H-WASH 300 PLUS manual
Hoover H-WASH 300 PLUSmanual

Manual for Hoover H-WASH 300 PLUS på Svensk. Denne PDF-håndboken har 132 sider.

PDF 132 1.1mb

Vis en manual for Hoover H-WASH 300 PLUS under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Hoover H-WASH 300 PLUS men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Hoover H-WASH 300 PLUS. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med H-WASH 300 PLUS Hoover så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Hoover H-WASH 300 PLUS

Side: 1
  NO 99 Takk for at du har valgt dette produktet. Vi er stolte over å kunne tilby det ideelle produktet for deg og det beste komplette sortimentet av husholdningsapparater for den daglige rutinen din. Les denne bruksanvisningen nøye for korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om effektivt vedlikehold. Bare bruk vaskemaskinen etter å ha lest disse instruksjonene nøye. Vi anbefaler at du alltid har denne bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand for eventuelle fremtidige eiere. Hvert produkt identifiseres av en unik 16-tegns kode som også kalles "serienummeret", dette er trykt på klistremerket som er festet til produktet (nær døren) eller i dokumentkonvolutten som følger med i produktet. Denne koden er et spesifikt produkt ID-kort som du trenger for å registrere den og om du må kontakte kundeservicesenter. Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske 2012/19/EU- direktivet om avfallshåndtering for elektriske og elektroniske produkter («Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr» (WEEE)). Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) omfatter både forurensende stoffer (som kan skape negative konsekvenser for miljøet) og grunnleggende komponenter (som kan resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk behandling, for å fjerne og avhende alle forurensende materialer riktig, og gjenvinne og resirkulere alle materialer. Individer kan spille en viktig rolle når det kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt essensielt å følge noen grunnleggende regler: lAvfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal ikke behandles som husholdningsavfall. lAvfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige innsamlingspunkter som eies av kommunen eller av registrerte firmaer. I mange land finnes det hjemmehenting for store artikler med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). I mange land vil gamle apparater returneres til forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren er forpliktet til å samle slike inn gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet er av lik type og har samme funksjoner som det leverte utstyret. 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. INSTALLERING 3. VASKEMIDDELSKUFF 4. PRATISKE RÅD 5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 6. HURTIGVEILEDNING 7. KONTROLLER OG PROGRAMMER 8. TØRKESYKLUS 9. AUTOMATISK VASKE-/ TØRKESYKLUS 10.FEILSØKING OG GARANTI Miljøbetingelser Innhold
Side: 2
  100 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER l Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som: − Personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer; − Gårdshus; − Av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper; − "Bed and breakfast"-miljøer. Bruk av dette produktet i andre enn husholdningsmiljøer eller til andre enn typiske husholdningsfunksjoner, som kommersiell bruk av eksperter eller opplærte brukere er unntatt selv ved ovenstående bruk. Om produktet brukes på en måte som ikke overensstemmer med dette kan det redusere produktets levetid og kan ugyldiggjøre produsentens garanti. Enhver skade på produktet eller annen skade eller tap oppstått ut fra bruk som ikke er i samsvar med hjemlig eller husholdningsmessig bruk (selv ved plassering i et hjemlig eller husholdningsmessig miljø) skal ikke aksepteres av produsenten i den utstrekning det er tillatt ved lov. lDette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn. l Sørg for at barn ikke har mulighet til å leke med produktet. lBarn under 3 år bør holdes unna produktet, med mindre de er under kontinuerlig oppsyn. lHvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en spesiell ledning eller en montering som er tilgjengelig fra produsenten eller serviceagenten. l Bruk kun slangesett som fulgte med produktet for tilkobling til vannforsyning (ikke bruk gamle slangesett på nytt). lVanntrykket må være mellom 0,05 MPa og 0,8 MPa. lSørg for at et teppe ikke sperrer for sokkelen og ventilasjonsåpningene nederst på produktet. lDen siste delen av et vask- og tørketrommelprogram skjer uten varme (nedkjølingsprogram) for å sørge for at plaggene holder en temperatur som ikke er skadelig.
Side: 3
  NO 101 lEtter montering må produktet være plassert slik at støpselet er tilgjengelig. lProduktet må ikke installeres bak en låsbar dør, skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av produktet på en slik måte at døren vask- og tørketrommelen ikke kan åpnes fritt. lDen maksimale lastekapasiteten for tørre klær avhenger av hvilken modell som brukes (se kontrollpanelet). lProduktet må ikke brukes hvis det har blitt renset med industrielle kjemikalier. lIkke tørk uvaskede plagg i vask- og tørketrommelen. l Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask- og tørketrommelen. l Ting som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler eller klær og hodeputer med innlegg av skumgummi bør ikke tørkes i tørketrommelen. lTøymykner og lignende produkter bør brukes som spesifisert i instruksene på tøymykneren. lPlagg som er påvirket av olje kan selvantenne, spesielt når de eksponeres for varmekilder som dem i en tørketrommel. Plaggene blir varme, noe som forårsaker en oksidasjonsreaksjon i oljen, og oksideringen skaper varme. Hvis varmen ikke har noe sted å dra, kan plaggene bli varme nok til å ta fyr. Stabling, opphopning eller lagring av oljepåvirkede plagg kan hindre varmen i å komme seg vekk, og skape en brannfare. lHvis det er uunngåelig at tekstiler som inneholder plante- eller matlagingsolje eller som har blitt forurenset med hårpleieprodukter plasseres i en tørketrommel, må de først vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel – dette reduserer, men eliminerer ikke, brannfaren. lFjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker. ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover, slik at varmen forsvinner.
Side: 4
  102 lFor informasjon om produktets mikrokort kan du se produsentens webside. lDe tekniske detaljene (forsyningsspenning og strøminngang) er angitt på apparatets typeskilt. lKontroller at det elektriske systemet er jordet, overholder all gjeldende lover og at strømuttaket er kompatibelt med apparatets støpsel. Ellers, søk kvalifisert profesjonell assistanse. lBruk av konvertere, flere stikkontakter eller skjøteledninger frarådes på det sterkeste. lTrekk alltid ut støpselet og skru av vannkranen før vedlikehold av vaskemaskinen. lIkke trekk i strømkabelen eller produktet for å koble fra maskinen. lPass på at det ikke er vann i trommelen før døren åpnes. lUtsett ikke vaskemaskinen for regn, direkte sollys eller andre værelementer. l Ved flytting må ikke vaskemaskinen løftes etter knottene eller vaskemiddelskuffen; under transport må aldri døren hvile på trallen. Vi anbefaler at to mennesker løfter vaskemaskinen. lVed feil eller problemer må vaskemaskinen skrus av, vannkranen stenges og man må ikke tukle med produktet. Kontakt umiddelbart kundeservicesenteret og bruk kun originale reservedeler. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan sette produktsikkerheten i fare. Elektriske forbindelser og sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL: Apparatet må ikke forsynes via en ekstern bryter, for eksempel en tidtaker, eller tilkoblet en krets som regelmessig slås av og på av et nytteutstyr. ADVARSEL: vann kan nå veldig høye temperaturer under vaskesyklusen.
Side: 5
  NO 103 2. INSTALLERING lSkru løs 2 eller 4 skruer (A) på baksiden og fjern 2 eller 4 skiver (B) som vist i figur 1. lLukk 2 eller 4 hull med pluggene som følger med i dokumentkonvolutten. lOm vaskemaskinen er innebygget, skrus 3 eller 4 skruer (A) ut og 3 eller 4 skiver fjernes (B). lPå noen modeller vil 1 eller flere skiver falle inne i maskinen, vipp vaskemaskinen forover for å fjerne dem. Lukk hullene med pluggene som finnes i konvolutten. lPlasser poliondaarket i bunnen som vist i figur 2 (i henhold til modell, overvei versjon A, B eller C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 ADVARSEL: hold emballasje borte fra barn. I noen modeller, er det ikke nødvendig å installere som "polionda", og disken er montert.
Side: 6
  104 lKoble vannslangen til kranen (fig. 3) bare bruker den slangen som fulgte med apparatet (ikke gjenbrukv gamle slangesett). lNOEN MODELLER kan inkludere en eller flere av følgende funksjoner: lVARM&KALD (fig. 4): vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og kaldt vann for høyere energisparing. Koble den grå slangen til kaldtvannskranen og den røde til varmtvannskranen. Maskinen kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet kan noen programmet starte noen få minutter senere. lAQUASTOP (fig. 5): en innretning på forsyningsslangen som stopper vannflyten om slangen forringes; i dette tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A" og slangen må byttes ut. For å skru ut mutteren, trykk enveislåseinnretning "B". lAQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE MED VERN (fig. 6): Om vann skulle lekke fra den primære interne slangen "A" vil inneslutningsmantelen "B" inneholde nok vann til å tillate fullføring av vaskeprogrammet. Når programmet er fullført, kontakt kundeservicesenteret for å bytte ut forsyningsslangen. 3 1 4 B A 5 B A 6 Hydrauliske koblinger
Side: 7
  NO 105 lSkyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik at slangen ikke bøyes eller knuses og plasser tappeslangen i badekaret, eller helst i et veggavløp minst 50 cm høyt med diameter større enn vaskemaskinslangen (fig. 7). lNiveller produktet med føttene som vist i figur 8: a.drei mutteren med urviseren for å løsne skruen; b.roter foten for å heve eller senke den til den sitter fast mot gulvet; c.lås foten og skru inn mutteren til den sitter fast mot bunnen av vaskemaskinen. lSett inn støpselet. min 50 cm max 85 cm 2,5 mt max max 100 cm min 4 cm 7 * TILBEHØR SOLGT SEPARAT A B C 8 Plassering ADVARSEL: kontakt kundeservicesenteret om strømkabelen må byttes ut.. Innstalasjonsfeil inngår ikke av produsentens garanti.
Side: 8
  106 3. VASKEMIDDELSKUFF Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger som vist i figur 9: lavdeling “1”: for forvaskemiddel; lavdeling “ ”:for spesielle tilsetninger, tøymyknere, stivelsesduft etc.; lavdeling “2”: for vaskemiddel. En kopp for flytende vaskemiddel er også inkludert FOR NOEN MODELLER (fig. 10). Plasser den i avdeling "2" for å bruke den. På denne måten vil flytende vaskemiddel kun komme i trommelen til riktig tidspunkt. Koppen kan også brukes for blekemiddel når programmet "Skyll" er valgt. 2 1 9 10 ADVARSEL: bruk kun flytende produkter; vaskemaskinen er stilt til å automatisk dosere tilsetninger ved hver syklus under den siste skyllingen. ADVARSEL: noen vaskemiddel er vanskelige å fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk av den spesifikke beholderen som skal plasseres i trommelen. Enkelte modeller leveres med automatisk dosering, som utfører en nøyaktig dosering av vaskemiddel og mykemiddel. I dette tilfellet, se den spesifikke seksjonen i kapitlet KONTROLLER OG PROGRAMMER for detaljer.
Side: 9
  NO 107 4. PRATISKE RÅD Ved sortering av vask, sørg for: - å ha fjernet metallobjekter som hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken; - å ha lukket putevar, lukket glidelåser, knyttet løse belter og lange kjolebånd; - å ha fjernet ruller fra gardiner; - å ha lest vaskeanvisninger grundig; - å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker med flekkfjerner. lVed vask av matter, sengetepper eller annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår sentrifugering. lFor å vaske ull må det sørges for at plagget er maskinvaskbart. Sjekk stoffetiketten. lLa døren til apparatet være litt åpen mellom vasker, for å forhindre at det oppstår mulig lukt i maskinen. Tips om hvordan du kan spare penger og ikke skade miljøet når du bruker apparatet. lLast maskinen til den høyeste kapasiteten som er vist i programtabellen for hvert program - slik kan du SPARE energi og vann. lStøy og resterende tøyfuktighet påvirkes av sentrifugeringshastighet: en raskere spinn er assosiert med større støy og lavere gjenværende fuktighet i tøyet. lDe mest effektive programmene når det gjelder kombinert bruk av vann og energi er vanligvis de varige med lavere temperatur. Maksimere tøymengden lOppnå best bruk av energi, vann, vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal anbefalt tøymengde. Spar opp til 50% energi ved å vaske full maskin i stedet for 2 halvfulle maskiner. Behøver du å forvaske? lKun for svært skittent tøy! SPAR vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15% energiforbruk ved å IKKE velge forvask for lett til normalt skittent tøy. Er det nødvendig med varmvask? lForbehandle flekkfjerner eller inntørkede flekker i vann før vask for å redusere behovet for et varmt vaskeprogram. Spar energi ved å bruke et vaskeprogram med lav temperatur. Før du bruker tørkeprogrammet (VASKE-TØRKE) lSpar energi og tid ved å velge høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i tøyet før du bruker et tørkeprogram. Nedenfor finner du en kort veiledning med tips og råd om bruk av vaskemiddel. lBruk bare vaskemidler som er egnet for maskinvask. lVelg vaskemiddel i henhold til stofftypen (bomull, delikat, syntetiske stoffer, ull, silke, etc.), fargen, typen og nivået av tilsmussing og den programmerte vasketemperaturen. lFor å bruke riktig mengde vaskemiddel, mykemiddel eller andre tilsetningsstoffer, følg produsentens instruksjoner nøye hver gang: korrekt bruk av apparatet med riktig dose lar deg unngå avfall og redusere miljøpåvirkningen. Innleggingstips Nyttige råd for sparing Dosering av vaskemiddel
Side: 10
  108 lFor mye vaskemiddel fører til overdrevent skum, noe som forhindrer at syklusen blir utført riktig. Det kan også påvirke kvaliteten på vask og skylling. Bruken av økologiske vaskemidler uten fosfater kan forårsake følgende effekter: - mer grumsete skyllevann: Denne effekten er knyttet til de suspenderte zeolittene som ikke har noen negativ effekt på skylleeffektiviteten. - hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter vask: dette er normalt, pulveret er ikke absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets farge. - skum i vannet ved siste skylling: dette indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling. - mye skum: Dette er ofte på grunn av de anioniske tensidene som finnes i vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne fra vasken. I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for å eliminere disse effektene; det vil ikke hjelpe i det hele tatt. Om problemet vedvarer eller om du mistenker en feil, kontakt et autorisert kundeservicesenter. Ved vask av veldig skitten hvitvask anbefaler vi bruk av bomullsprogram på 60°C eller over og et normalt vaskepulver (effektivt) som inneholder blekemidler som ved middels/høy temperatur gir ypperligere resultater. For vask mellom 40°C og 60°C må vaskemiddelet som brukes være egnet for stofftypen og graden av skittenhet. Normale midler er egnet for "hvitt" eller farget fast stoff med høy grad av skittenhet mens flytende vaskemidler eller "fargebeskyttende" puddere er egnet for fargede stoffer med lett grad av skittenhet. For vask ved temperaturer under 40°C anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler eller vaskemidler spesifikt merket som egnet for vask ved lav temperatur. For vask av ull eller silke må det kun brukes vaskemidler spesifikt beregnet for slike stoffer.
