Clatronic HSM R 2757 manual

Vis en manual for Clatronic HSM R 2757 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Klipper
  • Model/navn: HSM R 2757
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Tjekkisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 27
Generelle sikkerhetsanvisninger
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare på
bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen og helst også esken med inn-
vendig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål det der er beregnet på.
Dette apparatet er ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs
(bortsett fra hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det unna varme,
direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og skarpe kanter. Ikke
bruk apparatet hvis du er fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller
vått, må du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen) når du ikke bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring
eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeidsplassen, må du alltid
slå apparatet av eller trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke
i ledningen.
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektriske apparater, må du alltid
sørge for at ledningen ikke henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for
barn.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning. Skadede apparater
må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettledning
er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for slik å
unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignen-
de kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Spesielle sikkerhetsanvisninger for dette apparatet
• Apparatet må bare brukes til å klippe tørt hår.
• Apparatet må bare brukes til å klippe hodehår og skjegg.
• Klippemaskinen/skjeggtrimmeren må ikke brukes med fuktige hender.
• Apparatet må ikke lades opp i et miljø med mye damp.
• Apparatet må IKKE utsettes for direkte solstråler eller andre varmekilder under
lading.
• Bladhodet må ikke presses for hardt mot huden. Skaderisiko!
• Det må ALDRI brukes noen annen adapter enn den som leveres med.
28
N
5....-05-HSM-R 2757 25.06.2003 10:39 Uhr Seite 28
Side: 28
Betjening
Betjeningselementer Tilbehør
1. Bladhode 1. Kam
2. Skyvbar bryter O/I 2. Rengjøringsbørste
3. Snittlengdekam 3. Spesialolje
4. Ladelampe 4. Saks
5. Tilkoblingsbøssing
6. Ladestativ
7. Funksjonsring
Batteridrift
Klippemaskinen/skjeggtrimmeren kan brukes ved hjelp av batteriet i forhold til hvor
mye det er ladet opp. Apparatet leveres forhåndsoppladet fra fabrikken. Før første
gangs bruk må det lades opp i 12 timer. Når du skal lade det, stikker du støpselet
på adapteren inn i en 230V /50 Hz stikkontakt og kobler tilkoblingsledningen til tilko-
blingsbøssingen (5) i ladestativet (6) eller direkte til apparatet. Sett funksjonsbryte-
ren i posisjon O. Når apparatet skal lades opp senere, er oppladingssyklusen mak-
simalt på ca. 8 timer. Når apparatet er helt oppladet, kan det betjenes i maksimum
25 min, etter det må det avkjøles / være slått av i minimum 10 min. Ladelampen
lyser så lenge oppladingsprosessen varer.
Tips om batteriets levetid
Du kan forlenge batteriets levetid hvis du tar hensyn til følgende:
• Vent med å lade opp til batteriet er nesten tomt.
• Ikke la apparatet være tilkoblet ladeapparatet i mer enn 24 timer.
• Sørg for at apparatet bare lades opp i en romtemperatur mellom 0° og + 40° C.
Trimme og klippe skjegg
Skyv bryteren (2) i posisjon I: Begynn med det lengste klippetrinnet og trim hake,
kinn- eller fullskjegg gradvis til ønsket lengde.
OBS: Lås fast den valgte snittlengden (snittlengdekam) med funksjonsringen (7).
Løsnet: Snittlengdekammen kan justeres.
Låst: Nå kan du klippe med den innstilte lengden på snittlengde-
kammen.
Tynnefunksjon: Jo nærmere funksjonsringen vris i retning tynnesymbolet,
desto mindre hår tynnes ut.
Klippe hår
Skyv bryteren (2) i posisjon I: Begynn med det lengste klippetrinnet og klipp håret
gradvis til ønsket lengde.
29
N
5....-05-HSM-R 2757 25.06.2003 10:39 Uhr Seite 29
Side: 29
OBS: Lås fast den valgte snittlengden (snittlengdekam) med funksjonsringen (7).
Klippe konturer og barbere nakkehår
Fjern snittlengdekammen (3) og skyv bryteren (2) i posisjon I. Vri funksjonsringen
(7) i posisjon . Skjærehodet gjør det mulig å gå nøyaktig over skjegg- og hårkon-
turer, også på steder der det er vanskelig å komme til, for eksempel når man skal
renbarbere hårfestet i nakkeområdet.
Pleie og vedlikehold
Regelmessig pleie og rengjøring sikrer optimale resultater og lang levetid.
• Apparatet må bare rengjøres med en lett fuktig, myk klut.
• Hver gang apparatet har vært i bruk, bør hårrester fjernes med rengjøringsbør-
sten.
• Ta bort snittlengdekammen og bladhodet for å blåse ut hårstøv eller fjerne det
med rengjøringsbørsten.
• Påfør 1–2 dråper syrefri olje (symaskinolje) på skjærehodet regelmessig etter
hver klipping.
OBS: Ikke la apparatet være tilkoblet ladeapparatet i mer enn 24 timer.
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-retningslinjer som det
rammes av, f.eks. elektromagnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det er
laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato
(kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør*) uten omkostnin-
ger hvis manglene skyldes material- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasj-
on eller – etter vår vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det oppstår heller ikke
noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan du ikke få byttet eller
reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i originalemballasjen
sammen med kassalappen til din forhandler.
*) Skader på tilbehørsdeler fører ikke automatisk til at du får byttet hele apparatet
gratis. I slike tilfeller ber vi deg om å henvende deg til vår hotline! Glasskader eller
sprekker i plastdeler er i prinsippet kostnadspliktige!
30
N
5....-05-HSM-R 2757 25.06.2003 10:39 Uhr Seite 30
Side: 30
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler (for eksempel motorkull, eltekro-
ker, drivremmer, ekstra fjernbetjening, ekstra tannbørster, sagblader osv.) eller
rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under garantien. Slike
ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den aktuelle faghande-
len eller reparasjonsservice mot betaling.
31
N
5....-05-HSM-R 2757 25.06.2003 10:39 Uhr Seite 31

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic HSM R 2757 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic HSM R 2757

Har du et spørsmål om Clatronic HSM R 2757 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic HSM R 2757. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HSM R 2757 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.