Dyson Cu-Beam manual

Vis en manual for Dyson Cu-Beam under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Dyson
  • Produkt: Belysning
  • Model/navn: Cu-Beam
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 15
16
8. Alat ini hanya serasi dengan produk pemalap DALI patuh.
9. Guna kain mikrofiber yang mengandungi pelarut dan kanister udara
termampat tanpa lembapan untuk membersihkan alat dan pastikan
alat tersebut telah dimatikan.
10. Pastikan tiada paip (gas, air, udara) atau kabel elektrik, wayar atau
salur di belakang kawasan penggerudian/cagakan.
11. Periksa dan pastikan bekalan elektrik sepadan dengan yang
ditunjukkan pada plat perkadaran. Jika produk ini disambungkan ke
mana-mana bekalan elektrik selain daripada yang dinyatakan pada
plat pengkadaran, kerosakan kekal atau pengendalian unit yang
tidak betul/tidak selamat mungkin berlaku.
12. Produk ini mesti dibumikan.
BACA DAN SIMPAN ARAHAN INI
JAMINAN: Alat ini mempunyai jaminan terhad 5 tahun yang
memberi perlindungan kepada penggunaan berpatutan.
Jika komponen rosak dalam tempoh jaminan 5 tahun, ia akan
diganti, tertakluk pada pemeriksaan.
NO
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
NÅR DU INSTALLERER ELLER BRUKER ELEKTRISK UTSTYR, MÅ
DU ALLTID TA GRUNNLEGGENDE FORHOLDSREGLER, BLANT
ANNET FØLGENDE:
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt! Hvis dekslet fjernes eller håndteres på feil måte,
kan innvendige deler i enheten føre til skade eller bli permanent
ødelagt. De innvendige mekanismene/komponentene i dette
produktet må ikke utsettes for fuktighet.
1. Alt installasjons- og reparasjonsarbeid skal utføres av en kvalifisert
elektriker eller en servicetekniker fra Dyson i samsvar med gjeldende
lokale lover og regler.
2. Ikke koble noen DALI-kontakter til hovedstrømuttak. DALI-ledninger
er IKKE SELV-klassifisert og skal aldri anses som trygge å ta på.
Funksjonelt isolasjonsnivå eller bedre er påkrevd mellom DALI-ledninger
og kabling for hovedstrøm.
3. Enheten er designet for et tørt, innendørs sted. Driftsforhold varierer
fra 0 °C (32 °F) til 40 °C (104°F) og 10-95 % RH, ikke-kondenserende.
4. Se lokale og nasjonal lover og forskrifter om tilgjengelighet for
relevante retningslinjer for installasjon. Dette produktet bør installeres
med egnede festeanordninger. Samsvar og overholdelse er
installatørens ansvar.
5. Hvis en eller flere deler av produktet ikke fungerer som de skal,
har fått et hardt slag, er blitt mistet ned, skadet, etterlatt utendørs
eller vært i kontakt med vann, må produktet ikke brukes, og du må
kontakte Dyson Helpline.
6. Ikke stirr direkte inn i lyskilden.
7. Må ikke installeres eller brukes med en skadet skjøteledning. Hvis
skjøteledningen er skadet, må den byttes ut av Dyson, representanter
for Dyson eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
8. Dette apparatet er kun kompatibelt med dimmerprodukter som følger
DALI-standarden.
9. Bruk en tørr mikrofiberklut uten løsemidler fra en lufttett boks til å
rengjøre produktet. Sørg for at produktet er avslått.
10. Sjekk at det ikke finnes rør (gass, vann, luft) eller elektriske kabler,
ledninger eller kanalsystemer direkte bak bore-/monteringsområdet.
11. Kontroller at strømforsyningen tilsvarer det som er angitt på
merkeplaten. Dersom produktet kobles til annen strømforsyning enn
21.09.2016 13:31 - C85280-CU-BEAM_OPMAN_GLOB_Y001-UPLIGHT-UPISSUE_15_4c0s

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Dyson Cu-Beam ennå.

Spør et spørsmål om Dyson Cu-Beam

Har du et spørsmål om Dyson Cu-Beam men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Dyson Cu-Beam. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Cu-Beam Dyson så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.