Graef WA 80 manual

Vis en manual for Graef WA 80 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Graef
  • Produkt: Vaffeljern
  • Model/navn: WA 80
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Dansk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
NO
Vaffeljern
	Bruksanvisning
Waffeleisen
Side: 2
3
NO
Innholdsfortegnelse
Sikkerhet.....................................................................4
Før første gangs bruk.................................................6
Åpne pakken..............................................................6
Krav til plassering for bruk........................................6
Steking av vafler ........................................................6
Rengjøring..................................................................7
Kundeservice..............................................................7
Oppskrifter: ...............................................................7
Bestemor Käthes vafler.................................................7
Vårt tips: Bestemor Lissis marmorvafler........................7
Tante Gerdas eple-/kanelvafler med varme kirsebær.....7
Bestemor Fridas marsipanvafler.....................................8
Tante Hildes kokosvafler................................................8
Tante Sofias smakfulle pizzavafler.................................8
Avfallshåndtering.......................................................9
Garanti........................................................................9
Side: 3
4
NO
Sikkerhet
Dette apparatet er i samsvar med gjeldende sik-
kerhetsbestemmelser. Upassende bruk kan føre
til personskader eller materielle skader.
For trygg bruk av apparatet skal følgende sikker-
hetsanvisninger følges:
•	 Sjekk før bruk om apparatet har synlige skader
på utsiden, kabelen eller støpslet. Ikke ta appa-
ratet i bruk dersom det er skadet.
•	 Reparasjoner på apparatet, f.eks. det å skifte
strømledning, skal kun utføres av en fagmann
eller av kundeservice hos Graef. Mangelfull eller
ikke faglig utført reparasjoner kan føre til bety-
delige farer for brukeren av apparatet. I tillegg
mister garantien sin gyldighet.
•	 Defekte komponenter skal kun skiftes ut med
originale reservedeler. Kun originale reservede-
ler vil kunne garantere at sikkerhetskravene er
oppfylt.
•	 Dette apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og
oppover samt av personer med reduserte fysis-
ke, sensoriske eller mentale evner, eller av per-
soner som mangler erfaring og/eller kunnskap,
dersom disse holdes under oppsyn eller gis opp-
læring i trygg bruk av apparatet og har forstått
hvilke farer som kan være forbundet med bru-
ken. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres
av barn, med mindre de er minst 8 år gamle og
holdes under oppsyn.
•	 Apparatet med strømledningen skal holdes unna
rekkevidde for barn som er under 8 år gamle.
•	 Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
•	 Apparatet skal ikke benyttes sammen med en
ekstern timer eller en separat fjernkontroll.
•	 Dette apparatet er ment å skulle benyttes i hus-
holdningen og til lignende formål, som for eks-
empel: personalkjøkkenet i forretninger og på
kontorer, på bondegårder, av gjestene i hoteller,
moteller og andre overnattingssteder; pensjo-
nater.
•	 Ledningen skal alltid trekkes ut av stikkontakten
med hjelp av støpselet og ikke via kabelen.
•	 Før apparatet tas i bruk skal du kontrollere at til-
Side: 4
5
NO
koblingsdata (spenning og frekvens) på typeskil-
tet er i samsvar med strømnettet ditt. Slike data
må stemme overens for at det ikke skal oppstå
noen skader på apparatet.
•	 Apparatet skal ikke benyttes dersom strømled-
ningen eller støpselet er skadet.
•	 Før apparatet benyttes videre etter skade på
strømledning eller støpsel skal kundeservice hos
Graef eller en autorisert fagmann installere en
ny tilkoblingskabel.
•	 Ikke i noe tilfelle skal apparatets kabinett åp-
nes. Dersom tilkoblinger som fører spenning blir
berørt og den elektriske eller mekaniske oppby-
gningen forandret, så er det fare for strømstøt.
•	 Deler som står under spenning skal aldri berø-
res. Det kan forårsake et elektrisk støt, i verste
fall med døden til følge.
•	 Apparatet skal ikke bæres i tilkoblingskabelen.
•	 Apparatet skal aldri transporteres mens det er i
bruk.
•	 Støpselet skal ikke berøres med fuktige hender.
•	 Emballasjen skal ikke benyttes til lek. Det kan
føre til kvelningsfare.
•	 For å unngå personskader og materielle skader
skal du merke deg anvisningene som omhandler
kravene til plassering og apparatets tilkobling til
strømnettet.
•	 Aldri berør stekeflatene med hendene så lenge
apparatet er i bruk. Disse blir glovarme når de er
i bruk. Forbrenningsfare!
