Candy CFMEE 3750 manual

Vis en manual for Candy CFMEE 3750 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Candy
  • Produkt: Kjøleskap
  • Model/navn: CFMEE 3750
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 23
NYE KOMBISKAP MED ENKEL KOMPRESSOR
KONTROLLPANEL
Åpne den øvre kjøleskapsdøren for å få tilgang til kontrollpanelet.
Drei på knotten for å slå på apparatet og stille inn temperaturen til fryseseksjonen og fryseren. Anbefalt innstilling er 2-3. Drei knotten til ”0” eller
”z” for å slå av apparatet. For å fjerne strømtilførselen fullstendig, må du dra ut kontakten.
DYPFRYSING
(Figur 1)
Frossen mat konserveres garantert i alle fryserens seksjoner.
Ved maksimal kapasitet av fryseren er det anbefalt å fjerne skuffene og sette matvarene direkte på hyllene for å få en optimal nedfrysing.
Noen produkter har en seksjon i den øvre delen, (se hurtigguide).
Plasser matvarene som skal fryses ned i skuffen, vri termostaten med urviseren til posisjon 5. Etter 24 timer er nedfrysingen fullført. Vri
derfor termostaten tilbake til posisjon 2-3
Merkeskiltet oppgir den maksimale mengden av matvarer som kan fryses ned, (se figur 2)
For å prøve fryse- og konserveringsfunksjonene, ta ut alle skuffene bortsett fra den nederste.
AVRIMING
(Figur 2) I dette produktet foregår avrimingen av kjøleseksjonen
automatisk.
Litt rim og vanndråper bakerst i fryseren når den virker er
normalt.
Forsikre deg om at avløpshullet alltid er rent. Pass på at
matvarene ikke kommer i kontakt med bakveggen i fryseren.
Vi anbfelar å avrime fryseren hvis frostlaget overstiger 3 mm
i tykkelse.
N.B. Dette er merkeskiltet. Hvis du blir nødt til å kontakte vår serviceavdeling i tilfelle feil, oppgi dataene på merkeskiltet.
Viktig: Dersom romtemperaturen er veldig høy, vil apparatet sannsynligvis fungere uten stans. Dette kan forårsake at
det danner seg unormalt mye rim på den bakre kjøleskapsveggen. I dette tilfellet sett kjøleskapets termostathjul på et
lavere nummer (1-2).
23 NO
Side: 24
DRENERING AV VANN
Apparatet har et system for drenering av vann under avriming.
Systemet består av:
For å snu døråpningen, følg instruksjonene i relasjon med innsettingen og hengseltypen for ditt produkt.
Et stengsel som fjernes under avriming for at vannet skal dreneres.
Beholder (ikke levert).
Skjær ut det venstre hullet i dekselet der du ser
merket.
Fest det øverste venstre hengselet som du finner
i utstyrsposen.
Monter hengslene og dørene nedenfra og
oppover,
For å flytte håndtakene til motsatt side: ta av
pyntehettene på den høyre siden av dørene.
Monter hengslene og dørene nedenfra og
oppover,
Skru av håndtakene på venstre side og flytt dem
til høyre side, deretter setter du på pyntehettene
på venstre side av dørene.
Skru av høyre hengsel.
For å gjøre det lettere å komme til nederst på
kjøleskapet kan du legge det ned på gulvet eller
bikke det over 45°.
Fjern hengselet nede til høyre ved å skru ut
skruene, stiften og mellomleggsskivene. Fjern så
den nedre døren
Fjern hettene (A) og (B), løsne skruene og fjern
panelet halvveis. Forsikre deg om at du ikke
skader den bakre elektriske delen
SNUING AV DØRÅPNINGEN
24 NO
Sett apparatet i vertikal stilling igjen og vent 2 timer før du setter det i gang.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Candy CFMEE 3750 ennå.

Spør et spørsmål om Candy CFMEE 3750

Har du et spørsmål om Candy CFMEE 3750 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Candy CFMEE 3750. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CFMEE 3750 Candy så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.