TotalClean AP-T30-EU

Homedics TotalClean AP-T30-EU manual

TotalClean AP-T30-EU

Manual for Homedics TotalClean AP-T30-EU på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 50 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
Side: 1
42 I NO ALT-I-ETT TRUE HEPA-TYPE-FILTRERINGSSYSTEM TRUE HEPA-TYPE-FILTRERING Fjerner opptil 99 % av luftbårne partikler så små som 0,3 mikrometer, slik som allergener, pollen, støv, bakterier, flass fra kjæledyr, lukt, muggsoppsporer og røyk fra luften som passerer gjennom filteret. FILTRERING AV KARBONLUKT Reduserer lukter i husholdningen ogVOC-er (flyktige organiske forbindelser) / gasser som påvist av uavhengig laboratorietesting. FORFILTER Fanger opp store partikler. UV-C-TEKNOLOGI MED AV/PÅ-FUNKSJON Når den er på, dreper UV-C-lyset mikroorganismer, virus og bakterier. IONISERER MED AV/PÅ-FUNKSJON Når den er på, bidrar ionisereren til luftrensingsprosessen. TRE HASTIGHETER Lav, middels og høy. INNEBYGDTIDSBRYTER Velg mellom 2, 4, 8 eller 12 timer. INDIKATOR FOR UTSKIFTING AV FILTER Lyser opp når det er på tide å skifte ut filteret. ANBEFALT ROMSTØRRELSE 15,8 m2 / 170 kvadratfot. Bærbare luftrensere er mer effektive i rom der alle dører og vinduer er lukket. LUFTUTSKIFTING PERTIME Denne luftrenseren renser luften i et rom på 84 m2 / 888 kvadratfot (forutsatt et tak på 2,43 m / 8 fot) én gang i timen på høy hastighet i et lukket rom. Luftstrømningsgraden er 204,1m3 per time / 7104 kubikkfot per time. OLJEBEHOLDER Inkluderer tre puter for eteriske oljer. Bruk med eteriske oljer (ikke inkludert) for frigi duft i luften. PRODUKTEGENSKAPER KONTROLLPANEL ALT-I-ETTTRUE HEPA-TYPE-FILTER GITTERDEKSEL OLJEBEHOLDER KONTROLLPANEL DEKSELTIL UV-C-PÆRE OLJEBEHOLDER INTERNT FILTER BYTTE STRØM IONISERER AV/PÅ TIDSBRYTER LYS FOR UTSKIFTING AV FILTER UV-C NATTLYS VIFTEHAS- TIGHET
Side: 2
NO I 43 BRUKSANVISNING FØR APPARATET SLÅS PÅ • Ta luftrenseren ut av esken og fjern den gjennomsiktige, beskyttende plastposen. • Plasser luftrenser på en fast, jevn overflate. • Koble strømledningen til en standard stikkontakt. STRØMKNAPP OG INNSTILLINGER FORVIFTEHASTIGHET • Trykk på strømknappen for å slå på luftrenseren . • Viften på denne luftrenseren har tre hastighetsinnstillinger: lav (1), middels (2) og høy (3). Jo høyere viftehastighet er stilt inn, desto raskere vil luften bli renset. Hvis du vil velge eller endre viftehastighet, trykker du på viftehastighetsknappen til du får ønsket innstilling. UV-C-TEKNOLOGI MED AV/PÅ-FUNKSJON Den valgfrie UV-C-teknologien dreper mikroorganismer, virus og bakterier ved å trenge inn i DNA-et, noe som resulterer i død eller manglende evne til å reprodusere for mikroorganismene. Trykk på UV-C-knappen for å slå UV-C-teknologien på. Den blå LED-lampen lyser opp.Trykk på UV-C-knappen igjen for å skru av UV-C-teknologien. IONISERER-INNSTILLING MED AV-PÅ-FUNKSJON Ion-partikler har en positiv eller negativ ladning som festes til luftbårne partikler, noe som gjør at de enklere fanges opp av filtreringssystemet.Trykk på ION-knappen for å slå på ionisereren. Det blå lyset vil lyse opp for å indikere at ionisereren er i bruk.Trykk på ION-knappen igjen for å slå ionisereren av. MERK: Støvpartikler kan akkumulere på overflatene rundt luftrenseren når ionisereren er i bruk. Disse støvpartiklene kan støvsuges eller tørkes bort med en myk, fuktig klut. MERK: Du kan høre sporadiske knitrelyder når ionisereren er i bruk. Dette er normalt. MERK: Ionisereren produserer mindre ozon enn den UL-etablerte grensen på 0,05 ppm (deler per million). Ozon kan være skadelig rundt fugler og små kjæledyr. For å forhindre opphopning av ozon bruker du ioniseringsfunksjonen på et godt ventilert område. NATTLYS Nattlyset har tre alternativer.Trykk på nattlys-knappen én gang for å slå på det blå nattlyset.Trykk igjen for å slå den blå nattlysringen og skjermlysene av.Trykk på en tredje gang for å slå på skjermlysene. TIDSBRYTER Trykk på tidsbryter-knappen til den ønskede