Candy CCV 160GL manual

Vis en manual for Candy CCV 160GL under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Candy
  • Produkt: Kjøleskap
  • Model/navn: CCV 160GL
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Ungarsk, Slovensk

Innholdsfortegnelse

Side: 48
BRUKERVEILEDNING
En del av feilene som kan oppstå, kan du løse uten å måtte ta kontakt med service.
Prøv forslagene nedenfor for å se om du kan løse problemene før du tilkaller
service.
FEILSØKING
PROBLEM MULIG ÅRSAK
Vinskapet virker
ikke.
Overbelastningsbryteren er løst ut eller sikringen er gått. Er
ikke koblet til.
Vinskapet er ikke
kaldt nok. Vinskapet har ikke god nok lufting. Dørpakningen er ikke
skikkelig tett. Døren er ikke skikkelig lukket. Døren åpnes
for ofte. Omgivelsene kan gjøre det nødvendig med høyere
innstilling. Kontroller temperaturinnstillingen.
Kompressoren
slår seg ofte av og
på.
Vinskapet har ikke god nok lufting. Dørpakningen er ikke
skikkelig tett. Temperaturinnstillingen er ikke riktig. Døren
er ikke skikkelig lukket. Døren åpnes for ofte. Det er satt inn
mange flasker med varm vin. Romtemperaturen er høyere
enn normalt.
Lyset virker ikke. Bryteren står på "OFF". LED-pæren er gått (se
vedlikeholdsavsnittet for utskifting av pæren). Ledningen er
ikke satt i. Overbelastningsbryteren er løst ut, eller sikringen
er gått.
NORVEGIA
Side: 49
1
Driftspanel og display
1. Kabinett
2. Justeringsfot
3. Vinstativ
4. Glassdør
5. Hyller i krom
6. Innvendig lampe
7. Elektrisk kontrollenhet (på baksiden)
8. Temperatursensor	


	


