Dyson DC34 manual

Vis en manual for Dyson DC34 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Dyson
  • Produkt: Støvkost
  • Model/navn: DC34
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 28
29
•	 Olyan meghibásodások, melyek a porszívó hibás, nem a használati útmutatóban
leírtak szerinti összeszereléséből adódnak.
•	 Olyan kiegészítők használatából adódó károsodások, melyek nem eredeti Dyson
termékek.
•	 Hibás beszerelés (kivéve, ha azt a Dyson hivatalos márkaszervíze végezte).
•	 Nem a Dyson, vagy a Dyson hivatalos márkaszervíze által végzett javítások.
•	 Ha bármi kérdése merulne fel a garanciával kapcsolatban, forduljon hozzánk
bizalommal a Dyson szervíz: tel:06-70-3314899 számon.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
•	 A garancia, a vásárlást követően életbe lép, (amennyiben az áru átvétele a
megrendelést követő későbbi időpontban történik, úgy az átvétel időpontját kell
figyelembe venni).
•	 Kérjük őrizze meg a garancialevelet és még a javítás megkezdése előtt mutassa azt be
márkaszervíz munkatársának, egyéb esetben a javításért a szervíz munkadíjat köteles
felszámolni.
•	 Minden javítási munkát a Dyson, vagy szerződött partnere fog elvégezni az Ön
k.szül.k.n.
•	 Minden a javítás alatt eltávolított majd pótolt alkatrész a Dyson tulajdonába kerül.
•	 A Dyson által elvégzett garanciális javítások nem járnak a garancia időtartamának
meghosszabbításával.
•	 A garancia plusz szolgáltatásokat jelent és nem befolyásolja a vásárló alapvető
törvény adta jogait.
NO
BRUKE HÅNDSTØVSUGEREN fra Dyson
ADVARSEL:
•	 Under normal drift må man være forsiktig med og ikke utløse batteriets utløserknapp.
•	 Ikke bruk Dyson håndstøvsugeren når du kontrollerer om det finnes blokkeringer.
MERK:
•	 Du må ikke utføre noe vedlikehold eller foreta andre reparasjoner enn det som blir
beskrevet i Dyson-manualen eller etter råd fra Dyson Helpline.
•	 Denne Dyson håndstøvugeren er kun designet for innendørs bruk hjemme og i bilen.
Ikke bruk den når bilen er i gang eller når du kjører.
•	 Ikke trykk ned munnstykket med makt når du bruker Dyson håndstøvsugeren, da dette
kan føre til skade.
•	 Hvis motoren overopphetes, vil Dyson håndstøvsugeren stanse automatisk. La det
kjøle seg ned i minst en time og kontroller at ikke noe sitter fast før du starter det igjen.
•	 Fint støv, for eksempel murpuss eller mel, må bare støvsuges i små mengder.
•	 Ikke bruk smøremidler, rengjøringsmidler, poleringsmiddel eller luftrensere i noen del
av Dyson-støvsugeren eller laderen.
•	 Denne Dyson-støvsugeren er utstyrt med en termisk beskyttelsesmekanisme. Hvis det
blir blokkering i en del av Dyson-støvsugeren, kan støvsugeren bli overopphetet og
skru seg av automatisk. Hvis dette skjer, må du sette Dyson-støvsugeren på “OFF”
(“AV”) og la den avkjøle seg før du undersøker filteret eller ser etter blokkeringer. Fjern
det som gjør at det er blokkert, før du starter støvsugeren igjen.
•	 Oppbevar Dyson-støvsugeren innendørs. Ikke bruk eller oppbevar Dyson-støvsugeren
i temperaturer på under 3 °C. Pass på at Dyson-støvsugeren har romtemperatur før
du bruker den.
FEILSØKING – DYSON HÅNDSTØVSUGER
Oppladet.
Blinkende lys – mindre enn ett minutt med batteristrøm gjenstår /
helt utladet.
Hurtig blinkende lys – for kald / for varm. Må ikke brukes.
Filter mangler/Filter er ikke satt inn riktig.
Tømming av den gjennomsiktige beholderen
ADVARSEL:
•	 Skru av Dyson håndstøvsugeren og koble den fra laderen før du tømmer den klare
beholderen.
Merk:
•	 Tøm den straks smusset når MAX-merket – den må ikke overfylles. For å frigjøre
smusset må du trykke på knappen på siden av den klare beholderen, som vist.
•	 Ikke bruk Dyson håndstøvsugeren uten at den klare beholderen er på plass.
Rengjøring av den klare beholderen
ADVARSEL:
•	 Pass på at den klare beholderen er helt tørr før du setter den på plass.
Merk:
•	 For å ta av den klare beholderen, må du trykke på utløserknappen på undersiden av
Dyson håndstøvsugeren, som vist.
