Clatronic FFR 2916 manual

Vis en manual for Clatronic FFR 2916 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Frityrkoker
  • Model/navn: FFR 2916
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 19
20
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
(trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker appa-
ratet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater rommet,
må du alltid slå av apparatet. Trekk støpselet ut av stikkon-
takten.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Spesielle sikkerhetsanvisninger
for dette apparatet
• Apparatet må kun berøres på de dertil egnede håndtakene.
• Ikke flytt på apparatet mens fettet er flytende/varmt.
• Hold lokket lukket når apparatet brukes som frityrgryte.
• Fyll opp kurven utenfor frityrgryten for å unngå spruting.
• Bruk alltid frityrkurven når du friterer.
• OBS: Bland aldri fett og oljer, da kan frityrgryten skumme
over. Det er også farlig å blande ulike olje- og fettyper med
hverandre!
• Hvis apparatet skulle ta fyr, må du aldri forsøke å slukke
flammene med vann. Lukk lokket på apparatet. Kvel flam-
mene med en fuktig duk.
Innledning
Denne frityrgryten er utstyrt med en regulerbar termostat, slik at
temperaturen kan tilpasses individuelt til det som skal friteres.
Les grundig gjennom denne bruksanvisningen, så får du
mye glede av frityrgryten og kan bruke den på en sikker
måte.
Tilkobling
Apparatet må kun tilkobles en forskriftsmessig installert jordet
kontakt, 230 V, 50 Hz.
Ta i bruk apparatet
Før første gangs bruk
1. Fjern emballasjen. I frityrgryten ligger frityrkurven med hånd-
taket. Ta alle gjenstander ut av frityrgryten. Håndtaket kan
festes på frityrkurven.
2. Vi anbefaler å rengjøre lokket, huset og alt tilbehøret slik det
er beskrevet under “Rengjøring”.
Bruksveiledning
1. Rester som har blitt liggende igjen i oljen (f.eks. pommes
frites-biter), bør fjernes regelmessig. Etter 8–10 gangers
bruk bør du skifte olje.
2. Frityrfett må tåle høy varme. Bruk kvalitativt høyverdig frity-
rolje eller frityrfett til å fritere i. Ikke bruk margarin, olivenolje
eller smør. Disse fettsortene egner seg ikke til fritering, da
de kan utvikle røyk alt ved lave temperaturer. For å redusere
akrylamidinnholdet i mat med stivelse (poteter, korn) anbe-
fales det å ikke overskride en temperatur på 170 ∞C (ev. 175
∞C) ved fritering. I tillegg er det viktig å holde friteringstiden
så kort som mulig og forsøke å oppnå en mest mulig gyllen-
gul farge på det som friteres.
3. Velg egnet friteringstemperatur, og ta da hensyn til hva
du skal fritere. Som retningslinje gjelder: Forhåndsfriterte
næringsmidler krever en høyere temperatur enn rå nærings-
midler.
4. Så lenge oljen eller fettet fremdeles er varmt, må du ikke
løfte eller flytte på frityrgryten.
5. Stryk av overflødig deig når du friterer næringsmidler med/
av deig, og legg bitene forsiktig ned i oljen.
6. Den må ikke overfylles.
7. Fuktige næringsmidler må først gnis tørre med en klut.
Bruke apparatet
Fritering
1. Forsikre deg om at apparatet er slått av og er koblet fra
strømnettet.
2. Åpne lokket.
3. Ta ut frityrkurven og fyll olje eller fett i beholderen (maximal
1,0 l). Påfyllingsmengden må ligge mellom minimums- og
maksimumsmerket. Legg på igjen lokket.
Legg nøye merke til denne viktige anvisningen!
Hvis du skal bruke fett, deler du det opp i små biter og
legger det på bunnen av frityrbeholderen.
Legg aldri fett i frityrkurven!
05-FFR 2916 New.indd 20
05-FFR 2916 New.indd 20 04.06.2008 15:24:41 Uhr
04.06.2008 15:24:41 Uhr
Side: 20
21
NORSK
NORSK
4. Lukk lokket. Stikk støpselet inn i en jordet kontakt, 230 V,
50 Hz. Kontrollampen “POWER” begynner å lyse.
5. Sett termostaten på ønsket temperatur. Kontrollampen
“HEAT” begynner å lyse. Når den innstilte temperaturen er
nådd, slukkes lampen.
6. Fyll frityrkurven. Pass på at kurven ikke blir fylt opp over det
varme fettet.
