Rapido RO 1484DXH5\1-S

Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S manual

Rapido RO 1484DXH5\1-S

Manual for Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S på Svensk. Denne PDF-håndboken har 100 sider.

Side: 1
  18 PROGRAM (MAKS.) * 1) 2 1 (se kontrolpanelet) (MAKS.) 2 1 DAGLIG 39' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° BLANDET & FARVET 59' 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40° 3) PERFEKT BOMULD 59' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° HYGIEJE PLUS 59' 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 60° SPORT PLUS 29' 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 30° SKÅNEVASK 59' 4) 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 40° 3) ØKO 14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 30° 30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 30° 44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 40° 3) SKYLNING - - - - - - - - - - TØMNING & CENTRIFUGERING - - - - - - - - - - ULD/HÅNDVASK 1 1 1 2 2 2 2 2,5 2,5 30° BLANDET 2) 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 60° ( ) ECO 20° 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20° BOMULD** 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60° ( ) HVIDT 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90° ( ) REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi Vælg denne position, når du vil aktivere fjernstyring igennem appen (Wi-Fi). Programtabel
Side: 2
  74 Takk for at du valgte en Candy vaskemaskin. Vi er sikre på den lojalt vil bistå deg med sikker vask av dine klær, også finvask, dag etter dag. Les denne bruksanvisningen nøye for korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om effektivt vedlikehold. Bare bruk vaskemaskinen etter å ha lest disse instruksjonene nøye. Vi anbefaler at du alltid har denne bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand for eventuelle fremtidige eiere. Kontroller at produktet er levert med instruksjonshåndbok, garantisertifikat, servicesenteradresse og merking for energieffektivitet. Kontroller også at plugger, holder for tømmeslange og brett for vaskemiddel eller blekemiddel (kun på noen modeller) følger med. Vi anbefaler at du tar vare på alle disse komponentene. Hvert produkt identifiseres av en unik 16-tegns kode som også kalles "serienummeret", dette er trykt på klistremerket som er festet til produktet (nær døren) eller i dokumentkonvolutten som følger med i produktet. Denne koden er et spesifikt produkt ID-kort som du trenger for å registrere den og om du må kontakte Candy kundeservicesenter. Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske 2012/19/EU- direktivet om avfallshåndtering for elektriske og elektroniske produkter («Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr» (WEEE)). Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) omfatter både forurensende stoffer (som kan skape negative konsekvenser for miljøet) og grunnleggende komponenter (som kan resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk behandling, for å fjerne og avhende alle forurensende materialer riktig, og gjenvinne og resirkulere alle materialer. Individer kan spille en viktig rolle når det kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt essensielt å følge noen grunnleggende regler: lAvfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal ikke behandles som husholdningsavfall. lAvfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige innsamlingspunkter som eies av kommunen eller av registrerte firmaer. I mange land finnes det hjemmehenting for store artikler med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). I mange land vil gamle apparater returneres til forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren er forpliktet til å samle slike inn gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet er av lik type og har samme funksjoner som det leverte utstyret. 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. INSTALLERING 3. VASKEMIDDELSKUFF 4. PRAKTISKE TIPS 5. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 6. FJERNKONTROLL (Wi-Fi) 7. HURTIGVEILEDNING 8. KONTROLLER OG PROGRAMMER 9. FEILSØKING OG GARANTI Miljøbetingelser Innhold
Side: 3
  NO 75 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER l Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som: − Personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer; − Gårdshus; − Av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper; − "Bed and breakfast"-miljøer. Bruk av dette produktet i andre enn husholdningsmiljøer eller til andre enn typiske husholdningsfunksjoner, som kommersiell bruk av eksperter eller opplærte brukere er unntatt selv ved ovenstående bruk. Om produktet brukes på en måte som ikke overensstemmer med dette kan det redusere produktets levetid og kan ugyldiggjøre produsentens garanti. Enhver skade på produktet eller annen skade eller tap oppstått ut fra bruk som ikke er i samsvar med hjemlig eller husholdningsmessig bruk (selv ved plassering i et hjemlig eller husholdningsmessig miljø) skal ikke aksepteres av produsenten i den utstrekning det er tillatt ved lov. l Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn. l Sørg for at barn ikke har mulighet til å leke med produktet. lBarn under 3 år bør holdes unna produktet, med mindre de er under kontinuerlig oppsyn. lHvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en spesiell ledning eller en montering som er tilgjengelig fra produsenten eller serviceagenten. l Bruk kun slangesett som fulgte med produktet for tilkobling til vannforsyning (ikke bruk gamle slangesett på nytt). lVanntrykket må være mellom 0,05 MPa og 0,8 MPa. lSørg for at et teppe ikke sperrer for sokkelen og ventilasjonsåpningene nederst på produktet. lEtter montering må produktet være plassert slik at støpselet er tilgjengelig. l Den maksimale lastekapasiteten for tørre klær avhenger av hvilken modell som brukes (se kontrollpanelet).
Side: 4
  76 lFor informasjon om produktets mikrokort kan du se produsentens webside. lDe tekniske detaljene (forsyningsspenning og strøminngang) er angitt på apparatets typeskilt. lKontroller at det elektriske systemet er jordet, overholder all gjeldende lover og at strømuttaket er kompatibelt med apparatets støpsel. Ellers, søk kvalifisert profesjonell assistanse. lBruk av konvertere, flere stikkontakter eller skjøteledninger frarådes på det sterkeste. lTrekk alltid ut støpselet og skru av vannkranen før vedlikehold av vaskemaskinen. lIkke trekk i strømkabelen eller produktet for å koble fra maskinen. lPass på at det ikke er vann i trommelen før døren åpnes. lUtsett ikke vaskemaskinen for regn, direkte sollys eller andre værelementer. l Ved flytting må ikke vaskemaskinen løftes etter knottene eller vaskemiddelskuffen; under transport må aldri døren hvile på trallen. Vi anbefaler at to mennesker løfter vaskemaskinen. lVed feil eller problemer må vaskemaskinen skrus av, vannkranen stenges og man må ikke tukle med produktet. Kontakt umiddelbart kundeservicesenteret og bruk kun originale reservedeler. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan sette produktsikkerheten i fare. Elektriske forbindelser og sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL: vann kan nå veldig høye temperaturer under vaskesyklusen.
