Clatronic RG 3090 manual

Vis en manual for Clatronic RG 3090 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Grill
  • Model/navn: RG 3090
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Tjekkisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 13
14
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs (bortsett fra
hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det unna
varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væs-
ker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig
på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått, må du
trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontak-
ten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker
apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeids-
plassen, må du alltid slå apparatet av eller trekke støpselet
ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Bar
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
OBS! Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektriske
apparater, må du alltid sørge for at ledningen ikke henger
ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for barn.
Spesielle sikkerhetsanvisninger
for dette apparatet
• Overhold en tilstrekkelig sikkerhetsavstand til lett antenneli-
ge gjenstander som møbler, gardiner osv.!
• Sett apparatet på et jevnt, varmebestandig underlag.
• Legg en varmebestandig plate under på ømfintlige underlag.
• La apparatet avkjøles før du rydder det bort!
• Hell aldri vann i fett!
• Ikke ta tak i noe annet enn håndtak og knapper. Apparatet
blir svært varmt!
• Ikke flytt på apparatet når det er i bruk.
• Det må kun brukes egnede hjelpemidler for å fjerne det som
grilles fra grillplaten.
• Pass på at strømkabelen ikke kommer i kontakt med varme
deler på apparatet under bruk.
• Bruk kun det medfølgende tilbehøret.
Ta i bruk apparatet
Ta apparatet og alle tilbehørsdelene ut av esken.
Ikke kast emballasjen med en gang. Oppbevar den sammen
med den innvendige emballasjen og garantidokumentene så
lenge garantien varer.
• Teflonbelegg
Smør minipannene og steikeplaten med litt fett. Sett mini-
pannene inn i fordypningen på bunnplaten.
• La apparatet stå på i ca. 5 minutter uten grillmat, slik at
beskyttelseslagene forsvinner (se “Bruke apparatet”). Lett
røykutvikling er normalt. Sørg for tilstrekkelig lufting.
• Rengjør minipannene og steikeplaten i avkjølt tilstand i
oppvaskvann. Nå er apparatet klart til bruk.
Bruke apparatet
1. Kutt alle ingrediensene opp i små biter eller skiver.
2. Smør steikeplaten med litt fett.
3. Vikle ledningen helt ut. Koble apparatet til en forskriftsmes-
sig installert jordet kontakt, 230 V, 50 Hz.
4. Slå på apparatet ved å vri termostaten med klokken til
ønsket posisjon. Begynn eventuelt med en lav innstilling. La
apparatet varmes opp i 5-10 minutter før bruk.
5. Legg ønsket grillmat på steikeplaten. I minipannene kan
du f.eks. gratinere sjampinjonger eller små smørbrød med
pålegg og ost. Ikke overfyll pannen. Pass på at ingredi-
ensene ikke kommer i kontakt med varmeelementet. For
at ikke teflonbelegget skal bli skadet, må grillmaten løftes av
eller snus med en steikespade i tre.
6. Fjern grove matrester fra stekeplaten og pannen innimellom,
som f.eks. smeltet ost, slik at de ikke brenner seg fast.
Advarsel! Overflaten er varm.
Etter bruk
• Hvis du er ferdig med pannen, setter du først termostaten på
MIN og trekker så støpselet ut av stikkontakten.
• Avkjøl apparatet og rengjør det som beskrevet under „Reng-
jøring“.
Varmholdingsfunksjon
Sett termostaten på laveste innstilling. Steikeplaten kan nå
brukes som varmholdingsplate.
Rengjøring
• Trekk alltid ut støpselet før rengjøring og vent til apparatet er
avkjølt.
• Belegget kan vaskes med en myk svamp og såpevann,
skylles av med rent vann og tørkes grundig med en myk
klut.
• Rengjør minipannene og steinplaten i vanlig oppvaskvann.
• Ikke bruk spisse gjenstander i rengjøringen. Dette kan
skade teflonbelegget.
• Apparatet kan tørkes av med en lett fuktig oppvaskklut.
05-RG 3090 14 15.08.2006, 14:06:09 Uhr
Side: 14
15
NORSK
NORSK
Tekniske data
Modell:.............................................................................RG 3090
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:................................................................. 1200 W
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør
uten omkostninger hvis manglene skyldes material- eller
produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon eller – etter vår
vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det
oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan
du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i ori-
ginalemballasjen sammen med kassalappen til din forhandler.
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler eller reng-
jøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under
garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den
aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot betaling.
05-RG 3090 15 15.08.2006, 14:06:12 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic RG 3090 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic RG 3090

Har du et spørsmål om Clatronic RG 3090 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic RG 3090. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med RG 3090 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.