangsfrekvens: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Merk: Bruk bare strømadapteren som er levert av HP.
Se installeringsplakaten for informasjon om installering. All annen produktinformasjon finnes i den elektroniske hjelpen
og Viktig-filen. Den elektroniske hjelpen installeres automatisk under installeringen av programvaren. Elektronisk hjelp
inneholder informasjon om produktfunksjoner og om problemløsing. Den inneholder også produktspesifikasjoner, juridiske
merknader og informasjon om miljø, forskrifter og kundestøtte. Viktig-filen inneholder informasjon om hvordan du kontakter
HPs kundestøtte, krav til operativsystemet og de nyeste oppdateringene til produktinformasjonen. Hvis du har en datamaskin
uten CD/DVD-stasjon, går du til www.hp.com/support for å laste ned og installere skriverprogramvaren.
Installere elektronisk hjelp
Når du skal installere den elektroniske hjelpen, setter du inn programvare-CDen i datamaskinen og følger
instruksjonene på skjermen.
Hvis du har installert programvaren som en nedlasting fra Internett, blir den elektroniske hjelpen installert sammen med
programvaren.
Finne Viktig-filen
Sett inn programvare-CDen. På programvare-CDen finner
du ReadMe.chm. Klikk på ReadMe.chm for å åpne, og
velg ReadMe på ditt språk.
Finne Viktig-filen
Sett inn programvare-CDen og dobbeltklikk på ReadMe-
mappen på øverste mappenivå på CDen.
Finne elektronisk hjelp
Klikk på Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3050A
J61
1 series > Hjelp etter at programvaren er installert.
Finne elektronisk hjelp
Fra Hjelp velger du Mac Hjelp. I Hjelpvisning klikker du
på og holder nede Hjem-knappen og velger Hjelp for
din enhet.
Registrer din HP Deskjet
Få raskere service og støttevarsler ved å registrere på www.register.hp.com.
Strømadapter: 0957-2290
Inngangsspenning: 200 - 240 V vs (+/- 10%)
Inngangsfrekvens: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Hvis du vil lese forskriftsinformasjon for EU, går du til den elektroniske hjelpen, klikker på Tillegg > Teknisk
informasjon > Informasjon om forskrifter > Informasjon om forskrifter for EU, eller klikker på Teknisk
informasjon > Informasjon om forskrifter > Informasjon om forskrifter for EU. Samsvarserklæringen for
dette produktet er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.hp.eu/certificates.
Windows Mac
Norsk
Side: 68
69
Grunnleggende problemløsing
Hvis du ikke kan skrive ut en testside:
1.	 Hvis skriveren er koblet direkte til datamaskinen
med en USB-kabel, må du kontrollere at kabelen er
ordentlig tilkoblet.
2.	 Kontroller at skriveren er slått på.
[På-knappen] skal lyse grønt.
Hvis skriveren er koblet direkte til datamaskinen med en
USB-kabel og installeringen av Windows-programvaren
mislykkes:
1.	 Ta ut CDen fra datamaskinens CD/DVD-stasjon, og
koble deretter USB-kabelen fra datamaskinen.
2.	 Start datamaskinen på nytt.
3.	 Sett CDen med skriverprogramvaren inn i
datamaskinens CD/DVD-stasjon, og følg
instruksjonene på skjermen for å installere
skriverprogramvaren. Ikke koble til USB-kabelen før du
ser en melding om det.
4.	 Start datamaskinen på nytt når installeringen er
fullført.
Hvis du ikke kan skrive ut en testside:
1.	 Hvis skriveren er koblet til datamaskinen med en
USB-kabel, må du kontrollere at kabelen er ordentlig
tilkoblet.
2.	 Kontroller at skriveren er slått på.
[På-knappen] skal lyse grønt.
Kontroller at skriveren er angitt som standard
utskriftsenhet (insert space):
1.	 Windows 7®
: På Start-menyen i Windows klikker du
på Enheter og skrivere.
2.	 Windows Vista®
: På oppgavelinjen i Windows klikker
du på Start, Kontrollpanel og deretter på Skriver.
3.	 Windows XP®
: På oppgavelinjen i Windows klikker
du på Start, Kontrollpanel og deretter på Skrivere og
telefakser.
