Braun Silk-épil 3 3175 manual

Vis en manual for Braun Silk-épil 3 3175 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Epilator
  • Model/navn: Silk-épil 3 3175
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Norsk, Rumensk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 28
30
Les bruksanvisningen nøye og fullstendig
før du begynner å bruke apparatet, og ta
vare på den til senere bruk.
Viktig
• Av hygieniske årsaker bør ikke flere
personer bruke samme apparat.
• Dette apparatet er utstyrt med en
integrert lavspenningsadapter. Du må
ikke bytte ut eller endre på noen deler
av apparatet. Dette kan medføre risiko
for elektrisk støt. Elektriske spesifikas-
joner er angitt på spesialledningen.
• Hold apparatet tørt.
• Apparatet bør ikke brukes av barn
eller personer med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner,
med mindre de har tilsyn av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold apparatet utenfor rekkevidde for
barn for å sørge for at de ikke leker
med det.
• Når apparatet er slått på, må du sørge
for at det ikke kommer i kontakt med
hodehåret, øyevippene, bånd eller
lignende. Dette er for å unngå persons-
kader og for å hindre blokkering av
eller skade på apparatet.
Generell informasjon om epilering
Alle metoder som fjerner hår fra roten,
kan føre til hår som vokser innover og
irritasjon (f.eks. kløe, ubehag og rød-
flammet hud), avhengig av hud- og hår-
type. Dette er normale reaksjoner som
pleier å gå over raskt, men som kan bli
kraftigere når du fjerner hår ved roten for
første gang eller hvis du har sensitiv hud.
Hvis huden din fortsatt er irritert etter ca.
1 1/2 døgn, anbefaler vi at du kontakter
lege. Vanligvis reduseres hudreaksjonen
og ubehagsfølelsen vesentlig ved gjen-
tatt bruk av Silk·épil. I enkelte tilfeller kan
det oppstå betennelse i huden hvis bak-
terier trenger gjennom huden (f.eks. når
apparatet berører huden). Grundig
rengjøring av epileringshodet før hver
bruk vil redusere faren for infeksjon.
Kontakt lege hvis du er usikker på om
du kan bruke dette apparatet. I følgende
tilfeller må apparatet bare brukes etter
konsultasjon med lege:
– eksem, sår og betent hud, for eksempel
betente hårsekker (follikulitt) og åre-
knuter
– rundt føflekker
– redusert hudimmunitet, for eksempel
diabetes, under svangerskap, ved
Raynauds syndrom
– blødersykdom eller nedsatt immunitet.
Epilering er enklere og mer komfortabelt
hvis hårene ikke er lengre enn 2-5 mm.
Hvis hårene er lengre, bør du barbere
dem først (se avsnitt B) og epilere de kor-
tere hårene som vokser ut en uke senere.
Tynne hår som vokser ut på nytt, vokser
kanskje ikke opp til hudoverflaten. Jevnlig
bruk av massasjesvamp (f.eks. etter
dusjing) eller eksfoliering, kan bidra til
å unngå inngrodde hår, fordi skånsom
skrubbing fjerner det ytterste hudlaget,
slik at de tynne hårene kan vokse gjen-
nom hudoverflaten.
Beskrivelse
1 Massasjeruller er tilbehør
2 Epileringshode med pinsettelement
3 Utløserknapper
4 På/av-bryter med innebygd indikator-
lampe
5 Støpsel
6 Spesialledning
7 Barberingshode til følsomme områder
(kun med modell 3370)
Slik epilerer du
• Huden må være tørr og fri for fett og
hudkrem.
• Kontroller at epileringshodet (2) er rent
før bruk.
Norsk
96193041_SE3370_EMEA_S6-92.indd 30
96193041_SE3370_EMEA_S6-92.indd 30 31.10.12 10:25
31.10.12 10:25
Side: 29
31
Skyv på/av-bryteren (4) oppover for å slå
på apparatet.
Innstilling «I»: ekstra skånsom
Innstilling «II»: ekstra effektiv
Når apparatet er skrudd på, lyser lyset
opp området som skal epileres.
Gni huden for å løfte korte hår. For optimal
ytelse holder du epilatoren i rett vinkel
(90°) mot huden og fører den, uten trykk,
mot hårenes vekstretning og i bryterens
retning. Massasjerullene (1) stimulerer
huden før og etter at hårene er trukket ut
for å få en ekstra skånsom epilasjons-
opplevelse.
Epilering av beina
Epiler leggene nedenfra og oppover. Når
du epilerer bak kneet, skal beinet holdes
strakt.
Epilering i armhulene og langs
bikinilinjen
For dette spesifikke apparatet er barbe-
ringshodet til følsomme områder (7)
utviklet spesielt som et valgfritt tilbehør
som kan plasseres på epileringshodet (2).
Vær oppmerksom på at særlig i begyn-
nelsen er dette områder som er spesielt
følsomme for smerte. Derfor anbefaler vi
at du starter med bryterinnstilling «I».
Med gjentatt bruk, vil følelsen av smerte
avta.
Rengjør området grundig før epilering for
å fjerne eventuelle rester av for eksempel
deodorant. Tørk deretter forsiktig med
et håndkle ved å klappe det mot huden.
Ved epilering under armene holdes
armen opp og epilatoren føres i forskjel-
lige retninger.
Rengjøring
Trekk ut støpselet, rengjør epilerings-
hodet (2) og fjern massasjerullene når
du er ferdig med epileringen. Rengjør
pinsettelementet grundig ved å bruke
rengjøringsbørsten dyppet i alkohol.
Under rengjøringen kan du dreie på pin-
settelementet manuelt.
Ta av epileringshodet ved å trykke på
utløserknappene (3) på venstre og høyre
side og trekk det av. Etter rengjøringen
setter du epileringshodet og massasje-
rullene tilbake på apparatet.
Vennligst ikke kast dette produktet
i husholdningsavfallet når det er
utslitt. Produktet kan leveres til et
Braun servicesenter eller på en
kommunal miljøstasjon for spesialavfall.
Kan endres uten varsel.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet
gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved
reparasjon eller om vi finner det hensikts-
messig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der
Braun eller Brauns distributør selger
produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på
grunn av feil bruk, normal slitasje eller
skader som har ubetydelig effekt på
produktets verdi og virkemåte. Garantien
bortfaller dersom reparasjoner utføres
av ikke autorisert person eller hvis andre
enn originale Braun reservedeler
benyttes.
For service i garantitiden skal hele
produktet leveres eller sendes sammen
med kopi av kjøpskvittering til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til
nærmeste autoriserte Braun Service-
verksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden
garanti i henhold til NEL’s Leverings-
betingelser.
96193041_SE3370_EMEA_S6-92.indd 31
96193041_SE3370_EMEA_S6-92.indd 31 31.10.12 10:25
31.10.12 10:25

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun Silk-épil 3 3175 ennå.

Spør et spørsmål om Braun Silk-épil 3 3175

Har du et spørsmål om Braun Silk-épil 3 3175 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun Silk-épil 3 3175. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Silk-épil 3 3175 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.