Dyson Cu-Beam Duo manual

Vis en manual for Dyson Cu-Beam Duo under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Dyson
  • Produkt: Ikke kategorisert
  • Model/navn: Cu-Beam Duo
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 37
38
IS
MIKILVÆGAR
ÖRYGGISLEIÐBEININGAR
ÁÐUR EN LJÓSABÚNAÐURINN ER SETTUR UPP EÐA
NOTAÐUR VERÐUR AÐ LESA ALLAR LEIÐBEININGAR
OG VARÚÐARMERKINGAR Í ÞESSARI HANDBÓK OG
Í UPPSETNINGARLEIÐBEININGUNUM
VIÐVÖRUN
Hætta á raflosti! Ef hlífin er fjarlægð eða meðhöndluð á rangan
hátt geta hlutir innan í ljósabúnaðinum valdið skaða eða skemmst
varanlega. Látið ekki innri vélbúnað/innri íhluti ljósabúnaðarins komast
í snertingu við raka.
1. Viðurkenndur rafvirki eða viðgerðarfagmaður frá Dyson ætti að
framkvæma alla vinnu við uppsetningu raflagna og -búnaðar og sinna
viðgerðum í samræmi við viðeigandi reglur og reglugerðir.
2. Ekki má tengja DALI/1-10V/0-10V/PWM-tengi við rafmagn. DALI-vírar
eru EKKI skilgreindir sem SELV-kerfi (öryggissmáspenna) og því er aldrei
óhætt að snerta þá. Þörf er á grunneinangrun eða meira á milli DALI-
víra og rafleiðslna.
3. Þegar þetta er tengt við ljósastýringu og 1-10V/0-10V/PWM-tengi skal
nota víra með tvöfalda/sérstyrkta einangrun.
4. Kynnið ykkur tengdar uppsetningarleiðbeiningar í innlendum og
alþjóðlegum reglugerðum um aðgengismál. Þennan ljósabúnað
ætti að setja upp með festingum sem hæfa aðstæðum og umhverfi.
Uppsetningaraðili ber ábyrgð á því að uppsetning samræmist reglum
og reglugerðum.
5. Ef einhver hluti ljósabúnaðarins starfar ekki sem skyldi, hefur fengið á
sig þungt högg, dottið niður, skemmst, verið skilinn eftir utandyra eða
komist í snertingu við vatn skal ekki nota hann. Hafið samband við
þjónustuver Dyson.
6. VARÚÐ: Þessi ljósabúnaður kann að gefa frá sér geislun sem er skaðleg
fyrir augu. Ekki horfa beint í ljósið. Kann að vera skaðlegt fyrir augun.
Ljósabúnaðurinn ætti að vera staðsettur þannig að ekki er líklegt að
horft sé lengi í ljósið í 0,6 metra fjarlægð eða nær.
7. Setjið ekki tækið upp og notið það ekki ef hengikapallinn er skemmdur.
Ef hengikapallinn er skemmdur þarf að fá nýjan í stað þess skemmda
frá Dyson, þjónustuaðila þess fyrirtækis eða hjá sambærilegum
fagaðila, í því skyni að forðast hættuástand.
8. Þessi ljósabúnaður virkar með DALI/1-10V/0-10V/PWM-
samhæfðum stjórnkerfum.
9. Notið þurran klút sem laus er við ló, eða þrýstiloft (laust við leysi eða
raka) til að þrífa ljósabúnaðinn. Gangið úr skugga um að slökkt sé á
ljósabúnaðinum áður en hann er þrifinn.
10. Gætið þess að engar veituleiðslur (fyrir gas, vatn eða loft), rafleiðslur,
vírar eða aðrar leiðslur séu staðsettar beint fyrir aftan uppsetningar-/
borunarstaðinn.
11. Gangið úr skugga um að rafmagn sem tengja á við sé það sama og
sýnt er á merkiplötunni. Ef ljósabúnaðurinn er tengdur við annars konar
rafgjafa en gefinn er upp á merkiplötu búnaðarins getur það valdið
varanlegum skemmdum og leitt til rangrar notkunar/slysahættu.
12. Ljósabúnaðurinn verður að vera jarðtengdur.
13. Tækið er aðeins hannað til notkunar á þurrum stað innanhúss.
Umhverfisaðstæður við notkun eru 0 °C til 40 °C og 10–95%
hlutfallslegur loftraki, án rakaþéttni.