Side: 11
  NO 109 5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Å ta vare på apparatet ditt riktig kan forlenge levetiden. lKoble maskinen fra strømforsyningen. lRengjør apparatets utvendige skap, bruk en fuktig klut og UNNGÅ SLIPENDE STOFFER, ALKOHOL OG/ELLER FORTYNNINGSMIDLER. lDet anbefales å rengjøre vaskemiddelskuffen regelmessig for å unngå opphopning av vaskemiddel og tilsetningsrester. lFjern skuffen forsiktig, men stødig. lRengjør skuffen under rennende vann og sett den tilbake i rommet. FOR MODELLER MED AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM FOR FLYTENDE VASKEMIDDEL OG MYKEMIDDEL: lTrekk skuffen ut helt ved å trykke på utløserknappen, og vær oppmerksom på lekkasje av vaskemiddelrester. 1 2 lFyll skuffen med varmt vann. lRist skuffen for å la vannet strømme inn i alle rom. lTøm skuffen for overflødig vann og sett den helt inn igjen. Rengjøring av apparatets ytre Rengjøring av skuff Før du fortsetter med rengjøringen, må alle rommene være tomme. ADVARSEL: IKKE BRUK syreprodukter (for eksempel eddik) eller aggressive vaskemidler til å rengjøre skuffen, for å unngå skade på tetningene og/eller innvendige deler av apparatet.
Side: 12
  110 lApparatet har et spesielt filter som fanger større rester som kan blokkere dreneringssystemet, for eksempel knapper eller mynter (avhengig av modell, vurder versjon A eller B). Vi anbefaler å sjekke og rengjøre filteret 5 eller 6 ganger i året. lKoble maskinen fra strømforsyningen. lFør filteret skrus løs anbefaler vi at du plasserer et absorberende klut under for å holde gulvet tørt. lDrei filteret mot urviseren til det stopper i vertikal stilling. lFjern og rengjør filteret og sett det på plass igjen ved å dreie det med urviseren. lGjenta de foregående trinnene i motsatt rekkefølge for å sette sammen alle delene igjen. B A lHvis apparatet oppbevares i et ikke- oppvarmet rom over lengre tid, må alle vannrester fjernes fullstendig fra rørene. lKoble maskinen fra stikkontakten. lLøsne slangen fra stroppen og senk den slik at alt vannet tømmes i en beholder. lSikre avløpsslangen med stroppen når dette er fullført. Rengjøre pumpefilteret Forslag for flytting eller langvarig periode uten bruk FOR MODELLER MED AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM FOR FLYTENDE VASKEMIDDEL OG MYKEMIDDEL: Hvis du trenger å vippe eller flytte maskinen, fjern vaskemiddelskuffen før du fortsetter, og hold den horisontal for å unngå lekkasje.
Side: 13
  NO 111 6. HURTIGVEILEDNING Denne vaskemaskinen tilpasser automatisk vannivået til type og mengde vask. Dette systemet gir en nedgang i energiforbruk og en merkbar reduksjon i vasketider. lSkru på vaskemaskinen og velg det ønskede programmet. lJuster vasketemperaturen om nødvendig og trykk de nødvendige "tilvalgsknappene". lTrykk knappen START/PAUSE for å begynne vasking. lMeldingen "End" vil vises på displayet eller tilhørende led vil skrus på når programmet er fullført. lSkru av vaskemaskinen. For enhver type vask, se programtabellen og følg driftssekvensen som angitt. Vanntrykk: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Omdreiningstall sentrifuge: se tabell. Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen ampere / Strømspenningen: se tabell. 7. KONTROLLER OG PROGRAMMER D F C E G H B I A L M A Programvelger med posisjon OFF (AV) B START/PAUSE-knapp C STARTTIDSFORVALG-knapp D TØRKEVALG / DAMPFUNKSJON-knapp E HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp F ALTERNATIVER-knapp G TEMPERATURVALG-knapp H SENTRIFUGERING-knapp F+B Start ONE TOUCH G+H TASTESPERRE I Digitalt display L DØRSIKKERHET-indikatorlys M ONE TOUCH-område Programvalg TØRKING Hvis du vil at tørkesyklusen skal starte automatisk etter vask, velg programmet som er ønsket med TØRKEVALG-knappen. Ellers er det mulig å gjøre ferdig vasken, og deretter bestemme tørkeprogram og tøymengde. Vent til lyset for DØRSIKKERHET har slukket før du åpner døren. Tekniske data
Side: 14
  112 lTrykk på knappen START/PAUSE for å starte valgt syklus. lMed en gang et program er valgt blir programvelgeren fast på valgt program til syklusen er ferdig. l"End" vises i displayet på slutten av programmet og DØRSIKKERHET lyset slukkes, er det nå mulig å åpne døren. lSkru av vaskemaskinen ved å vende velgeren til OFF (AV). lTrykk for å starte valgt syklus. PAUSE MASKINEN lHold START/PAUSE-knappen trykket i omtrent 2 sekunder (noen lysindikatorer og gjenværende tid-displayet vil blinke, noe som indikerer at maskinen er pauset). lTrykk på START/PAUSE-knappen igjen for å starte programmet på nytt fra pausepunktet. AVBRYTE ET PROGRAM lFor å avbryte et program flytter du programvelgeren til posisjonen OFF (AV). lVent i 2 minutter til sikkerhetsenheten låser opp døren. lDenne knappen lar deg forhåndsprogrammere en vaskesyklus til å vente med at en syklus starter i opptil 24 timer. lFor å vente med en start bruker du følgende prosedyre: - Sett på ønsket program. ADVARSEL: Ikke ta på skjermen mens du setter inn kontakten, for maskinene kalibrerer systemene i løpet av de første sekundene: Berøring av skjermen kan føre til at maskinen ikke fungerer riktig. I dette tilfellet må du trekke ut kontakte og gjenta operasjonen. Programvelger med posisjon OFF (AV) Når programvelgeren er vridd lyser displayet for å vise innstillingene for det valgte programmet. For å spare energi reduseres kontrasten på displayet etter slutten av en syklus eller en inaktiv periode. N.B.: For å skru av maskinen flytter du programvelgeren til posisjonen OFF (AV). Programvelgeren må settes tilbake til posisjonen OFF på slutten av hver syklus eller når du starter en påfølgende vaskesyklus før neste program velges og startes. START/PAUSE-knapp Lukk døren FØR du velger knappen START/PAUSE. Når START/PAUSE-knappen har blitt trykket inn kan det ta noen sekunder før produktet begynner å virke. Av sikkerhetsmessige grunner, i enkelte vaskefaser, kan døren kun åpnes hvis vannstanden er under nedre kant og hvis temperaturen er lavere enn 45°C. Hvis disse betingelsene er oppfylt, vent til DØRSIKKERHET-lampen slukker før du åpner døren. STARTTIDSFORVALG-knapp
Side: 15
