Braun Silk Epil 5 - 5185 manual

Vis en manual for Braun Silk Epil 5 - 5185 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Epilator
  • Model/navn: Silk Epil 5 - 5185
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Fransk, Spansk, Nederlandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk, Polsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 39
41
Våre produkter er konstruert for å imøte-
komme de høyeste standarder når det
gjelder kvalitet, funksjonalitet og design.
Vi håper du blir fornøyd med din nye
Braun Silk·épil 5.
Les bruksanvisningen nøye og fullstendig
før du begynner å bruke apparatet, og ta
vare på den til senere bruk.
Braun Silk·épil 5 er utviklet for å gjøre
fjerning av uønsket hår så effektivt, skån-
somt og enkelt som mulig. Det anerkjente
epilasjonssystemet fjerner hårene ved
roten, slik at huden bevares glatt i ukevis.
Og det håret som vokser ut igjen, er tyn-
nere og mykere enn før og gir dermed
ingen hårstubber.
Viktig
•	 Av hygieniske årsaker bør ikke flere
personer bruke samme apparat.
•	 Produktet er utstyrt med en spesial-
ledning med en integrert lavspennings
sikkerhetsstrømkilde. Du må ikke bytte
ut eller endre på noen deler av appara-
tet. Dette kan medføre risiko for elek-
trisk støt. Elektriske spesifikasjoner er
angitt på spesialledningssettet.
•	 		 Du kan rengjøre apparatet under
rennende vann.
Advarsel: Koble apparatet fra
strømforsyningen før du rengjør et av
hodene i vann.
•	 Apparatet bør ikke brukes av barn eller
personer med reduserte fysiske, sanse-
messige eller mentale evner, med
mindre de har tilsyn av en person som
er ansvarlig for deres sikkerhet.
Apparatet må oppbevares utilgjengelig
for barn, slik at de ikke leker med det.
•	 Når apparatet er slått på, må du sørge
for at det ikke kommer i kontakt med
hodehåret, øyevippene, bånd eller
lignende. Dette er for å unngå persons-
kader og for å hindre blokkering av
eller skade på apparatet.
•	 Epileringshodet må aldri brukes uten
topp.
Generell informasjon om epilering
Alle metoder som fjerner hår fra roten,
kan føre til hår som vokser innover og
irritasjon (f.eks. kløe, ubehag og rød-
flammet hud), avhengig av hud- og
hårtype. Dette er normale reaksjoner
som pleier å gå over raskt, men som kan
bli kraftigere når du fjerner hår ved roten
for første gang eller hvis du har sensitiv
hud. Hvis huden din fortsatt er irritert
etter ca. 1 1/2 døgn, anbefaler vi at du
kontakter lege. Vanligvis reduseres
hudreaksjonen og ubehagsfølelsen
vesentlig ved gjentatt bruk av Silk·épil.
I enkelte tilfeller kan det oppstå beten-
nelse i huden hvis bakterier trenger
gjennom huden (f.eks. når apparatet
berører huden). Grundig rengjøring av
epilatorhodet før hver bruk, vil redusere
faren for infeksjon.
Kontakt lege hvis du er usikker på om du
kan bruke dette apparatet. I følgende
tilfeller må apparatet bare brukes etter
konsultasjon med lege:
–	 eksem, sår og betent hud, for eksem-
pel betente hårsekker (follikulitt) og
åreknuter
–	 rundt føflekker
–	 redusert hudimmunitet, for eksempel
diabetes, under svangerskap, ved
Raynauds syndrom, blødersykdom,
gjærsoppinfeksjon eller immun-
sykdom.
Noen nyttige tips
Hvis du ikke har brukt en epilator før, eller
hvis du ikke har barbert deg på en lang
stund, kan det ta en kort periode før
huden din venner seg til epilering.
Ubehaget som du opplever i begynnelsen
vil avta betydelig med gjentatt bruk, idet
huden venner seg til prosessen.
Epilering er enklere og mer komfortabelt
hvis hårene ikke er lengre enn 2-5 mm.
Hvis hårene er lengre, bør du barbere
dem først og epilere de kortere hårene
som vokser ut en uke senere.
Norsk
92123697_SE5580_5180_WE_S6-60.indd 41 25.11.11 12:29
Side: 40
42
Første gang du epilerer, bør du gjøre det
om kvelden, slik at eventuell rødflammet
hud blir borte over natten. Etter epilerin-
gen bør du bruke en fuktighetskrem for å
berolige huden.