Side: 5
  NO 77 2. INSTALLERING lSkru løs 2 eller 4 skruer (A) på baksiden og fjern 2 eller 4 skiver (B) som vist i figur 1. lLukk 2 eller 4 hull med pluggene som følger med i dokumentkonvolutten. lOm vaskemaskinen er innebygget, skrus 3 eller 4 skruer (A) ut og 3 eller 4 skiver fjernes (B). lPå noen modeller vil 1 eller flere skiver falle inne i maskinen, vipp vaskemaskinen forover for å fjerne dem. Lukk hullene med pluggene som finnes i konvolutten. lPlasser poliondaarket i bunnen som vist i figur 2 (i henhold til modell, overvei versjon A, B eller C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 ADVARSEL: hold emballasje borte fra barn. I noen modeller, er det ikke nødvendig å installere som "polionda", og disken er montert.
Side: 6
  78 lKoble vannslangen til kranen (fig. 3) bare bruker den slangen som fulgte med apparatet (ikke gjenbrukv gamle slangesett). lNOEN MODELLER kan inkludere en eller flere av følgende funksjoner: lVARM&KALD (fig. 4): vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og kaldt vann for høyere energisparing. Koble den grå slangen til kaldtvannskranen og den røde til varmtvannskranen. Maskinen kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet kan noen programmet starte noen få minutter senere. lAQUASTOP (fig. 5): en innretning på forsyningsslangen som stopper vannflyten om slangen forringes; i dette tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A" og slangen må byttes ut. For å skru ut mutteren, trykk enveislåseinnretning "B". lAQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE MED VERN (fig. 6): Om vann skulle lekke fra den primære interne slangen "A" vil inneslutningsmantelen "B" inneholde nok vann til å tillate fullføring av vaskeprogrammet. Når programmet er fullført, kontakt kundeservicesenteret for å bytte ut forsyningsslangen. 3 1 4 B A 5 B A 6 Hydrauliske koblinger
Side: 7
  NO 79 lSkyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik at slangen ikke bøyes eller knuses og plasser tappeslangen i badekaret, eller helst i et veggavløp minst 50 cm høyt med diameter større enn vaskemaskinslangen (fig. 7). lNiveller produktet med føttene som vist i figur 8: a.drei mutteren med urviseren for å løsne skruen; b.roter foten for å heve eller senke den til den sitter fast mot gulvet; c.lås foten og skru inn mutteren til den sitter fast mot bunnen av vaskemaskinen. lSett inn støpselet. min 50 cm max 85 cm +2,6 mt max max 100 cm min 4 cm 7 A B C 8 Plassering ADVARSEL: kontakt kundeservicesenteret om strømkabelen må byttes ut.. Innstalasjonsfeil inngår ikke av produsentens garanti.
Side: 8
  80 3. VASKEMIDDELSKUFF Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger som vist i figur 9: lavdeling “1”: for forvaskemiddel; lavdeling “ ”:for spesielle tilsetninger, tøymyknere, stivelsesduft etc.; lavdeling “2”: for vaskemiddel. En kopp for flytende vaskemiddel er også inkludert FOR NOEN MODELLER (fig. 10). Plasser den i avdeling "2" for å bruke den. På denne måten vil flytende vaskemiddel kun komme i trommelen til riktig tidspunkt. Koppen kan også brukes for blekemiddel når programmet "Skyll" er valgt. 2 1 9 10 ADVARSEL: bruk kun flytende produkter; vaskemaskinen er stilt til å automatisk dosere tilsetninger ved hver syklus under den siste skyllingen. ADVARSEL: noen vaskemiddel er vanskelige å fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk av den spesifikke beholderen som skal plasseres i trommelen. Enkelte modeller leveres med automatisk dosering, som utfører en nøyaktig dosering av vaskemiddel og mykemiddel. I dette tilfellet, se den spesifikke seksjonen i kapitlet KONTROLLER OG PROGRAMMER for detaljer.