  NO 113 - Trykk på knappen én gang for å aktivere den (h00 vises på displayet) og trykk den igjen for å stille inn 1 time starttid (h01 vises på displayet). Forhåndsinnstilt starttid øker med 1 time for hver gang knappen trykkes, helt til h24 vises på displayet. Etter dette begynner det fra null igjen. - Bekreft ved å trykke på knappen START/PAUSE. Nedtelling begynner og når den er ferdig starter programmet automatisk. lDet er mulig å avbryte starttidsforvalget ved å dreie programvelgeren til OFF (AV). Hvis det forekommer et strømbrudd mens maskinen er i drift; når strømmen gjenopprettes, starter maskinen på nytt fra begynnelsen av fasen den var i da strømmen ble blutt. Denne knappen lar deg velge mellom to ulike alternativer: - TØRKEVALG lGjennomføre en automatisk vaske- /tørkesyklus: etter valget av vaskeprogrammet etter typen vask, velger du en tørrhetsgrad ved å trykke på denne knappen. På slutten av vaskeprogrammet vil den valgte tørkesyklusen starte automatisk. Hvis det er valgt et vaskeprogram som ikke er kompatibelt med automatisk tørking, er det ikke mulig å aktivere denne funksjonen. lHvis du vil slette dette valget før programstart, trykker du gjentatte ganger på knappen til lampen "off" lyser eller du kan flytte programvelgeren til OFF-posisjon. lBare utfør en tørkesyklus: etter knappevalget for rett tørkeprogram i henhold til tekstilene, ved å trykke på denne er det mulig å velge tørrhetsgrad som er forskjellig fra det som er standard (med unntak fra tørkeprogrammet for ull). l For å slette syklusen i løpet av tørkefasen, hold knappen inne i omtrent 3 sekunder. l"End" vises i displayet på slutten av programmet og DØRSIKKERHET lyset slukkes, er det nå mulig å åpne døren. Knappen for alternativer bør velges før du trykker på knappen START/PAUSE. Hvis et alternativ velges som ikke er kompatibelt med det valgte programmet, blinker først lyset og slukker etterpå. TØRKEVALG/DAMPFUNKSJON- knapp Du kan ikke overstige maksimal tørkbar tøymengde som angitt i programtabellen. Hvis du gjør det, vil ikke tøyet bli skikkelig tørt. ADVARSEL: etter at tørkeprogrammet er avbrutt, vil avkjølingsfasen begynne, og du må vente omtrent 10/20 minutter før du åpner døren. Det er mulig å avbryte tørkesyklusen ved å dreie programvelgeren til OFF (AV). Du må vente til avkjølingsfasen er over (10/20 minutter) og DØRSIKKERHET indikatorlys er slokket før du åpner døren.
Side: 16
  114 - DAMPFUNKSJON Etter valget av programmet "Aktiv damp", kan du velge mellom tre forskjellige styrker på dampbehandling, som egner seg for tørre eller fuktige klær i henhold til tekstiltype: - Aktiv damp, Syntetisk/Blandet (standard valg) P1 vises på displayet Dette programmet passer for syntetisk og blandet vask. I tilfelle fuktige klær (dvs. etter vask), angis det å slakke krøllen etter sentrifugering, i tilfelle tørre klær bidrar det til å nå ideell fuktighet for enkel stryking. Middels tid. - Aktiv damp, Bomull (bare en knapp trykket) P2 vises på displayet. Dette programmet anbefales for bomullstøy I tilfelle fuktige klær (dvs. etter vask), angis det å slakke krøllen etter sentrifugering, i tilfelle tørre klær bidrar det til å nå ideell fuktighet for enkel stryking. Middels tid. - Dampoppfriskning (to knapper trykket) P3 vises på displayet. Takket være dampfunksjonen vil syklusen friske opp og slakke tekstiler etter bruk. Programmet består av en startfase som dampen virker i, og en endelig fase der overskytende fuktighet fjernes, og muliggjør bruk med en gang. Denne syklusen egner seg til tørre klær. Denne funksjonen egner seg for maks. 1,5 kg vask. Denne knappen lar deg velge mellom to ulike alternativer, avhengig av det valgte programmet. - HURTIG Denne knappen aktiveres når du velger programmet RAPID CARE (14’/30’/44’) på knotten, og lar deg velge en av tre indikerte varigheter. - SMUSSNIVÅ-knapp lNår programmet har blitt valgt, vil indikatorlyset automatisk vise vasketiden som er stilt inn for dette programmet. lMed denne knappen kan du velge mellom 3 nivåer for vaskeintensiteten, avhengig av hvor skitne tekstilene er (kan bare brukes på noen programmer, som vist i programtabellen). Du kan velge mellom tre ulike alternativer: - FORVASK lMed dette valget kan du bruke en forvask, og dette er spesielt nyttig for svært skittent tøy (kan bare brukes på noen programmer, som vist i programtabellen). lVi råder deg til å bruke kun 20% av de mengdene som er anbefalt på vaskemiddelpakken. - AQUAPLUS lDenne funksjonen (bare tilgjengelig i noen vaskeprogrammer) lar deg vaske klærne med en mye større vannmengde, og dette gjør, sammen med den nye kombinerte funksjonen av rotasjonen til trommelen der vannet blir fylt på og tømt ut, at klærne har blitt vasket og skylt perfekt slik at vaskemiddelet er fullstendig oppløst og sikrer en effektiv vaskefunksjon. lDenne funksjonen er lagt til for folk med spesielt sart og følsom hud, der selv en liten rest av vaskemiddel kan skape irritasjoner eller allergi. lDet anbefales at du også bruker denne funksjonen til barneklær og når du vasker svært skitne tekstiler, ettersom det da brukes mye vaskemiddel, eller når man vasker frottértekstiler, fordi fibrene i disse har en tendens til å holde på vaskemiddelet. HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp ALTERNATIVER-knapp
Side: 17
  NO 115 - HYGIENE + Du kan bare aktivere det bare når du har angitt en temperatur på 60°C. Dette alternativet gjør det mulig å hygienevaske klærne, på samme temperatur for hele vasken. lMed denne knappen kan du endre temperaturen på vaskesyklusene. lDet er ikke mulig å heve temperaturen over det maksimalt tillatte for hvert program. Dette er for at tekstilene ikke skal ødelegges. lHvis du vil utføre en kald vask, må alle indikatorene må være av. lVed å trykke på denne knappen er det mulig å redusere makshastigheten, og om du ønsker kan sentrifugeringen avbrytes. lDersom merkelappen ikke gir noen spesifikk informasjon, er det mulig å bruke maksimalhastigheten som følger med programmet. lFor å aktivere sentrifugeringen igjen, trykk på knappen til du kommer til sentrifugeringshastigheten som du vil ha. lDet er mulig å endre sentrifugeringshastighet uten å sette maskinen på pause. Når du trykker på knappene START/PAUSE og ALTERNATIVER samtidig kan du starte en tidligere nedlastet syklus fra appen mens One Touch-posjonen er valgt på programvelgeren (se den relevante delen av denne bruksanvisningen for mer informasjon). lVed å trykke knappene for TEMPERATURVALG og SENTRIFUGERING samtidig i omtrent 3 sekunder, vil maskinen la deg låse tastene. På denne måten kan du hindre uønskede endringer, eller endringer ved uhell hvis en av knappene trykkes under en syklus. lTastesperren kan låses opp igjen ved å trykke på de to knappene samtidig igjen, eller ved å slå produktet av. Displayets indikatorsystem lar deg konstant bli informert om statusen på maskinen. 1 7 3 2 48 5 6 10 9 1) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS lSymbolet viser døren som lukkes TEMPERATURVALG-knapp SENTRIFUGERING-knapp For å unngå skade på tekstilene er det ikke mulig å øke hastigheten til over det som er automatisk passende for det valgte programmet. Overdosering av vaskemiddel kan føre til overflødig skumming. Dersom produktet oppdager overflødig skum, kan det utelate sentrifugeringsfasen eller forlenge varigheten på programmet og øke vannforbruket. Maskinen kommer med en spesiell elektronisk enhet som forhindrer sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden blir ubalansert. Dette reduserer støyet og vibrasjonen i maskinen, og forlenger maskinens levetid. START ONE TOUCH TASTESPERRE Digitalt display
Side: 18