•	 Du må kun bruke kaldt vann til rengjøring av den klare beholderen. Du må ikke bruke
vaskemiddel, poleringsmiddel eller luftfriskere.
•	 Ikke plasser den klare beholderen i oppvaskmaskinen.
•	 Rengjør støvutskilleren med en klut eller tørr børste for å fjerne lo og smuss.
Vaske filteret ditt
ADVARSEL:
•	 Skru ‘AV’ og koble den fra laderen før du fjerner filteret.
•	 Pass på at filteret er helt tørt før du setter det på plass på Dyson håndstøvsugeren.
•	 Pass på at tappene på filteret sitter riktig.
Merk:
•	 Denne Dyson håndstøvsugeren har ett filter. Dette befinner seg som anvist. Det
er viktig å kontrollere filteret jevnlig og vaske det minst hver måned i henhold til
instruksjonene for å opprettholde best mulig ytelse. La det deretter tørke i 12 timer.
•	 Filteret krever kanskje hyppigere vask hvis du suger opp mye fint støv.
•	 Ikke bruk rengjøringsmidler for å rengjøre filteret.
•	 Ikke legg filteret i oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ovn, mikrobølgeovn
eller i nærheten av åpen ild.
Se etter blokkeringer
ADVARSEL:
•	 Skru av Dyson håndstøvsugeren og koble den fra laderen før du ser etter blokkeringer.
•	 Se opp for skarpe objekter når du fjerner blokkeringer.
•	 Sett alle deler tilbake på en sikker måte før du bruker Dyson håndstøvsugeren.
Merk:
•	 Fjerning av blokkeringer er ikke dekket av den begrensede garantien til Dyson
håndstøvsugeren din. Hvis en del av Dyson håndstøvsugeren blir blokkert, kan den bli
overopphetet og slå seg av automatisk.
•	 Trekk ut støpselet til Dyson håndstøvsugeren og la den kjøle seg ned. Fjern
blokkeringen før du starter den på nytt.
LADING OG OPPBEVARING AV DYSON
HÅNDSTØVSUGER
Din Dyson håndholdte støvsuger vil automatisk slå seg av ved en temperatur under 3°C.
Dette er gjort for å beskytte motoren og batteriet til produktet ditt.
Du må ikke lade den håndstøvsugeren fra Dyson og deretter flytte den til et sted for
oppbevaring hvor temperaturen er under 3 °C.
Feilsøking - oppladning og batteri
Lader.
Helt oppladet.
Lader ikke – Sjekk batteriet.
Lader ikke - For kald/for varm.
Sikkerhetsinstruksjoner for batteri
Bruk kun Dyson batterier og ladeenhet for denne Dyson håndstøvsugeren.
Batteriet er lukket og det består ikke fare under normale omstendigheter. Hvis det mot
formodning skulle oppstå lekkasje fra batteriet må du ikke berøre væsken og følge
følgende forhåndsregler:
Hudkontakt – kan forårsake irritasjon. Vask med såpe og vann.
Innånding – kan forårsake irritasjon av luftveiene. Sørg for å få frisk luft og kontakt lege.
Kontakt med øyne – kan forårsake irritasjon. Skyll straks øynene grundig med vann i
minst 15 minutter. Oppsøk lege.
Avfallshåndtering – bruk vernehansker når du skal kaste batteriet og følg de lokale
reglene for gjenvinning.
ADVARSEL:
Batteriet som brukes i dette apparatet kan være brannfarlig eller forårsake kjemisk
forbrenning hvis det brukes på feil måte. Må ikke demonteres, kortsluttes, varmes over
60°C, eller forbrennes. Bruk kun Dyson batterier. Bruk av andre batterier vil medføre
brann eller eksplosjonsfare. Brukte batterier skal straks kastes. Holdes borte fra barn.
Må ikke demonteres eller kastes på ilden.
•	 Batteriet må fjernes fra Dyson håndstøvsugeren før det kastes.
•	 Batteriet må kasseres på en sikker måte.
•	 Håndstøvsugeren må kobles fra strømnettet når
du fjerner batteriet.
•	 Batteriet kan lades opp montert eller ikke montert på den håndholdte støvsugeren.
Vær forsiktig når du fjerner batteriet.
AVHENDINGSINFORMASJON
Dette produktet skal ikke håndteres som husholdningsavfall. Produktet skal leveres
inn til en gjenbruksstasjon eller tilbake til butikken der det ble kjøpt slik at det kan
gjenvinnes. Pass på at dette produktet avhendes forsvarlig, slik at det ikke forårsaker
skader på helse eller miljø. For ytterligere informasjon om resirkulering av dette
produktet kan du ta kontakt med Dyson Helpline, renovasjonsetaten i kommunen der
du bor eller butikken hvor apparatet ble kjøpt.