LESIÐ OG GEYMIÐ
ÞESSAR LEIÐBEININGAR
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s
Side: 38
39
IS
ÞAKKA ÞÉR FYRIR AÐ VELJA DYSON-LJÓS
ÞJÓNUSTA VIÐ VIÐSKIPTAVINI DYSON
Ljósabúnaðinum fylgir takmörkuð ábyrgð sem gildir í 5 ár frá kaupdegi og er háð skilmálum ábyrgðarinnar.
Skráið ábyrgðina núna á www.dyson.com
Ef einhverjar spurningar vakna um ljósabúnaðinn skal hringja í þjónustuver Dyson og gefa upp raðnúmer hans og
upplýsingar um hvar og hvenær hann var keyptur.
Skráið raðnúmerið hér til síðari nota.
Raðnúmerið má finna á skráningarblaði í kassanum og einnig á stórum upplýsingamiða sem má finna innan í
flutningskassanum þegar ljósabúnaðurinn er tekinn úr umbúðunum.
Þessi mynd er einungis til upplýsingar.
Ítarlegar uppsetningarleiðbeiningar fylgja með í kassanum. Í leiðbeiningunum er að finna ítarlegar upplýsingar um
rétta uppsetningu ljósabúnaðarins, þar á meðal um lögn á rafmagnsköplum. Þessum upplýsingum VERÐUR að fylgja í
hvívetna. Ábyrgðin tekur ekki til skemmda sem rekja má til rangrar uppsetningar.
Fylgja verður leiðbeiningunum í þessari handbók og í uppsetningarleiðbeiningunum í hvívetna. Ef það er ekki gert getur
það leitt til rangrar virkni, eignaskemmda og/eða meiðsla á fólki. Dyson ber ekki ábyrgð á neinum eignaskemmdum eða
meiðslum á fólki eða nokkru rekstrar- eða tekjutapi ef þú, starfsfólk þitt, uppsetningaraðilinn eða þjónustuaðilar hafið
ekki fylgt leiðbeiningunum í þessari handbók og í uppsetningarleiðbeiningunum.
ÁBYRGÐIN
ÁKVÆÐI OG SKILMÁLAR 5 ÁRA ÁBYRGÐAR DYSON.
Ef ljósabúnaðurinn hefur verið pantaður á netinu hefst ábyrgðin á kaupdegi. Geymið innkaupakvittunina. Ef
innkaupakvittun er ekki fyrir hendi tekur ábyrgðin gildi 90 dögum eftir framleiðsludag skv. skrám Dyson.
Ef ljósabúnaðurinn er seldur innan Evrópusambandsins heldur ábyrgðin aðeins gildi sínu (i) ef búnaðurinn er settur
upp og notaður í því landi þar sem hann var seldur eða (ii) ef ljósabúnaðurinn er settur upp og notaður í Austurríki,
Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, Ítalíu, Hollandi, Spáni eða Bretlandi, og sama gerð búnaðarins er seld með sömu
málspennu í viðkomandi landi. Ef þessi ljósabúnaður er seldur utan Evrópusambandsins verður hann að vera settur upp
og notaður í því landi þar sem hann var seldur til að ábyrgðin haldi gildi sínu.
UMFANG ÁBYRGÐAR
5 ÁRA ÁBYRGÐ
Allir varahlutir Dyson handþurrkunnar eru í ábyrgð gegn upprunalegum göllum, efni og vinnu, séu þeir notaðir í
samræmi við eigandahandbókina og uppsetningarleiðbeiningarnar í fimm ár frá upphafsdegi ábyrgðarinnar. Frekari
upplýsingar má fá í þjónustuveri Dyson.
• Allir hlutir sem er skilað eða skipt út af Dyson verða eign Dyson.
• Viðgerð eða skipti á einingunni undir ábyrgð framlengir ekki ábyrgðartímabilið.
• Ábyrgðin felur í sér viðbótarréttindi sem hafa ekki áhrif á nein lögvarin réttindi sem þú gætir átt sem neytandi.
HVAÐ ÁBYRGÐIN NÆR EKKI YFIR
Dyson ábyrgist ekki viðgerðir eða skipti á vöru þar sem bilunin er vegna:
• Skemmda vegna óhappa, bilana sem stafa af gáleysi í notkun eða umhirðu, misnotkunar án ásetnings eða af
ásetningi, vanrækslu, skemmdarverka, ógætilegrar notkunar eða meðhöndlunar tækisins sem ekki er í samræmi við
handbók Dyson.
• Notkunar varahluta sem ekki eru settir saman eða settir upp í samræmi við fyrirmæli frá Dyson.
• Notkunar varahluta og aukabúnaðar sem eru ekki ósviknir varahlutir frá Dyson.