Slik installerer du programvaren:
1.	 Koble til USB-kabelen.
2.	 Sett inn CDen med HP-programvare i datamaskinens
CD-/DVD-stasjon.
3.	 Åpne CDen på skrivebordet, og dobbeltklikk på HP
Installer.
4.	 Følg instruksjonene på skjermen og de trykte
installeringsinstruksjonene som fulgte med HP-
produktet.
Hvis du fremdeles ikke kan skrive ut, avinstallerer du
programvaren og installerer den på nytt:
Merk: Avinstalleringsprogrammet fjerner alle HP-
programkomponenter som er spesifikke for enheten.
Avinstalleringsprogrammet fjerner ikke komponenter som
deles med andre produkter eller programmer.
Slik avinstallerer du programvaren:
1.	 Koble HP-produktet fra datamaskinen.
2.	 Åpne mappen Programmer: Hewlett-Packard.
3.	 Dobbeltklikk på HP Uninstaller (HP Avinstallering).
Følg veiledningen på skjermen.
Kontroller at skriveren har et avkrysningsmerke i sirkelen
ved siden av navnet. Hvis skriveren ikke er merket som
standardskriver, høyreklikker du på skriverikonet og
velger Angi som standardskriver fra menyen.
Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker
i USA for Microsoft Corporation. Windows 7 er enten
et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Windows Mac
Kontrollere utskriftskøen:
1.	 I Systemvalg klikker du på Utskrift & faks.
2.	 Klikk på knappen Åpne utskriftskø.
3.	 Klikk på en utskriftsjobb for å velge den.
4.	 Bruk følgende knapper til å behandle utskriftsjobben:
- Slett: Avbryt valgt utskriftsjobb.
- Fortsett: Fortsett med en utskriftsjobb som er stanset.
5.	 Hvis du har gjort endringer, prøver du å skrive ut
igjen.
Starte på nytt og tilbakestille:
1.	 Start datamaskinen på nytt.
2.	 Tilbakestill skriveren.
a. Slå av skriveren, og koble deretter fra
strømledningen.
b. Vent et minutt og koble strømledningen til igjen.
Slå på skriveren.
Norsk
Side: 69
70
Skriveren blir ikke funnet under installeringen av programvaren
Hvis HP-programvaren ikke finner skriveren i det trådløse nettverket under programvareinstalleringen, går du til HPs senter
for trådløs utskrift på www.hp.com/go/wirelessprinting for å finne informasjon om problemløsing. På senteret for trådløs
utskrift finner du et nettverksdiagnostikkverktøy (bare for Windows) som kan hjelpe med å diagnostisere og løse problemer
med trådløs utskrift. Du kan også prøve disse problemløsingstrinnene.
1: Finn ut om produktet er koblet til nettverket ved å trykke på Trådløs-knappen. Hvis skriveren har vært uvirksom, må du
kanskje trykke to ganger på Trådløs-knappen for å åpne trådløsmenyen.
Hvis skriveren er tilkoblet, vil du se IP-adressen (for eksempel 192.168.0.3) på skriverskjermen. Hvis skriveren ikke er tilkoblet,
vil du se Ikke tilkoblet på skriverskjermen. Fra skriverskjermen velger du Skriv ut rapporter og deretter Trådløstest eller
Konfigurasjon for å skrive ut rapportene. Testrapporten for trådløst nettverk vil vise diagnostikkresultatene for det trådløse
nettverket, trådløs signalstyrke, oppdagede nettverk og mer. Nettverkskonfigurasjonssiden vil vise nettverksstatus, vertsnavn,
nettverksnavn og mer.
Trådløse tilkoblinger
Problemløsing for trådløst nettverk
2: Hvis du i trinn 1 fant ut at produktet ikke er koblet til et nettverk, og dette er første gang du installerer programvaren,
setter du inn programvare-CDen og følger instruksjonene på skjermen.
Hvis enheten ikke kan koble til nettverket, må du se etter disse vanlige problemene:
•	 Du kan ha valgt feil nettverk eller skrevet nettverksnavnet (SSID) feil. Kontroller at du skriver samme SSID som
datamaskinen bruker.
•	 Du kan ha skrevet trådløspassordet (WPA-tilgangskoden eller WEP-nøkkelen) feil (hvis du bruker kryptering).