Side: 9
  NO 81 4. PRAKTISKE TIPS Ved sortering av vask, sørg for: - å ha fjernet metallobjekter som hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken; - å ha lukket putevar, lukket glidelåser, knyttet løse belter og lange kjolebånd; - å ha fjernet ruller fra gardiner; - å ha lest vaskeanvisninger grundig; - å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker med flekkfjerner. lVed vask av matter, sengetepper eller annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår sentrifugering. lFor å vaske ull må det sørges for at plagget er maskinvaskbart. Sjekk stoffetiketten. En veiledning til miljøvennlig og økonomisk bruk av ditt produkt. Maksimere tøymengden lOppnå best bruk av energi, vann, vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal anbefalt tøymengde. Spar opp til 50% energi ved å vaske full maskin i stedet for 2 halvfulle maskiner. Behøver du å forvaske? lKun for svært skittent tøy! SPAR vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15% energiforbruk ved å IKKE velge forvask for lett til normalt skittent tøy. Er det nødvendig med varmvask? lForbehandle flekkfjerner eller inntørkede flekker i vann før vask for å redusere behovet for et varmt vaskeprogram. Spar energi ved å bruke et vaskeprogram med lav temperatur. Før du bruker tørkeprogrammet (VASKE-TØRKE) lSpar energi og tid ved å velge høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i tøyet før du bruker et tørkeprogram. Følgende er en hurtigveiledning med tips og anbefalinger om bruk av vaskemidler ved forskjellige temperaturer. Les i alle tilfeller instruksjonene for vaskemiddelet for korrekt bruk og dosering. Innleggingstips Nyttige forslag for brukeren Ved vask av veldig skitten hvitvask anbefaler vi bruk av bomullsprogram på 60°C eller over og et normalt vaskepulver (effektivt) som inneholder blekemidler som ved middels/høy temperatur gir ypperligere resultater. For vask mellom 40°C og 60°C må vaskemiddelet som brukes være egnet for stofftypen og graden av skittenhet. Normale midler er egnet for "hvitt" eller farget fast stoff med høy grad av skittenhet mens flytende vaskemidler eller "fargebeskyttende" puddere er egnet for fargede stoffer med lett grad av skittenhet. For vask ved temperaturer under 40°C anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler eller vaskemidler spesifikt merket som egnet for vask ved lav temperatur. For vask av ull eller silke må det kun brukes vaskemidler spesifikt beregnet for slike stoffer.
Side: 10
  82 5. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING For å rengjøre maskinen utvendig brukes en fuktig klut og man må unngå slipende midler, alkohol og/eller løsemidler. Vaskemaskinen krever ikke noe spesielt stell for ordinær rengjøring: vask skuffeavdelingene og filteret; noen tips for hvordan man flytter maskinen eller for langvarige perioder uten bruk er gitt under. lVi anbefaler at du rengjør skuffen for å unngå opphopning av vaskemiddel og tilsetninger. lFor å gjøre dette trekker du ut skuffen og rengjør den med rennende vann og setter den tilbake på plass. lVaskemaskinen leveres med et spesialfilter som kan fange store rester som knapper eller mynter som eller kunne tilstoppe avløpet (i henhold til modell, overvei versjon A eller B). lKUN TILGJENGELIG PÅ ENKELTE MODELLER: trekk ut korrugerte slangen, ta ut proppen og drenere vannet i en beholder. lFør filteret skrus løs anbefaler vi at du plasserer et absorberende klut under for å holde gulvet tørt. lDrei filteret mot urviseren til det stopper i vertikal stilling. lFjern og rengjør filteret og sett det på plass igjen ved å dreie det med urviseren. lGjenta de foregående trinnene i motsatt rekkefølge for å sette sammen alle delene igjen. B A lOm vaskemaskinen skal lagres i et uoppvarmet rom for en lengre tidsperiode må alle slanger tømmes for vann. lKoble fra vaskemaskinen. lLøsne slangen fra stroppen og senk den slik at alt vannet tømmes i en beholder. lSikre avløpsslangen med stroppen når dette er fullført. Rengjøring av skuff Rengjøring av filter Forslag for flytting eller langvarig periode uten bruk
Side: 11
  NO 83 6. FJERNKONTROLL (WI-FI) Dette apparatet er utstyrt med Wi-Fi- teknologi slik at det kan styres eksternt via appen. MASKINREGISTRERING (PÅ APP) lLast ned Candy simply-Fi-appen på enheten din. lÅpne appen, opprett brukerprofilen (eller logg inn hvis den allerede er opprettet) og registrer apparatet ved å følge instruksjonene på enhetens skjerm eller «hurtigveiledningen» som er festet til maskinen. SLIK AKTIVERER DU FJERNKONTROLLEN lKontroller at ruteren er slått på og koblet til Internett. lLegg i tøy, lukk døren og tilsett vaskemiddel hvis det er nødvendig. lDrei SMART RING (ring for valg av programmer) til FJERNKONTROLL (Wi-Fi) -posisjonen: døren låses og kontrollene på kontrollpanelet deaktiveres. lStart syklusen med Candy simply-Fi- appen. Når syklusen er fullført, slå av maskinen ved å dreie SMART RING til OFF (AV)-posisjonen for å låse døren. * OFF * FJERNKONTROLL (Wi-Fi) SLIK DEAKTIVERER DU FJERNKONTROLLEN lFor å avslutte FJERNKONTROLL- modusen under en syklus, drei SMART RING til enhver annen posisjon enn FJERNKONTROLL (Wi-Fi). Kontrollpanelet på apparatet vil settes i drift igjen, og hvis syklusen pauses, vil du kunne åpne døren når DØRSIKKERHET-indikatorlampen slås av. lMed døren lukket, drei knotten til FJERNKONTROLL (Wi-Fi)-posisjonen for å kontrollere apparatet med appen igjen. Den fortsetter ved pågående syklus. Candy simply-Fi-appen er tilgjengelig for enheter som kjører både Android og iOS, både for nettbrett og smarttelefoner. Få alle detaljer om Wi-Fi-funksjonene ved å bla i appen i DEMO-modus. Av sikkerhetsmessige grunner, i enkelte vaskefaser, kan døren kun åpnes hvis vannstanden er under nedre kant og hvis temperaturen er lavere enn 45°C. Hvis disse betingelsene er oppfylt, vent til DØRSIKKERHET-lampen slukker før du åpner døren.