• Rangrar uppsetningar, eða uppsetningar þar sem fyrirmælunum frá Dyson er ekki fylgt nákvæmlega (nema í þeim
tilvikum þegar Dyson sá um uppsetninguna).
• Viðgerða eða breytinga sem ekki samræmast leiðbeiningum frá Dyson.
• Skemmda af ytri orsökum, t.d. vegna flutninga, veðurs, rafmagnsleysis eða yfirspennu í rafkerfi.
• Eðlilegs slits (t.d. öryggi, o.s.frv.).
• Skemmda af völdum vatns sem kemst í tækið vegna hreinsunar eða meðferðar sem er bönnuð í þessari handbók.
• Sérhver skemmd í rafkerfi, vegna flóðs eða á byggingu vörunnar, eða sérhvert rekstrar- eða tekjutap sem hlýst af
bilun tækisins.
Ef vafi leikur á um hvað fellur undir ábyrgð skal hafa samband við Dyson (upplýsingar á baksíðunni).
SAMANTEKT Á UMFANGI ÁBYRGÐAR
• Leggja verður fram sönnun á afhendingu/kaupum (bæði upprunalega og síðari) áður en vinna getur hafist við tækið
frá Dyson eða áður en útvegaðir eru varahlutir. Án þessarar sönnunar þarf að greiða fyrir varahluti og vinnu. Haltu til
haga kvittun eða afhendingarskjali.
MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR UM GAGNAVERND
Við skráningu á Dyson-ljósabúnaðinum:
• Þú þarft að gefa okkur upp helstu samskiptaupplýsingar við skráningu á ljósabúnaðinum til að við getum sinnt ábyrgð
okkar á honum.
• Þegar þú skráir þig býðst þér að velja hvort þú vilt að við sendum þér upplýsingar síðar. Ef þú velur að fá upplýsingar
frá Dyson munum við senda þér upplýsingar um sértilboð og fréttir sem tengjast nýjustu tækninýjungunum okkar.
Við seljum upplýsingarnar þínar aldrei til þriðja aðila og notum þær upplýsingar sem þú deilir með okkur aðeins í
samræmi við persónuverndarstefnuna sem hægt er að nálgast á vefsíðu okkar privacy.dyson.com.
MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR
• Ekki er hægt að skipta um ljósgjafa þessa ljósabúnaðar; þegar endingartíma ljósgjafans lýkur þarf að skipta um
allan ljósabúnaðinn.
• Þarfnist búnaðurinn viðhalds skal hafa samband við þjónustuver Dyson. Skoðaðu einnig vefsvæðið www.dyson.com
Mikilvæg ábending aðeins fyrir Cu-Beam Duo-vöru:
• Við tengingu á DALI-stýringu er aðeins hægt að nota ljósdeyfingareiginleikann í gegnum stjórnkerfið. Ljósdreifinguna
upp og niður þarf að stilla handvirkt með rofanum á ljósbúnaðinum. Frekari upplýsingar er að finna í leiðbeiningum
um uppsetningu.
Þegar DALI-kerfi er notað er einnig hægt að setja upp einstakan umbreyti úr DALI yfir í hliðrænt (0-10 / 1-10 /
púlsvíddarmótun) fyrir bæði inntök dimmunar og ljósdreifingar. Gangið úr skugga um að rétt stilling sé valin á reklinum.
Frekari upplýsingar er að finna í leiðbeiningum um uppsetningu.
• Ljósdeyfingu og -dreifingu upp/niður fyrir 0-10/1-10/PWM-kerfi er hægt að stjórna í gegnum stjórnkerfið.
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s
Side: 51
52
NO
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FØR DU INSTALLERER ELLER BRUKER DETTE PRODUKTET, MÅ
DU LESE ALLE INSTRUKSJONER OG ADVARSLER I DENNE
VEILEDNINGEN OG I INSTALLASJONSNOTATENE
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt! Hvis dekslet fjernes eller håndteres på feil måte,
kan innvendige deler i produktet forårsake skade eller bli permanent
ødelagt. De innvendige mekanismene/komponentene i dette produktet
må ikke utsettes for fuktighet.
1. Alt installasjons- og reparasjonsarbeid skal utføres av en kvalifisert
elektriker eller en servicetekniker fra Dyson i samsvar med gjeldende
lokale lover og regler.
2. Ikke koble noen DALI/1-10V/0-10V/PWM-kontakter til hovedstrømuttak.
DALI-ledninger er IKKE SELV-klassifisert og skal aldri anses som trygge
å berøre. Det kreves grunnleggende isolasjonsnivå eller bedre mellom
DALI-ledninger og nettkabler.
