Electrolux Create 4 E4CM1-6ST manual

Manual for Electrolux Create 4 E4CM1-6ST på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 136 sider.

Side: 1
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Takk for at du har valgt et Electrolux-produkt. For å sikre best resultat, må du alltid bruke originalt Electrolux-tilbehør og originale reservedeler. De er designet spesielt for produktet ditt. Dette produktet er konstruert med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket for resirkulering. Gå inn på nettsiden vår for å: Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, serviceinformasjon: www.electrolux.com Registrer produktet for bedre service: www.electrolux.com/productregistration Kjøp tilbehør og forbuksvarer til apparatet: www.electrolux.com/shop KUNDESTØTTE OG SERVICE Når du kontakter serviceavdelingen, ber vi om at du har nedenstående data tilgjengelig. Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Advarsel/forsiktig – sikkerhetsinformasjon. Generell informasjon og tips Miljøinformasjon
Side: 2
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA KOMPONENTER A B C D E F G H I J K *avhengig av modell AV/PÅ-bryter med strømindikatorlampe Vanntank Vannivåindikator Hengslet lokk Filter med anti-drypp-ventil Kaffekanne i glass Oppvarmingsplate* Strømledning og støpsel Aroma-knapp Måleskje Termokanne av rustfritt stål* A F G H B C D E K J I I
Side: 3
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA SLIK KOMMER DU I GANG 1 2 3 4 5 6 Plasser maskinen på et flatt underlag. Når du starter maskinen for første gang, fyller du vanntanken med kaldt vann. Start maskinen med PÅ/AV -bryteren. La en full tank med vann passere gjennom maskinen én eller to ganger for å rengjøre den, uten å bruke papirfilter eller kaffe. Å lage kaffe: Åpne lokket og fyll vanntanken med ferskt kaldtvann opp til ønsket nivå. Det er en indikator for vannivå for 2-10 store kopper / 3-15 små kopper på innsiden av vanntanken. Sett papirfilter i filterkurven og fyll det med malt kaffe. Det er en måler for anbefalt antall skjeer kaffe ved siden av vannmåleren. For kaffe med middels styrke er en måleskje (ca. 6-7 g) per kopp tilstrekkelig. Lukk vanntanklokket og sett kannen (med lokk) på varmeplaten. Start maskinen med PÅ/AV-bryteren. Strømindikatorlampen lyser og varmt vann vil strømme inn i filteret. Når vannet har sluttet å renne, holder varmeplaten kaffen varm til maskinen er slått av med PÅ/AV-bryteren. Hvis maskinen ikke slås av automatisk, vil Safety Auto-Off-funksjonen slå den av etter 40 minutter. Hvis kannen ernes, vil filterventilen forhindre at kaffe drypper ned på oppvarmingsplaten. Under koking må ikke kannen ernes lenger enn 30 sekunder, ellers vil filteret flyte over. Aromavelgeren forlenger bryggetiden for å maksimere smaksekstraksjonen og få en sterkere kaffe til et lite antall kopper (normalt mindre enn 6). Trykk på Aroma-knappen. så vil aromaikonet slå seg på.
Side: 4
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA RÅD VEDRØRENDE SIKKERHET Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, med mindre de har fått innføring eller instruksjon om hvordan produktet skal brukes av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis instruksjon eller opplæring i bruk av produktet er gjennomført på en sikker måte, slik at de forstår farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Produktet må kun kobles til en strømforsyning med en spenning og frekvens som samsvarer med spesifikasjonene på typeskiltet! Aldri bruk eller ta i produktet hvis – strømledningen er skadet, – eller hvis dekslet er skadet. Produktet skal kun kobles til en jordet kontakt. PLEIE OG RENGJØRING 1 2 3 4 5 Slå av maskinen og trekk ut kontakten. Tørk av alle ytre overflater med en fuktig klut. Kaffekannen (F) og kannelokket kan vaskes i oppvaskmaskin. Du må aldri bruke etsende eller skurende rengjøringsmidler, og dypp aldri maskinen i væske! For å rengjøre filterholderen (E) løft opp håndtaket og ern filterholderen. For å rengjøre filterventilen grundig, roter den flere ganger mens den skylles. Avkalking anbefales regelmessig, avhengig av vannhardhet. Fyll tanken med vann og kalkerner i henhold til produktinstruksjonene, følg trinnene 9 og 10. Plasser kaffekannen (F) med lokket på varmeplaten (G). La kalkerneren virke i omtrent 15 minutter, slå deretter på maskinen. Slå den av når løsningen har rent gjennom. Gjenta avkalkingsprosessen hvis det er nødvendig. La maskinen kjøre minst to ganger med vanlig vann. Skyll deretter kaffekannen (F), kannelokk og filterholder (E) godt under rennende vann, aktiver filterventilen gjentatte ganger under skylleprosessen.
