Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry manual

Vis en manual for Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Epilator
  • Model/navn: Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 53
54
Norsk
Våre produkter er designet for å
imøtekomme de høyeste standarder når det
gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper
du får mye glede av din Braun Silk·épil 7
dobbel epilator, den første epilatoren med et
integrert blad som er designet for å brukes i
vann med barbergel eller skum.
Les bruksanvisningen nøye før du tar pro-
duktet i bruk, og ta vare på den til senere
bruk.
Braun Silk·épil 7 dobbel epilator er designet
for å gi deg glatt hud lenge med ett strøk
takket være den doble teknologien. Først
epilerer den forsiktig hår fra roten, så følger
det integrerte bladet for å glatte ut huden.
­
Viktig
• Av hygieniske årsaker bør ikke flere perso-
ner bruke samme apparat.
• Produktet er utstyrt med en spesialledning
med en integrert lavspennings sikkerhets­
strømkilde. Du må aldri bytte ut eller foreta
endringer på ledningen. Gjør du det,
risikerer du å få elektrisk støt. Elektriske
spesifikasjoner er angitt på spesial­
ledningssettet. Spesialledningssettet
tilpasser seg automatisk alle spennings­
systemer.
• Dette apparatet kan brukes i bad
og dusj. Av sikkerhetsgrunner
kan det bare brukes uten ledning.
• Dette produktet bør ikke brukes av barn
eller personer med redusert fysisk, sanse-
messig eller mental kapasitet, med mindre
de har tilsyn av noen som er ansvarlige for
sikkerheten deres. Vi anbefaler generelt at
apparatet oppbevares utilgjengelig for
barn. Ha alltid barn under oppsikt for å
sikre at de ikke leker med apparatet.
• Når apparatet er slått på, må du sørge for
at det ikke kommer i kontakt med hode-
håret, øyevippene, bånd eller lignende.
Dette for å unngå personskader og for å
hindre blokkering av eller skade på
apparatet.
• Epileringshodet må aldri brukes uten topp.
• Vær forsiktig når du bruker den utglat­
tende toppen (2) over beinete områder
som anklene. Det integrerte bladet er
veldig skarpt og kan forårsake skader.
• Av sikkerhetsgrunner bør du slutte å bruke
den utglattende toppen hvis du har mistet
den i gulvet. Bytt den ut med en ny.
Generell informasjon
Alle metoder som fjerner hår fra roten, kan
føre til hudirritasjon (f.eks. kløe, ubehag
og rødflammet hud), avhengig av hud- og
hårtype. Dette er normale reaksjoner som
raskt bør gå over, men som kan bli kraftigere
når du fjerner hår ved roten for første gang
eller hvis du har sensitiv hud.
Hvis huden din fortsatt er irritert etter
36 timer, anbefaler vi at du kontakter lege.
Vanligvis reduseres hudreaksjonen og
smertefølelsen sterkt ved gjentatt bruk av
Silk·épil.
I enkelte tilfeller kan det oppstå hudbeten-
nelse hvis bakterier trenger gjennom huden
(f.eks. hvis apparatet glir over huden).
Grundig rengjøring av epilatorhodet før hver
bruk, vil redusere faren for infeksjon.
Kontakt din lege hvis du er usikker på om du
kan bruke dette apparatet. I følgende tilfeller
må apparatet bare brukes etter konsultasjon
med lege:
eksem, sår, reaksjoner som betent hud,
slik som folliculitt (hårrøtter med puss) og
åreknuter rundt vorter, hvis huden har
redusert immunitet, ved f.eks. diabetes,
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 54 29.11.11 15:42
Side: 54
55
i løpet av en graviditet, Raynauds sykdom,
hemofili, candida eller immunsvikt.
Nyttige tips:  
Hvis du ikke har brukt en epilator før, eller
hvis du ikke har barbert deg på en lang
stund, kan det ta en kort periode før huden
din venner seg til epilering. Ubehaget som
du opplever i begynnelsen vil avta betydelig
med gjentatt bruk, idet huden venner seg til
prosessen.
Første gang du epilerer, bør du gjøre det om
kvelden slik at eventuell rødflammet hud blir
borte over natten. Etter epileringen bør du
bruke en fuktighetskrem for å berolige
huden.
Epilering er enklere og mer komfortabelt hvis
hårene ikke er lengre enn 2-5 mm. Hvis
hårene er lengre, bør du barbere dem først
og epilere de kortere hårene som vokser ut
noen dager senere.
Hvis du har brukt en epilator før, så husk
at du ikke trenger å barbere det samme
området flere ganger siden den doble
epileringsteknologien er effektiv ved ett
strøk. Dette vil redusere epileringstiden
betydelig. Før den doble epilatoren nøyaktig
over leggene dine og vær spesielt forsiktig
på beinete, ujevne hudområder for å unngå
skader som er forårsaket av bladet.
