Clatronic BQ 2977 manual

Vis en manual for Clatronic BQ 2977 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Grill
  • Model/navn: BQ 2977
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 16
17
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
(trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker ap-
paratet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater rommet,
må du alltid slå av apparatet. Trekk støpselet ut av stikk-
kontakten.
• Du må undersøke apparatet og strømledningen regelmessig
for tegn på skader. Hvis du finner en skade, må du ikke
bruke apparatet mer.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (også
barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller åndelige
evner, eller som mangler erfaring og/eller kunnskap, med
mindre de er under oppsikt av en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet, eller får anvisninger fra en slik person
om hvordan apparatet skal brukes.
• Barn må holdes under oppsikt for å sørge for at de ikke
leker med apparatet.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet er merket spesielt.
Følg alltid denne informasjonen for å unngå ulykker og skader
på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Spesielle sikkerhetsanvisninger
for dette apparatet
• Ikke driv apparatet på en ekstern tidsbryter eller et separat
fjernstyringssystem.
ADVARSEL:
Når apparatet er i bruk, kan overflatene få svært høy
temperatur. Fare for forbrenning!
OBS:
Trekull eller lignende brennstoffer må ikke brukes til dette
apparatet.
• Fyll alltid vann i grillkaret. Vannbadet og platen forhindrer
høy varmestråling der apparatet står.
• Sett apparatet på et jevnt, varmebestandig underlag. Legg
en varmebestandig plate under på ømfintlige underlag.
OBS: BRANNFARE!
Overhold en sikkerhetsavstand på 30 cm til lett antenne-
lige gjenstander som møbler, gardiner osv.
• Pass på at strømledningen ikke kommer i kontakt med de
varme delene av apparatet. Ikke berør de varme delene av
apparatet – bruk kun knappene og håndtakene.
• Apparatet må kjøles ned før det ryddes bort.
• Hell aldri vann i fett.
• Apparatet er ikke egnet for bruk utendørs!
Oversikt over betjeningselementene
1 Varmeelement
2 Bryter
3 Kontrollampe
4 Grillkar
5 Grillrist
6 Støttebein
7 Kontrollenhet
Ta i bruk apparatet
Legg merke til bilde.
• Ta av varmeelementet (1).
• Fjern eventuell emballasje.
• Rengjør grillristen (5) og grillkaret (4) med en fuktig klut.
• Sett sammen apparatet som vist på bilde.
TIPS:
Kontrollenheten er utstyrt med en sikkerhetsbryter. Den
forhindrer at varmeelementet kan brukes utenfor grillkaret.
Sett kontrollenheten forsiktig inn. Hvis ikke varmen slår
seg på, må du kontrollere strømtilkoblingen og at kontrol-
lenheten sitter som den skal i grillkaret.
• Fyll 1,8 l kalt vann opp til markeringen „MAX“ i grillkaret.
OBS:
Fyll alltid vann i grillkaret. Vannbadet og platen forhindrer
høy varmestråling der apparatet står.
05-BQ 2977 Neu.indd 17
05-BQ 2977 Neu.indd 17 19.11.2008 9:32:46 Uhr
19.11.2008 9:32:46 Uhr
Side: 17
18
NORSK
NORSK
Før første gangs bruk må grillen stå på i ca. 15 minutter med
vann i grillkaret for at beskyttelseslaget på varmespiralen skal
gå bort. Lett røykutvikling er normalt. Sørg for tilstrekkelig lufting.
Apparatet er nå klart. Det må varmes opp i ca. 5 minutter før
bruk.
Bruk av apparatet
• Koble apparatet til en forskriftsmessig installert, jordet
kontakt, 230 V, 50 Hz.
• Fyll på 1,8 l kalt vann opp til markeringen “MAX” i grillkaret.
• Slå på apparatet med bryteren og vent i ca. 5 min. mens det
varmes opp.
• Legg grillmaten rett på grillristen. Bruk aldri tallerkener, brett
eller aluminiumsfolie som underlag. Hvor lenge maten må
grilles, er avhengig av tykkelsen på maten. Tykk grillmat blir
raskere gjennomstekt hvis du stikker gjennom det med et
metallspyd. Snu grillmaten fra tid til annen.
• Grillristen kan justeres i høyden. Se illustrasjon 1 og 2.
• Hvis du griller lenge og vannivået har falt under “MIN”-mar-
keringen, må du først trekke støpselet ut av stikkontakten og
så etterfylle vann opp til “MAX”-markeringen. Ikke hell kalt
vann over det varme varmeelementet, da kan det bli skadet.
Slå av
Slå av apparatet med bryteren og trekk ut støpselet.
Utbedring av feil
• Kontrollenheten er utstyrt med en sikkerhetsbryter. Den
forhindrer at varmeelementet kan brukes utenfor grillkaret.
• Hvis ikke varmen slår seg på, må du kontrollere strømtilkob-
lingen og at kontrollenheten sitter som den skal i grillkaret.
Rengjøring
• Trekk alltid ut støpselet før rengjøring og vent til apparatet er
avkjølt.
• Rengjør apparatet med en lett fuktig klut. Ikke legg varme-
elementet i vann!
• Grillristen og grillkaret kan rengjøres i vanlig oppvaskvann.
• Ikke bruk stålbørste eller andre skurende gjenstander.
• Sett sammen alle delene som vist på bildet.
Tekniske data
Modell:.............................................................................BQ 2977
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:.................................................................2000 W
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Nettovekt: ..........................................................................2,38 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-BQ 2977 Neu.indd 18
05-BQ 2977 Neu.indd 18 19.11.2008 9:32:47 Uhr
19.11.2008 9:32:47 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic BQ 2977 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic BQ 2977

Har du et spørsmål om Clatronic BQ 2977 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic BQ 2977. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BQ 2977 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.