Clatronic TA 2987 manual

Vis en manual for Clatronic TA 2987 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Grilljern
  • Model/navn: TA 2987
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Tjekkisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 25
N
26
Generelle sikkerhetsanvisninger
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare
på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen og helst også esken med
innvendig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål det der er beregnet
på. Dette apparatet er ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes
utendørs (bortsett fra hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og skarpe
kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig på hendende. Hvis apparatet har
blitt fuktig eller vått, må du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti
vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen) når du ikke bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring
eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeidsplassen, må du alltid
slå apparatet av eller trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen.
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektriske apparater, må du alltid
sørge for at ledningen ikke henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for
barn.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning. Skadede apparater
må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettled-
ning er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for
slik å unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en
lignende kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Spesielle sikkerhetsanvisninger for dette apparatet
• Apparatet må bare brukes under oppsikt! (Svært tørt brød kan ev. antennes
ved risting).
• Metalldelene blir varme! Fare for forbrenning!
• Ikke før gafler, kniver e.l. inn i ristesjakten.
• Ikke sett apparatet i nærheten av brennbare gjenstander (f.eks. gardiner, ved
osv.)!
OBS! Vennligst les gjennom følgedokumentene!
Symbolet OBS! henviser til en farekilde. Det gjør oppmerksom på en arbeidspro-
sess, en arbeidsmåte, en tilstand eller et annet forhold som kan medføre persons-
kade dersom det ikke utføres korrekt eller det ikke tas tilstrekkelig hensyn til.
05-TA 2987 26 20.05.2005, 12:29:35 Uhr
Side: 26
N
27
Før første gangs bruk
For å fjerne beskyttelseslaget på varmespiralen bør du betjene apparatet cirka tre
ganger uten noe i. Velg da det høyeste bruningstrinnet. Lett røyk- og luktutvikling
er normalt i forbindelse med denne prosessen.
Sørg for å lufte godt.
Betjening
1. Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet kontakt, 230V,
50 Hz.
2. Åpne toastklypene ved å presse sammen plastvingene.
3. Legg en brødskive i den ene eller begge toastklypene.
• Ikke legg mer enn én skive i hver klype!
• Ikke smør brødet med smør eller annet fett, da fettet kan
antennes av de glødende varmeelementene!
• Ikke legg ost e.l. på brødet, da den kan dryppe av og anten-
nes!
4. Legg toastklypene inn i toasteren.
5. Tidsbryter: Med tidsbryteren kan du stille inn bruningsgraden fra laveste (1)
til høyeste trinn (5). Hvis du er i tvil, bør du begynne med en lavere innstilling.
(Markeringen på velgerbryteren viser innstillingen).
6. Apparatet begynner å riste. Når den innstilte bruningsgraden er nådd, hører du
et sluttsignal, og apparatet slår seg automatisk av. Ta så ut toastklypene.
Apparatet har en varmeisolert “Cool-Touch“-kasse. Metalldelene som kan berøres,
blir imidlertid varme når apparatet er i drift. La apparatet avkjøles før du rydder det
vekk.
Rengjøring
• Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles før rengjø-
ring.
• Bruk bare en lett fuktig klut til utvendig rengjøring av apparat.
• Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller skuremidler.
• Trekk smuleskuffen ut etter lasken, fjern brødrestene og skyv skuffen inn igjen.
05-TA 2987 27 20.05.2005, 12:29:35 Uhr
Side: 27
N
28
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-retningslinjer som det
rammes av, f.eks. elektromagnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det er
laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato
(kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør*) uten omkost-
ninger hvis manglene skyldes material- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved
reparasjon eller – etter vår vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det oppstår heller
ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan du ikke få byttet
eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i originalemballasjen
sammen med kassalappen til din forhandler.
*) Skader på tilbehørsdeler fører ikke automatisk til at du får byttet hele apparatet
gratis. I slike tilfeller ber vi deg om å henvende deg til vår hotline! Glasskader eller
sprekker i plastdeler er i prinsippet kostnadspliktige!
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler (for eksempel motorkull, elte-
kroker, drivremmer, ekstra fjernbetjening, ekstra tannbørster, sagblader osv.) eller
rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under garantien. Slike
ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den aktuelle faghan-
delen eller reparasjonsservice mot betaling.
05-TA 2987 28 20.05.2005, 12:29:36 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic TA 2987 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic TA 2987

Har du et spørsmål om Clatronic TA 2987 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic TA 2987. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TA 2987 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.