Beskrivelse
1 Beskyttelseshette
2 Utglattende hette (til våt bruk)
2a Integrert blad
2b Fuktende stripe
3 Epileringshode
4 SmartLight
5 Bryter med låseknapper (5a)
6a Ladelys
6b Lys for lavt ladenivå
7 Håndtak som ikke glipper
8 Sett med spesialledninger
9 Ladestativ (ikke med alle modeller,
se side 3)
10 Utløserknapp
11 Epileringstopp (våt og tørr bruk)
12 Epileringstopp for følsomme områder
(våt og tørr bruk) (ikke med alle
modeller, se side 3)
Opplading
• Lad apparatet før bruk. For best mulig
ytelse anbefaler vi at du bruker et fullt
oppladet apparat. Plasser enheten
(skrudd av) i ladestativet eller koble den
direkte til en elektrisk kontakt via det
spesielle ledningssettet. Ladetiden er ca.
1 time.
• Det grønne ladelyset (6a) blinker for å vise
at barbermaskinen lades. Når batteriet er
helt oppladet, lyser ladelampen konstant.
Når apparatet er helt oppladet, kan det
brukes uten ledning.
• Når barbermaskinen er fullt ladet, gir den
opptil 30 minutters effektiv barberingstid.
• Når det røde lyset for dårlig batteri (6b)
blinker, kan du koble apparatet til en
elektrisk kontakt igjen for å lade det opp
på nytt.
• Etter hver bruk, kan du lade opp apparatet
igjen enten direkte via det spesielle
ledningssettet eller ved å plassere det i
ladestativet.
• Den beste temperaturen for lading, bruk
og lagring av apparatet er mellom 15 °C
og 35 °C. I tilfelle temperaturen er utenom
dette, kan ladetiden være lenger, mens
den trådløse operasjonstiden kan være
redusert.
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 55 29.11.11 15:42
Side: 55
56
Slå på apparatet
• Trykk på en av låseknappene (5a) og vri
bryteren med klokken til ønsket hastighet:
«I» = ekstra skånsom
«II» = ekstra effektiv
• SmartLight tennes øyeblikkelig og lyser så
lenge apparatet er slått på. Det gir nesten
dagslysforhold og viser selv de fineste
hårstrå. Dermed får du bedre kontroll, og
epileringen blir mer effektiv.
Våt bruk
Den doble epilatoren har blitt designet for
våt bruk med barbergel eller skum.
For å oppnå en optimal gliding, bør du bruke
apparatet på våt hud ved bruk av barbergel.
For best mulige resultater, anbefaler vi å
bruke Gillette Satin Care* barbergel.
For best mulig håndtering ved våt barbering,
bør du kanskje bruke anti-skli-håndtaket (7).
(* ikke tilgjengelig i alle land.)
A Dobbel epilering med
utglattende topp
Hårfjerning med Silk·épil 7 dobbel epilator
er en helt ny tilnærming til hårfjerning. Med
ett strøk fjerner den først forsiktig håret fra
roten, fulgt av bladet for å glatte ut huden.
Den unike doble epilatoren kombinerer
teknologien for tett grep (inkl. 40 pinsetter)
for langvarige resultater med den integrerte
Venus-teknologien for effektivitet med ett
strøk.
Dobbel epilering med den utglattende
toppen har blitt designet og optimert for
bruk på leggene. Hvis du vil bruke den
utglattende toppen for hårfjerning på andre
kroppsområder, bør du være ekstra forsiktig
på grunn av de skarpe bladene. Huden må
strekkes ut under bruk.
Oppstartsfasen
For å la huden venne seg til den nye
hårfjerningsprosessen, er det svært viktig at
du bruker apparatet en gang i uka den første
måneden du bruker det. Etter at du har brukt
apparatet 3-4 ganger, når hvert hår er epilert
en gang og gjenveksten er tilpasset til den
nye prosessen, kan du nyte langvarige
resultater med vanlig epilering og bruke den
doble epilatoren hver 2. eller 3. uke.
Slik bruker du den doble epilatoren
• Kontroller at epileringshodet (3) er rent
før bruk. Fest den utglattende toppen (2).
• Bruk barberskum eller gel på våt hud.
• Strekk huden og før apparatet i en sakte,
kontinuerlig bevegelse uten trykk, mot
hårvekstretningen og i bryterens retning.
• Sørg for at toppen føres flatt over huden.
Det roterende hodet tilpasser seg perfekt
til hudens konturer. Det epilerer og glatter
ut huden i ett strøk. Takket være det
integrerte bladet, gir den utglattende
toppen økt effektivitet. Du trenger ikke å
barbere flere ganger over det samme
området.
• Før den doble epilatoren fra nederst på
leggen og oppover. Hold beinet rett når
du fjerner hår i området bak kneet. Vær
ekstra forsiktig for å unngå skader rundt
anklene og på andre beinete områder.
• Fra tid til annen, skyller du av skummet
som har bygd seg opp rundt den utglat-
tende toppen.
B Epilering
Fjern den utglattende toppen (2) og fest
epileringstoppen (11) eller toppen for
ømfintlige områder (12). Du kan epilere våt
eller tørr hud.
