Braun Multiquick 3 G1300 manual

Vis en manual for Braun Multiquick 3 G1300 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Kjøttkvern
  • Model/navn: Multiquick 3 G1300
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 15
16
Norsk
Våre produkter er produsert for å imøtekomme de
høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon
og design. Vi håper du vil få mye glede av ditt nye
Braun produkt.
Viktig
Les hele bruksanvisningen nøye før apparatet tas
i bruk.
• Apparatet er konstruert kun for normale hushold-
ningskvantiteter.
• Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller
personer med redusert fysisk eller mental kapasitet,
med mindre en person ansvarlig for barnets eller den
andre personens sikkerhet har kontroll over situas-
jonen. Generelt anbefaler vi at produktet oppbeva-
res utilgjengelig for barn. Barn bør få instruksjon slik
at de ikke leker med apparatet.
• Kontroller at spenningen i vegguttaket stemmer
overens med spenningsangivelsen angitt på
apparatet.
• Motorenheten 9 må ikke holdes under rennende
vann, settes i vann eller settes på vått underlag.
• Motorenheten må ikke bli våt. Vær ekstra forsiktig
når du maler matvarer med høyt væskeinnhold.
(Om den blir våt, trekk ut støpselet fra stikkontakten
og rengjør motorenheten – se «Rengjøring».)
• De elektriske apparatene fra Braun oppfyller
gjeldende sikkerhetsstandarder. Reparasjoner av
elektriske apparater (inkludert utskifting av led-
ning) må bare utføres av godkjente servicesentre.
Feilreparasjoner utført av ukvalifisert personell kan
føre til ulykker eller skade brukeren.
Beskrivelse
1 Låsering
2 Skive
B Hakk i skiven 2
3 Kniv (rustfritt stål)
4 Mateskrue
5 Kvernedel med påfyllingsrør
E Styringstapp på kvernedelen 5
6 Påfyllingsbrett
7 Stapper
8 På/av bryter
9 Motorenhet
j Oppbevaringsplass for ledning
«Kubbe»-tilbehør (bare på G 1500-modellen)
l Pølsehorn (bare på G 1500-modellen)
Skive 2
3 skiver størrelse 5 (hulldiameter 3 mm, 4,5 mm, 8 mm).
«Kubbe»-tilbehør / pølsehorn l
Disse tilbehørene kan settes inn istedenfor skiven 2og
kniven 3.
Overbelastningssikring
Hvis motoren er slått på, men plutselig stopper eller
ikke starter, er den innebygde overbelastningssikringen
blitt aktivert. Om så skjer, slå av maskinen og la moto-
ren avkjøle (ca. 15 minutter).
Dersom motoren ikke vil starte når du igjen slår den på,
gjentas avkjølingsprosedyren (se over).
Ved oppbevaring skal apparatet alltid være slått av og
støpselet tatt ut av stikkontakten.
Før bruk
Alle deler på kvernedelen er fra fabrikken smurt inn
med en beskyttende film og må derfor rengjøres før
bruk (se «Rengjøring»).
Montering
– Delene 1 - 5 må settes sammen i riktig rekkefølge.
– Den skarpe siden av kniven 3 må vende mot skiven 2.
– Før hakket B i skiven 2 over styringstappen E i
kvernedelen 5.
– Etter montering av delene 2 - 4, skrus låseringen
1 på kvernedelen 5. Skru ikke for hardt.
Den ferdigmonterte kvernedelen 5 monteres på
motorenheten med en bajonettlås. Sett kvernedelen
inn i motorenheten 9 ved å holde påfyllingsrøret i
45° vinkel i klokkeretningen (den vannrette pilen på
kvernedelen må stemme overens med pilen på motor-
enheten) (A). Drei kvernedelen mot klokkeretningen i
den loddrette pilens retning (A) til påfyllingsrøret
klikker på plass i loddrett posisjon (B). Plasser påfyl-
lingsbrettet 6 på påfyllingsrøret 5.
• For å unngå risikoen ved den roterende kniven, pass
på å ikke koble kverndelen med påfyllingsrør 5 på
motordelen før den er fullt montert med skive, kniv og
mateskrue.
• Før du kobler til/tar bort tilbehør som er i bevegelse
når de brukes, skal apparatet slås av og veggkon-
takten tas ut.
Bruk
Slå på maskinen før du fyller på kjøtt, fisk, grønnsaker
etc. For å slå den på må du trykke på bryter 8 slik at
den fester seg. For å slå av kjøttkvernen trykker du lett
på bryteren slik at den løsner igjen.
Før kjøttet bearbeides, skal sener og ben fjernes og
kjøttet kuttes i biter. Foruten kjøtt kan kvernen male fisk,
grønnsaker, løk, bløtlagte brød-skiver, kokte poteter,
stenfrie plommer til marmelade. Legg de forbehandlete
ingrediensene på påfyllingsbrettet 6 og skyv de ned i
påfyllingsrøret med stapperen 7. Bruk aldri gaffel,
skaftet på en skje eller lignende.
Hvis kjøttet moses istedet for å bli malt ordentlig,
sjekk om kjøttkvernen er riktig montert (om du kan ha
glemt å sette i en av delene) eller rengjør kniven 3 og
skiven 2.
OBS: Når du maler mat som krever høyt strømforbruk
– f. eks. solsikkefrø blandet med havre i forholdet 1:3
(ca. 800 W) – må ikke kjøttkvernen være igang mer
enn 10 sek.
Kjøttet må males to ganger før du bruker «Kubbe»-til-
behør / pølsehorn l.
Rengjøring
Motorenheten 9 rengjøres med en fuktig klut og
tørkes. Alle andre deler kan vaskes i varmt vann tilsatt
vanlige oppvaskmidler. Skiven 2 må tørkes helt tørr.
Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Oppbevaring
Praktisk oppbevaringsplass for ledningen j på under-
siden av apparatet (C).
Med forbehold om endringer.
+
11
+
11
+
11
92266256_G1500_S4_42 Seite 16 Montag, 16. April 2012 3:56 15

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun Multiquick 3 G1300 ennå.

Spør et spørsmål om Braun Multiquick 3 G1300

Har du et spørsmål om Braun Multiquick 3 G1300 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun Multiquick 3 G1300. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Multiquick 3 G1300 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.