Side: 12
  84 7. HURTIGVEILEDNING Denne maskinen tilpasser automatisk vannivået til type og mengde vask. Dette systemet gir en nedgang i energiforbruk og en merkbar reduksjon i vasketider. lSkru på apparatet og velg det ønskede programmet. lJuster vaskeinnstillingene om nødvendig og velg de ønskede alternativene. lTrykk på knappen START/PAUSE for å starte programmet. lMeldingen "END" vil vises på displayet ved slutten av programmet. På noen modeller vil alle vaskelampene tennes. lSkru av maskinen. For enhver type vask, se programtabellen og følg driftssekvensen som angitt. Vanntrykk: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Omdreiningstall sentrifuge: se tabell. Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen ampere / Strømspenningen: se tabell. 8. KONTROLLER OG PROGRAMMER 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1000 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 800 A E D C B I H G F OFF A SMART RING (ring for valg av programmer) B START/PAUSE-knapp C STARTTIDSFORVALG-knapp D ALTERNATIVER-knapp E SMUSSNIVÅ/ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knapp F TEMPERATURVALG-knapp G SENTRIFUGERING-knapp H DAMP-knapp F+G TASTESPERRE I Digitalt display Programvalg TØRKING (kun VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL) Hvis du vil at tørkesyklusen skal starte automatisk etter vask, velg vaskeprogrammet du vil bruke og tørkesyklusen. Eller du kan gjøre ferdig vasken, og så bestemme tørkeprogram. Tekniske data
Side: 13
  NO 85 lNår SMART RING dreies, slås apparatet på og displayet viser beskrivelsene og parametrene av det valgte programmet. lDu må på slutten av syklusen huske å slå av apparatet ved å dreie SMART RING til OFF (AV)-posisjonen, deretter plugge fra apparatet og stenge vannforsyningen. - Språkinnstilling lEtter at du har koblet maskinen til nettverket og slått den på, trykk på DAMP- eller STARTTIDSFORVALG-knappen for å vise de tilgjengelige språkene. lTrykk på START/PAUSE-knappen for å velge ønsket språk. - Endre språk Hvis du vil endre innstillingsspråket, må du trykke på DAMP- og STARTTIDSFORVALG- knappene samtidig i omtrent 3 sekunder. ENGLISH vil bli vist på skjermen, og du vil bli bedt om å velge et nytt språk. lTrykk på START/PAUSE-knappen for å starte den valgte syklusen. Når programmet kjører, viser displayet gjenværende tid. lHvis du vil endre det valgte programmet, trykker du på knappene for ønskede alternativer, endrer standardparameterne og trykker deretter på START/PAUSE- knappen for å starte syklusen. lEtter at du har slått på apparatet, vent noen sekunder før programmet starter. PROGRAMVARIGHET lNår et program er valgt viser displayet automatisk varigheten på syklusen, som kan variere, avhengig av hvilket alternativ som er valgt. lNår programmet har startet blir du stadig informert om gjenværende tid på programmet. lProduktet beregner tiden til slutten av valgt program basert på en standardmengde. I løpet av syklusen korrigerer maskinen tiden til størrelsen og sammensetningen av tøymengden. PROGRAMSLUTT l"END" vises i displayet på slutten av programmet og DØRSIKKERHET lyset slukkes, er det nå mulig å åpne døren. lPå slutten av syklusen, slå av vaskemaskinen ved å dreie SMART RING til OFF (AV)-posisjonen. PAUSE MASKINEN lHold START/PAUSE-knappen trykket i omtrent 2 sekunder (noen lysindikatorer og gjenværende tid-displayet vil blinke, noe som indikerer at maskinen er pauset). ADVARSEL: Ikke ta på knappene mens du setter inn kontakten, for maskinene kalibrerer systemene i løpet av de første sekundene: Berøring av knappene kan føre til at maskinen ikke fungerer riktig. I dette tilfellet må du trekke ut kontakten og gjenta operasjonen. SMART RING (ring for valg av programmer) Første oppstart START/PAUSE-knapp Lukk kuøyet FØR du trykker på START/PAUSE-knappen. Bare alternativene som er kompatible med det innstilte programmet kan velges. SMART RING må ALLTID stilles i OFF (AV)-posisjonen på slutten av vaskesyklusen før du kan velge en ny vaskesyklus.
Side: 14
  86 lTrykk på START/PAUSE-knappen igjen for å starte programmet på nytt fra pausepunktet. AVBRYTE ET PROGRAM lFor å avbryte programmet, drei SMART RING til OFF (AV)-posisjonen. lVent til lyset for DØRSIKKERHET har slukket før du åpner døren. Denne knappen kan brukes til å velge to forskjellige funksjoner avhengig av det valgte programmet: lFor å vente med en start bruker du følgende prosedyre: - Sett på ønsket program. - Trykk på knappen én gang for å aktivere den (h00 vises på displayet) og trykk den igjen for å stille inn 1 time starttid (h01 vises på displayet). Forhåndsinnstilt starttid øker med 1 time for hver gang knappen trykkes, helt til h24 vises på displayet. Etter dette begynner det fra null igjen. - Bekreft ved å trykke på knappen START/PAUSE. Nedtelling begynner og når den er ferdig starter programmet automatisk. lDu kan avbryte startforsinkelsen ved å dreie SMART RING til OFF (AV)-posisjonen. Hvis det oppstår et problem med strømmen mens maskinen er i bruk, lagrer et spesielt minne det valgte programmet, og når strømmen kommer på igjen fortsetter den der det avsluttet. Du kan velge mellom tre ulike alternativer: - FORVASK lMed dette valget kan du bruke en forvask, og dette er spesielt nyttig for svært skittent tøy (kan bare brukes på noen programmer, som vist i programtabellen). lVi råder deg til å bruke kun 20% av de mengdene som er anbefalt på vaskemiddelpakken. - EKSTRA SKYLLING lDenne funksjonen legger til en skylling på slutten av vaskesyklusen, for de som har spesielt sart og følsom hud, der selv en liten rest av vaskemiddel kan skape irritasjoner eller allergi. lDet rådes at man også bruker denne funksjonen til barneklær og når man vasker svært skitne tekstiler, ettersom det da brukes mye vaskemiddel, eller når man vasker frottétekstiler, ettersom fibrene i disse har en tendens til å holde på vaskemiddelet. - HYGIENE + Du kan bare aktivere det bare når du har angitt en temperatur på 60°C. Dette alternativet gjør det mulig å hygienevaske klærne, på samme temperatur for hele vasken. Av sikkerhetsmessige grunner, i enkelte vaskefaser, kan døren kun åpnes hvis vannstanden er under nedre kant og hvis temperaturen er lavere enn 45°C. Hvis disse betingelsene er oppfylt, vent til DØRSIKKERHET-lampen slukker før du åpner døren. STARTTIDSFORVALG-knapp Knappen for alternativer bør velges før du trykker på knappen START/ PAUSE. Hvis et alternativ velges som ikke er kompatibelt med det valgte programmet, blinker først lyset og slukker etterpå. ALTERNATIVER-knapp Hvis alternativet ikke er kompatibelt med det valgte programmet, vil den relevante indikatorlampen først blinke, og deretter slukkes.
