Clatronic HSM R 2592 manual

Vis en manual for Clatronic HSM R 2592 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Klipper
  • Model/navn: HSM R 2592
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 36
N
37
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare på bruksan-
visningen, garantibeviset, kassalappen og helst også esken med innvendig emballasje. Gis
apparatet videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål det der er beregnet på. Dette
apparatet er ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det unna
varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og skarpe kanter. Ikke
bruk apparatet hvis du er fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått, må
du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i
ledningen) når du ikke bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater rommet, må du alltid slå av apparatet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning. Skadede apparater må ikke
brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettledning er
defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer.
Dette må gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde (plastposer, kartong, styropor,
osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å beskytte barn og skrøpelige personer
mot faren for elektrisk støt. Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket spesielt. Følg alltid denne
informasjonen for å unngå ulykker og skader på apparatet:
ADVARSEL: Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS: Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
05-HSM_R 2592 New.indd 37
05-HSM_R 2592 New.indd 37 09.07.2008 14:24:48 Uhr
09.07.2008 14:24:48 Uhr
Side: 37
N
38
TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Spesielle sikkerhetsanvisninger for dette apparatet
• Apparatet må bare brukes til å klippe tørt hår.
• Apparatet må bare brukes til å klippe hodehår og skjegg.
• Klippemaskinen/skjeggtrimmeren må ikke brukes med fuktige hender.
• Apparatet må ikke lades opp i et miljø med mye damp.
• Apparatet må ikke utsettes for direkte solstråler eller andre varmekilder under lading.
• Bladhodet må ikke presses for hardt mot huden. Skaderisiko!
• Det må aldri brukes noen annen adapter enn den som leveres med.
ADVARSEL MOT ELEKTRISK STØT!
Dette apparatet må ikke brukes i nærheten av badekar, vasker eller andre vannfylte kar.
Oversikt over betjeningselementene
1 Bladhode 7 Ladestativ
2 Skyvbar bryter ON 8 Låseknapp (Lock/Unlock)
3 Snittlengdekam
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Tilbehør
4 Ladelampe 1 Kam
5 Tilkoblingsbøssing 2 Rengjøringsbørste
6 Nettadapter (ladeapparat) 3 Spesialolje olie
Opplading av apparatet
• Sett funksjonsbryteren i posisjonen OFF.
• Sett ledningen inn i tilkoblingspluggen på hårklippemaskinen.
• Stikk støpselet på adapteren inn i en kontakt med 230 V / 50 Hz.
• Når apparatet lades, lyser ladekontrollampen.
TIPS: Lyset sier ingenting om batteriets ladetilstand.
• La apparatet stå til lading i 8 timer før første gangs bruk.
• Også senere bør det alltid lades i 8 timer.
05-HSM_R 2592 New.indd 38
05-HSM_R 2592 New.indd 38 09.07.2008 14:24:49 Uhr
09.07.2008 14:24:49 Uhr
Side: 38
N
39
TIPS OM BATTERIETS LEVETID
Du kan forlenge batteriets levetid hvis du tar hensyn til følgende:
• Vent med å lade opp til batteriet er nesten tomt.
• Ikke la apparatet være tilkoblet ladeapparatet i mer enn 8 timer.
• Sørg for at apparatet bare lades opp i en romtemperatur mellom 0° og + 40° C.
Betjening
Kort driftstid
Når du har brukt apparatet uavbrutt i 5 minutter, må det avkjøles i ca. 5 minutter.
Trimme og klippe skjegg
Skyv bryteren (2) i posisjon ON. Begynn med det lengste klippetrinnet og trim hake,
kinn- eller fullskjegg gradvis til ønsket lengde.
OBS:
Bruk låsetasten på baksiden av apparatet (pos. lock) til å låse apparatet i den valgte
snittlengden (snittlengdekam).
Klippe hår
Skyv bryteren (2) i posisjon ON. Begynn med det lengste klippetrinnet og klipp håret gradvis
til ønsket lengde.
OBS:
Bruk låsetasten på baksiden av apparatet (pos. lock) til å låse apparatet i den valgte
snittlengden (snittlengdekam).
Klippe konturer og barbere nakkehår
• Fjern snittlengdekammen (3) og skyv bryteren (2) i posisjon ON.
• Skjærehodet gjør det mulig å gå nøyaktig over skjegg- og hårkonturer, også på steder
der det er vanskelig å komme til, for eksempel når man skal renbarbere hårfestet i
nakkeområdet.
05-HSM_R 2592 New.indd 39
05-HSM_R 2592 New.indd 39 09.07.2008 14:24:49 Uhr
09.07.2008 14:24:49 Uhr
Side: 39
N
40
Pleie og vedlikehold
Regelmessig pleie og rengjøring sikrer optimale resultater og lang levetid.
• Apparatet må bare rengjøres med en lett fuktig, myk klut.
• Hver gang apparatet har vært i bruk, bør hårrester fjernes med rengjøringsbørsten.
• Ta bort snittlengdekammen og bladhodet for å blåse ut hårstøv eller fjerne det med
rengjøringsbørsten.
• Påfør 1–2 dråper syrefri olje (symaskinolje) på skjærehodet regelmessig etter hver
klipping.
OBS: Ikke la apparatet være tilkoblet ladeapparatet i mer enn 8 timer.
Tekniske data
Modell:...................................................................................................................HSM/R 2592
Spenningsforsyning: ............................................................................................. 230 V, 50 Hz
Adapter:................................................................................................ 2,2 V DC, 800 mA, 4 W
Beskyttelsesklasse:..................................................................................................................ΙΙ
Nettovekt: ...................................................................................................................... 0,35 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-retningslinjer som det rammes
av, f.eks. elektromagnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-HSM_R 2592 New.indd 40
05-HSM_R 2592 New.indd 40 09.07.2008 14:24:49 Uhr
09.07.2008 14:24:49 Uhr
Side: 40
N
41
Henvisninger om batterideponering
Apparatet inneholder oppladbare batterier
Utbrukte batterier og akkumulatorer hører ikke hjemme i husholdningsavfallet.
• Batteriene/akkumulatorene må tas ut før produktet kan deponeres.
ADVARSEL:
Koble apparatet fra strømnettet før du tar ut batteriet!
• Bruk en liten stjerneskrutrekker til å løsne skruen fra batterirommet.
• Bruk en saks for å klippe over lederne på batteriets positive og negative pol.
• Ta nå ut akkumulatoren/batteriet.
• Batteriene kan leveres inn på oppsamlingssteder for brukte batterier eller som
spesialavfall. Ta kontakt med den lokale forvaltningen.
05-HSM_R 2592 New.indd 41
05-HSM_R 2592 New.indd 41 09.07.2008 14:24:49 Uhr
09.07.2008 14:24:49 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic HSM R 2592 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic HSM R 2592

Har du et spørsmål om Clatronic HSM R 2592 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic HSM R 2592. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HSM R 2592 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.