Braun Silk-epil 5380 Legs & Body manual

Vis en manual for Braun Silk-epil 5380 Legs & Body under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Epilator
  • Model/navn: Silk-epil 5380 Legs & Body
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 36
38
Norsk
Våre produkter er designet for å imøte-
komme de høyeste standarder når det
gjelder kvalitet, funksjon og design.
Vi håper du vil få mye glede av din nye
Braun Silk·épil 5.
Vennligst les bruksanvisningen grundig
før apparatet tas i bruk.
Braun Silk·épil 5 er utviklet for å gjøre
fjerning av uønsket hår så effektivt,
skånsomt og enkelt som mulig. Den har
et velprøvd epileringssystem som fjerner
hår ved roten og gjør huden glatt i ukevis.
Fordi håret som vokser ut igjen er tynt og
mykt blir det ingen stubber.
Advarsel
Av hygieniske årsaker bør ikke flere
personer bruke samme apparat.
Apparatet må ikke bli vått.
Dette produktet bør ikke brukes av
barn eller personer med nedsatt fysisk
eller mental funksjon, med mindre
de har tilsyn av noen som tar ansvar
for sikkerheten deres. Vi anbefaler
generelt at apparatet oppbevares
utilgjengelig for barn.
Når apparatet er slått på, må det ikke
komme i kontakt med hår på hodet,
øyenvipper, sløyfer, e. l., dette for å
unngå eventuelle skader så vel som for
å forhindre blokkeringer eller skader
på produktet.
Dette apparatet leveres med en
integrert sikkerhetsstrømforsyning
med ekstra lav spenning. Ingen av
delene må byttes ut eller manipuleres.
Om dette skjer er det risiko for å få
elektrisk støt. For elektriske spesifikas-
joner, se modellbetegnelse på spesial-
kabelen. Spesialkabelen tilpasser seg
automatisk de ulike strømstyrkene i
forskjellige land.
Generell informasjon om epilering
Alle hårfjerningsmetoder som fjerner
hårene ved røttene kan føre til hår som
•
•
•
•
•
vokser innover og irritasjoner (f. eks. kløe,
ubehag eller rødflammet hud), avhengig
av hud- og hårtype.
Dette er en normal reaksjon som raskt vil
avta, men kan forsterkes de første gan-
gene hårene fjernes ved røttene eller om
du har ømtålig hud.
Viser huden din fremdeles irritasjon etter
36 timer, anbefaler vi at du oppsøker
lege. Hudreaksjoner og følelsen av
ubehag vil generelt avta betraktelig etter
gjentatte gangers anvendelse av Silk·épil.
Generelt vil følelsen av smerte og hudirri-
tasjoner avta betraktelig etter gjentatte
gangers bruk av Silk·épil.
I noen tilfeller kan en betennelsesreaksjon
i huden oppstå ved at bakterier kommer
inn i huden (f. eks. når apparatet føres
over huden). Grundig rengjøring av epila-
torhodet før hver bruk minsker risikoen
for infeksjoner.
Hvis du er i tvil om du kan bruke
apparatet, vennligst ta kontakt med lege.
I følgende tilfeller bør dette apparatet kun
benyttes etter konsultasjon med lege:
– eksem, sår, betente hudreaksjoner
som follikulit (betente hårsekker) og
åreknuter
– rundt føflekker
– redusert hudimmunitet, f.eks. diabetes,
ved graviditet, Raynaud’s sykdom
– blødersykdom eller nedsatt immunitet
Nyttige tips
Epilering er lettere og mer komfortabelt
når hårene har en optimal lengde på 2–5
mm (0,08–0,2 in.) Om hårene er lengre,
anbefaler vi at de på forhånd kuttes til
denne lengde.
Ved førstegangsepilering anbefaler vi
å epilere om kvelden, slik at eventuell
rødflammethet kan forsvinne i løpet av
natten. Etter epilering anbefaler vi å bruke
99251438_SE5380_S6-56.indd 38
99251438_SE5380_S6-56.indd 38 30.09.2009 12:03:54 Uhr
30.09.2009 12:03:54 Uhr
Side: 37
39
en fuktighetskrem som beroliger huden.