Merk: Hvis nettverksnavnet eller trådløspassordet ikke blir funnet automatisk under installeringen, og hvis du ikke kjenner
dem, kan du laste ned et program fra www.hp.com/go/networksetup som kan hjelpe deg med å finne dem. Dette
programmet virker bare for Windows Internet Explorer, og er tilgjengelig bare på engelsk.
•	 Det kan være et problem med ruteren. Prøv å starte både produktet og ruteren på nytt ved å slå av strømmen til hver av
dem og så slå den på igjen.
Norsk
Side: 70
71
3: Undersøk og korriger følgende mulige tilstander:
•	 Datamaskinen er kanskje ikke koblet til nettverket. Kontroller at datamaskinen er koblet til samme nettverk som HP
Deskjet. Hvis du koblet til trådløst, kan det hende at datamaskinen ved en feiltakelse er koblet til naboens nettverk.
•	 Datamaskinen kan være koblet til et VPN (Virtual Private Network). Deaktiver VPN-nettverket midlertidig før du fortsetter
med installeringen. Å være tilkoblet et VPN er som å være koblet til et annet nettverk. Du må koble fra VPN for å få
tilgang til produktet via hjemmenettverket.
•	 Sikkerhetsprogramvare kan forårsake problemer. Sikkerhetsprogramvare som er installert på datamaskinen, er laget for
å beskytte datamaskinen mot trusler som kommer utenfra hjemmenettverket. En sikkerhetsprogrampakke kan inneholde
forskjellige typer programvare, som antivirus-, antispion-, brannmur- og foreldrekontrollprogrammer. Brannmurer kan
blokkere kommunikasjon mellom enheter som er koblet til hjemmenettverket, og kan forårsake problemer når du bruker
enheter som nettverksskrivere og skannere. En rask problemløsingsteknikk er å deaktivere brannmuren for å se om
problemet forsvinner.
Problemene kan inkludere:
- Skriveren blir ikke funnet i nettverket når du installerer skriverprogramvaren.
- Du kan plutselig ikke skrive ut, selv om du kunne det tidligere.
- Skriveren angis som FRAKOBLET i Skrivere og telefakser-mappen.
- Programvaren viser skriverstatusen som “frakoblet” selv om skriveren er koblet til nettverket.
- Hvis du har en alt-i-ett-enhet, vil enkelte funksjoner virke, som utskrift, mens andre ikke gjør det, som skanning.
•	 Noen ganger kan nettverkskommunikasjonen gjenopprettes ved å slå strømmen av og på. Slå av ruteren, skriveren og
datamaskinen, og slå dem på igjen i denne rekkefølgen: først ruteren, deretter skriveren og til slutt datamaskinen.
Hvis du fremdeles har problemer med trådløs utskrift, besøker du Senter for trådløs utskrift på
www.hp.com/go/wirelessprinting. På senteret for trådløs utskrift finner du et nettverksdiagnostikkverktøy (bare for
Windows) som kan hjelpe med å diagnostisere og løse problemer med trådløs utskrift.
Problemløsing for trådløst nettverk
Tips for bruk av sikkerhetsprogramvare:
•	 Hvis brannmuren har en innstilling som kalles klarert sone, bruker du den når datamaskinen er koblet til
hjemmenettverket.
•	 Hold brannmuren oppdatert. Mange leverandører av sikkerhetsprogramvare leverer oppdateringer som løser kjente
problemer.
•	 Hvis din brannmur har en innstilling for å ikke vise varselmeldinger, må du deaktivere den. Når du installerer HP-
programvaren og bruker HP-skriveren, kan du se varselmeldinger fra brannmuren. Du må tillate all HP-programvare som
forårsaker et varsel. Varselmeldingen kan vise alternativer for å tillate eller fjerne blokkering. Og hvis varselmeldingen
har et valg for å huske denne handlingen eller opprette en regel for dette, må du velge det. Det er slik brannmurer lærer
hva som kan klareres i hjemmenettverket ditt.
Norsk

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om HP Deskjet 3055A ennå.

Spør et spørsmål om HP Deskjet 3055A

Har du et spørsmål om HP Deskjet 3055A men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for HP Deskjet 3055A. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Deskjet 3055A HP så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.