Clatronic BQS 2850 manual

Vis en manual for Clatronic BQS 2850 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Grill
  • Model/navn: BQS 2850
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Tjekkisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 27
Generelle sikkerhetsanvisninger
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare på
bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen og helst også esken med inn-
vendig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål det der er beregnet på.
Dette apparatet er ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs
(bortsett fra hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det unna varme,
direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og skarpe kanter. Ikke
bruk apparatet hvis du er fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller
vått, må du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen) når du ikke bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring
eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeidsplassen, må du alltid
slå apparatet av eller trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke
i ledningen.
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektriske apparater, må du alltid
sørge for at ledningen ikke henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for
barn.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning. Skadede apparater
må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettledning
er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for slik å
unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignen-
de kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Spesielle sikkerhetsanvisninger for dette apparatet
• OBS: Når apparatet er i bruk, kan overflatene få svært høy temperatur. Fare for
forbrenning!
• OBS: Trekull eller lignende brennstoffer må ikke brukes til dette apparatet.
• Hold en tilstrekkelig sikkerhetsavstand til lettantennelige gjenstander som
møbler, gardiner osv. Avstanden til vegg må være minst 15 cm.
• Sett apparatet på et jevnt, ildfast underlag.
• Apparatet må kjøles ned før det ryddes bort.
• Hell aldri vann i fett.
• Risten må aldri belastes bare på den ene siden og maksimalt med 2 kg vekt.
• Overhold følgende når apparatet brukes utendørs:
– Apparatet må bare brukes ved helt tørt vær.
– La aldri apparatet bli stående ute etter bruk.
28
N
5....-05-BQS 2850 23.12.2003 12:54 Uhr Seite 28
Side: 28
Ta i bruk apparatet
Oversikt over betjeningselementene
1 Varmeelement 7 Håndtak
2 Termostat 8 Vindbeskyttelse
3 Kontrollampe 9 Reflektorplate
4 Rør 10 Støttebein
5 Grillkar 11 Hylleflate
6 Grillrist
Grillen kan monteres med støttebein som gulvapparat eller uten støttebein som
bordapparat. Se bilde 1.
Gulvapparat:
• Snu grillkaret (5) opp ned.
• Fest støttebeina (10) til grillkaret (5) med gjengeskruene.
• Stikk rørene (4) med den åpne enden inn i støttebeina (10) på grillkaret (5).
• I midten på rørene (4) er det et hull.
• Her fester du hylleflaten (11) ved hjelp av de vedlagte skruene og mutrene.
• Sett apparatet på rørene.
• Kontroller om alle rørene sitter riktig i støttebeina.
Grillkar:
• Ta av varmeelementet (1).
• Fjern eventuell emballasje.
• Rengjør grillristen (6) og reflektorplaten (9) med en fuktig klut.
• Sett sammen apparatet som vist på bilde 1.
• Fyll 1,5 l kalt vann opp til markeringen "MAX" i grillkaret.
Tips: Fyll på vann til over reflektorplaten (9). Vannbadet og platen forhindrer høy
varmestråling der apparatet står.
Grill derfor alltid med vann og med reflektorplaten satt inn.
Før første gangs bruk må grillen stå på i ca. 15 minutter med vann i grillkaret for at
beskyttelseslaget på varmespiralen skal gå bort. Velg posisjonen "MAX" på ter-
mostaten. Lett røykutvikling er normalt. Sørg for tilstrekkelig lufting.
Apparatet er nå klart. Det må varmes opp i ca. 5 minutter før bruk.
Bruk av apparatet
• Koble apparatet til en forskriftsmessig installert, jordet kontakt, 230V, 50 Hz.
• Fyll på 1,5 l kalt vann opp til markeringen “MAX” i grillkaret.
• Still inn termostaten alt etter hva du ønsker å gjøre:
en lav eller middels innstilling for å holde varmt eller småkoke, “MAX”-innstillin-
gen for hurtigkoking og grilling. Kontrollampen slukkes når ønsket temperatur er
nådd.
29
N
5....-05-BQS 2850 23.12.2003 12:54 Uhr Seite 29
Side: 29
• Legg grillmaten rett på grillristen. Bruk aldri tallerkener, brett eller aluminiumsfo-
lie som underlag. Hvor lenge maten må grilles, avhenger av hvor tykk den er,
og hvilken temperatur som er valgt. Tykk grillmat blir raskere gjennomstekt hvis
du stikker gjennom det med et metallspyd. Snu grillmaten fra tid til annen.
• Grillristen kan justeres i høyden, se bilde 3.
• Hvis du griller lenge og vannivået har falt under “MIN”-markeringen, må du først
trekke støpselet ut av stikkontakten og så etterfylle vann opp til “MAX”-markerin-
gen. Ikke hell kalt vann over det varme varmeelementet, da kan det bli skadet.
Slå av: Vri termostaten til “0” og trekk ut støpselet.
Utbedring av feil
Varmeelementet er utstyrt med en sikkerhetsbryter. Den forhindrer at varmeele-
mentet kan brukes utenfor grillkaret.
Hvis det ikke er mulig å slå på varmen, må du kontrollere strømtilkoblingen og om
varmeelementet ligger riktig i grillkaret.
Rengjøring
• Trekk alltid ut støpselet før rengjøring og vent til apparatet er avkjølt.
• Rengjør apparatet med en lett fuktig klut. Ikke legg varmeelementet i vann!
• Grillrist, reflektorplate og grillkar kan rengjøres i vanlig oppvaskvann.
• Ikke bruk stålbørste eller andre skurende gjenstander.
• Sett sammen alle delene som vist på bildet.
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-retningslinjer som det
rammes av, f.eks. elektromagnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det er
laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato
(kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør*) uten omkostnin-
ger hvis manglene skyldes material- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasj-
on eller – etter vår vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det oppstår heller ikke
noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan du ikke få byttet eller
reparert apparatet gratis.
30
N
5....-05-BQS 2850 23.12.2003 12:54 Uhr Seite 30
Side: 30
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i originalemballasjen
sammen med kassalappen til din forhandler.
*) Skader på tilbehørsdeler fører ikke automatisk til at du får byttet hele apparatet
gratis. I slike tilfeller ber vi deg om å henvende deg til vår hotline! Glasskader eller
sprekker i plastdeler er i prinsippet kostnadspliktige!
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler (for eksempel motorkull, eltekro-
ker, drivremmer, ekstra fjernbetjening, ekstra tannbørster, sagblader osv.) eller
rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under garantien. Slike
ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den aktuelle faghande-
len eller reparasjonsservice mot betaling.
31
N
5....-05-BQS 2850 23.12.2003 12:54 Uhr Seite 31

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic BQS 2850 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic BQS 2850

Har du et spørsmål om Clatronic BQS 2850 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic BQS 2850. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BQS 2850 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.