Side: 5
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Hvis nødvendig, kan en skjøteledning egnet for 10 A brukes. Dersom produktet eller strømledningen er skadet, må den kun skiftes av produsenten, en autorisert serviceteknikker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Alltid plasser produktet på en flat og jevn overflate. Ikke la apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømnettet. Apparatet må være slått av og strømkontakten trekkes ut hver gang etter bruk, før rengjøring og vedlikehold. Både apparatet og tilbehøret blir varmt under bruk. Bruk bare utpekte håndtak og brytere. La apparatet avkjøles før det lagres. Strømkabelen må ikke komme i kontakt med varme deler av apparatet. Ikke putt produktet i vann eller annen væske. Ikke overskrid det maksimale fyllingsvolumet som er angitt på produktene. Ikke bruk eller plasser apparatet på en varm flate eller nær en varmekilde. Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og lignende steder som: – kjøkken til ansatte i forretninger, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer; – gårdsbygninger; – av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper; – bed and breakfast-miljøer. Kaffetrakteren må ikke settes inn i et kabinett når den er i bruk. Ingen handling er nødvendig for å tilpasse produktet for 50 eller 60 Hz. Produktet vil justere seg selv.
Side: 6
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING AVFALLSBEHANDLING Resirkuler materialer som er merket med symbolet. Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet, menneskers helse og resirkuler avfall av elektriske og elektroniske produkter. Dette symbolet på produktet indikerer at dette produktet inneholder et batteri som ikke skal avhendes som vanlig husholdningsavfall. Dette symbolet på produktet eller på emballasjen forteller at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall. For å resirkulere produktet ditt, ta det med til et offisielt innsamlingssted eller til et Electrolux-servicesenter som kan erne og resirkulere batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg reglene i landet for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier. Electrolux forbeholder seg retten til å endre produkter, informasjon og spesifikasjoner uten forvarsel. Symptomer Mulige årsaker Strømforsyningen er ikke tilkoblet eller PÅ/AV-bryteren er ikke slått på. Ikke vann i vanntanken. For mye kalk dannes i vanntanken. Anti-dryppventilen i filterholderen er blokkert av kaffe pulverrester. Ingen kaffefilter i filter holderen. Koble støpselet til en jordet stikkontakt og slå på PÅ/AV-bryteren. Fyll vanntanken med kaldt vann. Utfør avkalkings prosedyren. Fjern de blokkerende partiklene og rengjør anti-dryppventilen. Bruk alltid et nytt kaffe filter i filterholderen når du trakter kaffe. Kaffen trakter ikke. Filterholderen lekker. Kaffepulver finnes i kaffekannen. Løsninger FEILSØKING

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Electrolux Create 4 E4CM1-6ST men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Electrolux Create 4 E4CM1-6ST. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Create 4 E4CM1-6ST Electrolux så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Electrolux Create 4 E4CM1-6ST

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Electrolux Create 4 E4CM1-6ST under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Electrolux
  • Produkt: Kaffemaskiner
  • Model/navn: Create 4 E4CM1-6ST
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Dansk, Norsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Polsk, Russisk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Latvisk, Litauen, Estisk, Tjekkisk