Side: 15
  NO 87 Denne knappen kan brukes til å velge to forskjellige funksjoner avhengig av det valgte programmet: - SMUSSNIVÅ-knapp lNår programmet har blitt valgt, vil indikatorlyset automatisk vise vasketiden som er stilt inn for dette programmet. lMed denne knappen kan du velge mellom 3 nivåer for vaskeintensiteten, avhengig av hvor skitne tekstilene er (kan bare brukes på noen programmer, som vist i programtabellen). - ALTERNATIVT PROGRAMVALG Når vist i tabellen, tillater dette alternativet valg av et alternativ til det forhåndsinnstilte programmet (hvis det gjelder SPARING 14'-30'-44'-programmet, tillater det valg av én av de tre tilgjengelige tidsperiodene). lMed denne knappen kan du endre temperaturen på vaskesyklusene. lDet er ikke mulig å heve temperaturen over det maksimalt tillatte for hvert program. Dette er for at tekstilene ikke skal ødelegges. lHvis du vil utføre en kald vask, må alle indikatorene må være av. lVed å trykke på denne knappen er det mulig å redusere makshastigheten, og om du ønsker kan sentrifugeringen avbrytes. lDersom merkelappen ikke gir noen spesifikk informasjon, er det mulig å bruke maksimalhastigheten som følger med programmet. lFor å aktivere sentrifugeringen igjen, trykk på knappen til du kommer til sentrifugeringshastigheten som du vil ha. lDet er mulig å endre sentrifugeringshastighet uten å sette maskinen på pause. Med denne knappen kan en spesifikk behandling følge visse vaskesykluser (se programtabellen). Dampfunksjonen fungerer slik at den sletter ut skrukker i våte klær, og reduserer som et resultat tiden det tar å stryke disse klærne. Fibrene blir regenererte og forfrisket ved å fjerne dårlig lukt. Hvert program gir en dedikert dampbehandling for å sikre maksimal rengjøringseffektivitet i henhold til stofftype og farge. lVed å trykke knappene for TEMPERATURVALG og SENTRIFUGERING samtidig i omtrent 3 sekunder, vil maskinen la deg låse tastene. På denne måten kan du hindre uønskede endringer, eller endringer ved uhell hvis en av knappene trykkes under en syklus. SMUSSNIVÅ/ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knapp TEMPERATURVALG-knapp SENTRIFUGERING-knapp For å unngå skade på tekstilene er det ikke mulig å øke hastigheten til over det som er automatisk passende for det valgte programmet. Overdosering av vaskemiddel kan føre til overflødig skumming. Dersom produktet oppdager overflødig skum, kan det utelate sentrifugeringsfasen eller forlenge varigheten på programmet og øke vannforbruket. Maskinen kommer med en spesiell elektronisk enhet som forhindrer sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden blir ubalansert. Dette reduserer støyet og vibrasjonen i maskinen, og forlenger maskinens levetid. DAMP-knapp Dette alternativet må velges før du trykker på START-/PAUSE-knappen. TASTESPERRE
Side: 16
  88 lTastesperren kan låses opp igjen ved å trykke på de to knappene samtidig igjen, eller ved å slå produktet av. Displayets indikatorsystem lar deg konstant bli informert om statusen på maskinen. 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1 2 6 7 3 8 4 9 5 1) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS Dette viser vasketemperaturen for det valgte programmet. Denne kan endres (der det er tillatt) med den tilhørende knappen. Hvis du vil utføre en kald vask, må alle indikatorene må være av. 2) SENTRIFUGERING-INDIKATORLYS Dette viser sentrifugehastigheten for det valgte programmet. Denne kan endres eller droppes ved å bruke den tilhørende knappen. 3) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS lSymbolet viser døren som lukkes lNår START/PAUSE trykkes på maskinen med døren lukket, blinker indikatoren øyeblikkelig og lyser etter en stund. lVent til lyset for DØRSIKKERHET har slukket før du åpner døren. 4) Kg Detector-INDIKATORLAMPE (funksjonen er bare aktiv i noen programmer) lI løpet av de første minuttene av syklusen lyser "Kg Detector"-indikatoren mens en intelligent sensor veier tøyet og justerer vasketiden og vann- og strømforbruket tilsvarende. lGjennom hver vaskefase gjør "Kg Detector" det mulig å se informasjon om tøyet i trommelen, og i de første minuttene av vasken: - justeres mengden av vann som er nødvendig; - bestemmes lengden på vaskesyklusen; - reguleres skylling i henhold til typen stoff man har valgt at skal vaskes; - justeres rytmen av trommelrotasjonen for typen stoff som blir vasket; - oppdages skumnivået, slik at mengden av vann i skyllingen om nødvendig kan økes; - justeres sentrifugehastigheten i henhold til lasten, og dermed unngås eventuell ubalanse. 5) TASTESPERRE-INDIKATORLAMPE Indikatorlampen viser at tastene er sperret. 6) ALTERNATIVER INDIKATORLAMPENE Indikatorlampene viser alternativet som kan velges med de tilhørende knappene. 7) SMUSSNIVÅ INDIKATORLAMPER lNår programmet har blitt valgt vil indikatorlyset automatisk vise smussnivået som er stilt inn for dette programmet. Digitalt display Lukk døren FØR du velger knappen START/PAUSE. Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil lampenfortsette med å blinke i rundt 7 sekunder, og etter dette vil startkommandoen automatisk slettes. I dette tilfellet må du lukke døren skikkelig og trykke på START/PAUSE- knappen.
