Candy CDNI 3775 A manual

Vis en manual for Candy CDNI 3775 A under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Candy
  • Produkt: Kjøleskap
  • Model/navn: CDNI 3775 A
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Slovakisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 28
FROSTFRI KJØLESKAPSFRYSER MED DIGITALT DISPLAY
KONTROLLPANEL
Åpne den øvre kjøleskapsdøren for å få tilgang til kontrollpanelet.
SLÅ APPARATET AV OG PÅ
Produktet eldrives ved å sette i stikkontakten og står på inntil kontakten tas ut.
Når " - " vises på det digitale betjeningspanelet, indikerer dette at produktet er i standby-modus. Det er derfor det ikke står på selv om stikkontakten
står i. Trykk på MODE-knappen for å slå på apparatet. Hold MODE-knappen inne i noen sekunder for å sette produktet i standby-modus. Når
produktet er i standby-modus, vil ikke mat i kjøleskapet eller fryseren avkjøles.
INNSTILLING AV TEMPERATUR PÅ KJØLESKAPET
Temperaturen kan endres ved å trykke på knappene (+) og (-). Maksimumtemperatur er 7, og minimum er 1. Fabrikantens anbefalte
temperatur er 5.
Ordet FRIDGE blinker når temperaturen på kjøleskapet stilles inn. Du finner OFF-modus ved å trykke på knappen + fra 7 til 1 og dette
moduset gjør det mulig å slå av kjøleskapet. Displayet vil kun vise temperaturen som er satt for dypfryseren. Trykk på MODE-knappen helt
til kjøleskapsmodusen slutter å blinke for å reaktivere kjøleskapet. Det vil nå være mulig å endre temperaturen på kjøleskapet.
INNSTILLING AV TEMPERATUR PÅ FRYSEREN
Det er mulig å bytte fra Kjøleskap- til Fryser-modus ved å trykke på MODE-knappen. Ordet FREEZER vises. Deretter vises anbefalt
temperatur på -18. Det er mulig å endre temperaturen fra -16°C til -22°C.
Hvis du vil endre temperatur, trykk på knappene (+) og (-) til du når ønsket temperatur. Temperaturene på displayet er kun indikative.
(Figur 1)
(Figur 2)
29 IT
29 NO
Når stikkontakten er satt i, vil produktet vise anbefalt temperatur for kjøleskapet vises på displayet +5°C. Produktet vil automatisk sette
fryseren til anbefalt temperatur på -18°C.
Side: 29
30 NO
OPZIONE SUPER
DYPFRYSING / SUPER
OPZIONE SUPER
FEIL
(figur 6)
Produktet krever ikke avriming da det er utstyrt med et automatisk system som forhindrer
isdannelse.
N.B. Dette er merkeskiltet. Hvis du blir nødt til å kontakte vår serviceavdeling i tilfelle
feil, oppgi dataene på merkeskiltet.
Alle feil eller mangler som oppstår vises automatisk på displayet. Det vil indikeres et tall etterfulgt av bokstaven "E" (Error). Hvis dette skjer, må
du slå produktet av og så på igjen. Ta kontakt med teknisk assistanse hvis feilen vedvarer.
Ved strømbrudd vil meldingen "PF" (Power Fail) vises på displayet når strømmen kommer tilbake igjen. Ved strømbrudd over 10-12 timer må
du sjekke om hvorvidt matartiklene har blitt tint opp eller ikke. Mat som har blitt helt eller delvis tint opp må forbrukes innen 24 timer og IKKE
fryses på nytt.
(figur 4)
(figur 5)
(figur 3)
Av På
Trykk på (+)-knappen for å aktivere SUPER-funksjonen. Etter 36 timer vil apparatet automatisk deaktivere SUPER-funksjonen. Hvis du vil
avbryte SUPER-funksjonen, må du trykke på (-)-knappen. For optimal bruk, anbefaler fabrikanten at superfrys-funksjonen er aktivert noen
timer før de utvalgte matartiklene legges i fryseren. Merkeskiltet oppgir den maksimale mengden av matvarer som kan fryses ned, (se figur 6).
SUPER-alternativet kan velges for rask nedfrysning av matartikler. Ideell når store matmengder blir lagt i fryseren.
OPZIONE SUPER
FROSTFRI MEKANISK KJØLESKAPSFRYSER
OPZIONE SUPER
KONTROLLPANEL
Åpne kjøleskapets øvre dør for å få tilgang til kontrollpanelet.
OPZIONE SUPER
DYPFRYSING
Legg maten inn i dypfryseren og sett termostaten til anbefalt innstilling for normal funksjon.
Vri på hjulet på termostatboksen for å slå på apparatet og endre temperaturen i kjøleskapet og dypfryseren.
Anbefalte innstillinger er 2-3. Sett termostatboksen til “0” for å slå av apparatet.
Side: 30
31 NO
For å snu døråpningen, følg instruksjonene i relasjon med innsettingen og hengseltypen for ditt produkt.
Skjær ut det venstre hullet i dekselet der du ser
merket.
Fest det øverste venstre hengselet som du finner
i utstyrsposen.
Monter hengslene og dørene nedenfra og
oppover,
For å flytte håndtakene til motsatt side: ta av
pyntehettene på den høyre siden av dørene.
Monter hengslene og dørene nedenfra og
oppover,
Skru av håndtakene på venstre side og flytt dem
til høyre side, deretter setter du på pyntehettene
på venstre side av dørene.
Skru av høyre hengsel.
For å gjøre det lettere å komme til nederst på
kjøleskapet kan du legge det ned på gulvet eller
bikke det over 45°.
Fjern hengselet nede til høyre ved å skru ut
skruene, stiften og mellomleggsskivene. Fjern så
den nedre døren
Fjern hettene (A) og (B), løsne skruene og fjern
panelet halvveis. Forsikre deg om at du ikke
skader den bakre elektriske delen
Sett apparatet rett opp og ned og vent to timer
før du slår det på.
2 slår
SNUING AV DØRÅPNINGEN

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Candy CDNI 3775 A ennå.

Spør et spørsmål om Candy CDNI 3775 A

Har du et spørsmål om Candy CDNI 3775 A men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Candy CDNI 3775 A. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CDNI 3775 A Candy så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.