3. Bruk dobbeltisolerte ledninger eller ledninger med forsterket isolasjon
ved tilkobling til lyskontrollsystemet og 1-10V/0-10V/PWM-kontakter.
4. Se lokale og nasjonale lover og forskrifter om tilgjengelighet for
relevante retningslinjer for installasjon. Påse at produktet installeres
med egnede festeanordninger for monteringsstedet. Samsvar og
overholdelse er installatørens ansvar.
5. Hvis én eller flere deler av produktet ikke fungerer som de skal, har
fått et hardt slag, er blitt mistet ned, skadet, etterlatt utendørs eller har
vært i kontakt med vann, må produktet ikke brukes, og du må kontakte
Dyson Helpline.
6. FORSIKTIG: Potensielt farlig optisk stråling slippes ut fra dette produktet.
Ikke se direkte inn i lyskilden. Det kan være skadelig for øynene.
Produktet skal plasseres slik at man ikke over lengre tid kan se inn i
lyskilden ved en avstand på mindre enn 0,6 m.
7. Må ikke installeres eller brukes med en skadet skjøteledning. Hvis den
medfølgende opphengsledningen er skadet, må den byttes ut av
Dyson, representanter for Dyson eller lignende kvalifisert personell for å
unngå fare.
8. Dette produktet er kompatibelt med DALI/1-10V/0-10V/PWM-
kompatible kontrollsystemer.
9. Bruk en tørr, lofri klut eller trykkluft (uten løsemiddel og fuktighet) til å
rengjøre produktet. Påse at produktet slås av før rengjøring.
10. Sjekk at det ikke finnes rør (gass, vann, luft) eller elektriske kabler,
ledninger eller kanalsystemer direkte bak bore-/monteringsområdet.
11. Kontroller at strømforsyningen stemmer overens med det som er angitt
på merkeplaten. Dersom produktet kobles til annen strømforsyning enn
den som er oppgitt på merkeplaten, kan det føre til permanent skade
og/eller usikre bruksforhold.
12. Produktet må jordes.
13. Apparatet er designet for et tørt, innendørs sted. Driftsområde: fra
0 °C (32 °F) til 40 °C (104 °F) og 10–95 % relativ luftfuktighet, ikke-
kondenserende.
LES OG TA VARE PÅ
DISSE INSTRUKSJONENE
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s
Side: 52
53
NO
TAKK FOR AT DU HAR VALGT Å KJØPE EN DYSON-LAMPE
DYSON KUNDESERVICE
Produktet har fem års garanti fra kjøpsdato. Garantivilkårene er fremstilt i den begrensede garantien.
Registrer garantien nå på www.dyson.com
Hvis du har spørsmål om produktet, kan du ringe Dyson Helpline og oppgi serienummer og detaljer om hvor og når du
kjøpte produktet.
Skriv ned serienummeret her for fremtidig referanse.
Du finner serienummeret på registreringsarket i esken samt på det store informasjonsklebemerket som medfølger i esken
med driveren.
Denne illustrasjonen er bare et eksempel.
Det følger en omfattende installasjonsveiledning med produktet. Den inneholder detaljert informasjon om riktig
installasjon av produktet, som MÅ følges nøye, inkludert plassering av elektriske ledninger. Skader som skyldes feilaktig
installasjon, dekkes ikke av garantien.
Instruksjonene i denne håndboken og i installasjonsveiledningen må følges nøye, hvis ikke kan det føre til feil bruk,
materialskade og/eller personskade. Dyson påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skader på eiendom eller personer
eller tap av omsetning eller inntekter hvis du, dine medarbeidere, din installatør eller serviceteknikere ikke har fulgt
instruksjonene i denne manualen og i installasjonsveiledningen.
DIN GARANTI
BETINGELSER FOR DYSONS 5 ÅRS GARANTI.
Hvis du har registrert produktet på Internett, starter garantien fra kjøpsdatoen. Ta vare på kvitteringen. Hvis du ikke har
en kvittering som kjøpsbevis, starter garantien 90 dager etter produksjonsdatoen i henhold til Dysons arkiver.
Der dette produktet selges innenfor EU, er garantien gyldig kun (i) når produktet installeres og brukes i det landet der det
ble solgt, eller (ii) når produktet installeres og brukes i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland,
Spania eller Storbritannia, når modellen selges med spenningsverdien som gjelder i det aktuelle landet. Der dette
produktet selges utenfor EU, er garantien gyldig kun når produktet installeres og brukes i det landet det ble solgt i.