•	 De berørbare overflatene blir glovarme når de er
i bruk. Forbrenningsfare!
•	 Slå av apparatet før rengjøringen foretas ved å
trekke støpselet ut av stikkontakten.
•	 Apparatet skal være godt avkjølt før hver reng-
jøring.
•	 Det skal ikke benyttes aggressive rengjørings-
midler eller skuremidler og ingen løsemidler.
•	 Hard smuss skal ikke skrapes bort med harde
gjenstander.
•	 Påse at ikke fuktighet kan trenge inn i appara-
tets indre.
•	 Apparatet skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen
og ikke holdes under rennende vann.
Side: 5
6
NO
Før første gangs bruk
•	 Apparatet rengjøres slik det er beskrevet under
„Rengjøring“.
•	 La apparatet bli varmt og fyll deretter på med
deig.
•	 Av hygieniske grunner skal du kaste de 2-3 førs-
te vaflene.
Åpne pakken
For å pakke ut apparatet går du frem som følger:
•	 Ta apparatet ut av esken.
•	 Fjern all emballasjen.
•	 Fjern eventuelle etiketter på apparatet (bortsett
fra typeskiltet).
Krav til plassering for bruk
For at apparatet skal kunne fungere trygt og feil-
fritt stilles følgende krav til plassering:
•	 Apparatet må stilles på et fast, flat, vannrett,
sklisikker og varmefast underlag med tilstrekke-
lig bæreevne.
•	 Velg en plassering som gjør at barn ikke kan
berøre apparatets varme overflater.
•	 Apparatet er ikke ment å skulle bli montert på
veggen eller i et skap.
•	 Apparatet skal ikke plasseres i varme, våte eller
fuktige omgivelser.
•	 Stikkontakten må være lett tilgjengelig slik at
man i en nødsituasjon raskt kan trekke ut strøm-
kabelen.
Steking av vafler
•	 Sett støpslet inn i stikkontakten.
•	 Still inn ønsket bruningsgrad. (Anbefaling / For-
håndsinnstilling: Nivå 3)
•	 La jernet bli varmt. Kontrollampen lyser rødt.
•	 Det lyder et signal og kontrollampen lyser blått.
Jernet er varmt.
•	 Fyll på røre i den nederste stekeformen med
hjelp av en øse.
•	 Lukk jernet. Vaflene stekes. Kontrollampen lyser
rødt.
•	 Det lyder et signal og kontrollampen lyser blått.
Vaflene er ferdigstekt.
•	 Ta ut vaflene umiddelbart etter at stekingen er
ferdig.
•	 Legg vaflene til avkjøling på en rist.
Side: 6
7
NO
•	 Fyll på mer røre og gå frem som beskrevet oven-
for.
•	 Etter at den siste stekingen er unnagjort, trekker
du ut støpslet og lar apparatet kjøles ned i åpnet
tilstand.
Rengjøring
Apparatet skal være godt avkjølt før rengjøring.
Apparatets utside tørkes kun over med en fuktig
klut.
Kundeservice
Dersom det skulle oppstå en skade på ditt ap-
parat fra Graef kan du henvende deg til din for-
handler eller til kundeservice hos Graef.
Oppskrifter:
Bestemor Käthes vafler
Ingredienser for ca. 10 porsjoner
425 g mel, 210 g sukker, 200 g smør, 6 egg,
1 pose vaniljesukker, 1 pose bakepulver, 135 ml
mineralvann
Eggene røres først, deretter tilføres sukker, bake-
pulver og vaniljesukker under videre røring.
Smøret løses opp i vannet og deretter røres det
smeltede smøret. Mel røres inn og med tilførsel
av vann gjøres røren middels tyktflytende. Rø-
ren skal være ganske flytende. Ved behov tilføres
mer vann.
Vaflene stekes ferdig og deretter strøs melis eller
sjokoladestrø oppå.
Vårt tips: Bestemor Lissis marmorvafler
Røren tilberedes som beskrevet under „Bestemor
Käthes vafler“ og halvparten av røren helles i en
ny skål. Her tilfører du nå 2-3 ts kakaopulver slik
at deigen får en mørkere farge. Nå heller du en
halv øse med lys røre og en halv øse med mørk
røre sammen i vaffeljernet, før du steker vaflene.
Tante Gerdas eple-/kanelvafler med varme
kirsebær
Ingredienser for ca. 10 porsjoner
562 g mel, 330 ml melk, 450 g smør,200 g suk-
ker, 10 ss eplemos, 10 stk. eggehvite,
10 stk. eggehvite, 2,5 ts bakepulver, 2,5 ts kanel,
1 glass kirsebær, 1 ss stivelse
Side: 7
8
NO
Eggehviten piskes til den skummer. Smøret løses
opp og røres vekselvis med sukker og eggehvi-
te inn i eggehviten til det ligner på krem. Melet
blandes sammen med bakepulver og kanel, før
det røres inn i den kremlignende blandingen.
Nå tilføres eplemos og melk. Kirsebærene siles
og saften fanges opp. Noen spiseskjeer med
saften fra kirsebærene røres glatt sammen med
stivelsen. Resten av saften heller i en kasserolle,
gis et oppkok og sukres etter behov. Nå tilføres
kirsebærene og la det tykne sammen med den
glattrørte stivelsen.
Vaflene serveres og nytes sammen med de var-
me kirsebærene!
Bestemor Fridas marsipanvafler
Ingredienser for ca. 10 porsjoner:
200 g mel, 2 egg, 300 ml melk, 200 gråmarsi-
pan, 50 g sukker, litt salt
100 ml melk varmes opp, marsipan skåret i små-
biter tilføres og løses opp mens man rører med
den elektriske vispen.
Resten av melken, eggene, salt og sukker tilføres
og vispes til det skummer lett. Melet tilføres og
røres godt inn.
Tante Hildes kokosvafler
Ingredienser for ca. 10 porsjoner:
100 g mykt smør, 200 g mel, 7-8 egg, 1 sssit-
ronsaft, 50 g sukker, 75 g tørketkokosraspe, 2 ts
bakepulver
Alle ingrediensene røres godt sammen. Deretter
heller du røren i det forhåndsoppvarmede vaf-
feljernet.
Tante Sofias smakfulle pizzavafler
Ingredienser for ca. 10 porsjoner:
750 g mel, 200 g margarin, 5 egg, 625 ml melk,
2,5 ts bakepulver, 2,5 strøkne ts salt, 250 g sa-
lami, 250 g goudaost, 5-6 ferske, store sjam-
pinjonger, 2,5 små bokser med tomater i ter-
ningsformat, nyplukkede italienske urter som
basilikum og oregano
Mel, margarin, egg, melk, bakepulver og salt
røres sammen til en deig. Etter eget ønske kan
Side: 8
9
NO
det etterkrydres med pepper. Salami, goudaost,
sjampinjonger og urter hakkes i småbiter og rø-
res sammen med tomatene. Røren krydres etter
smak.
Graef ønsker deg mye moro under matlagingen
og god appetitt!
Avfallshåndtering
Etter endt levetid skal dette produktet skal ikke
kastes sammen med det normale husholdning-
savfallet. I stedet skal det leveres inn hos et
innsamlingssted for resirkulering av elektronisk
husholdningsavfall. Symbolet på produktet og
i bruksanvisningen gir en henvisning om dette.
Produktet er laget av stoffer som i henhold til
merking kan resirkuleres. Du yter et viktig bidrag
til beskyttelse av miljøet vårt ved å bidra til resir-
kulering eller andre former for ny utnyttelse av
gamle apparater og deres komponenter og ma-
terialer. Vennligst spør den lokale forvaltningen
om hvor du finner innsamlingssted for resirkule-
ring av elektronisk husholdningsavfall.
2 års garanti
For dette produktet påtar vi oss 24 måneders
produsentgaranti, beregnet fra salgsdatoen, for
mangler som kan tilbakeføres til produksjonsfeil
eller materielle mangler. Dine lovpålagte garan-
tirettigheter i henhold til § 439 ff. i den tyske
BGB-E forblir upåvirket av denne garantiordnin-
gen. Garantien omfatter ikke skader som oppsto
som følge av upassende håndtering eller innsat-
sområder, samt mangler som kun i beskjeden
grad påvirker apparatets funksjon eller verdi. Vi-
dere er transportskader som vi ikke er ansvarlige
for heller ikke omfattet av garantien. For skader
som ble forårsaket av en reparasjon som ikke ble
utført av oss eller en av våre representanter er
garantikrav utelukket. Ved berettigede reklamas-
joner vil vi etter eget skjønn velge mellom repa-
rasjon eller bytte med et produkt uten mangler.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Graef WA 80 ennå.

Spør et spørsmål om Graef WA 80

Har du et spørsmål om Graef WA 80 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Graef WA 80. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med WA 80 Graef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.