Side: 50
2
Les instruksjonene før du tar i bruk vinskapet .
Det forekommer fremdeles ulykker der barn stenges inne og kveles i apparater som
ikke er i bruk. Slike apparater er fremdeles farlige – selv om de "bare skal stå i
garasjen et par dager".
Før du kaster det gamle vinskapet:
Ta av døren og la hyllene sitte i for å forhindre at barn kan krype inn i skapet.
Ikke la barn betjene skapet, leke med det eller krype inn i det.
Ikke rengjør skapets deler med brennbare væsker. Dampen kan utgjøre brannfare
eller forårsake eksplosjon.
Ikke oppbevar bensin eller andre brennbare damper og væsker i nærheten av dette
eller andre apparater. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon.
INSTALLERINGSINSTRUKSER
Før bruk
Fjern innvendig og utvendig emballasje samt beskyttende skum på dørpanelet.
Kontroller at følgende deler er inkludert:
3 uttrekkbare hyller
1 vinstativ
1 brukerveiledning
La apparatet stå oppreist i 2 timer før det kobles til en stikkontakt. Dette vil redusere
muligheten for feil i kjølesystemet etter transporten.
Rengjør innvendige flater med lunkent vann og en myk klut.
Side: 51
3
Installere vinskapet
Plasser skapet på et gulv som er sterkt nok til å tåle vekten av skapet når det er fullt.
Juster føttene foran på skapet slik at det står i vater. La det være ca. 10 cm plass
rundt skapet slik at det er nok luftsirkulasjon til å avkjøle kompressoren. Unngå at
skapet plasseres i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder (komfyr, varmeovn,
radiator osv.). Direkte sollys kan skade lakken, og varmekilder kan føre til økt
strømforbruk. Ekstremt kalde temperaturer kan gjøre at skapet ikke virker som det
skal.
Unngå å plassere skapet i et fuktig rom. For høy luftfuktighet fører til at det dannes
rim på kjøleelementet.
STELL OG VEDLIKEHOLD
SKIFTE LYSPÆREN
Merk: Når du skifter lyspære, må du ta vare på alle delene slik at de kan settes på
plass igjen. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen før du tar ut lyspæren slik at du
ikke risikerer å få elektrisk støt eller bli skadet.
Lyspæren bør ikke være sterkere enn 10 W.
Rengjøre vinskapet
Trekk ut støpselet og ta ut flaskene. Vask skapet innvending med varmt vann som er
tilsatt natron. Bruk to spiseskjeer natron per liter vann.
Vask hyller og stativ med et mildt rengjøringsmiddel. Vask utsiden av skapet med
varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Av og til må du kanskje tørke ut av
bunnen av skapet ettersom skapet er utformet for å holde på fuktighet og dette kan
føre til kondens.
Vedlikehold av vinskapet
Side: 52
4
Strømbrudd
Feilen utbedres som oftest i løpet av et par timer og vil mest sannsynlig ikke virke
inn på temperaturen i vinskapet hvis ikke døren åpnes for ofte. Hvis strømbruddet
er langvarig, bør du oppbevare innholdet et annet sted.
Ferie
Når du er lenge borte, bør du ta ut alle flaskene, ta ut støpselet, rengjøre skapet og la
døren stå på gløtt for å unngå at det dannes kondens, mugg eller ubehagelig lukt i
skapet.
Flytte vinskapet
x Ta ut alle flaskene.
x Fest alle løse deler i skapet med teip.
x Skru opp føttene for å unngå at de blir skadet.
x Teip igjen døren.
x Pass på at vinskapet er i stående stilling under transporten.
Hvis du oppbevarer mest rødvin, anbefales det at du stiller temperaturen til mellom
15,5–18,5 o
C ved å trykke på de to knappene over. LED-lampen ved siden av
"RED" lyser rødt.
Hvis du lagrer mest hvitvin, bør temperaturen stilles til 10–15 o
C, og LED-lampen
ved siden av "WHITE" lyser grønt. Hvis du lagrer mest musserende viner, bør
temperaturen stilles til 7,2–9,5 o
C, og LED-lampen ved siden av "SPARKLING"
lyser gult.
Du kan velge å vise gradene i Fahrenheit eller Celsius ved å trykke på knappen som
er merket med F/C. Grader i Fahrenheit vises med rødt i displayet merket med F, og
grader i Celsius vises med gult i displayet merket med C. Du kan slå lyset i
vinskapet på eller av ved å trykke på knappen som er merket med ON/OFF.
Side: 53
5
Hyller
Hyllene er krombelagt. De kan tilpasses flasker i ulike størrelser ved at du flytter
dem opp eller ned ved å trekke dem ut av sporene. Hyllene er utformet for
oppbevaring av det maksimale antall flasker som er oppgitt.
Vinstativ
Det finnes også et vinstativ nederst i skapet hvor du kan oppbevare inntil seks
vinflasker. Stativet kan tas ut ved rengjøring.
NB:
Første gang du bruker vinskapet, eller hvis du slår det på etter at det har vært avslått
i lengre tid, kan det være en liten forskjell mellom temperaturen du har valgt, og den
som er angitt i LCD-displayet. Dette skyldes tiden vinskapet har vært slått av og er
helt normalt. Når vinskapet er vært i gang et par timer, virker
temperaturinnstilingen som normalt igjen.
Temperaturen i topp- og bunnhyllene varierer med 4–6 grader. Hvis du har stilt inn
skapet for rødvin og 16 o
C og du ønsker å ha både rødvin og hvitvin i skapet, bør du
plassere hvitvinsflaskene i de nederste hyllene og rødvinen i de øverste.
Skapet må kobles til en jordet stikkontakt. Jordingskabelen må ikke kuttes eller
fjernes. Spørsmål om strøm og jording bør rettes til en sertifisert elektriker eller et
autorisert Kelvinator-servicesenter.
Uriktig bruk av den jordede ledningen kan forårsake elektrisk støt. Hvis ledningen
blir skadet, må den byttes ut av et autorisert Kelvinator-servicesenter.
Side: 54
6
VIKTIGE FORHOLDSREGLER
Ikke oppbevar mat i vinskapet da temperaturen kanskje ikke er lav nok til å
forhindre at maten blir dårlig. På grunn av kondens som oppstår naturlig om
sommeren eller ved høy luftfuktighet, kan det dannes dugg på utsiden av glassdøren
som lett kan tørkes bort.
BETJENE VINSKAPET
Vi anbefaler at du plasserer vinskapet på et sted hvor temperaturen er mellom 22–25
grader. Ved høyere eller lavere romtemperatur kan temperaturen i skapet svinge.
Hvis lyset i skapet står på hele tiden, vil temperaturen stige.
Anbefalte temperaturer for kjøling av vin
Rødvin: 15,5–18,5 o
C
Tørre/hvite viner 10–15 o
C
Musserende vin 7,2–9,5 o
C
Rosévin 9,5–10,5 o
C
Temperaturene ovenfor kan variere avhengig om lyset i skapet står på eller om
flaskene er plassert i midten eller nederst i skapet.
BRUKE KNAPPENE PÅ DISPLAYPANELET:
Du kan stille temperaturen ved å trykke på knappen eller
Side: 55
7
. Første gang du trykker på disse to knappene, vil displayet vise de opprinnelige
temperaturene som ble innstilt på et tidligere tidspunkt (den forhåndsinnstilte
temperaturen er 50 ºF (10 ºC). Temperaturen du ønsker å angi, vil øke med 1 grad
når du trykker én gang på, og synke med 1 grad når du trykker på.
Vibrasjoner Kontroller at vinskapet står i vater.
Vinskapet bråker
mye.
Vinskapet står ikke i vater. Når skapets innvendige vegger
trekker seg sammen og utvides, vil det avgi litt lyd. Etter
kjølesyklusen høres kanskje en klukkelyd som forårsakes
av kjølevæsken i vinskapet. Raslelyden kan komme fra
kjølevæsken, som er helt normalt.
Døren lukkes ikke
skikkelig.
Hyllene er ikke riktig plassert. Dørpakningen er skitten.
Døren er snudd og er ikke riktig festet. Vinskapet står ikke
i vater.
Tekniske spesifikasjoner:
Hvis du ønsker detaljerte spesifikasjoner, kan du se merkeplaten som er plassert på
baksiden av vinskapet.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Candy CCV 160GL ennå.

Spør et spørsmål om Candy CCV 160GL

Har du et spørsmål om Candy CCV 160GL men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Candy CCV 160GL. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CCV 160GL Candy så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.