tidsbryterinn- stillingen lyser på skjermen.Tidsbryter-knappen blar gjennom følgende innstillinger: 2, 4, 8, 12 timer og av. For å avslutte tidsbryteren kan du når som helst trykke på tidsbryter-knappen til alle LED-lysene for tidsbryteren er slått av. Luftrenseren kjører kontinuerlig når tidsbryter-funksjonen er slått av. OLJEBEHOLDER Bruk eterisk olje (ikke inkludert) for å frigi duft i luften. MERK: Kun for bruk med de inkluderte HoMedics-putene for eteriske oljer. Ikke tilfør eterisk olje noe annet sted i enheten, da dette kan forårsake skade. MERK: Ikke la en fylt pute med eterisk olje ligge i luftrenseren hvis apparatet skal skal være av i en lang periode. ER DETTRYGT Å BRUKE ETERISKE OLJER RUNDT KJÆLEDYR? Du bør alltid utvise forsiktighet når du bruker eteriske oljer rundt kjæledyr. Oppbevar alle eteriske oljer og aromaterapeutiske produkter (f.eks. spedere) utenfor kjæledyrs rekkevidde. Hold åpne flasker unna kjæledyr for å unngå at kjæledyr spiser innholdet.Vi anbefaler ikke påføring av eteriske oljer på kjæledyr, da kjæledyr har sterk luktesans og kan ikke kvitte seg med oljen hvis de ikke liker det, eller oljen forstyrrer dem. Når du sprer eteriske oljer rundt kjæledyr, må du alltid spre på et godt ventilert område og gi kjæledyret muligheten til å forlate rommet. Du kan for eksempel la en dør stå åpen. Alle dyr er forskjellige, så følg nøye med på hvordan hvert dyr reagerer når du introduserer en eterisk olje for første gang. Hvis det oppstår irritasjon, slutter du bruken av den eteriske oljen.Vi anbefaler at du søker legehjelp ved svelging av eterisk olje. SLIKTILFØRER DU ETERISKE OLJER Denne luftrenseren er blitt sertifisert av European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) som et allergivennlig produkt.Vær oppmerksom på at allergivennlighet ikke lenger garanteres hvis duftbeholderfunksjonen for eterisk olje brukes, siden eteriske oljer kan føre til allergiske reaksjoner. ADVARSEL: Det kan skade luftrenseren hvis du tilfører olje andre steder enn i oljebeholderen. 1. Oljebeholderen er plassert på siden av luftrenseren, over nattlysringen. 2. Trykk for å åpne og fjerne beholderen. 3. Plasser én aromapute (tre er inkludert) i oljebeholderen. 4. Drypp 5–7 dråper eterisk olje på puten. Du kan bruke mer eller mindre avhengig av personlig preferanse. ADVARSEL:Duskalvareleggeeteriskolje på puten, og IKKE direkte i beholderen. 5. Plasser oljebeholderen tilbake i rommet og trykk for å lukke. Duften starter automatisk når luftrenseren er slått på.
Side: 3
44 I NO UTSKIFTING AV FILTER LYS FOR UTSKIFTING AV FILTER Lyset for utskifting av filter tennes når det er på tide å skifte ut HEPA-type-filteret, basert på driftstimene til luftrenseren. SKIFTE UT HEPA-TYPE-FILTERET For optimal ytelse må du skifte ut filteret hver 12. måned under normale bruksforhold. 1. Koble luftrenseren fra strømuttaket. Dra i fordypningene på hver side av gitterdekselet. 2. Fjern gitterdekselet og sett det til side. 3. Dra i flikene for å fjerne det gamle filteret. 4. Sett inn det nye HEPA-type-filteret med flikene vendt utover. 5. Plasser flikene nederst på gitterdekselet inn i bunnen av luftrenseren. Skyv gitterdekselet forsiktig til det klikker på plass. 6. Koble strømledningen til en standard stikkontakt, og trykk på strømknappen.Trykk og hold inne ION-knappen i tre sekunder for å tilbakestille indikatoren. UTSKIFTING AV UV-C-PÆRE SLIK SKIFTER DU UT UV-C-PÆREN UV-C-pæren er designet for å vare i ca. 10 000 timer med bruk. UV-C-knappen på kontrollpanelet blinker RØDT når UV-C-pæren brenner ut og må skiftes. UV-C-knappen endres til blå når pæren er blitt skiftet ut. MERK: Luftrenseren fortsetter å fungere uten UV-C-funksjonen når UV-C-pæren brenner ut. FORSIKTIG: Ikke bruk luftrenseren uten det beskyttende dekselet til UV-C-pæren. FORSIKTIG:Trekk ut strømledningen før betjening eller utskifting av UV-C-pæren. 1. Koble fra luftrenseren og fjern HEPA-type-filteret. Bruk en skrutrekker (ikke inkludert) til å skru løs de to skruene på dekselet til UV-C-pæren. 2. Ta av dekselet for å eksponere UV-C-pæren. 3. Skyv forsiktig fra sidene og roter UV-C-pæren for å fjerne den. 4. Fjern og skift ut UV-C-pæren. Monter dekselet til UV-C-pæren, True HEPA-type-filteret og gitterdekselet på nytt. MERK: UV-C-pæren inneholder kvikksølv (Hg).
Side: 4
NO I 45 RENGJØRING AV FORFILTERET MERK: For best ytelse kan du støvsuge forfilteret én gang i måneden under normal bruk. 1. Koble luftrenseren fra strømuttaket. 2. FjernTrue HEPA-type -filteret som beskrevet i delen «Skifte utTrue HEPA-type -filteret». 3. Støvsug utsiden av True HEPA-type -filteret ved hjelp av børstetilbehøret til støvsugeren, og rengjør det grundig. 4. SettTrue HEPA-type -filteret tilbake i luftrenseren og lukk gitteret. 5. Koble strømledningen til en standard stikkontakt. SLIK RENGJØR DU OLJEBEHOLDEREN Åpne oljebeholderen og ta ut puten. Puten for eterisk olje bør skiftes ut når du bytter til en annen eterisk olje. Hvis du fortsetter å bruke den samme duften, oppbevarer du puten for gjenbruk.Tørk innsiden av oljebeholderen med en myk klut. Plasser puten for eterisk olje tilbake i beholderen, og lukk. MERK: Ved oppbevaring skal puten oppbevares utenfor oljebeholderen. FOR BESTYTELSE • Du må ALDRI bruke vann eller rengjøringsmidler eller vaskemidler til å rengjøreTrue HEPA-type -filteret. • Rengjør utsiden av enheten med en tørr klut ved behov. • Bruk ALDRI vann, voks, poleringsmiddel eller kjemiske løsninger for å rengjøre utsiden av enheten. • Rengjør gitterdekselet med en fuktig klut eller børstetilbehøret til støvsugeren etter behov. • Støvsug forfilteret hver måned under normale bruksforhold. • Skift utTrue HEPA-type -filteret hver 12. måned under normale bruksforhold. • Bruk alltid et originalt HoMedics-erstatningsfilter for optimal ytelse. Hvis du vil kjøpe originale HoMedics-erstatningsdeler/- reservedeler, kan du gå til www.homedics.co.uk Pakke med tre aromaputer – ARM-PAD3 Aromabeholder – AP-T30WTARM HEPA-filter – AP-T30FL UV-C-pære – AP-UVC1 Deksler og skruer – APUVCCV RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING Enheten fungerer ikke • Enheten er ikke koblet til • Strømknappen er ikke trykket inn • Ingen strøm til enheten • HEPA-type-filteret er ikke riktig montert • Gitterdekselet er ikke montert på riktig måte • Koble til enheten • Trykk på strømknappen for å slå på strømmen • Kontroller sikringene, prøv et annet uttak • MonterTrue HEPA-type -filteret på nytt • Monter gitterdekselet på nytt Redusert luftstrøm • Bakgitteretkanværeblokkert • Forfilterettrengerstøvsuging • True HEPA-type -filteretmåskiftesut • Kontroller at ingenting blokkerer bakgitteret og luftuttaket • Støvsug forfilteret med børstetilbehøret til støvsugeren • Skift utTrue HEPA-type -filteret Redusert luktfjerning • True HEPA-type -filteretmåskiftesut • Skift utTrue HEPA-type -filteret Overdreven støy • Enheten står ikke plant • Plasser enheten på et flatt, jevnt underlag Lyset for utskifting av filter forblir tent etter utskifting av filteret • Indikatoren for utskifting av filter må tilbakestilles • Trykk på og hold inne ioniserer-knappen i tre sekunder til lyset for utskifting av filter slås av Skjermlysene er slått av • Nattlys-innstilling • Trykk på nattlys-knappen til ønsket lys er av/på FEILSØKINGSVEILEDNING

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Homedics TotalClean AP-T30-EU men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Homedics TotalClean AP-T30-EU. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TotalClean AP-T30-EU Homedics så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Homedics TotalClean AP-T30-EU

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Homedics TotalClean AP-T30-EU under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Homedics
 • Produkt: Luftrensere
 • Model/navn: TotalClean AP-T30-EU
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Polsk, Norsk, Finsk, Ungarsk