  116 lNår START/PAUSE trykkes på maskinen med døren lukket, blinker indikatoren øyeblikkelig og lyser etter en stund. lVent til lyset for DØRSIKKERHET har slukket før du åpner døren. 2) SENTRIFUGEHASTIGHET Dette viser sentrifugehastigheten for det valgte programmet. Denne kan endres eller droppes ved å bruke den tilhørende knappen. 3) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS Dette viser vasketemperaturen for det valgte programmet. Denne kan endres (der det er tillatt) med den tilhørende knappen. Hvis du vil utføre en kald vask, må alle indikatorene må være av. 4) SYKLUSVARIGHET lNår et program er valgt viser displayet automatisk varigheten på syklusen, som kan variere, avhengig av hvilket alternativ som er valgt. lNår programmet har startet blir du stadig informert om gjenværende til på programmet. lProduktet beregner tiden til slutten av valgt program basert på en standardmengde. I løpet av syklusen korrigerer maskinen tiden til størrelsen og sammensetningen av tøymengden. 5) TASTESPERRE-INDIKATORLAMPE Indikatorlampen viser at tastene er sperret. 6) Wi-Fi (enkelte modeller) lI modellene med Wi-Fi-alternativet, viser ikonet at Wi-Fi-systemet fungerer. lFor all informasjon om funksjonaliteten og instruksjoner for en enkel konfigurasjon av Wi-Fi, kan du se avsnittet "Download" på http://wizardservice.candy-hoover.com. 7) SMUSSNIVÅ INDIKATORLAMPEN Indikatorlampen viser valget av det relevante tilvalget. 8) Kg MODE-INDIKATORLAMPE (funksjonen er bare aktiv i noen programmer) lI løpet av de første minuttene av syklusen lyser "Kg MODE"-indikatoren mens en intelligent sensor veier tøyet og justerer vasketiden og vann- og strømforbruket tilsvarende. lGjennom hver vaskefase gjør "Kg MODE" det mulig å se informasjon om tøyet i trommelen, og i de første minuttene av vasken: - justeres mengden av vann som er nødvendig; - bestemmes lengden på vaskesyklusen; - reguleres skylling i henhold til typen stoff man har valgt at skal vaskes; - justeres rytmen av trommelrotasjonen for typen stoff som blir vasket; - oppdages skumnivået, slik at mengden av vann i skyllingen om nødvendig kan økes; - justeres sentrifugehastigheten i henhold til lasten, og dermed unngås eventuell ubalanse. Lukk døren FØR du velger knappen START/PAUSE. Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil lampenfortsette med å blinke i rundt 7 sekunder, og etter dette vil startkommandoen automatisk slettes. I dette tilfellet må du lukke døren skikkelig og trykke på START/PAUSE- knappen.
Side: 19
  NO 117 9) TØRKEVALG-INDIKATORLAMPER Indikatorlampene viser tørrhetsgraden som kan velges med den relevante knappen: Automatiske tørkeprogrammer EKSTRA TØRT (anbefalt for håndklær, badekåper og uhåndterlige tøymengder). STRYKETØRT (resulterer i strykeklar vask). SKAPTØRT (for tekstiler som skal legges bort uten stryking). Tidsinnstilte tørkeprogrammer De kan brukes til å velge tidsbestemte tørkeprogrammer. Avkjølingsfase Slås på i den siste delen av avkjølingsperioden, de siste 10/20 minuttene av hver tørkefase. 10) ALTERNATIVER INDIKATORLAMPENE Indikatorlampene viser alternativet som kan velges med de tilhørende knappene.
Side: 20
  118 Dette apparatet er utstyrt med One Touch-teknologi, som gjør det mulig å samhandle via en app på smarttelefoner basert på Android-operativsystemet, og utstyrt med NFC (Near Field Communication)-funksjon. lLast ned Hoover Wizard-appen. FUNKSJONER De viktigste funksjonene som er tilgjengelige med appen er: lVoice Coach – En guide til å velge den ideelle syklusen, med bare tre talekommandoer (klær/tekstiler, farger, smussnivå). lProgrammes – For å laste ned og starte nye vaskeprogrammer. lClever Care – Clever Check-up og Auto- Hygiene-sykluser, og feilsøking. lReports – Vaskestatistikk og tips for mer effektiv bruk av maskinen. HVORDAN BRUKES ONE TOUCH FØRSTE GANG – Maskinregistrering lGå til "Innstillinger"-menyen på Android- smarttelefonen din, og aktiver NFC- funksjonen inne i "Trådløst og nettverk"-menyen. lDrei knotten til One Touch-stillingen for å aktivere sensoren på dashbordet. lÅpne appen, opprett en brukerprofil og registrer maskinen ved å følge instruksjonene på telefondisplayet, eller "Hurtigveiledningen" som er festet på maskinen. ONE TOUCH Hoover Wizard-appen er tilgjengelig for enheter som kjører både Android og iOS, både for nettbrett og smarttelefoner. Men, du kan samhandle med maskinen og dra nytte av potensialet som tilbys med One Touch, bare med Android- smarttelefoner utstyrt med NFC- teknologi, i henhold til følgende funksjonsordning: Android smarttelefonen med NFC-teknologi Interaksjon med maskinen + innhold Android smarttelefon uten NFC-teknologi Kun innhold Android Nettbrett Kun innhold Apple iPhone Kun innhold Apple iPad Kun innhold Styring og kontroll av maskinen via appen er bare mulig "i nærheten": det er derfor ikke mulig å utføre eksterne operasjoner (f.eks: fra et annet rom eller utenfor huset). Få alle detaljer om One Touch- funksjonene ved å se gjennom appen i DEMO-modus, eller gå til: www.hooveronetouch.com NFC-aktiveringen kan variere, avhengig av smarttelefonmodellen og Android OS-versjonen. Se håndboken for smarttelefonen for mer informasjon. Mer informasjon, Oftestilte spørsmål og video for enkel registrering finnes tilgjengelig på: www.hooveronetouch.com/how-to
Side: 21
  NO 119 NESTE GANG – Vanlig bruk lHver gang du vil styre maskinen via appen, først må du aktivere One Touch-modus ved å vri på det tilsvarende sted. lSørg for at du har låst opp telefonskjermen (fra en eventuell standby-modus) og at du har aktivert NFC-funksjonen på smarttelefonen. Hvis ikke, følg trinnene som er nevnt tidligere. lHvis du vil starte en vaskesyklus, legger du inn plaggene og vaskemiddelet, og lukker døren. lVelg ønsket funksjon i appen (f.eks: start av program, Clever Check-up- syklus, oppdatering av statistikk, etc ...). lFølg instruksjonene på telefondisplayet, HOLD DEN PÅ One Touch-logoen på dashbordet på maskinen, når det indikeres av App-en. lFor å starte en syklus som allerede har bltt lastet ned til One Touch-posisjonen på nytt, må du velge den med programvelgeren og deretter trykke på knappene START/PAUSE og ALTERNATIVER som vist på kontrollpanelet. MERKNADER: Plasser telefonen din slik at NFC- antenne på baksiden samsvarer med plasseringen av One Touch-logoen på apparatet. Hvis du ikke vet hvor NFC-antennen din er, flytter du smarttelefonen litt i en sirkelbevegelse over One Touch- logoen, til app-en bekrefter forbindelsen. For at dataoverføringen skal kunne gjennomføres er det viktig å HOLDE SMARTTELEFONEN PÅ DASHBORDET HELE TIDEN I DE FÅ SEKUNDENE PROSEDYREN VARER. En melding på enheten vil informere deg om at funksjonen er gjennomført på riktig måte, og fortelle når du kan ta bort smarttelefonen. Tykke etuier eller metalliske klistremerker på smarttelefonen din kan påvirke eller hindre overføring av data mellom maskinen og telefonen. Om nødvendig fjernes de. Hvis du skifter ut noen av komponentene i smarttelefonen (f.eks. bakpanelet, batteriet, osv.) med uoriginale deler, kan det føre til at NFC-antennen fjernes, noe som medfører at ikke hele app-en kan brukes.
