Candy CFD 2466 E manual

Vis en manual for Candy CFD 2466 E under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Candy
  • Produkt: Kjøleskap
  • Model/navn: CFD 2466 E
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Svensk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 3
23 NO
DOBBEL DØR
Det anbefales å vente minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.
KONTROLLPANEL
Termostatboksen som kontrollerer apparatet
befinner seg oppe til høyre i kjøledelen. For å
kontrollere at apparatet virker, må du sjekke
at termstatens bryter ikke står på „0“.
AVISING OG FRYSING
Merkeskiltet oppgir den maksimale mengden av matvarer som kan fryses ned, (se figur 2).
Uansett bryterens innstilling er du garantert frysing.
(Figur 2)
Avising av kjøledelen foregår automatisk på dette
produktet.
Vi anbefaler at du aviser frysedelen når islaget blir tykkere
enn 3 mm.
Det er normalt med litt rim og vanndråper bakerst i
kjøleskapet når det er i drift.
Forsikre deg om at avløpshullet alltid er rent. Pass på
at matvarene ikke kommer i kontakt med veggene til
kjøleskapet.
N.B. Dette er merkeskiltet. Hvis du blir nødt til å kontakte vår serviceavdeling i tilfelle feil, oppgi dataene på merkeskiltet.
Viktig: Dersom romtemperaturen er veldig høy, vil apparatet sannsynligvis fungere uten stans. Dette
kan forårsake at det danner seg unormalt mye rim på den bakre kjøleskapsveggen. Dersom dette skulle
oppstå, vrir du knappen til en lavere innstilling (1-2).
OMHENGLING AV DØRENE
For å snu døråpningen, følg instruksjonene i forhold til montering og hengseltypen for ditt produkt.
A
Plasser eller vipp kjøleskapet i en vinkel
på 45°, siden du må arbeide fra apparatets
underside
1
Fjern det nederste hengseley ved å fjerne skruer,
plugg og lister, fjern så den nedre døren
2
Fjern midtskruen og fjern den øverste døren
3
Side: 4
24 NO
Fjern hettene (A) og (B), skru av skruene og
trekk dekselet delvis av.
4
Skru ut det høyre hengslet
5
Snu det øverste, venstre henglset som du
finner i tilbehøret
6
Fjern pluggen fra venstre siden og sett den inn
på høyre side.
Remonter hengsler og dører og arbeid nedenfra
og oppover, 1 - 2 - 3
7 8

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Candy CFD 2466 E ennå.

Spør et spørsmål om Candy CFD 2466 E

Har du et spørsmål om Candy CFD 2466 E men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Candy CFD 2466 E. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CFD 2466 E Candy så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.