Candy CCS5163S manual

Vis en manual for Candy CCS5163S under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Candy
  • Produkt: Kjøleskap
  • Model/navn: CCS5163S
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 12
13 NO
KOMBINERT OG KOMBINERT FROSTFRI
KONTROLLER
DYPFRYSING
Termostatet som kontrollerer apparatets temperatur er plassert
inni kjøleskapet øverst til høyre. Dette termostatet kontrollerer
temperaturen til både kjøleskapet og fryseren. For å skru av
apparatet, sett termostatet til “0“.
Når du legger matvarer i fryseren, kan apparatets temperatur være høyrere enn det som vises på termostatet. Hvis dette skjer, reduser termostatet
med 1 eller 2 numre, for å hindre at fryseren blir for kald. Når fryseprosessen er fullført, setter du termostetet tilbake til den vanlige verdien (mellom
2 - 3).
N.B. For bedre luftsirkulasjon, ikke stu matvarene for tett sammen og unngå å dekke til kaldlufttilførselen.
AVRIMING
Fryseren på dette apparatet avrimer seg automatisk.
En liten mengde rim eller vanndråper på baksiden av kjøledelen er normalt når kjøledelen står
på.
Forsikre deg om at avløpshullet alltid er rent. Pass også på at matvarene IKKE kommer i kontakt
med veggene eller ryggen på kjøleskapet.
Et kombinert kjøleskap og fryser med FROSTFRI teknologi, krever ikke at fryseren avrimes, for
produktet er utstyrt med et automatisk system som forhindrer at produserer is.. For kombinerte
kjøleskap og frysere uten FROSTFRI teknologi, anbefaler vi at du avrimer fryseren når islaget
er tykkere enn 3 mm.
N.B. Dette er merkeskiltet. Hvis du er nødt til å kontakte serviceavdelingen vår i tilfelle av
feil, oppgi informasjonen på merkeskiltet.
VIKTIG: Dersom romtemperaturen er veldig høy, vil apparatet sannsynligvis kjøre uten stans. Dette kan forårsake at det danner seg
unormalt mye rim på den bakre kjøleskapveggen. I dette tilfellet bør du sette kjøleskapets termostat på et lavere nummer.
DRENERING AV VANN
I kombinerte kjøleskap og frysere uten FROSTFRI teknologi, har fryseren et system for å drenere vann mens den avrimer seg.
Systemet består av:
Et oppsamlingsbrett som må trekkes ut så vannet kan renne ned i en tank.
En dreneringstank (ikke inkludert).
I kombinerte kjøleskap og frysere med FROSTFRI teknologi, er systemet for drenering av vann under avriming automatisk.
SNUING AV DØRÅPNINGEN
1) Plasser eller vipp apparatet til en vinkel på 45°, så du har tilgang under apparatet.
2) For å fjerne det nederste hengselet, skrur du løs skruene og fjerner det, sammen med de korresponderende underslagsskivene.
3) Fjern den nederste døra.
4A) KJØLESKAP MED EN HØY DØR, MED SKJULT KONTROLLPANEL:
I apparater hvor kontrollpanelet ikke er synlig fra framsiden med døren lukket, må du fjerne dørlåsen som er plassert øverst på innsiden av
døren. Fjern hengselet i midten, den øverste døren og det øverste hengselet. Fjern plastikkpakningen som er plassert på venstre side av
kontrollpanelet. Monter hengselet på venstre side, ved å rotere den med 180° og reversere stillingen til låsepinnen.
4B) KJØLESKAP MED SYNLIG KONTROLLPANEL:
I modeller hvor kontrollpanelet er synlig forfra med døren lukket, fjerner du det midterste hengselet, fjerner den øverste døren, skrur løs
låsepinnen til hengselet øverst til høyre, og setter den på igjen på igjen på hengselet på venstre side.
5) Når en dørstopper brukes, fjerner du den på høyre side ved å løsne skruen. Ta dørstopperen på venstre side, fra tilbehørssettet, og sikre den
med skruen du akkurat hadde fjernet.
6) Sett på dørene i motsatt rekkefølge, og husk å sette på plass underlagsskivene mellom døren og hengselet.
7) Hvis du har de vertikale håndtakene, flytter du dem fra venstre til høyre ved å løsne de korresponderende skruene.
8) Sett apparatet i opprettstående stilling og vent i to timer før du skrur det på igjen.
N.B. For å sørge for at dørene er riktig innregulert, er det nødvendig å jobbe på det midterste hengselet.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Candy CCS5163S ennå.

Spør et spørsmål om Candy CCS5163S

Har du et spørsmål om Candy CCS5163S men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Candy CCS5163S. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CCS5163S Candy så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.