Braun MX 2000 PowerBlend manual

Vis en manual for Braun MX 2000 PowerBlend under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Blender
  • Model/navn: MX 2000 PowerBlend
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 19
Norsk
20
Våre produkter er produsert for å imøtekomme
de høyeste standarder når det gjelder kvalitet,
funksjon og design.
Vi håper du vil få mye glede av ditt nye Braun
produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye
før apparatet tas i bruk.
Viktig
• Les alle bruksanvisninger nøye før dette appa-
ratet tas i bruk.
• Apparatet er kun beregnet for vanlig hushold-
ningsbruk.
• Dette produktet er ikke ment å brukes av barn
eller personer med redusert fysisk eller mental
kapasitet, med mindre en person ansvarlig for
barnets eller den andre personens sikkerhet har
kontroll over situasjonen. Generelt anbefaler vi
at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
• Påse at spenningen i stikkontakten korres-
ponderer med spenningen på typeskiltet som
befinner seg på motordelens bunnplate.
Skal kun tilsluttes vekselspenning, AC (~). Når
støpselet settes i stikkontakten, skal motoren
alltid være slått av (bryter (h) i posisjon «off/0»).
• Knivene er meget skarpe, og må behandles
forsiktig.
• Apparatet vil ikke kunne startes uten at glass-
muggen er plassert på motordelen.
• Før apparatet startes, påse at glassmuggen er
satt riktig sammen, og er montert riktig på
motordelen med lokket satt på.
• Ikke bruk apparatet uten ingredienser i glass-
muggen (det vil si flytende eller faste ingredien-
ser).
• La varme væsker avkjøle til en lunken tempe-
ratur før de helles i glassmuggen.
• Elektriske apparater fra Braun tilfredsstiller
gjeldende krav til sikkerhet. Reparasjoner eller
bytte av ledning må kun foretas av autorisert
servicepersonell. Mangelfulle, ukvalifiserte
reparasjoner kan føre til skader eller ulykker.
Spesifikasjoner
Spenning / frekvens: se typeskilt
Kapasitet glassmugge: 2 liter
Beskrivelse
a Målekopp f Låsering
b Easy-grip lokk g Motordel
c Glassmugge h Bryter
d Gummipakning i Oppbevaring for ledning
e Kniv
Før bruk
• Rengjør alle deler før bruk av hurtigmikser-
muggen for første gang (se avsnitt
«Rengjøring»).
• Vikle av så lang ledning som trengs fra opp-
bevaringsplassen i bunnen av motorenheten
og sett støpselet i en stikkontakt.
1 Sammensetting av
glassmugge
• Sett kniven forsiktig på plass i låseringen.
• Plasser gummipakningen rundt kanten av
knivenheten.
• Skru så glassmuggen på plass i låseringen.
2 Montering av glassmugge
• Påse at bryteren er i «off/0» posisjon.
• Plasser glassmuggen på motordelen, press
den ned slik at den låses sikkert på plass.
3 Bruk av hurtigmikser
• Legg ingredienser som skal bearbeides i glass-
muggen.
• Sett lokket fast på glassmuggen. Sett måle-
koppen på plass i lokkets åpning og drei i klok-
keretningen slik at det låses.
• Motorenheten startes:
Valg av hastighet
1-2 Lett bearbeiding med flytende
ingredienser
2-3 For tykkere konsistens – blanding av
både faste og flytende ingredienser
pulse Momenttrinn, pulsering
(Bryteren vil ikke kunne låses i denne
innstilling. Hold bryteren iposisjon for
pulsering «pulse» eller drei den til
pulsering etter behov.)
• Etter bruk, settes bryteren alltid i posisjon
«off/0» og støpselet til motordelen tas ut av
stikkontakten.
• For å ta av glassmuggen, løft den rett opp; det
er ikke nødvendig å vri den.
98927822_MX2000_S4-58 Seite 20 Donnerstag, 26. Februar 2009 10:46 10
Side: 20
21
Bearbeiding Hastighet Max kapasitet Tid
Blanding alle væsker, drinker, 1-2 2.0 liter 40-60 sekunder
varme supper 1.5 liter
Mosing grønnsaker, frukt 3 1.7 kg 1.5-2 minutter
sauser, baby mat
Miksing pannekakerøre 3 1.7 kg 1 minutt
yougurt baserte drinker 2-3 650 g 1.5-2 minutter
og desserter
Emulgere majones 3 2 egg 1-2 minutter
300-400 g
olje
Knusing isbiter pulse / 3 180 g
(Med motoren slått (7 isbiter)
av, plasseres isbitene i
mikseren, sett på lokket
og slå på motoren.)
Praktiske råd
• For best mulig resultat ved mosing av harde
ingredienser, anbefales gradvis tilføring av
mindre mengder i mikseglasset enn en større
mengde med en gang.
• Ved miksing av harde ingredienser, kuttes disse
i små biter (2-3 cm).
• Ved miksing med harde ingredienser, start alltid
med en liten mengde væske. Deretter tilføres
væske gradvis gjennom åpningen i lokket.
• Hold alltid en hånd på toppen av produktet
under bruk.
• Ved tilberedning av majones, kan olje tilføres
gjennom dryppehullene i lokket uten å ta av
målekoppen.
• Vi anbefaler bruk av momenttrinnet «pulse»
ved miksing av harde ingredienser eller meget
tungtflytende ingredienser for å unngå at kniven
stopper.
Rengjøring
Motordel
Motordelen må ikke legges i vann. Rengjøres
kun med en fuktig klut.
Enkel rengjøring/skylling av glassmuggen
Etter at glassmuggen er tømt, fylles den med
vann. Sett den på plass på motordelen og vri
bryteren til posisjon «pulse/clean» gjentatte
ganger.
Tøm glassmuggen og skyll den ren.
Grundig rengjøring når glassmuggen er
demontert
Påse at glassmuggen er tom før låseringen
skrues av. Utvis forsiktighet ved håndtering
av kniven. Alle løse deler kan vaskes i opp-
vaskmaskin.
Med forbehold om endringer.
Dette produktet oppfyller kravene
i EU-direktivene EMC 2004/108/EC
og Low Voltage 2006/95/EC.
Ikke kast dette produktet sammen
med husholdningsavfall når det skal
kasseres. Det kan leveres hos et Braun
servicesenter eller en miljøstasjon.
98927822_MX2000_S4-58 Seite 21 Donnerstag, 26. Februar 2009 10:46 10

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun MX 2000 PowerBlend ennå.

Spør et spørsmål om Braun MX 2000 PowerBlend

Har du et spørsmål om Braun MX 2000 PowerBlend men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun MX 2000 PowerBlend. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MX 2000 PowerBlend Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.