Tynne hår som vokser ut på nytt, vokser
kanskje ikke opp til hudoverflaten.
Jevnlig bruk av massasjesvamp (f.eks.
etter dusjing) eller eksfoliering, kan bidra
til å unngå inngrodde hår fordi den lette
skrubbingen fjerner det øvre hudlaget,
slik at de tynne hårene kan vokse gjen-
nom hudoverflaten.
Beskrivelse
1a	 Høyfrekvens massasjeruller
1b	 Effektivitetshode (ikke til alle
modeller)
2	 Epileringshode med pinsettelement
3	Lys
4	På/av-bryter
5	Utløserknapp
6	Spesialledning
7	 Barberingshode til følsomme
områder (kun til modell 5580/5380)
8	 Ansiktshår(kun til modell 5580)
9	Kjølehanske/gelpakken
Forberedelser før bruk
•	 Huden må være tørr og fri for fett og
hudkrem.
•	 Før bruk, må du kontrollere at epile-
ringshodet (2) er rent og utstyrt med
en topp (1).
•	 For å skifte topp klemmer du på rillene
på siden og trekker toppen av.
•	 Du skifter hode ved å trykke på utløser-
knappen (5).
Kjølehanske for valgfri avkjøling av huden
I løpet av de første epilasjonene, eller hvis
du har følsom hud, kan du bruke den
avkjølende hansken (9) som anbefales av
hudleger for å hjelpe til med å redu-
sere mulig hudirritasjon.
•	 Sørg for at gelpakken har vært i fryse-
ren (***) i minst 2 timer (for å gjøre
det praktisk, kan du lagre gelpakkene
i fryseren).
•	 Sett inn gelpakken under kjølehans-
kens gjennomsiktige overflate. Bruk
bare sammen med hansken.
•	 Legg den gjennomsiktige (kjølige)
siden av hansken på beinet.
•	 Begynn avkjølingen i omtrent 30 sekun-
der, lenger om nødvendig.
•	 Epiler det avkjølte hudområdet øyeblik-
kelig som beskrevet under.
•	 Gjenta avkjøling og epilering til du er
ferdig.
•	 Når du skal epilere, må du sørge for at
huden er tørr.
Viktig: Ikke legg kjølehansken på det
samme området i over 2 minutter. Hold
unna sollys. Ikke bruk gelpakken hvis den
er ødelagt. Kast i husholdningssøppelet.
Ikke bruk hvis du er ekstra sart, har kulde-
allergi eller hvis huden har sansemessige
forstyrrelser, hvis du har hjertesykdom
eller problemer med blodsirkulasjonen.
Slik epilerer du
Epileringshodet (2) er basert på den nye
Close-Grip-teknologien som er ekstra
effektiv, spesielt på korte hår: De 40 pin-
settene holder hele tiden nær kontakt
med huden og fjerner til og med hår på
lengde med et sandkorn (0,5 mm). Det
dreiende hodet tilpasser seg perfekt til
kroppens konturer for en best mulig
nøyaktighet.
De høyfrekvente massasjerullene (1a)
stimulerer huden effektivt og sikrer en
ytterst skånsom epilering.
Effektivitetshodet (1b) for rask epilering
sikrer maksimal hudkontakt og plasserer
alltid pinsettene i best mulig posisjon.
1	 Slik bruker du apparatet
	 Trykk på på/av-knappen (4) for å slå
på apparatet:
	 Skru apparatet på «l» = ekstra skån-
somt.
92123697_SE5580_5180_WE_S6-60.indd 42 25.11.11 12:29
Side: 41
43
	 Skru apparatet på «Il» = ekstra effektivt.
	 Når apparatet er skrudd på, lyser lyset
(3) opp området som skal epileres.
Dette gir deg bedre kontroll for en mer
effektiv epilering.
2	 Slik beveger du apparatet
•	 Strekk alltid ut huden ved epilering.
•	 Du må alltid sørge for at epilerings-
området er i tett kontakt med huden
din.
•	 Det dreiende hodet tilpasser seg
automatisk til hudens konturer.
•	 Før apparatet i en sakte, kontinuerlig
bevegelse, uten trykk, mot hårvek-
stretningen og i bryterens retning.
Fordi hår kan gro i forskjellige retnin-
ger, vil det også hjelpe å føre appara-
tet i forskjellige retninger for å oppnå
et optimalt resultat. Den pulserende
bevegelsen til massasjerullene stimu-
lerer og beroliger huden, slik at epile-
ringen blir mer skånsom.
•	 Hvis du er vant til følelsen av epile-
ring og foretrekker å fjerne håret
raskere, setter du på effektivitets-
hodet (1b) i stedet for massasjerul-
lene (1a).
3	 Epilering av beina
	 Epiler leggene nedenfra og oppover.
Når du epilerer bak kneet, skal beinet
holdes strakt.
4	 Epilering i armhulene og langs
bikinilinjen
	 For dette spesifikke apparatet er barbe-
ringshodet til følsomme områder (7)
utviklet spesielt som et valgfritt tilbehør
som kan plasseres på epileringshodet
(2).
	 Vær oppmerksom på at dette er
spesielt følsomme områder, særlig i
begynnelsen. Derfor anbefaler vi at du
starter med bryterinnstilling «I». Med
gjentatt bruk, vil følelsen av smerte
avta.
	 Rengjør området grundig før epilering
for å fjerne eventuelle rester av for
eksempel deodorant. Tørk deretter
forsiktig med et håndkle ved å klappe
det mot huden. Ved epilering under
armene holdes armen opp slik at
huden er stram, og apparatet føres i
forskjellige retninger. Huden er mer
følsom like etter epilering. Unngå å
bruke irriterende stoffer som for
eksempel deodorant med alkohol.
5	 Ansiktsepilering
	 Med ansiktshodet (8) satt på er din
Silk·épil velegnet for enkel fjerning av
uønsket hår i ansiktet eller andre
følsomme områder.
	 Vi anbefaler av hygieniske årsaker at
du renser huden med alkohol før epile-
ring. Ved epilering av ansiktet stram-
mer du huden med den ene hånden,
samtidig som du med den andre
hånden langsomt fører epilatoren i
bryterens retning.
6	 Rengjøring av epileringshodet
	 Før rengjøring må du alltid ta støpselet
ut av stikkontakten. Regelmessig
rengjøring sikrer bedre resultat.
a	 Børsterengjøring:
	 Ta av toppen (1) og børst den. Rengjør
pinsettene grundig fra baksiden av
epileringshodet med børsten dyppet i
alkohol. Samtidig vrir du pinsettele-
mentet manuelt. Denne rengjørings-
metoden sikrer best mulige hygieniske
forhold for epileringshodet.
b	 Rengjøring under rennende vann:
	 Ta av toppen (1). Hold apparatet med
epileringshodet under rennende vann.
	 Trykk inn utløserknappen (5) for å ta av
epileringshodet (2).
	 Rist både epileringshodet og selve
apparatet grundig, slik at alt vannet
drypper ut. La begge delene tørke.
Sørg for at de er helt tørre før du setter
dem sammen igjen.
92123697_SE5580_5180_WE_S6-60.indd 43 25.11.11 12:29
Side: 42
44
Vennligst ikke kast dette produktet
i husholdningsavfallet når det er
utslitt. Produktet kan leveres til et
Braun servicesenter eller på en
kommunal miljøstasjon for
spesialavfall.
Kan endres uten varsel.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet
gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved
reparasjon eller om vi finner det hensikts-
messig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der
Braun eller Brauns distributør selger
produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på
grunn av feil bruk, normal slitasje eller
skader som har ubetydelig effekt på
produktets verdi og virkemåte. Garantien
bortfaller dersom reparasjoner utføres
av ikke autorisert person eller hvis andre
enn originale Braun reservedeler
benyttes.
For service i garantitiden skal hele
produktet leveres eller sendes sammen
med kopi av kjøpskvittering til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til
nærmeste autoriserte Braun Service-
verksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden
garanti i henhold til NEL’s Leverings-
betingelser.
92123697_SE5580_5180_WE_S6-60.indd 44 25.11.11 12:29

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun Silk Epil 5 - 5185 ennå.

Spør et spørsmål om Braun Silk Epil 5 - 5185

Har du et spørsmål om Braun Silk Epil 5 - 5185 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun Silk Epil 5 - 5185. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Silk Epil 5 - 5185 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.