Det kan skje at fine hårstrå som vokser
ut igjen ikke klarer å komme gjennom til
hudoverflaten. For å eliminere risikoen
for hår som vokser innover, anbefaler vi
regelmessig bruk av en massajesvamp
(f.eks. etter en dusj) eller en hampvott.
Ved forsiktig skrubbing, fjernes det
øverste hudlaget og fine hår kan komme
gjennom til hudens overflate.
Beskrivelse (se side 4)
A Dobbelt massasjesystem
a EfficiencyPro-element
2 Epileringshode
3 Utløserknapper
4 Bryter med integrert «smartlight»-lys
5 Apparatinntak
6 Apparatkontakt
7 Spesialkabel (a eller b, avhengig av
modell)
8 Topp til armhulen
9 Kjølehanske (følger ikke med alle
modeller)
Valgfri avkjøling av huden
De første gangene du epilerer, eller
hvis du har følsom hud, kan du bruke
kjølehansken 9 som er anbefalt av
dermatologer for å hjelpe til å redusere
eventuell hudirritasjon.
Pass på at gel-pakken har ligget i
fryseren (***) i minst 2 timer (for enkel-
hets skyld kan du oppbevare gel-pak-
kerne i fryseren hele tiden).
Legg gel-pakken under det transpa-
rente laget i hansken. Skal kun brukes
sammen med hansken.
Legg den transparente (kjølige) siden
av hansken på benet.
Avkjøl huden i ca. 1/2 min., evt. lengre
om du føler behov for det.
•
•
•
•
Epiler øyeblikkelig det avkjølte hud-
området.
Gjenta avkjøling og epilering til du er
klar.
Pass på at huden er tørr mens du
epilerer.
Viktig: Kjølehansken må ikke brukes
mot samme område på huden i mer enn
2 min. av gangen.
Må ikke oppbevares i sollys. Ikke bruk en
skadet gel-pakke. Sorteres som hushold-
ningsavfall. Må ikke brukes av personer
som er overfølsomme, allergiske mot
kulde, eller hvis huden lider av sansefor-
styrrelser pga. hjertesykdommer eller
arterielle kretsløpsforstyrrelser.
Før bruk
Huden din må være tørr og fri for fett
eller krem.
Før du begynner rengjøres epilator-
hodet du ønsker å bruke grundig.
For å ta av epilatorhode, trykk inn
utløserknappene 3 på venstre og
høyre side og trekk epilatorhodet av.
Hvordan epilere
Epileringshodet 2, har 40 pinsetter som
alle er spesielt plassert for å fjerne mer
hår i en enkelt bevegelse, noe som gir
enestående effektivitet. SoftLift®
-tips
som er integrert i epileringshodet, sørger
for at til og med korte hår (0,5 mm) og
flattliggende hår fjernes grundig ved
roten.
Den leveres med to forskjellige tilbehør:
A Det dobbelte massasjesystemet
stimulerer huden skånsomt før, og
lindrer den etter håret dras ut, for å
vesentlig redusere smertefølelsen.
a Det fleksible EfficiencyPro-tilbehøret
tilpasser seg enkelt kroppens konturer
•
•
•
•
•
•
99251438_SE5380_S6-56.indd 39
99251438_SE5380_S6-56.indd 39 30.09.2009 12:03:55 Uhr
30.09.2009 12:03:55 Uhr
Side: 38
40
og medvirker til en rask og behagelig
epilering. Det sørger for maksimal
hudkontakt ved optimal bruksstilling
og sikrer en mer effektiv hårfjerning.
1 Forsikre deg om at et av epilerings-
tilbehørene A eller a er festet på
epileringshodet. Slå på maskinen ved
å skyve bryteren til stillingen «optimal».
Sett bryteren i stillingen «soft» for å
redusere hastigheten. «smartlight»
lyser når apparatet er slått på.