Side: 22
  120 PROGRAM (MAKS.)* 1) 2 1 (se kontrollpanel) (MAKS.) 2 1 BOMULL 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 90° ( ) ECO 40-60 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 60° ECO 40 60 VASK OG TØRK (ECO 40-60 + ) 4 5 5 6 6 9 8 9 - ULL & MYK PLEIE 4) 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 30° 20°C 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 20° BLANDET 2) 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 60° ( ) TØMMING & SENTRIFUGERING - - - - - - - - - SKYLLINGER - - - - - - - - - AKTIV DAMP 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30° RAPID CARE 3) 4) 30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 30° 44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 40° ALL IN ONE 59' 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 40° EKSTRA PLEIE 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 30° TØRKING ULLPROGRAMMET 1 1 1 1 1 1 1 1 - LAV- TEMPERATUR 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 - HØY- TEMPERATUR 4 5 5 6 6 9 8 9 - Egendefinert funksjon for knappen som du har valgt til å samhandle med smarttelefon-appen, og laste ned syklusene (se eget avsnitt). Fabrikken stiller inn standardprogrammet Auto-Hygiene, laget for desinfisering av maskinen. Programtabell
Side: 23
  NO 121 Les disse notatene nøye: *Den maksimale lastekapasiteten for tørre klær avhenger av hvilken modell som brukes (se kontrollpanelet). (Bare for modeller med beholder for flytende vaskemiddel) Når kun et begrenset antall plagg har flekker som krever behandling med flytende blekemiddel, kan forhåndsfjerning av flekker utføres i vaskemaskinen. Hell blekemiddelet inn i beholderen for flytende blekemiddel, inn i rommet som er merket "2" i såpebeholderen, og still til spesialprogrammet SKYLLINGER. Når denne fasen er avsluttet, slår du av apparatet, legger inn resten av tøyet og fortsetter med normalvask på det programmet som egner seg best. ( ) Bare med FORVASK alternativet utvalgte (programmer med FORVASK alternativet tilgjengelig). ( ) 1) Når et program velges, viser displayet den anbefalte vasketemperaturen, som kan endres (der det er tillatt) med den aktuelle knappen, men det er ikke mulig å heve den over maksimal tillatt temperatur. 2) For programmene som vises kan du justere varigheten og intensiteten til vasken ved å bruker SMUSSNIVÅ-knappen. 3) Velg RAPID CARE-programmet på knotten, det er mulig å velge det med knappen HURTIG, ett av tre følgende hurtigprogram er tilgjengelige mellom 14’, 30’ and 44’. 4) Programmer for automatisk tørking. INFORMASJON FOR TESTLABORATORIENE STANDARDPROGRAMMER IHT. Direktiv 96/60/EF VASKING: ECO 40-60-PROGRAM STILLE TEMPERATUREN TIL 60°C TØRKING: TØRKEPROGRAM HØY-TEMPERATUR TØRRHETSGRAD SKAPTØRT _______________________________________ STANDARDPROGRAMMER IHT. (EU) Nr. 2019/2023 VASKING: ECO 40-60-PROGRAM VASK OG TØRK: ECO 40-60-PROGRAM + TØRRHETSGRAD SKAPTØRT
Side: 24
  122 For å rengjøre ulike typer tøy og ulike nivåer med skitt, har vaskemaskinen spesifikke programmer for å møte hvert vaskebehov (se programtabell). VASK One Touch Egendefinert funksjon for knappen som du har valgt når du vil overføre en kommando fra appen til maskinen, og laste ned/starte en syklus (se den egne delen og bruksanvisningen til appen fr mer informasjon). I One Touch-alternativet angir fabrikken som en standard "Auto- Hygiene"-syklus. Den er laget for å rense trommelen, fjerne dårlig lukt og forbedre levetiden til vaskemaskinen. Sørg for å starte "Auto-Hygiene"-syklusen uten klær i maskinen, og bruk bare vaskemiddel i pulverform. La døren til maskinen stå åpen etter syklusen, for å la trommelen tørke. Anbefalt hver 50. vask. BOMULL Dette programmet er egnet for vasking av farget bomullsstoff ved 40°C, eller for å sikre best mulig resultat, kokende vasking ved 60°C eller 90°C. Den siste sentrifugering er gjort på den høyeste hastigheten som sikrer optimal drenering av klærne. ECO 40-60 ECO 40-60-programmet er i stand til å rengjøre normalt tilsmusset bomullstøy som er erklært vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme syklus. Dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU Ecodesign-loven (miljøvennlig produktdesign). VASK OG TØRK (ECO 40-60 + ) VASK OG TØRK-syklusen er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme syklus, og å tørke det på en slik måte at det umiddelbart kan lagres i et skap. Dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU Ecodesign-loven (miljøvennlig produktdesign). ULL & MYK PLEIE Dette programmet utfører en vaskesyklus dedikert til "Maskinvaskbare" ullstoffer, til artiklene som skal vaskes for hånd og behandle delikate klær og stoffer. Dette programmet vasker ved lav temperatur i 49 minutter. Anbefales for små kleslaster. 20°C Dette innovative programmet lar deg vaske ulike typer tekstiler og farger sammen, slik som bomull, syntetisk og blandede tekstiler på kun 20°C og gir en fremragende vaskeytelse. Forbruket på dette programmet er omtrent 40% av et vanlig bomullsprogram på 40°C. BLANDET Dette programmet lar deg vaske forskjellige alle typer tekstiler og farger sammen. Rotasjonsbevegelsen til trommelen og vannivåene optimaliseres, både under vaske- og skyllefasen. Den nøyaktige sentrifugeringen sørger for redusert mengde krøller i tøyet. TØMMING & SENTRIFUGERING Dette programmet fullfører tømming og gjør en runde med maksimal sentrifugering. Det er mulig å slette eller redusere sentrifugering med SENTRIFUGERING-knappen. Programbeskrivelse Velg programmet iht. vaskeinstruksjonene på etikettene, spesielt maksimum anbefalt temperatur. ADVARSEL: VIKTIG RÅD OM VASKEYTELSE. lNye, fargede klær skal vaskes separat i minst 5 eller 6 vasker. lVisse store mørke gjenstander som dongeribukser og håndklær bør alltid vaskes separat. l Aldri bland IKKE-FARGEFASTE stoffer.