7. Åpne lokket og sett frityrkurven med det som skal friteres,
forsiktig nedi. Løsne håndtaket fra frityrkurven.
8. Lukk lokket.
9. Etter at næringsmidlene er ferdig fritert (opplysninger om
frityrtider finner du på næringsmiddelemballasjen eller i
oppskriften), åpner du lokket forsiktig (vær forsiktig, det kan
komme ut varm damp). Ta så frityrkurven ut med håndtaket.
10. La det dryppe litt olje av maten.
Fondy
Viktig instruks! Apparatet egner seg ikke til oste- eller sjoko-
ladefondy. Disse ingrediensene kan bli svidd eller overkokt i
frityrbeholderen.
1. Forsikre deg om at apparatet er slått av og er koblet fra
strømnettet.
2. Lokket kan du ta av ved å dra det opp. Så åpner du det og
kobler det fra huset på hengselet.
3. Ta ut frityrkurven og fyll olje eller fett i beholderen (maximal
1,0 l). Påfyllingsmengden må ligge mellom minimums- og
maksimumsmerket. Legg på igjen lokket.
Legg nøye merke til denne viktige anvisningen!
Hvis du skal bruke fett, deler du det opp i små biter og
legger det på bunnen av frityrbeholderen.
Legg aldri fett i frityrkurven!
4. Legg på gaffelholderen.
5. Stikk støpselet inn i en jordet kontakt, 230 V, 50 Hz. Kon-
trollampen “POWER” begynner å lyse.
6. Sett termostaten på ca. 130 °C. Kontrollampen “HEAT”
begynner å lyse. Når den innstilte temperaturen er nådd,
slukkes lampen. Med en trepinne (f.eks. et grillspyd eller en
tresleiv) kan du teste om den riktige temperaturen er nådd:
Det skal stige opp små luftblærer langs trepinnen når den
dyppes ned i oljen. Du kan imidlertid like gjerne legge et
stykke av frityrmaten ned i den varme oljen. Hvis det danner
seg blærer, har frityrfettet nådd den rette temperaturen.
7. Spidd kjøttstykker med fondygaflene og legg disse ned i
fettet. Tilberedningsprosessen varer i ca. 4–7 minutter, alt
etter størrelsen på kjøttstykkene. Dette betyr at jo mindre
kjøttstykkene eller de andre ingrediensene er, desto raskere
blir de ferdige.
Obs: Legg ingrediensene forsiktig ned i den varme oljen.
Vær forsiktig – siden du friterer i et åpent kar, er oljesprut
ikke til å unngå. Tørk av ingrediensene med en klut på
forhånd.
8. Tilpass temperaturen med bryteren slik at det hele tiden
koker lett.
Etter bruk
Hvis du er ferdig med pannen, setter du først termostaten på
OFF (av) og trekker så støpselet ut av stikkontakten.
La frityroljen avkjøles lenge. Kontroller at temperaturen er ufarlig
før du gjør noe mer med den fylte frityrgryten.
Rengjøring
1. Kontroller at støpselet er trukket ut.
2. Vent til frityrgryten er fullstendig avkjølt før du begynner med
rengjøringen. Du bør i alle fall vente 1–2 timer etter bruk for
å unngå forbrenninger.
3. Brukt olje helles ut på siden.
4. Ikke legg apparatet ned i vann.
5. Lokket drar du av oppover. Dette forenkler rengjøringen.
6. For å skifte filtrene drar du opp filterdekselet i lokket på
apparatet.
7. Rengjør frityrfettbeholderen, lokket og huset med en fuktig
klut og ev. litt oppvaskmiddel. Ikke legg delene ned i vann.
8. Frityrkurven kan du vaske i vanlig oppvaskvann.
9. Unngå bruk av skuremidler eller skarpe gjenstander, slik at
ikke frityrgryten blir skadet!
Tekniske data
Modell: ...........................................................................FFR 2916
Spenningsforsyning: ..........................................220-240 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:...................................................................840 W
Beskyttelsesklasse:.......................................................................Ι
Påfyllingsmengde:................................................... maks. 1,0 liter
Nettovekt: ............................................................................0,9 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-FFR 2916 New.indd 21
05-FFR 2916 New.indd 21 04.06.2008 15:24:41 Uhr
04.06.2008 15:24:41 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic FFR 2916 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic FFR 2916

Har du et spørsmål om Clatronic FFR 2916 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic FFR 2916. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FFR 2916 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.