Våt bruk: For best mulig glideforhold, bør
du sørge for at huden er veldig
fuktig.
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 56 29.11.11 15:42
Side: 56
57
Tørr bruk: Sørg for at huden din er tørr og
fri for fett og krem.
Epilering av leggene:
• Strekk huden og før apparatet i en sakte,
kontinuerlig bevegelse uten trykk, mot
hårvekstretningen og i bryterens retning.
• Fordi hår kan gro i forskjellige retninger, vil
det også hjelpe å føre apparatet i forskjel-
lige retninger for å oppnå et optimalt
resultat.
Epilering i følsomme områder:
• For epilering under armen og ved bikini-
linjen, skal du feste epileringstoppen (12)
som er spesielt utviklet for bruk på
ømfintlige områder.
• Rengjør området grundig før epilering for
å fjerne eventuelle rester av for eksempel
deodorant. Ved epilering under armene
holdes armen opp slik at huden er stram,
og apparatet føres i forskjellige retninger.
Huden er mer følsom like etter epilering.
Unngå å bruke irriterende stoffer som for
eksempel deodorant med alkohol.
• Vær oppmerksom på at dette er spesielt
følsomme områder, særlig i begynnelsen.
Vi anbefaler derfor at du velger hastighet
«I» de første gangene du epilerer.
Følelsen av ubehag vil avta etter gjentatte
gangers bruk. Det blir mer behagelig hvis
du sørger for at hårene ikke er lengre enn
2-5 mm.
Overopphetingsvern
Som en ekstra sikkerhet mot overoppheting
kan det forekomme at den røde lampen for
lavt batterinivå lyser konstant i 8 sekunder
og at apparatet deretter slår seg automatisk
av. Hvis det skulle skje, vrir du bryteren til «0»
og lar apparatet avkjøle seg.
Hold apparatet i god stand
Rengjøring i vann
Etter hver våt bruk, skal du rengjøre appa-
ratet nøye med vann for å sørge for en best
mulig ytelse.
Fjern den utglattende toppen (2) og rengjør
den under varmt, rennende vann.
Hold apparatet med epileringshodet under
rennende vann og skru det på en kort stund.
Trykk inn utløserknappen (10) for å ta av
epileringshodet.
Rist både epileringshodet og selve apparatet
grundig, slik at alt vann drypper ut. Fjern
anti-skli-håndtaket og la alle delene tørke.
Sørg for at de er helt tørre før du setter dem
sammen igjen.
Etter at du setter sammen epileringshodet
og den utglattende toppen (2), kan du feste
beskyttelsestoppen (1) for å beskytte bladet.
Rengjøre med børsten
Hvis du har brukt apparatet tørt, kan det
være nok å rengjøre det med børsten.
Rengjør pinsettene grundig fra baksiden
av epileringshodet med børsten dyppet i
alkohol. Samtidig vrir du pinsettelementet
manuelt. Denne rengjøringsmetoden sikrer
en god, hygienisk behandling av epilerings­
hodet.
Bytt ut den utglattende toppen  
Den utglattende toppen (2) er utstyrt med en
fuktende stripe (2b). Stripen blir hvit etter en
stund, hvilket er en indikator på at bladet er i
ferd med å bli sløvt. Dette er et tegn på at det
er på tide å bytte ut den utglattende toppen.
Siden den fuktende stripen er oppløselig i
vann, bør den utglattende toppen lagres i et
tørt miljø og bør aldri etterlates i vasken,
vendt nedover.
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 57 29.11.11 15:42
Side: 57
58
For å sørge for en best mulig ytelse, skal du
bytte ut den utglattende toppen etter at du
har brukt den 12 ganger, når den fuktende
stripen blir hvit eller når bladet er slitt eller
ujevnt. Av sikkerhetsgrunner, skal du slutte
med å bruke toppen hvis du har mistet den
og bytte den ut med en ny.
Utbyttbare utglattende topper (referanse nr
771 WD) er tilgjengelige fra utsalget hvor du
kjøpte apparatet, fra Brauns servicesentre
eller fra www.service.braun.com.
Miljømessige hensyn
Dette produktet inneholder opplad-
bare batterier. Av miljøhensyn bør
ikke dette produktet kastes sammen
med husholdningsavfall når det skal
kasseres. Det kan leveres til et Braun
servicesenter eller på en kommunal
miljøstasjon.
Med forbehold om endringer.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende
fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten
ved reparasjon eller om vi finner det
hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun
eller Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn
av feil bruk, normal slitasje eller skader
som har ubetydelig effekt på produktets
verdi og virkemåte. Garantien bortfaller
dersom reparasjoner utføres av ikke
autorisert person eller hvis andre enn
originale Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet
leveres eller sendes sammen med kopi av
kjøpskvittering til nærmeste autoriserte
Braun Serviceverksted: www.service.braun.
com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til
nærmeste autoriserte Braun
Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i
henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 58 29.11.11 15:42

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry ennå.

Spør et spørsmål om Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry

Har du et spørsmål om Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.