2 Gni huden for å løfte korte hår. For
at resultatet skal bli best mulig, hold
apparatet i rett vinkel (90°) mot huden
og før den sakte, uten trykk, mot
hårvekstretningen og i bryterens
retning. Da hår kan gro i forskjellige
rettninger, vil det også hjelpe og føre
apparatet i forskjellige rettninger for
å oppnå et optimalt resultat. Begge
rullene på det massasjerulletilbehøret
A, bør alltid være i kontakt med huden
slik at den pulserende bevegelsen kan
stimulere og berolige huden og gi en
skånsom epilering. Hvis du er vant
med epilering og er på utkikk etter en
raskere og mer effektiv måte å fjerne
hår på, kan du benytte EfficiencyPro-
tilbehøret a. Det gir maksimal hud-
kontakt og sørger for en optimal
bruksstilling.
3 Epilering av leggene
Epiler leggene dine nedenfra og
oppover. Når du epilerer bak kneet
skal leggen holdes helt utstrakt.
4 Armhule- og bikibilinje-epilering
Til denne spesielle oppgaven har vi
utviklet en topp til bru under armene
8), et valgfritt tilbehør som plasseres
på epilatorhodet 2. Observer at disse
områdene spesielt i starten er særlig
følsomme for smerte. Derfor anbefaler
vi at du velger hastighetsinnstilling
«soft» de første gangene du epilerer.
Ved gjentatt bruk vil smerten redu-
seres. For mer komfort bør hårlengden
være mellom 2 og 5 mm. Vask de
aktuelle stedene grundig før epilering
for å fjerne residuum (som deodorant).
Deretter tørkes stedet forsiktig med et
håndkle. Ved epilering av armhulene
skal armen være hevet opp i været slik
at huden er strukket. Før epilatorene i
flere forskjellige retninger. Da huden
ofte er mer følsom rett etter epilering,
bør man unngå å bruke midler som
kan irritere huden, som for eksempel
alkoholbaserte deodoranter.
Rengjøring av epilatorhodene
5 Slå av apparatet, ta ut støpselet og
rengjør det brukte epilatorhodet:
Ta først av tilbehør A eller a, og børst
av rullene.
6 Når du skal rengjøre pinsettelementet,
dypper du rengjøringsbørsten i
alkohol. Rengjør pinsettene, med
børsten fra baksiden av epilatorhodet,
samtidig som du dreier sylinderen
manuelt. Etter rengjøringen setter du
på ønsket tilbehør på epileringshodet.
Forbehold om endringer
Dette produktet oppfyller
kravene i EU-direktivene EMC
2004/108/EC og Low Voltage
2006/95/EC.
Ikke kast dette produktet sammen
med husholdningsavfall når det
skal kasseres. Det kan leveres
hos et Braun servicesenter eller
en miljøstasjon.
99251438_SE5380_S6-56.indd 40
99251438_SE5380_S6-56.indd 40 30.09.2009 12:03:55 Uhr
30.09.2009 12:03:55 Uhr
Side: 39
41
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet
gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten
ved reparasjon eller om vi finner det
hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der
Braun eller Brauns distributør selger
produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på
grunn av feil bruk, normal slitasje eller
skader som har ubetydelig effekt på
produktets verdi og virkemåte. Garantien
bortfaller dersom reparasjoner utføres av
ikke autorisert person eller hvis andre enn
originale Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele
produktet leveres eller sendes sammen
med kopi av kjøpskvittering til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til
nærmeste autoriserte Braun Service-
verksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti
i henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
99251438_SE5380_S6-56.indd 41
99251438_SE5380_S6-56.indd 41 30.09.2009 12:03:55 Uhr
30.09.2009 12:03:55 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun Silk-epil 5380 Legs & Body ennå.

Spør et spørsmål om Braun Silk-epil 5380 Legs & Body

Har du et spørsmål om Braun Silk-epil 5380 Legs & Body men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun Silk-epil 5380 Legs & Body. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Silk-epil 5380 Legs & Body Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.