Garmin Speed Sensor manual

Vis en manual for Garmin Speed Sensor under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Garmin
  • Produkt: Treningsaparat
  • Model/navn: Speed Sensor
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 20
Instruksjoner for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Installere hastighetssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.‍
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.‍
1 Plasser hastighetssensoren på hjulnavet, og hold den der.‍
2 Strekk stroppen À rundt navet, og fest den til kroken Á på
sensoren.‍
Sensoren vil kanskje stå skjevt hvis den installeres på et
ujevnt nav.‍ Dette påvirker ikke bruken.‍
3 Snurr på hjulet for å kontrollere klareringen.‍
Sensoren skal ikke komme i kontakt med andre deler av
sykkelen.‍
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.‍
Installere pedalfrekvenssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.‍
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.‍
1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen À.‍
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes
over krankarmen.‍
2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av
krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.‍
3 Dra stroppene Á rundt krankarmen, og fest dem til krokene
 på sensoren.‍
4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.‍
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med
sykkelen eller skoen.‍
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.‍
5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og
stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.‍
Pare sensorene med enheten
Paring vil si å koble sammen en ANT‍+ trådløs sensor, som for
eksempel hastighetssensoren eller pedalfrekvenssensoren,
med en Garmin ANT‍+ kompatibel enhet.‍
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter som
er kompatible med Garmin.‍ Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.‍
• Sørg for at den Garmin kompatible enheten er innenfor
rekkevidden til ANT‍+ sensoren 3 m.‍
• Stå 10 m unna andre ANT‍+ sensorer når du skal pare
enhetene.‍
Etter at du har paret enhetene, gjenkjenner Garmin enheten
automatisk ANT‍+ sensoren hver gang den aktiveres.‍
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.‍
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.‍
Du må aldri putte batterier i munnen.‍ Hvis du svelger et batteri,
må du ta kontakt med lege.‍
Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale.‍
Spesiell håndtering kan være påkrevd.‍ Se 
www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/‍perchlorate.‍
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.‍
Bytte batteri på hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor
Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at
batterinivået er lavt.‍
1 Finn det runde batteridekselet À på baksiden av sensoren.‍
2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og
dekselet er løst nok til å fjernes.‍
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet Á.‍
4 Vent i 30 sekunder.‍
5 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.‍
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.‍
6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst.‍
MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder
etter at batteriet er byttet.‍ Når LED-lampen blinker grønt og
så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.‍
Begrenset garanti
Standard begrenset garanti fra Garmin gjelder for dette
tilbehøret.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/‍support​/‍warranty​.html.‍
21
Side: 21
Spesifikasjoner for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor
Batteritype CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid Ca.‍ 12 måneder (1 time hver dag)
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT‍+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Grad av vanntetthet 1 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter.‍
22

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Garmin Speed Sensor ennå.

Spør et spørsmål om Garmin Speed Sensor

Har du et spørsmål om Garmin Speed Sensor men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Garmin Speed Sensor. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Speed Sensor Garmin så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.