HVA SOM DEKKES
5 ÅRS GARANTI
Alle fabrikkdeler på din lampe garanteres mot opprinnelige defekter på materialer og utførelse dersom den er brukt i
samsvar med brukermanualen og installasjonsveiledningen i en periode på fem år fra starten på garantien.
• Alle deler som returneres og skiftes ut av Dyson blir Dysons eiendom.
• Reparasjon eller utskifting av din enhet under garanti vil ikke forlenge garantiperioden.
• Garantien gir fordeler som kommer i tillegg til og ikke påvirker eventuelle lovbestemte rettigheter du har
som forbruker.
HVA SOM IKKE DEKKES
Dysons garanti omfatter ikke reparasjon og utskifting av et produkt når feil og mangler er et resultat av:
• skade ved uhell, feil som oppstår som følge av feilaktig bruk eller vedlikehold, utilsiktet eller eller tilsiktet misbruk,
forsømmelse, hærverk, uansvarlig bruk eller håndtering av enheten som ikke samsvarer med Dysons brukermanual.
• Bruk av deler som ikke er satt sammen eller installert i henhold til Dysons instruksjoner.
• Bruk av deler og tilbehør som ikke er originaldeler fra Dyson.
• Feilaktig installasjon eller installasjon som ikke samsvarer nøyaktig med installasjonsinstruksjonene fra Dyson (unntatt
hvis installert av Dyson).
• Reparasjoner eller endringer som ikke samsvarer med instruksjonene fra Dyson.
• Skader fra eksterne kilder som for eksempel flytting, værforhold, strømbrudd eller strømsvingninger.
• Normal slitasje (f.eks. sikringer osv.).
• Skader som skyldes inntrengning av vann på grunn av rengjøring eller behandling som forbys i denne manualen.
• skader som skyldes elektrisitet, oversvømmelse eller strukturelle mangler, eller forretningstap eller tap av inntekt som
følge av produktfeil.
Hvis du er i tvil om hva som dekkes av garantien, kan du ta kontakt med Dyson (nærmere opplysninger på baksiden).
SAMMENDRAG AV DEKNING
• Før det kan utføres arbeid på Dyson-produktet, må du legge frem kjøpebevis og følgeseddel (både original og
eventuelt etterfølgende). Uten et slikt bevis skal alt arbeid betales. Ta vare på kvittering eller følgeseddel.
VIKTIG INFORMASJON OM DATABESKYTTELSE
Når du registrerer Dyson-produktet ditt:
• Du må oppgi grunnleggende kontaktopplysninger til oss for å registrere produktet ditt, og gjøre det mulig å støtte
garantien din.
• Når du registrerer deg, får du mulighet til å velge om du vil motta kommunikasjon fra oss. Hvis du velger å motta
kommunikasjon fra Dyson, sender vi deg informasjon om spesialtilbud og nyheter om våre nyeste oppfinnelser. Vi vil
aldri selge opplysningene dine til tredjeparter, og bare bruke opplysningene som du deler med oss, som definert av
personvernerklæringene på nettstedet vårt privacy.dyson.com.
VIKTIG INFORMASJON
• Lyskilden i dette produktet kan ikke skiftes ut. Når lyskildens levetid er over, må hele produktet skiftes ut.
• Hvis produktet behøver service, kan du ringe Dyson Helpline. Du kan også gå til nettstedet www.dyson.com
Viktig anmerkning kun for Cu-Beam Duo-produktet:
• Ved tilkobling av et DALI kontrollsystem er kun lysdemping mulig gjennom kontrollsystemet. Justering av oppadrettet
og nedadrettet lysfordeling må gjøres manuelt ved å justere bryteren på lampen. Se installasjonsveiledningen for
nærmere detaljer.
Når du bruker et DALI-system, kan du alternativt koble en individuell DALI til en analog (0-10 / 1-10 / PWM) på
utgangene for både dimming og lysfordeling. Forsikre deg om at den riktige innstillinger er valgt på driveren. Se
installasjonsveiledningen for nærmere detaljer.
• For 0-10/1-10/PWM-systemer kan både lysdemping og oppadrettet/nedadrettet lysfordeling
kontrolleres via kontrollsystemet.
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Dyson Cu-Beam Duo ennå.

Spør et spørsmål om Dyson Cu-Beam Duo

Har du et spørsmål om Dyson Cu-Beam Duo men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Dyson Cu-Beam Duo. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Cu-Beam Duo Dyson så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.