NO
DYSON KUNDESERVICE
Hvis du har spørsmål om Dyson-støvsugeren din, ring til hjelpelinjen hos Dyson
kundeservice mens du har serienummeret klart og detaljer om hvor og når du kjøpte
støvsugeren, eller kontakt oss via nettsiden. Serienummeret står på undersiden av
støvsugerens hoveddel bak filteret.
De fleste spørsmål kan avklares per telefon med hjelp fra en av de ansatte ved
Hjelpelinjen hos Dyson Kundeservice.
Hvis støvsugeren din trenger service, ring til hjelpelinjen hos Dyson kundesrvice slik at
vi kan diskutere de tilgjengelige mulighetene. Hvis støvsugeren har gyldig garanti og
reparasjonen faller inn under denne, repareres den kostnadsfritt.
REGISTRER DEG SOM DYSON-EIER
TAKK FOR AT DU VALGTE Å KJØPE EN DYSON.
For at vi kan forsikre oss om at du får rask og effektiv service, vennligst registrer deg
som Dyson-eier. Det er to måter å gjøre dette på: Ved å ringe til Dyson Scandinavia
A/S på tlf.22336500.
Ved å fylle ut og returnere det vedlagte skjemaet til Dyson Scandinavia A/S via
brevpost. Registreringen bekrefter overfor oss at du eier en Dyson-støvsuger i tilfelle
forsikringstap e.l., og gjør det mulig for oss å kontakte deg om nødvendig. For
kvalitetskontroll og I opplæringsøyemed kan vi overvåke din kommunikasjon med oss.
Vennligt kryss av i boksen dersom du ønsker å motta reklame vedrørende
Dysonprodukter. Du gir samtidig ditt samtykke til at de registrerte opplysningene kan
videreformidles til tredjeperson som på vegne av Dyson vil administrere utsendelsen
av reklamen. Hvis dine personopplysninger endres, hvis du endrer mening angående
dine markedspreferanser eller hvis du har spørsmål knyttet til hvordan vi bruker
informasjonen, ta kontakt med Dyson Scandinavia A/S, Snaregade 10B 1. sal, 1205
København K. Tlf.: 22336500.
VIKTIG INFORMASJON OM DATABESKYTTELSE
Hvis du gir oss personlig informasjon om andre personer bekrefter du derved
at de har bedt deg handle på deres vegne, at de har samtykket til at deres
personopplysninger brukes, inkludert sensitive personopplysninger, og at du har
informert dem om vår identitet og formålet deres personopplysninger vil bli brukt til.
RETTIGHETER VED FEIL ELLER MANGLER
Dersom det skulle oppstå feil eller mangler ved din støvsuger kan du benytte deg av
de rettigheter som følger av forbrukerkjøpsloven.
Dette innebærer blant annet at du kan kreve reparasjon eller omlevering av
støvsugeren dersom det foreligger en feil som etter forbrukerkjøpslovens regler er å
anse som en mangel, herunder dersom støvsugeren er defekt pga. svikt i materiale,
utførelse eller funksjon, eller dersom den ikke svarer til den kvalitet og de egenskaper
som rimelig kan forventes av produktet. Dersom en del ikke lenger er tilgjengelig eller
har gått ut av produksjon, kan Dyson innenfor forbrukerkjøpslovens rammer velge å
erstatte denne med en fungerende erstatningsdel. Følgende vil ikke være å anse som
en kjøpsrettslig mangel:
•	 Slitasje som følge av normal bruk.
•	 Du må kunne fremlegge dokumentasjon på levering/kjøp (både for opprinnelige og
eventuelt påfølgende leveringer/kjøp) før vi kan utføre servicearbeid på Dyson-
håndstøvsugeren. Uten slik dokumentasjon vil du måtte betale for arbeid som utføres.
Ta vare på kvitteringer for kjøp og levering.
•	 Reduksjon i batteriets utladningstid på grunn av batteriets alder og bruk.
•	 Blokkeringer – se Dysons bruksanvisning for nærmere beskrivelse av hvordan fjerne
blokkeringer fra støvsugeren.
•	 Feil som følge av bruk av støvsugeren til rengjøring for alt annet enn normale
husholdningsformål.
•	 Feil som følge av bruk av deler som ikke er satt sammen eller installert i henhold til
11/8/10 2:37 PM C37377_DC34_OPMAN_EU_ORIGIN_15_4c0s

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Dyson DC34 ennå.

Spør et spørsmål om Dyson DC34

Har du et spørsmål om Dyson DC34 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Dyson DC34. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC34 Dyson så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.