Side: 25
  NO 123 SKYLLINGER Dette programmet utfører 3 skyllinger med en mellomsentrifugering (som kan reduseres eller fjernes ved å bruke riktig knapp). Det brukes for å skylle alle typer tøy, for eksempel etter en håndvask. AKTIV DAMP Dette eksklusive programmet bruker dampbehandling som gjør det mulig å redusere og slakke krøllen slik at tøyet når det ideelle fuktnivået, og en perfekt stryking. Via en spesialknapp er det mulig å velge tre forskjellige intensitetsnivåer, og tilpasses tørre eller våte plagg i henhold til tekstiltype. RAPID CARE (14'/30'/44') Sparer uten noe kompromiss! Dette nye programmet kan brukes til å oppnå gode resultater mens du sparer vann, energi, vaskemiddel og tid. Dette alternativet vasker ved medium temperatur og er egnet or alle stofftyper. Anbefales for små laster og lett tilsmussede klesplagg. ALL IN ONE 59' Dette programmet lar deg vaske forskjellige klesplagg sammen som bomull, syntetisk og blandet stoff på bare 59 minutter, ved hjelp av full last på vaskemaskinen ved 40°C (eller lavere) temperatur. Dette programmet er spesielt egnet for litt skitne stoffer. EKSTRA PLEIE Dette nye programmet kan brukes til å vaske klesvask med forskjellige fargerike farger og stoffer sammen uten å endre deres originale utseende. Gjennom en perfekt emulsjon av vann og vaskemiddel garanteres best mulig pleie av klærne dine, med optimal vaskeevne ved en temperatur på 30°C. TØRKING Trommelen endrer retning under tørkesyklusen for å hindre plaggene fra å vikle seg inn i hverandre, og for å sikre jevn tørking. De siste 10/20 minuttene av tørkesyklusen brukes det kald luft for å minimere krølldannelse. ULLPROGRAMMET Lav temperatur i løpet av tørkeprogrammet ideelt for å tørke ulltøy med maksimal forsiktighet og mykhet, noe som reduserer loing og unngår filtdannelse. Det anbefales å vende plaggene før tørking. Tidtakingen er knyttet til størrelsen på vasken og sentrifugehastigheten som er valgt for vasken. Syklusen egner seg for små, blandede - maks 1 kg (3 gensere). LAV-TEMPERATUR Tørkeprogram med lav temperatur er anbefalt for syntetiske klær og blandede tekstiler (se alltid vaskemerkingen). HØY-TEMPERATUR Tørkeprogram med høy temperatur er anbefalt for plagg av bomull og lin (se alltid vaskemerkingen). ADVARSEL: dispensere som brukes fjernes for konsentrerte vaskemidler i pulver og væskeform må fjernes fra trommelen før tørketrommelens programmer settes i gang.
Side: 26
  124 8. TØRKESYKLUS lIndikasjonene som gis er generelle, og derfor kreves det litt øvelse for å få de beste tørkeresultatene. lVi anbefaler å stille inn en kortere tørketid en indikert ved første gangs bruk, for å finne ut hvilket tørkenivå som er nødvendig. lVi anbefaler å ikke tørke tekstiler som frynser lett, så som dype tepper eller lignende plagg, slik at man unngår tilstopping av luftkanaler. lVi anbefaler at du sorterer vasken med følgende metoder: - Etter behandlingssymboler for tørking, som vises på merkingen til plaggene Passende for tørketromling. Tørketromling ved høy temperatur. Tørketromling kun ved lav temperatur. MÅ IKKE tørkes i tørketrommel. - Etter størrelse og tykkelse Når tøymengden er større enn tørkekapasiteten, må plaggene separeres etter tykkelse (f.eks. håndklær fra tynt undertøy). - Etter tekstiltype Bomull / lin: håndklær, bomullsgensere, duker og sengetøy. Syntetiske tekstiler: bluser, skjorter, overaller etc. laget av polyester eller polyamid, så vel som blandinger av bomull og syntetiske materialer. lBare sentrifugert vask kan tørkes. lÅpne døren. lFyll med vask uten å overstige maksimal last for tørketrommelen, som angitt i programtabellen. Dersom du har større artikler (f.eks. laken) eller sterkt absorberende artikler (f.eks. håndklær eller jeans) er det en god ide å redusere mengden. l Lukk døren. lDrei programvelgeren til det tørkeprogrammet som best passer tøyet ditt. lVask- og tørketrommelen kan utføre følgende typer tørking: - Lav-temperaturs tørkeprogram anbefales for ulltøy ( symbolet på programvelgeren). - Lav-temperaturs tørkeprogram anbefales for blandede tekstiler (syntet/bomull) syntetiske tekstiler ( symbolet på programvelgeren). - Høy-temperaturs tørkeprogram anbefales for bomull, frottéhåndklær, lin, hemp, etc ... ( symbolet på programvelgeren). lVelg tørhetsgraden som du ønsker: EKSTRA TØRT (anbefalt for håndklær, badekåper og uhåndterlige tøymengder). STRYKETØRT (resulterer i strykeklar vask). SKAPTØRT (for tekstiler som skal legges bort uten stryking). Hvis tekstilene ikke har merking, bør det antas at de ikke passer for tørketromling. Den riktige måten å tørke på
Side: 27
  NO 125 lHvis du ønsker å velge en tidsinnstilt tørking, må du trykke på TØRKEVALG- knappen inntil den ønskede tidsindikatoren tennes. lVask - og tørketrommelen beregne tiden som trengs til tørking og nivået av fuktighet som er nødvendig, i henhold til tøymengden og tørketypen som er valgt. lSjekk at kranen er på og at dreneringsslangen er posisjonert riktig. lTrykk på START/PAUSE-knappen, (displayet vise tørketiden som står igjen). lIndikatoren for tørkeprogrammet vil være på inntil avkjølingsfasen starter, da den tilhørende indikatoren tennes. l Når programmet er ferdig vil "End" (Slutt) vises i displayet. Etter 5 minutter vil produktet gå i hvilemodus (på visse modeller vil displayet vise to linjer). lSlå av produktet ved å sette programvelgeren tilbake i AV-stilling. lÅpne døren og ta ut tøyet; lSkru av kranen. AVBRYTE TØRKEPROGRAMMET lFor å avbryte tørkeprogrammet, trykk og hold inne TØRKEVALG-knappen i omtrent 3 sekunder. For å kunne bruke produktet riktig anbefales det at man ikke avbryter tørkefasen med mindre det er helt nødvendig. Ved å velge tørkeprogrammet for ull, er det ikke mulig å velge en annen tørrhetsgrad enn den som er standard. ADVARSEL: Ikke tørk plagg med spesielt fôr (f.eks. lappetepper, boblejakker, osv.) og svært ømtålig finvask. Hvis plaggene er drypptørre, legg inn færre plagg for å unngå krøll. Produktet beregner tiden til slutten av valgt program basert på en standardmengde. I løpet av syklusen korrigerer maskinen tiden til størrelsen og sammensetningen av tøymengden. Under tørkefasen vil trommelen akselerere til en høyere hastighet, for å distribuere tøymengden og optimalisere tørkingen. ADVARSEL: Etter at tørkeprogrammet er avbrutt, vil avkjølingsfasen begynne, og du må vente omtrent 10/20 minutter før du åpner døren.