Side: 17
  NO 89 lHvis du velger et annet smussnivå, vil den tilhørende indikatorlampen lyse. 8) DAMP INDIKATORLAMPEN Indikatorlampen viser valget av det relevante tilvalget. 9) Wi-Fi INDIKATORLAMPEN lPå modeller utstyrt med Wi-Fi angir lampen statusen for tilkoblingen. Den kan være: - FAST PÅ: fjernkontroll aktivert. - BLINKE SAKTE: fjernkontroll deaktivert. - BLINKE RASKT I 3 SEKUNDER, OG DERETTER SLUKKE: Maskinen kan ikke koble til hjemmenettverket eller har ikke blitt registrert i appen. - BLINKE SAKTE 3 GANGER, OG DERETTER SLUKKE I 2 SEKUNDER: tilbakestilling av Wi-Fi-nettverket (under registrering i appen). - PÅ I 1 SEKUND, OG DERETTER AV I 3 sekunder: Døren er åpen. Fjernkontrollen kan ikke aktiveres. lFor all informasjon om funksjonalitet og instruksjoner for en enkel konfigurasjon av Wi-Fi, se: go.candy-group.com/simplyfi-dualble
Side: 18
  90 PROGRAM (MAKS.)* 1) 2 1 (se kontrollpanel) (MAKS.) 2 1 DAGLIG 39' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° BLANDET & FARGET 59' 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40° 3) PERFEKT BOMULL 59' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° HYGIENE PLUSS 59' 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 60° SPORT PLUSS 29' 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 30° FINVASK 59' 4) 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 40° 3) SPARING 14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 30° 30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 30° 44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 40° 3) SKYLLINGER - - - - - - - - - - TØMMING & SENTRIFUGERING - - - - - - - - - - ULL/HÅND 1 1 1 2 2 2 2 2,5 2,5 30° BLANDET 2) 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 60° ( ) ECO 20° 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20° BOMULL** 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60° ( ) HVITT 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90° ( ) FJERNKONTROLL (Wi-Fi) Posisjon som du må velge når du vil aktivere fjernkontrollen via appen (via Wi-Fi). Programtabell
Side: 19
  NO 91 Les disse notatene nøye: * Den maksimale lastekapasiteten for tørre klær avhenger av hvilken modell som brukes (se kontrollpanelet). (Bare for modeller med beholder for flytende vaskemiddel) Når kun et begrenset antall plagg har flekker som krever behandling med flytende blekemiddel, kan forhåndsfjerning av flekker utføres i vaskemaskinen. Hell blekemiddelet inn i beholderen for flytende blekemiddel, inn i rommet som er merket "2" i såpebeholderen, og still til spesialprogrammet SKYLLINGER. Når denne fasen er avsluttet, slår du av apparatet, legger inn resten av tøyet og fortsetter med normalvask på det programmet som egner seg best. ( ) Bare med FORVASK alternativet utvalgte (programmer med FORVASK alternativet tilgjengelig). 1) Når et program velges, viser displayet den anbefalte vasketemperaturen, som kan endres (der det er tillatt) med den aktuelle knappen, men det er ikke mulig å heve den over maksimal tillatt temperatur. 2) For programmene som vises kan du justere varigheten og intensiteten til vasken ved å bruker SMUSSNIVÅ-knappen. 3) I det spesifiserte programmet, kan SMUSSNIVÅ/ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knappen brukes til å velge et alternativ til det forhåndsinnstilte programmet (hvis det gjelder SPARING 14'-30'-44'- programmet, tillater det valg av én av de tre tilgjengelige tidsperiodene). 4) Tilgjengelig dampfunksjon. ** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER I SAMSVAR MED (EU) Nr. 1015/2010 og Nr. 1061/2010. BOMULLSPROGRAM MED EN TEMPERATUR PÅ 60°C. BOMULLSPROGRAM MED EN TEMPERATUR PÅ 40°C. Disse programmene er egnet til å vaske normalt skittent bomullstøy og de er de mest effektive programmene når det gjelder kombinasjon av energi- og vannforbruk for vask av den typen bomullstøy. Disse programmene har blitt utviklet til å overholde temperaturen på vaskelappen på plaggene, og den faktiske temperaturen på vannet kan variere litt fra den oppgitte temperaturen på syklusen.
