DW030PL-XJ

DeWalt DW030PL-XJ manual

DW030PL-XJ

Manual for DeWalt DW030PL-XJ på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 68 sider.

Side: 1
53 NO Innhold • Brukersikkerhet • Batterisikkerhet • Oppsett • Drift • Garanti • Feilkoder • Spesifikasjoner Ta vare på alle deler av denne håndboken, for fremtidig bruk. Brukersikkerhet ADVARSEL: Les nøye gjennom sikkerhetsanvisningene og produktmanualen før du bruker dette produktet. Den som er ansvarlig for produktet må sørge for at alle brukere forstår og etterlever disse anvisningene. ADVARSEL: Følgende etikettinformasjon er plassert på laserverktøyet for å informere deg om laserklassifikasjonen, for din egen bekvemmelighet og sikkerhet. Verktøyet DW030PL-XJ avgir en synlig laserstråle, som vist i figur A 1. Laserstrålen som avgis er i laserklasse 2 iht. IEC 60825-1, og samsvarer med 21 CFR 1040.10 og 1040.11, med unntak av avvik iht. Laser Notice No. 50 datert 24. juni 2007. ADVARSEL: Mens laserverktøyet er i drift må du være nøye med å unngå å utsette øynene dine for laserstrålen (den røde lyskilden). Det kan være skadelig for øynene å utsettes for en laserstråle over lengre tid. Unngå å se rett inn i strålen med optiske hjelpemidler. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade må brukeren lese produktets brukermanual og sikkerhetsmanual. Oppsett Feste håndleddstroppen 1. Sett mot fronten av verktøy, sett inn den tynne enden av håndleddstroppen gjennom ett av hullene i nedre høyre hjørne av verktøyet. 2. Skyv den tynne enden av håndleddstroppen til den går gjennom det andre hullet. 3. Separer de to trådene som utgjør den tynne enden av håndleddstroppen, slik at de danner en sløyfe. 4. Sett den tykke enden av håndleddstroppen gjennom sløyfe i den tynne enden, slik at håndleddstroppen er godt festet til verktøyet (figur B ). Skifte batteriet 1. Finn dekselet på baksiden av verktøyet (figur A 4). 2. Bruk fingeren for å trekke dekselet forsiktig ned (figur E 1). 3. Sett den lille enden av USB-ladekabelen inn i porten på siden av verktøyet, pass på at den flate siden av kabelen skal inn i den flate siden av porten (figur E 2). 4. Sett USB-enden av kabelen inn i en PC eller en USB- strømkilde (figur E 3). 5. Vent omtrent 2,5 timer for full opplading av batteriet, og koble fra USB-ladekabelen igjen. Mens verktøyet er slått PÅ, vises batterinivået i displayvinduet (figur D 1). Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
Side: 2
NO 54 Drift 1. La laseren øverst på verktøyet (figur A 1) peke mot veggen du vil måle avstanden til (figur C 1). 2. Klikk på (figur A 3) for å slå på verktøyet og vise en laserprikk på veggen (figur C #1). 3. Når undersiden av verktøyet er posisjonert i riktig avstand fra veggen, klikker du på for å ta måling (figur C 2). 4. Se på målingen i displayvinduet (figur D 2). Slik endrer du måleenhet Så snart den aktuelle målingen er utført kan du endre måleenhet fra desimale fot (6,21 ft) til fraksjon av fot (6’02”9/16), fraksjon av fot til meter (1,894 m), meter til tommer (74 9/16 in), eller tommer til desimale fot. Vil du endre måleenhet, kan du trykke på og holde inne til du ser at måleenheten er endret (2-3 sekunder). MERK: Hvis du fortsetter å holde inne etter at målingen er endret, slås verktøyet av. Måling på nytt Hvis du trenger å måle på nytt, klikker du på . • Den forrige målingen (figur D 2) blir slettet fra displayvinduet. • Når du er klar til å utføre en ny måling, klikker du på . Slik slår du av verktøyet Verktøyet kan slås av på en av følgende måter: • Etter en måling, trykk på og hold inne i 5 sekunder (til displayvinduet er tomt). • Hvis du ikke bruker verktøyet i løpet av 45 sekunder, slås det automatisk av. 3-års begrenset garanti DeWALT vil uten kostnad reparerer alle defekter som skyldes feil ved materialer eller arbeid, i tre år fra kjøpsdato. Denne garantien dekker ikke svikt i komponenter som skyldes normal slitasje eller misbruk av verktøyet. For mer informasjon om garantidekningen og garantireparasjoner, se www.DeWALT.com eller ring 1–800–4-DeWALT (1–800–433–9258). Denne garantien gjelder ikke tilbehør eller skader som skyldes reparasjoner som er foretatt eller forsøkt foretatt av tredjepart. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter i visse land eller regioner. I tillegg til garantien dekkes STANLEY-verktøy av: 1-ÅRS GRATIS SERVICE DeWALT vil vedlikeholde verktøyet og skifte ut deler slitt som følge av normal bruk, uten kostnad, når som helst i løpet av det første året. 90-DAGERS "PENGENE-TILBAKE" GARANTI Hvis du ikke er helt fornøyd med DeWALT-verktøyet, -laseren eller -spikerpistolen, uansett grunn, kan du returnere den innen 90 dager etter kjøpsdatoen, med kvitteringen, for full refusjon – uten videre spørsmål. REPROSESSERT PRODUKT: Reprosesserte produkter er dekket av garantien om 1-års gratis service. 90-dagers "pengene-tilbake" garantien og tre års begrenset garanti gjelder ikke for reprosesserte produkter. GRATIS BYTTE AV ADVARSEL-ETIKETTER: Dersom din advarsel-etikett blir uleselig eller mangler, ring 1-800-4-DeWALT eller kontakt ditt lokale servicesenter for å få en ny uten kostnad. Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
Side: 3
55 NO Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Dersom du en dag finner at DeWALT-produktet må skiftes ut, ikke kast det i husholdningsavfallet. Lever dette produktet til separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og emballasje gir mulighet for gjenbruk eller gjenivnning av materialer. Gjenbruk og gjenvinning av materialer bidrar til å redusere miljøforurensning og reduserer behovet for nye råmaterialer. Lokale forskrifter kan kreve separat innsamling av elektriske produkter fra husholdninger, enten på offentlige gjenbruksstasjoner eller til forhandlere av slike produkter. DeWALT gir mulighet for innsamling og gjenbruk av DeWALT-produkter når de har nådd slutten av sin levetid. For å kunne bruke denne tjenesten, vennligst returner produktet til et autorisert reparasjonsverksted som vil ta hånd om det. Du kan finne adressen til ditt nærmeste autoriserte reparasjonsverksted ved å kontakte ditt lokale DeWALT-kontor på adressen du finner i denne manualen. Alternativet kan du finne en liste av autoriserte DEWALT reparasjonsverksteder og informasjon om vår ettersalg-støtte finner du på internett under: www.2helpU.com. Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
Side: 4
NO 56 Feilkoder Dersom INFO vises i displayet med et kode-nummer, utfør tilsvarende korrigerende tiltak. Kode Beskrivelse Korrigerende tiltak 101 Signalet som mottas er for svakt eller måletiden er for lang Bruk en målplate eller endre målflate. 102 Signalet som mottas er for sterkt Målet er for reflekterende. Bruk en målplate eller endre målflate. 201 For mye bakgrunnslys Reduser bakgrunnslyset på målområdet. 202 Laserstrålen forstyrres Fjern hindringen og gjenta målingen. 203 Utilstrekkelig effekt Lade opp verktøybatteriet. 301 Temperaturen er for høy La enheten avkjøles til en temperatur innenfor det angitte driftstemperaturområdet. 302 Temperaturen er for lav La enheten varmes opp til en temperatur innenfor det angitte driftstemperaturområdet. 401 Maskinvarefeil Slå verktøyet av og på flere ganger. Dersom feilen fortsatt gjentar seg, send den defekte enheten til et serviceverksted eller distributøren. Se garantien. 402 Ukjent feil Kontakt serviceverksted eller distributøren. Se garantien. Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
Side: 5
57 NO Spesifikasjoner Rekkevidde 17,5 cm til 9m (7 in til 30 ft) Målenøyaktighet* Typisk ± 6mm (± 1/4 in)* Oppløsning** 1 mm (1/16 in) Laserklasse Klasse 2 (IEC/EN60825-1: 2014) Laserbølgelengde ≤ 1.0mW @ 620-690nm Automatisk strømavstenging Etter 45 sekunder Batterilevetid Opptil 3000 målinger eller 30 dager (dersom verktøyet ikke brukes) Mål (H x D x B) 62 x 17,5 x 32 mm (2,44 x 0,69 x 1,25 in) Vekt 31,75g (1,12oz) Tillatt lagringstemperatur -10° C ~ +60 C (14° F ~ 140° F) Tillatt driftstemperatur 0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F) *Målenøyaktighet avhenger av de aktuelle forholdene. Under fordelaktige forhold (god målflate og romtemperatur) opptil 9m (30 ft). **Oppløsning er den minste målingen du kan se. I tommer (in) er det 1/16". I mm er det 1 mm. Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW030PL-XJ men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW030PL-XJ. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW030PL-XJ DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW030PL-XJ

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW030PL-XJ under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Ikke kategorisert
  • Model/navn: DW030PL-XJ
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk