Braun Multiquick 5 J500 manual

Vis en manual for Braun Multiquick 5 J500 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Juser
  • Model/navn: Multiquick 5 J500
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 25
27
Norsk
Våre produkter er konstruert for å imøtekomme
de høyeste standarder når det gjelder kvalitet,
funksjonalitet og design. Vi håper at du blir fornøyd
med ditt nye Braun-produkt.
Vennligst les instruksjonene nøye og fullstendig
før du tar apparatet i bruk.
Advarsel
• Du må ikke ha hånden i påfyllingstrakten når
apparatet er tilkoblet strømnettet, spesielt når
motoren er i gang. Bruk alltid stamperen til å fylle
på ingredienser gjennom trakten.
• Berør ikke skjærebladene.
• Dette produktet er kun beregnet for normal
husholdningsbruk og ikke til kommersiell bruk.
• Apparatet bør ikke brukes av barn eller personer
med reduserte fysiske, sansemessige eller
mentale evner, med mindre de har tilsyn av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Generelt sett anbefaler vi at du oppbevarer
apparatet utenfor barns rekkevidde. Barn må
passes på slik at de ikke leker med apparatet.
• Trekk alltid ut støpslet før du setter sammen eller
tar de ulike delene fra hverandre, før rengjøring,
når apparatet ikke er i bruk eller hvis det oppstår
feil med apparatet.
• Sjekk alltid hele apparatet før bruk – spesielt filte-
ret – for eventuelle skader (sprekker, mangler).
Bruk ikke apparatet hvis ledningen eller andre
deler på apparatet – spesielt filteret (6) – er
skadet.
• Strømledningen må ikke komme i kontakt med
varme deler, og du må heller ikke dra den over
skarpe kanter eller bære apparatet etter strøm-
ledningen.
• Beskytt motordelen og strømledningen mot
fuktighet. Motordelen og strømledningen må
ikke brukes hvis de har vært nedsunket i vann.
• Brauns elektriske apparater følger gjeldende
sikkerhetsstandarder. Reparasjoner eller bytte
av strømledning må kun utføres av autorisert
servicepersonale. Mangelfulle, ukvalifiserte
reparasjoner kan utsette brukeren for stor fare.
• Spenning/wattforbruk: Se typeskiltet på undersi-
den av apparatet.
Beskrivelse (se side 4)
1 Motordel
2 På/av-bryter
3 Klemmer
4 Fruktkjøttbeholder
5 Juiceoppsamler
6 Filter
7 Lokk
8 Påfyllingstrakt
9 Stamper
10a Juicetrakt med dryppstopp-funksjon
(kun modell J700/J500)
10b Juicetrakt (kun modell J300)
11 Lokk til juicekanne
12 Skumseparator
13 Juicekanne
14 Ledningsoppbevaring
15 Rengjøringsbørste
Før første gangs bruk av apparatet bør du vaske de
avtakbare juicepresserdelene (se «Demontering»
og «Rengjøring»).
Startlås/Sikkerhetssystem
Apparatet kan kun slås på når juiceoppsamleren (5)
er innsatt og lokket er sikkert låst med klemmene
(3). Hvis klemmene løsnes når motoren er i gang, vil
motoren stoppe innen 3 sekunder.
Montering
1. Sett juicetrakten (10a/10b) på juiceoppsamleren
(fig. a). Press sidene på juicetrakten lett sammen
med tommel og pekefinger på merkene.
2. Sett juiceoppsamleren (5) på motordelen (1)
(fig. b).
3. Plassér filteret (6) på juiceoppsamleren og press
ned til den klikker på plass på motorkoblingen
(fig. b).
4. Skyv fruktkjøttbeholderen (4) inn på baksiden av
motordelen til den sitter på plass. Sikre at den
klikker på plass (fig. c).
5. Sett på lokket (7) (fig. c). Fest begge klemmene i
tappene på lokket og skyv dem ned til du hører at
de klikker på plass (fig. d).
6. Sørg for at juicekannen (13) er plassert under
juicetrakten (10) (fig. e). Kapasitet: 1 250 ml
Juiceoppsamleren har en skumseparator (12) som
hjelper til å gjøre juicen nesten fri for skum. Du kan
ta av skumseparatoren hvis den ikke behøves.
Slik presser du juice
• Viktig: Bruk kun godt modne frukter, ellers kan
filteret (6) tettes igjen.
• Før bruk må du alltid vikle ut strømledningen fra
ledningsoppbevaringen (14).
• Frukt/grønnsaker må vaskes hvis du ikke skreller
dem før tillaging.
• Maks driftstid/mengde om gangen:
15 minutter/5 kg.
La apparatet kjøle seg tilstrekkelig ned etterpå.
Frukt- og
grønnsakstyper
Forberedelser Tilbered-
ning
Harde frukter/
grønnsaker som
f.eks. epler,
pærer, gulrøtter,
rødbeter
Fjern uspiselig skall
Tilbered frukt som
har frøkjerner med
kjernene
Posisjon II
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 27
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 27 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Side: 26
28
Bladgrønnsaker
som f.eks.
kålhode, spinat
og urter
Rull bladene tett
sammen før
tilberedning
Posisjon II
Myke frukter/
grønnsaker som
f.eks.
sitrusfrukter, kiwi
Fjern uspiselig skall Posisjon I
Druer Fjern stengelen
Steinfrukter som
f.eks. plommer,
fersken
Fjern steinene
Meloner Skrell og del i biter
som passer i
påfyllingstrakten
Tomater,
slangeagurk,
bringebær
Trenger ingen
ytterligere
forberedelse
Bær Passer kun i
blandede juicer
Posisjon I
Rabarbra, frukter som inneholder
stivelse (bananer, mango, papaya,
avokado og fiken), svært harde og
fiberrike frukter eller grønnsaker
Uegnet
• Legg frukt eller grønnsaker i påfyllingstrakten (8)
(fig. e).
• Sett bryteren (2) i posisjon «I» eller «II»:
• Trykk lett ned med stamperen (9) (fig. f). Tilsett
mer frukt eller grønnsaker mens motoren er i
gang.
• Mengden juice som ekstraheres, avhenger av
typen frukt og grønnsaker.
• Frukt- og grønnsaksjuicer inneholder verdifulle
vitaminer og mineraler som raskt forringes når de
kommer i kontakt med oksygen eller lys. Drikk
juicen fersk – rett etter tillaging.
Tømming av fruktkjøttbeholderen og
filteret
Fruktkjøttbeholder (4): Når fruktkjøttbeholderen er
full, slår du av apparatet og tømmer beholderen.
Filter (6): Hvis juicen plutselig blir mye tykkere, hvis
større mengder av fruktkjøtt blir sittende mellom
filteret og lokket og/eller hvis du kan høre at
hastigheten på motoren reduseres, må du tømme
og rengjøre filteret og juiceoppsamleren (se
«Demontering »). Tøm fruktkjøttbeholderen og sett
delene på plass igjen.
Dryppstopp-funksjon
(kun modell J700/J500)
Når juicetrakten (10a) er skråstilt, fungerer den som
er dryppstopper og samler opp dryppende juice:
Slå av apparatet, vent i noen sekunder til juicen kun
drypper fra apparatet. Skyv deretter trakten (10a) til
skråstilt posisjon (fig. g).
Demontering
1. Slå av apparatet ved å dreie bryteren (2) i
posisjon «0» og trekk ut støpslet (fig. h). Modell
J700/J500: Sett juicetrakten (10a) i loddrett
stilling slik at gjenværende juice kan renne av.
2. Fjern stamperen (9). Løsne klemmene for å åpne
lokket (fig. h). Ta av lokket.
3. Hell fruktkjøttrestene fra juiceoppsamleren i
fruktkjøttbeholderen.
4. Ta av juiceoppsamleren (5) sammen med filteret
(6). Ta filteret ut av juiceoppsamleren (fig. i).
5. Trekk ut fruktkjøttbeholderen (4) (fig. i).
6. Fjern juicetrakten (10a/10b) ved å klemme på
begge sidene av den med tommel og pekefinger
på merkene (fig. j).
Rengjøring
• Ta alltid ut støpslet fra kontakten før rengjøring!
• Demonter apparatet som beskrevet i
«Demontering».
• Viktig: Før vask i oppvaskmaskin bør filteret og de
andre delene grovvaskes med børste og varmt
vann for å fjerne fruktkjøttet.
• Alle avtakbare deler i tillegg til juicekannen med
lokk og skumseparator kan vaskes i oppvask-
maskin eller ved hjelp av varmt vann og oppvask-
middel (uten skuremidler/syreholdige stoffer).
Plastdelene kan misfarges ved tilberedning av
matvarer med høyt pigmentinnhold (f.eks. gul-
røtter): Bruk vegetabilsk olje til å forhånds-
rengjøre delene før vask i oppvaskmaskin.
• Delene må ikke plasseres i spenn i oppvaskmas-
kinen for å unngå at de blir deformerte.
• Rengjør motordelen (1) med en fuktig klut – den
må aldri nedsenkes i vann.
Kan endres uten varsel.
Vennligst ikke kast dette produktet i
husholdningsavfallet når det er utslitt.
Produktet kan leveres til et Braun
servicesenter eller på en kommunal
miljøstasjon for spesialavfall.
Problemløsing
Problem Mulig årsak
Apparatet virker ikke Klemmene er ikke skikkelig
lukket
Lokk/filter/juiceoppsamler
er ikke riktig sammensatt
Juice spruter ut av
trakten når drypp-
stoppen er aktivert
Dryppstoppen kan kun
samle små mengder med
juice. Aktiver kun drypp-
stoppen når det drypper
juice fra apparatet
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 28
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 28 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun Multiquick 5 J500 ennå.

Spør et spørsmål om Braun Multiquick 5 J500

Har du et spørsmål om Braun Multiquick 5 J500 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun Multiquick 5 J500. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Multiquick 5 J500 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.