Side: 20
  92 For å rengjøre ulike typer tøy og ulike nivåer med skitt, har vaskemaskinen spesifikke programmer for å møte hvert vaskebehov (se programtabell). DAGLIG 39' Den perfekte kombinasjonen av tidsbesparelse og ytelse. Dette programmet gir en utmerket vask for halv last klær på kun 39 minutter. Anbefalt for daglig vask av klær med gjennomsnittlige smussnivåer. BLANDET & FARGET 59' Dette programmet gir deg friheten til å vaske alle typer stoff og ikke-falmende farger sammen, med full last, og som gir utmerkede resultater på kun 59 minutter. Med vask ved medium temperatur, anbefaler vi dette programmet for klær som ikke er spesielt tilsmusset. PERFEKT BOMULL 59'/HYGIENE PLUSS 59' Trykk på SMUSSNIVÅ/ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knappen for å velge ett av de følgende to tilgjengelige programmene: - PERFEKT BOMULL 59' Dette programmet garanterer fantastiske resultater for bomullsklær. Dette alternativet er utformet for å redusere vasketiden ved medium temperaturer for rimelig tilsmussede bomullsklær. Fyll maskinen kun halvfull for best resultat. - HYGIENE PLUSS 59' Dette programmet gir best mulig kombinasjon av høy temperatur, tid og rengjøringshandling for å sikre maksimal rensekraft mot bakterier på kun 59 minutter. Anbefales for bomullsklær, det vasker ved en temperatur på 60 °C og brukes best med små kleslaster. SPORT PLUSS 29' Opprettet for å fjerne smuss fra tekniske klær som brukes i treningsstudioet og til sport. Programmet vasker i 29 minutter ved lav temperatur. Anbefales for små laster av syntetiske klær. FINVASK 59' Utviklet for å vaske og behandle sarte klær og dyrebare stoffer. Dette programmet vasker ved lav temperatur i 59 minutter. Anbefales for små kleslaster. SPARING 14'-30'-44' Sparer uten noe kompromiss! Dette nye programmet kan brukes til å oppnå gode resultater mens du sparer vann, energi, vaskemiddel og tid. Dette alternativet vasker ved medium temperatur og er egnet or alle stofftyper. Anbefales for små kleslaster. Bruk SMUSSNIVÅ / ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knappen for å velge én av de tre tilgjengelige tidsperiodene. SKYLLINGER/TØMMING & SENTRIFUGERING Trykk på SMUSSNIVÅ / ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knappen for å velge ett av de følgende to tilgjengelige programmene: - SKYLLINGER Dette programmet utfører 3 skyllinger med en mellomsentrifugering (som kan reduseres eller fjernes ved å bruke riktig knapp). Det brukes for å skylle alle typer tøy, for eksempel etter en håndvask. - TØMMING & SENTRIFUGERING Dette programmet fullfører tømming og gjør en runde med maksimal sentrifugering. Det er mulig å slette eller redusere sentrifugering med SENTRIFUGERING-knappen. ULL/HÅND Programmet utfører en vaskesyklus rettet mot ull som kan vaskes i vaskemaskin, eller tøy som må vaskes for hånd. Programbeskrivelse Velg programmet iht. vaskeinstruksjonene på etikettene, spesielt maksimum anbefalt temperatur.
Side: 21
  NO 93 BLANDET Dette programmet lar deg vaske forskjellige alle typer tekstiler og farger sammen. Rotasjonsbevegelsen til trommelen og vannivåene optimaliseres, både under vaske- og skyllefasen. Den nøyaktige sentrifugeringen sørger for redusert mengde krøller i tøyet. ECO 20° Dette innovative programmet lar deg vaske ulike typer tekstiler og farger sammen, slik som bomull, syntetisk og blandede tekstiler på kun 20°C og gir en fremragende vaskeytelse. Forbruket på dette programmet er omtrent 40% av et vanlig bomullsprogram på 40°C. BOMULL Dette programmet er egnet for å rengjøre normalt skitten bomullsvask, og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjon av energi- og vannforbruk for vask av bomullsklær. HVITT Laget for å vaske perfekt. Siste runde med sentrifugering på maksimal hastighet gir mer effektiv fjerning. FJERNKONTROLL (Wi-Fi) Posisjon som du må velge når du vil aktivere/deaktivere fjernkontrollen via appen, via WI-FI. I dette tilfellet vil starten på syklusen foregå gjennom App- kommandoene. Flere detaljer i avsnittet FJERNKONTROLL (Wi-Fi). ADVARSEL: VIKTIG RÅD OM VASKEYTELSE. lNye, fargede klær skal vaskes separat i minst 5 eller 6 vasker. lVisse store mørke gjenstander som dongeribukser og håndklær bør alltid vaskes separat. l Aldri bland IKKE-FARGEFASTE stoffer.
Side: 22
  94 9. FEILSØKING OG GARANTI Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige problemene. FEILRAPPORT Feilvisning Mulige årsaker og praktiske løsninger E2 (med display) LED blinker 2 ganger (uten display) Maskinen kan ikke ta inn vann. Sørg for at vannkranen er åpen. Pass på at vannslangen ikke er bøyd, brettet eller klemt. Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde (se avsnittet om installasjon). Steng vannkranen, skru påfyllingsslangen av fra baksiden av vaskemaskinen, og kontroller at «anti-sand»-filteret er rent og ikke blokkert. Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i filterrommet som kan hindre riktig vannstrøm. E3 (med display) LED blinker 3 ganger (uten display) Vaskemaskinen tømmer ikke ut vann. Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i filterrommet som kan hindre riktig vannstrøm. Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd, har brett eller er klemt. Sørg for at dreneringssystemet i hjemmet ikke er blokkert, og lar vannet strømme gjennom uten hindringer. Prøv å tømme vannet i vasken. E4 (med display) LED blinker 4 ganger (uten display) Det er for mye skum og/eller vann. Sørg for at du ikke bruker for mye vaskemiddel, eller produkter som ikke er laget for vaskemaskiner. E7 (med display) LED blinker 7 ganger (uten display) Problem med døren Sørg for at døren er korrekt lukket. Pass på at det ikke er klær inne i maskinen som kan hindre døren fra å lukkes. Dersom døren er blokkert, slår du av og trekker ut vaskemaskinen fra stikkontakten. Vent 2-3 minutter, og åpne døren. Hvilken som helst annen kode Koble fra vaskemaskinen og trekk ut kontakten. Vent ett minutt. Skru på maskinen, og start et program. Hvis feilen oppstår igjen, ta direkte kontakt med et autorisert kundeservicesenter. lModeller med display: feilen vises med et nummer, med bokstaven «E» foran (eksempel: Feil 2 = E2) lModeller uten display: feilen vises ved å blinke hver LED like mange ganger som koden for feilen, etterfulgt av en pause på 5 sekunder (eksempel: Feil 2 = to blink – pause 5 sekunder – to blink – etc ...)
Side: 23
  NO 95 ANDRE AVVIK Problem Mulige årsaker og praktiske løsninger Vaskemaskinen virker ikke/starter ikke Kontroller at produktet er koblet til en fungerende stikkontakt. Sørg for at strømmen er på. Pass på at stikkontakten virker. Test med et annet apparat, som for eksempel en lampe. Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen. Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at startknappen ble trykket. Pass på at vaskemaskinen ikke er i pausemodus. Vann har lekket på gulvet nær vaskemaskinen Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen og forsyningsslangen. I slike tilfeller må slangen byttes ut, og man må stramme til slangen og kranen. Sørg for at filteret er korrekt lukket. Vaskemaskinen sentrifugerer ikke På grunn av at plaggene ikke ligger optimalt, kan vaskemaskinen: • Forsøk på å balansere belastningen, noe som øker sentrifugeringstiden. • Reduser hastigheten på sentrifugeringen for å redusere vibrasjoner og støy. • Hopp over sentrifugering for å beskytte maskinen. Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt. Hvis ikke, løs floken, legg inn på nytt, og start programmet på nytt. Dette kan være på grunn av at vannet ikke er helt tømt ut drenert: vent noen minutter. Hvis problemet vedvarer, kan du se Feil 3-delen. Noen modeller har en "ikke sentrifuger»-funksjon. Kontroller at den ikke er på. Pass på at ingen alternativer som endrer sentrifugeringen er slått på. Bruk av for mye vaskemiddel kan hindre sentrifugeringen fra å starte. Sterke vibrasjoner / lyder høres under sentrifugering Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig om nødvendig føttene som angitt i det spesifikke avsnittet. Kontroller at transportskruer, gummitappene og avstandsrørene er fjernet. Pass på at det ikke er fremmedlegemer inne i trommelen (mynter, hengsler, knapper, etc ...). Produsentens standardgaranti dekker feil som forårsakes av elektriske eller mekaniske feil i produktet, og som finnes å være en handling eller unnlatelse fra produsentens side. Hvis det finnes at en feil er forårsaket av forhold utenfor produktet som leveres, misbruk eller som følge av at brukerveiledningen ikke er fulgt, kan dette medføre en avgift.
Side: 24
  96 Bruken av økologiske vaskemidler uten fosfater kan forårsake følgende effekter: - mer grumsete skyllevann: Denne effekten er knyttet til de suspenderte zeolittene som ikke har noen negativ effekt på skylleeffektiviteten. - hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter vask: dette er normalt, pulveret er ikke absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets farge. - skum i vannet ved siste skylling: dette indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling. - mye skum: Dette er ofte på grunn av de anioniske tensidene som finnes i vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne fra vasken. I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for å eliminere disse effektene; det vil ikke hjelpe i det hele tatt. Om problemet vedvarer eller om du mistenker en feil, kontakt et autorisert kundeservicesenter. Det anbefales alltid at du alltid bruker originale reservedeler, tilgjengelige fra vårt autoriserte kundeservicesenter. Ved symbol merkingen på dette produktet, compliance til alle europeiske sikkerhet, helse og miljøkravene i lovverket for dette produktet. Produsenten avviser ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger med dette produktet. I tillegg forbeholdes også retten til å gjøre endringer ansett som nyttige på sine produkter uten å endre deres essensielle egenskaper. Garanti Produktet er garantert under vilkårene og betingelsene som er angitt på sertifikatet som følger med produktet. Garantisertifikatet må fylles ut og tas vare på, slik at det kan vises til det autoriserte kundeservicesenteret ved behov.
Side: 25
  NO 97 TRÅDLØSE PARAMETERE Parameter Spesifikasjon (Wi-Fi) Spesifikasjon (Bluetooth) Trådløs standard 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 Frekvensområdet 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 2,412 GHz. - 2,484 GHz. Maksimale sendeeffekt 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm Minimum Mottak følsomhet 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm Basic data Rate: Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm Med dette vil Candy Hoover Group Srl, erklære at dette produktet, merket med samsvarer med de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. For å få en kopi av samsvarserklæringen, ta kontakt med produsenten på: www.candy-group.com

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Rapido RO 1484DXH5\1-S Candy så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Candy
  • Produkt: Vaskemaskiner
  • Model/navn: Rapido RO 1484DXH5\1-S
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Bulgarian, Polsk, Tjekkisk, Rumensk, Slovakisk, Ukrainsk, Nederlandsk, Portugisisk, Gresk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk