Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929 manual

Vis en manual for Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Epilator
  • Model/navn: Silk-epil 7 SkinSpa 7-929
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk

Innholdsfortegnelse

Side: 34
36
Norsk
Våre produkter er laget for å imøtekomme de
høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funks-
jonalitet og design. Vi håper du blir fornøyd med
din Braun Silk·épil 7 SkinSpa.
Les hele brukerveiledningen grundig før du tar
produktet i bruk, og ta vare på den til senere
bruk.
Braun Silk·épil 7 SkinSpa er et komplett system
for vakker hud:
• Epileringshodet (2) fjerner de korteste hårene
(0,5 mm) ved roten.
• Eksfolieringsbørsten (10a) frisker synlig opp
huden ved å feie bort tørre hudceller med hjelp
av skånsomme mikrovibrasjoner.
Apparatet er egnet for både våt og tørr bruk.
Viktig
• Av hygieniske årsaker bør ikke flere
personer bruke samme apparat.
• Apparatet er utstyrt med et spesial-
ledningssett med en integrert lav-
spenningsadapter for sikkerhetens
skyld. Du må aldri bytte ut eller
foreta endringer på ledningen. Gjør
du det, risikerer du å få elektrisk støt.
• Dette apparatet kan brukes i
badekar og i dusjen, men da
kun ledningsfritt av sikker-
hetsmessige årsaker.
• Dette apparatet kan brukes av barn
fra og med 8 år og personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller manglende erfa-
ring og kunnskap, hvis de er under
tilsyn eller har fått instruksjon om
sikker bruk av apparatet og forstår
farene ved bruk av apparatet. Barn
skal ikke leke med apparatet. Ren-
gjøring og vedlikehold av apparatet
skal ikke foretas av barn med mindre
de er eldre enn 8 år og har tilsyn av
en voksen.
• Når apparatet er slått på, må du
sørge for at det ikke kommer i kon-
takt med hodehåret, øyenvippene,
bånd eller lignende. Dette er for å
unngå personskader og for å hindre
blokkering av eller skade på appa-
ratet.
Beskrivelse
1 Høyfrekvent massasjesystem
2 Epileringshode
3 Smart light
4 Bryter med låseknapper (4a)
5 Ladelys
6 Utløserknapp
7 Spesialledning
8 Topp for sensitive områder
(kun for modellene 7-979, 7931)
9 Topp for ansiktet
(kun for modellene 7-979, 7931)
10 Monteringsstykke for eksfolieringsbørste
10a Eksfolieringsbørste
10b Beskyttelsesdeksel
11 Ladeholder (kun for modell 7961)
12 Rengjøringsbørste
Lading
• Lad apparatet før bruk. For best ytelse anbefaler
vi at du alltid bruker et fullt oppladet apparat.
Koble apparatet til et strømuttak ved hjelp av
spesialledningen mens det er avslått.
Ladetiden er ca. 1 time.
• Kun for modell 7961: Koble ladeholderen til et
strømuttak via spesialledningen og sett apparatet
i holderen for å lade det.
• Ladelyset (5) blinker grønt (+) for å vise at
apparatet lades. Når batteriet er helt oppladet,
lyser det grønne ladelyset konstant.
Når apparatet er helt oppladet, kan det brukes
uten ledning.
• Et rødt blinkende ladelys (–) viser at apparatet
må lades opp. Koble det til et strømuttak via
spesialledningen.
• Når apparatet er fulladet, gir det opptil 40 minut-
ters ledningsfri brukstid.
• Våt bruk kan redusere brukstiden. Vi anbefaler
at du lader opp apparatet etter hver bruk.
• Det beste temperaturområdet for lading, bruk
og oppbevaring av apparatet, er mellom 15 °C
og 35 °C. I tilfelle temperaturen er langt utenfor
dette temperaturintervallet, kan det ta lengre
tid å lade opp apparatet, og ledningsfri brukstid
kan bli redusert.
Overopphetingsbeskyttelse
Som en ekstra sikkerhet mot en eventuell over-
oppheting kan det forekomme at ladelyset (5)
lyser rødt i 8 sekunder og at apparatet deretter
slår seg automatisk av. Hvis det skulle skje, vrir
du bryteren til «0» (av) og lar apparatet avkjøles.
Slik bruker du apparatet
Trykk inn låseknappen (4a) og drei bryteren (4)
medsols. Du kan velge hastighet «I» eller «II».
Smartlight (3) lyser så lenge apparatet er påslått.
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 36
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 36 04.11.13 09:07
04.11.13 09:07
Side: 35
37
Dette gjør at både huden og de tynneste hårene
vises bedre.
Trykk på utløserknappen (6) for å bytte tilbehør.
Ta av det tilbehøret som sitter på og klikk på et
nytt.
I Epilering
Tips om epilering
Hvis du ikke har brukt en epilator før, eller hvis du
ikke har brukt epilator på lenge, kan det ta en kort
periode før huden din venner seg til epilering.
Ubehaget som du opplever i begynnelsen vil avta
betydelig ved gjentatt bruk, siden huden venner
seg til prosessen.
Når du epilerer deg for første gang bør du gjøre
det om kvelden, slik at eventuell rødhet forsvinner
i løpet av natten. Etter epileringen anbefaler vi at
du bruker en fuktighetskrem for å berolige
huden.
Epileringen blir enklere og mer komfortabel
dersom hårene er 0,5-5 mm lange. Hvis hårene
er lengre, anbefaler vi at du barberer dem først
og lar dem vokse ut til minst 0,5 mm.
Tørr bruk: Huden må være tørr og fri for fett og
hudkrem.
Våt bruk: Sørg for at huden er ordentlig fuktet slik
at apparatet kan gli godt over huden.
Slik epilerer du
Sørg for at epileringshodet (2) er festet på appa-
ratet sammen med det høyfrekvente massasje-
systemet (1) eller en av toppene (8, 9).
A Velg hastighet «I» for skånsom epilering, eller
hastighet «II» for effektiv epilering.
B Strekk alltid ut huden du epilerer. Sørg for at
epileringsområdet på apparatet er i tett kontakt
med huden din.
Før apparatet i en langsom, kontinuerlig
bevegelse uten trykk mot hårets vekstretning
og i bryterens retning. Fordi hår kan vokse i
forskjellige retninger, vil det også hjelpe å føre
apparatet i forskjellige retninger for å oppnå et
optimalt resultat. Det høyfrekvente massasje-
systemet sikrer en best mulig hudkomfort
under epileringen.
C Epilering av leggene
Epiler leggene nedenfra og oppover. Når du
epilerer bak kneet, må du strekke ut beinet.
D Epilering av armhulene og langs bikinilinjen
For disse spesifikke områdene har vi utviklet
toppen for sensitive områder (8) som du kan
plassere på epileringshodet (2). Disse områ-
dene er spesielt sensitive for ubehag under de
første epileringene. Vi anbefaler derfor at du
velger hastighet «I» de første gangene du
epilerer.
Følelsen av ubehag vil avta etter gjentatt bruk.
Sørg for at håret har en optimal lengde på
0,5–5 mm for økt komfort.
Rengjør det aktuelle området grundig før
epilering for å fjerne eventuelle rester av for
eksempel deodorant. Tørk deretter forsiktig
ved å klappe et håndkle mot huden. Ved epile-
ring under armene, hold armen opp slik at
huden er stram, og før apparatet i forskjellige
retninger. Huden kan være ekstra følsom like
etter epilering, unngå derfor å påføre irriterende
stoffer som for eksempel deodoranter med
alkohol.
E Epilering av ansiktshår
Hvis du vil fjerne uønsket hår i ansiktet eller på
andre følsomme områder, kan du bruke toppen
for ansiktet (9) sammen med epileringshodet
(2). De første gangene anbefaler vi at du velger
hastighet «I» slik at du venner deg til epilering
av de sensitive områdene.
Vi anbefaler at du renser huden med et alkohol-
basert desinfiserende middel før epilering.
Ved epilering av ansiktet strammer du huden
med den ene hånden samtidig som du med
den andre hånden langsomt fører epilatoren
i bryterens retning.
F Rengjøring av epileringshodet
1 Rengjøring med rengjøringsbørsten (12):
Ta av toppen og børst den. Dypp rengjørings-
børsten i alkohol og rengjør pinsettene grundig
fra baksiden av epileringshodet samtidig som
du dreier pinsettelementet manuelt. Denne
rengjøringsmetoden sikrer best mulig hygie-
niske forhold for epileringshodet.
2 Rengjøring under rennende vann:
Etter hver våt bruk må apparatet rengjøres
under rennende vann. Ta av toppen og hold
apparatet med epileringshodet under rennende
varmt vann. Trykk så inn utløserknappen (6)
for å ta av epileringshodet. Rist apparatet og
epileringshodet for å fjerne overflødig vann, og
legg begge delene til tørk før du setter dem
sammen igjen.
Generell informasjon om epilering
Alle metoder som fjerner hår fra roten, kan føre
til hudirritasjon (f.eks. kløe, ubehag og rødflam-
met hud), avhengig av hudens og hårets tilstand.
Dette er normale reaksjoner som bør forsvinne
raskt, men som kan være kraftigere når du fjerner
hår ved roten for første gang eller hvis du har
sensitiv hud. Hvis huden din fortsatt er irritert
etter ca. 36 timer, anbefaler vi at du kontakter
lege. Vanligvis reduseres hudreaksjonen og
ubehagsfølelsen vesentlig ved gjentatt bruk av
Silk·épil.
I enkelte tilfeller kan det oppstå betennelse i
huden hvis bakterier trenger i huden (f.eks. når
apparatet berører huden). Grundig rengjøring av
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 37
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 37 04.11.13 09:07
04.11.13 09:07
Side: 36
38
epilatorhodet før hver bruk vil redusere faren for
infeksjon.
Kontakt lege hvis du er usikker på om du kan
bruke dette apparatet. I følgende tilfeller må
apparatet bare brukes etter konsultasjon med
lege: ved eksem, sår, betennelsestilstander i
huden, som follikulitt (hårsekkbetennelse) og
åreknuter rundt føflekker, ved redusert immunitet
i huden, f.eks. ved diabetes, graviditet, ved
Raynauds sykdom, hvis du har blødersykdom
eller immunsvikt.
II Eksfoliering
Tips om eksfoliering
Eksfolieringsbørsten (10a) er utviklet for bruk
over hele kroppen, spesielt på legger, armer og
utringning. Den er ikke egnet for bruk i ansiktet.
Den skånsomme børstebevegelsen med over
3000 mikrovibrasjoner per minutt fjerner effektivt
tørre hudceller og gir huden en synlig bedre
fremtoning.
Du kan bruke eksfolieringsbørsten ukentlig på
tørr eller våt hud som en del av din vanlige pleie-
rutine.
Hvis du bruker den i badekaret bør du imidlertid
ikke senke den fullstendig ned i vann, da dette
ikke vil gi optimale eksfolieringsresultater.
Bruk av børsten på våt hud gir 4 ganger bedre
eksfolieringsresultater enn bruk av kun et manuelt
påført kosmetisk eksfolieringsprodukt.
For de beste eksfolieringsresultatene og ekstra
komfort, anbefaler vi at du bruker børsten på våt
hud sammen med din foretrukne peeligkrem eller
dusjgel.
Slik eksfolierer du
Klikk eksfolieringsbørsten (10a) på monterings-
stykket (10).
Klikk monteringsstykket på apparatet.
A Velg hastighet «I» for sensitive hudområder og
hastighet «II» for normal hud.
B Før eksfolieringsbørsten sakte med sirkulære
bevegelser over huden for å friske den opp.
Unngå å holde børsten på det samme hudom-
rådet over lengre tid. Bruk ikke eksfolierings-
børsten på ansiktshuden.
Regelmessig bruk av eksfolieringsbørsten
(f.eks. én gang i uken) bidrar til å minimere
risikoen for inngrodde hår: Døde hudceller
fjernes slik at tynne, utvoksende hår lett kan
komme gjennom hudoverflaten. Vi anbefaler at
du eksfolierer minst 1-2 dager før epilering.
C Rengjøring av eksfolieringsbørsten
Skyll eksfolieringsbørsten under rennende
vann etter bruk.
Hvis nødvendig, kan du bruke litt flytende såpe
for grundig rengjøring.
Rist børsten godt for å fjerne overflødig vann
og la den lufttørke.
Sett på beskyttelsesdekslet (10b) før du legger
bort børsten.
D Utskifting av eksfolieringsbørsten
Bruker du børsteenheten (10a) ukentlig, anbe-
faler vi at du skifter den ut etter 12 måneder.
Børsterefiller (ref. nr. 79 Spa) kan kjøpes hos
din forhandler, fra et Braun servicesenter eller
via www.service.braun.com.
Miljømessige hensyn
Dette produktet inneholder oppladbare
batterier. Av miljøhensyn bør ikke dette
produktet kastes sammen med hushold-
ningsavfall når det skal kasseres. Det kan
leveres til et Braun servicesenter eller på en
kommunal miljøstasjon.
Med forbehold om endringer.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabri-
kasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon
eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele
produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller
Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn
av feil bruk, normal slitasje eller skader som
har ubetydelig effekt på produktets verdi og
virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparas-
joner utføres av ikke autorisert person eller hvis
andre enn originale Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet
leveres eller sendes sammen med kopi av
kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun
Serviceverksted: www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i
henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 38
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 38 04.11.13 09:07
04.11.13 09:07

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929 ennå.

Spør et spørsmål om Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929

Har du et spørsmål om Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Silk-epil 7 SkinSpa 7-929 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.