Garmin Zumo 340LM manual

Vis en manual for Garmin Zumo 340LM under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Garmin
  • Produkt: Navigator
  • Model/navn: Zumo 340LM
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 25
Installeringsinstruksjoner for zūmo®
Montere enheten på en motorsykkel
Om strømkablene for montering
ADVARSEL
Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en
erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer.‍ Feil kabling av strømkabelen kan føre til
skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.‍
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Enheten må monteres på en egnet og sikker plass på
motorsykkelen, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker
kabelføring.‍
À Motorsykkelholder
Á Isolerte tråder med innebygd sikring for strømtilkobling (til
motorsykkelstrøm)
Installere festeenheten på styret
Enheten leveres med deler til to installeringsløsninger på styret.‍
Tilpassede braketter trenger kanskje ekstra festeanordninger
(http:​/‍​/‍www​.ram​-mount​.com).‍
Installere U-bolten og festeenheten på styret
1 Fest U-bolten À rundt styret Á, og tre endene gjennom
festeenheten Â.‍
2 Stram til mutrene for å sikre festeenheten.‍
MERK: Anbefalt dreiemoment er 50 pund/tomme.‍ Ikke
overgå et dreiemoment på 80 pund/tomme.‍
Installere festeenheten på styret til klemmebrakettene for
kløtsj eller brems
1 Fjern de to fabrikkboltene på klemmebraketten for kløtsj eller
brems À.‍
MERK: Både 1/4 tommers standardbolter og M6-bolter følger
med.‍ Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten
for kløtsj eller brems.‍
2 Tre de nye boltene Á gjennom festeenheten på styret,
avstandsstykkene  og klemmebraketten for kløtsj eller
brems.‍
3 Stram til boltene for å feste festeenheten.‍
Feste strømkablene til motorsykkelbraketten
1 Tre kontakten til strømkabelen À gjennom toppen på
åpningen på motorsykkelbraketten.‍
2 Før kabelen ned til bunnen av åpningen Á, og dra i kabelen
til den sitter godt.‍
3 Skru den svarte skruen  inn i baksiden av braketten à for å
holde kabelen på plass.‍
4 Tre gummihetten Ä gjennom hullet i toppen, og trykk den inn
i hullet.‍
26
Side: 26
Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten
MERKNAD
Braketten kan over tid bli skadet av vedvarende direkte kontakt
med sokkelplaten eller motorsykkelen.‍ Du forhindrer slik skade
ved å plassere avstandsstykkene for montering mellom
braketten og sokkelplaten og ved å sørge for at ingen del av
enheten eller braketten berører motorsykkelen.‍
1 Tre flathodeskruene på M4 x 20 mm À gjennom skivene Á,
holderen, avstandsstykkene  og sokkelplaten Ã.‍
2 Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.‍
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret
1 Juster kulen på festeenheten À og kulen på sokkelplaten Á
med den doble rørnippelen Â.‍
2 Sett kulen inn i den doble rørnippelen.‍
3 Stram til knotten noe.‍
4 Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.‍
5 Stram til knotten for å feste braketten.‍
6 Juster kulen på sokkelplaten som er festet til holderen Â,
med den andre enden på den doble rørnippelen.‍
7 Gjenta trinn 2–4.‍
Installere enheten i motorsykkelbraketten
1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.‍
2 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.‍
MERK: Hvis sperren på toppen av braketten stikker opp etter
at du har satt inn enheten, trykker du den ned.‍
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten
1 Trykk på knappen på siden av braketten.‍
2 Løft ut enheten.‍
3 På motorsykkelbraketten setter du gummihetten på
strømkontakten på midten av kabelen (Feste strømkablene til
motorsykkelbraketten).‍
Montere enheten i en bil
MERKNAD
Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover
angående montering på frontruten.‍
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri.‍ Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.‍
Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.‍
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
1 Ta gummihetten av holderen.‍
2 Koble strømkabelen for bil À til mini-USB-kontakten Á under
gummihetten.‍
3 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen.‍
4 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.‍
5 Trykk sugekoppen  mot frontruten, og skyv spaken Ã
bakover mot frontruten.‍
6 Knepp fast holderen Ä på sugekopparmen.‍
7 Sett bunnen av enheten inn i holderen.‍
8 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.‍
TIPS: Trykk på logoen på toppen av enheten samtidig som
du holder på tappen på toppen av holderen.‍
9 Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.‍
27

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Garmin Zumo 340LM ennå.

Spør et spørsmål om Garmin Zumo 340LM

Har du et spørsmål om Garmin Zumo 340LM men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Garmin Zumo 340LM. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Zumo 340LM Garmin så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.