Side: 28
  126 9. AUTOMATISK VASKE-/ TØRKESYKLUS - Vask lÅpne skuffen, velg vaskemiddel, og legg i korrekt mengde. lSe listen over vaskeprogrammer etter tekstiler som skal vaskes (f.eks. meget skitten bomull) og vri programvelgeren til det ønskede programmet. lJuster temperaturen om nødvendig. lTrykk på tilvalgsknappene (hvis nødvendig). lSjekk at kranen er på og at dreneringsslangen er posisjonert riktig. - Tørking lVelg tørhetsgraden som du ønsker: EKSTRA TØRT (anbefalt for håndklær, badekåper og uhåndterlige tøymengder). STRYKETØRT (resulterer i strykeklar vask). SKAPTØRT (for tekstiler som skal legges bort uten stryking). lHvis du ønsker å velge en tidsinnstilt tørking, må du trykke på TØRKEVALG- knappen inntil den ønskede tidsindikatoren tennes. lTrykk på START/PAUSE-knappen. lTørketiden som gjenstår til slutten av programmet vises i displayet når vaskefasen er over. lIndikatoren for tørkeprogrammet vil være på inntil avkjølingsfasen starter, da den tilhørende indikatoren tennes. lNår programmet er ferdig vil "End" (Slutt) vises i displayet. Etter 5 minutter vil produktet gå i hvilemodus (på visse modeller vil displayet vise to linjer). lSlå av produktet ved å sette programvelgeren tilbake i AV-stilling. lÅpne døren og ta ut tøyet; lSkru av kranen. AVBRYTE TØRKEPROGRAMMET lFor å avbryte tørkeprogrammet, trykk og hold inne TØRKEVALG-knappen i omtrent 3 sekunder. For å kunne bruke produktet riktig anbefales det at man ikke avbryter tørkefasen med mindre det er helt nødvendig. Du kan ikke overstige maksimal tørkbar tøymengde som indikert i programtabellen. Hvis du gjør det, vil ikke tøyet tørkes slik det skal. Når du velger ullprogrammet er bare standard tørrhet tilgjengelig. ADVARSEL: Etter at tørkeprogrammet er avbrutt, vil avkjølingsfasen begynne, og du må vente omtrent 10/20 minutter før du åpner døren.
Side: 29
  NO 127 10. FEILSØKING OG GARANTI Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige problemene. FEILRAPPORT Feilvisning Mulige årsaker og praktiske løsninger E2 (med display) LED blinker 2 ganger (uten display) Maskinen kan ikke ta inn vann. Sørg for at vannkranen er åpen. Pass på at vannslangen ikke er bøyd, brettet eller klemt. Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde (se avsnittet om installasjon). Steng vannkranen, skru påfyllingsslangen av fra baksiden av vaskemaskinen, og kontroller at «anti-sand»-filteret er rent og ikke blokkert. Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i filterrommet som kan hindre riktig vannstrøm. E3 (med display) LED blinker 3 ganger (uten display) Vaskemaskinen tømmer ikke ut vann. Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i filterrommet som kan hindre riktig vannstrøm. Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd, har brett eller er klemt. Sørg for at dreneringssystemet i hjemmet ikke er blokkert, og lar vannet strømme gjennom uten hindringer. Prøv å tømme vannet i vasken. E4 (med display) LED blinker 4 ganger (uten display) Det er for mye skum og/eller vann. Sørg for at du ikke bruker for mye vaskemiddel, eller produkter som ikke er laget for vaskemaskiner. E7 (med display) LED blinker 7 ganger (uten display) Problem med døren Sørg for at døren er korrekt lukket. Pass på at det ikke er klær inne i maskinen som kan hindre døren fra å lukkes. Dersom døren er blokkert, slår du av og trekker ut vaskemaskinen fra stikkontakten. Vent 2-3 minutter, og åpne døren. Hvilken som helst annen kode Koble fra vaskemaskinen og trekk ut kontakten. Vent ett minutt. Skru på maskinen, og start et program. Hvis feilen oppstår igjen, ta direkte kontakt med et autorisert kundeservicesenter. KUN FOR ONE TOUCH-MODELLER. Takket være Clever Check-up-syklusen i appen din, Hoover Wizard, kan du når som helst sjekke at maskinen fungerer riktig. Du trenger bare en Android-smarttelefon med NFC-teknologi. Mer info finnes i appen. Hvis displayet på maskinen viser en feil (med en kode eller blinkende LED), bør du slå på appen og sette Android-smarttelefonen din inntil med NFC på One Touch-logoen på ringen. Nå er det mulig å starte katalogen for å løse problemet. lModeller med display: feilen vises med et nummer, med bokstaven «E» foran (eksempel: Feil 2 = E2) lModeller uten display: feilen vises ved å blinke hver LED like mange ganger som koden for feilen, etterfulgt av en pause på 5 sekunder (eksempel: Feil 2 = to blink – pause 5 sekunder – to blink – etc ...)
Side: 30
  128 ANDRE AVVIK Problem Mulige årsaker og praktiske løsninger Vaskemaskinen virker ikke/starter ikke Kontroller at produktet er koblet til en fungerende stikkontakt. Sørg for at strømmen er på. Pass på at stikkontakten virker. Test med et annet apparat, som for eksempel en lampe. Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen. Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at startknappen ble trykket. Pass på at vaskemaskinen ikke er i pausemodus. Vann har lekket på gulvet nær vaskemaskinen Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen og forsyningsslangen. I slike tilfeller må slangen byttes ut, og man må stramme til slangen og kranen. Sørg for at filteret er korrekt lukket. Vaskemaskinen sentrifugerer ikke På grunn av at plaggene ikke ligger optimalt, kan vaskemaskinen: • Forsøk på å balansere belastningen, noe som øker sentrifugeringstiden. • Reduser hastigheten på sentrifugeringen for å redusere vibrasjoner og støy. • Hopp over sentrifugering for å beskytte maskinen. Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt. Hvis ikke, løs floken, legg inn på nytt, og start programmet på nytt. Dette kan være på grunn av at vannet ikke er helt tømt ut drenert: vent noen minutter. Hvis problemet vedvarer, kan du se Feil 3-delen. Noen modeller har en "ikke sentrifuger»-funksjon. Kontroller at den ikke er på. Pass på at ingen alternativer som endrer sentrifugeringen er slått på. Bruk av for mye vaskemiddel kan hindre sentrifugeringen fra å starte. Sterke vibrasjoner / lyder høres under sentrifugering Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig om nødvendig føttene som angitt i det spesifikke avsnittet. Kontroller at transportskruer, gummitappene og avstandsrørene er fjernet. Pass på at det ikke er fremmedlegemer inne i trommelen (mynter, hengsler, knapper, etc ...). Produsentens standardgaranti dekker feil som forårsakes av elektriske eller mekaniske feil i produktet, og som finnes å være en handling eller unnlatelse fra produsentens side. Hvis det finnes at en feil er forårsaket av forhold utenfor produktet som leveres, misbruk eller som følge av at brukerveiledningen ikke er fulgt, kan dette medføre en avgift.
Side: 31
  NO 129 Det anbefales alltid at du alltid bruker originale reservedeler, tilgjengelige fra vårt autoriserte kundeservicesenter. Ved symbol merkingen på dette produktet, compliance til alle europeiske sikkerhet, helse og miljøkravene i lovverket for dette produktet. Produsenten avviser ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger med dette produktet. I tillegg forbeholdes også retten til å gjøre endringer ansett som nyttige på sine produkter uten å endre deres essensielle egenskaper. Garanti Produktet er garantert under vilkårene og betingelsene som er angitt på sertifikatet som følger med produktet. Garantisertifikatet må fylles ut og tas vare på, slik at det kan vises til det autoriserte kundeservicesenteret ved behov.
Merke:
Hoover
Produkt:
vaskemaskiner
Model/navn:
H-WASH 300 PLUS
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Svensk, Dansk, Norsk, Finsk