Clatronic ALS 762 manual

Vis en manual for Clatronic ALS 762 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Clatronic
  • Produkt: Bilhøyttaler
  • Model/navn: ALS 762
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Slovakisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 36
37
Innholdsfortegnelse.
Generelle sikkerhetsanvisninger......................37
Tilsiktet bruk .....................................................38
Installering.........................................................38
Tilkopling ...........................................................39
Tekniske data ....................................................40
Dimensjoner.......................................................40
Garanti ...............................................................41
Etter garantien ..................................................41
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar
apparatet i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen,
garantibeviset, kassalappen og helst også esken med
innvendig emballasje.
• Av sikkerhetsårsaker er vilkårlige endringer
og/eller forandringer av produktet ikke tillatt.
• Ved tilkopling av bilhøytalerne, må
sikkerhetsinstruksene for innretningen høytalerne
koples til også overholdes.
• Ikke oppbevar magnetiske lagringsmedia, slik
som disketter, videokassetter osv, i nærheten
av bilhøytalerne, da høytalernes magnetfelt kan
ødelegge informasjonen som er lagret på disse
lagringsmediene.
Merk:
• Hvis disse betjeningsinstruksene forsømmes,
vil garantien oppheves! Vi er ikke ansvarlige
for følgeskader!
• Vi er ikke ansvarlige for skader på
materiale eller personer som en følge av
uegnet håndtering eller forsømmelse av
sikkerhetsinstruksene! Alle garantikrav vil i
slike tilfeller være ugyldige.
NORSK
Side: 37
38
Tilsiktet bruk
• Bilhøytalerne konverterer bilradioens eller
bilforsterkerens elektriske uteffektsignaler til
akustiske lydbølger. Kun uteffekten fra slike
apparater er godkjente for tilkopling til høytalerne.
• Høytalerne må kun benyttes i biler eller lukkede
rom og ikke utendørs.
• Kontakt med fuktighet, f.eks. bad eller lignende
rom, må unngås. All annen bruk enn det som er
beskrevet ovenfor ødelegger høytalerne og er
farlig, f.eks. kortslutning, brann, osv.
• Det er forbudt å tilpasse eller endre hele
produktet!
• Sikkerhetsinstruksene må overholdes!
Installering
• Nødvendige modifiseringer på kjøretøyet som må
til for å kunne installere høytalerne eller andre
komponenter, må alltid utføres på en slik måte
at det ikke går ut over trafikksikkerheten eller
bilens konstruksjonelle stabilitet. Mange biler blir
allerede ulovlige å kjøre kun ved å skjære ut en
blikkplate.
• Ta kontakt med bilforhandleren din hvis det er
usikkerhet rundt hvor høytalerne skal installeres.
• Sørg for at elektriske kabler, bremseslanger,
drivstofftanken osv. ikke skades ved drilling av
festehull.
• Ta i betraktning faren som løsrevne deler i
en ulykke kan forårsake ved installering av
bilhøytaleren eller hi-fi systemet. Fest derfor alltid
hver del på en sikker måte og på et sted hvor de
ikke setter passasjerene i fare.
• Sørg for at plassen bak monteringsoverflaten
er tilstrekkelig for installasjonsdybden. Ved
installering i dør må også plassen som et
nedrullet vindu krever tas i betraktning.
• Monteringsoverflaten må være så stabil at sikkert
feste kan garanteres. Forsterk gjerne med en
treplanke om nødvendig.
• Kutt ut installasjonsåpningene for høytalerne etter
at monteringsposisjonen er bestemt.
• Installer høytalerne i henhold til følgende
illustrasjon:
NORSK
Side: 38
39
Platemutter
Høytaler
Festeskrue
Deksel
Festering
Forbindelsekabel
Merk:
Du kan sikre dekselet med vedlagt klebedeig.
Tilkopling
OBS
• Sørg for at forbindelseskablene
ikke kommer i klem eller skades
av skarpe kanter når bilhøytalerne
tilkoples.
• Høytalerne kan kun koples til
egnede høytaleruttak på bilradioer/-
forsterkere.
• Sørg for at impedansverdiene
og belastningen som er indikert
i tekniske data etterkommer
dataene til den tilkoplede
forsterkeren. Ellers kan høytalerne
eller forsterkeren bli ødelagt.
• Apparatet som bilhøytaleren
koples til må være slått av mens
tilkoplingen finner sted.
Kople bilradioens eller forsterkerens høytalerkabler til
høytalerinngangene:
Stor skovlprofil = positiv høytalerkopling
Liten skovlprofil = negativ høytalerkopling
Bilradio
NORSK
Side: 39
40
Tekniske data
Modell ALS 761 ALS 762 ALS 763
Impedans 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
Maks belastning
(musikk)
60W 80W 120W
Frekvensområde (Hz) 50–20.000 40–20.000 35–20.000
Lydtrykknivå (dB) 86 88 90
Front - Ø (mm) 102 129 166
Installasjon - Ø (mm) 93 114 128
Gjenstand for tekniske modifiseringer!
Dimensjoner
Modell ALS 761 ALS 762 ALS 763
A (Utvendig diameter) 102 mm e129 mm 166 mm
B (Installasjonsdybde) 50 mm 49 mm 56 mm
C (Installasjonsdiameter) 93 mm 114 mm 128 mm
NORSK
Side: 40
41
Garanti
For apparatet som vi har solgt, påtar vi oss en
garanti på 24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp)).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat
eller tilbehør uten omkostninger hvis manglene
skyldes material- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi
ved reparasjon eller - etter vår vurdering - bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av
garantitiden, og det oppstår heller ikke noe krav på
en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette
beviset kan du ikke få byttet eller reparert apparatet
gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele
apparatet i originalemballasjen sammen med
kassalappen til din forhandler.
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler
eller rengjøring, vedlikehold og utskifting av
slitasjedeler går inn under garantien. Slike ting er
derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner
utføres av den aktuelle faghandelen eller
reparasjonsservice mot betaling.
NORSK

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Clatronic ALS 762 ennå.

Spør et spørsmål om Clatronic ALS 762

Har du et spørsmål om Clatronic ALS 762 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Clatronic ALS 762. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med ALS 762 Clatronic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.