Braun MR 550 BUFFET manual

Vis en manual for Braun MR 550 BUFFET under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Blender
  • Model/navn: MR 550 BUFFET
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 25
26
• Dette produktet er ikke ment å brukes av
barn eller personer med redusert fysisk
eller mental kapasitet, med mindre en
person ansvarlig for barnets eller den
andre personens sikkerhet har kontroll
over situasjonen. Generelt anbefaler vi at
produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
• Apparatet er konstruert for bearbeiding av
normale husholdningsmengder.
• Trekk alltid ut kontakten når apparatet
forlates uten tilsyn og før montering,
demontering, rengjøring og oppbevaring.
• Før du setter støpselet i stikkontakten,
sjekk at spenningen korresponderer med
spenningsangivelsen som er trykt på
apparatet.
• Når du bruker mikserredskapene i varme
væsker må du ikke senke motordelen i
væsken eller fjerne stavmikseren fra væsken
mens apparatet er påslått.
• Motordelen ! eller girkoplingen for visp Ë
skal ikke holdes under rennende vann eller
senkes ned i vann.
• Målebegeret Á kan ikke brukes i mikro-
bølgeovn.
• Før du bruker mattilberedningsredskapene
Í, må du forsikre deg om at låsehaken (2c)
er klikket på plass og at stapperen (1) er i
påfyllingsrøret (2b).
• Ikke bruk andre redskaper enn stapperen (1)
i påfyllingsrøret under tilberedningsproses-
sen.
• Slå alltid av apparatet før du tar av lokket
(2).
• Lokket (2) kan rengjøres under rennende
vann, men det må ikke senkes ned i vann
eller vaskes i oppvaskmaskin.
• Bollen (4) kan ikke brukes i mikrobølgeovn.
• Elektriske apparater fra Braun tilfredsstiller
gjeldende krav til sikkerhet. Reparasjoner
eller bytte av ledning må kun foretas av
autorisert servicepersonell. Mangelfulle,
ukvalifiserte reparasjoner kan føre til skader
eller ulykker.
Beskrivelse
! Motordel
‚ På/av-bryter for regulerbar hastighet
# Turbobryter
$ Knapper for å frigjøre delene
% Regulerbar hastighetskontroll
& Blandestav
Á Målebeger med lufttett lokk
Ë Girkopling for visp
È Visp
Í Mattilberedningsredskap (FP)
{ Hakketilbehør (HC)
Regulering av hastighet
Når bryteren ‚ aktiveres, vil hastigheten
for tilberedning være samsvarende med inn-
stillingen av den regulerbare hastighetskon-
trollen %. Jo høyere innstilling, dess raskere
hakkeresultat.
For maksimal tilberedningshastighet, trykk
på turbobryteren #. Du kan også bruke
turbobryteren til kortere, kraftige pulser
uten å manipulere den regulerbare hastig-
hetskontrollen.
Avhengig av redskapet som brukes, anbefaler
vi følgende innstillinger av hastighet:
Stavmikser 1... turbo
Visp 3... 15
Mattilberednings-
redskap se hastighetstabell i
bildeseksjon (j)
Hakketilbehør se hastighetstabell i
bildeseksjon (j)
Slik bruker du stavmikseren 1
Stavmikseren passer utmerket til tilberedning
av dip, sauser, supper, majones og babymat
så vel som miksing av drikker og milkshake:
a) Sett motordelen ! på blandestaven & til
den går i lås.
b) Sett stavmikseren ned i beholderen og
trykk deretter på bryteren ‚ eller turbo-
bryteren #.
c) Trykk på knappen $ for å frigjøre blande-
staven og trekk den så av.
Stavmikseren kan brukes både i målebegeret
Á og enhver annen beholder. Når du blander
direkte i en kasserolle under koking, skal
kasserollen først tas bort fra platen for å
beskytte stavmikseren mot overoppheting.
Slik bruker du vispetilbehøret 2
Bruk vispetilbehøret kun til visping av krem,
eggehviter og miksing av sukkerbrød og
ferdigblandete desserter:
a) Monter vispen È i girkoplingen for vispen
Ë og monter deretter motordelen ! i
girkoplingen slik at den låses på plass.
b) Plasser vispen i en bolle og trykk deretter
inn bryteren ‚ før bruk.
c) For frigjøring, trykk på knappen $ og dra
av girkoplingen. Trekk deretter vispen ut av
girkoplingen.
For best resultat ...
• bruk ikke miksebegeret, men en vid arbeids-
bolle,
• beveg vispen i klokkeretningen mens du
holder den lett på skrå.
Pisket krem:
Ikke pisk mer enn 400 ml kremfløte
(minst 30 % fettinnhold, 4–8 °C).
Start med lav hastighet «1» og øk hastigheten
til «15» mens du pisker.
Stivpisket eggehvite:
Ikke pisk mer enn fire eggehviter.
Start med middels hastighet «7» og øk til
hastighet «15» mens du pisker.
Hvordan du bruker hakkeutstyret 3
1 Stapper
2 Lokk
2a Kopling for motordel
2b Påfyllingsrør
2c Låsehake
3 Knivinnsats
4 Bolle
5 Anti-gli-base (fungerer også som lokk)
6 Innsatsholder
6a Skive-tilbehør
6b Oppskjærings-tilbehør
6c Finskjærings-tilbehør
6d Julienne-tilbehør (firkantede strimler)
6e Julienne-tilbehør (trekantede strimler)
Hakking
(se bildeseksjon I med tilberedningstabell j)
Kniven (3) passer perfekt til hakking av kjøtt,
ost, løk, urter, hvitløk, gulrøtter, valnøtter,
hasselnøtter, mandler osv. Ved hakking av
harde ingredienser, bruk turbobryteren #.
NB: Ikke hakk ekstremt harde ingredienser,
som for eksempel muskatnøtter, kaffebønner
og korn.
Før hakking ...
• på forhånd kuttes kjøtt, ost, løk, hvitløk,
gulrøtter, paprika i biter,
• fjern stilker fra urter og skall fra nøtter,
• fjern ben, brusk og sener fra kjøtt.
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 26
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 26 12.10.2009 15:32:34 Uhr
12.10.2009 15:32:34 Uhr
Side: 26
27
a) Ta forsiktig av plastbeskyttelsen fra
knivinnsatsen (3). Advarsel: Kniven er
meget skarp! Hold alltid i den øvre plast-
delen. Sett kniven på midtstaven i hakke-
bollen (4) og trykk den ned til den låses.
Sett alltid bollen på anti-gli-basen (5).
b) Legg ingrediensene i hakkebollen.
c) Sett lokket (2) på bollen med låsesperren
(2c) mot bollehåndtaket. Får å låse lokket,
drei det med urviseren slik at låsesperren
slår inn med et «klikk» over håndtaket.
d) Sett motordelen ! i girkoplingen (2a)
slik at den låses på plass. Sørg for at
stapperen (1) er satt i påfyllingsrøret (2b).
e) For å starte trykker du på bryter ‚ eller
# på motordelen. Hold med en hånd på
bollen under tilberedningen.
f) Etter bruk trykker du på knappen $ for å
ta av motordelen. Fjern stapperen.
g) Trykk på låsesperren (2c), drei lokket (2)
mot klokken for å løsne det og løfte det
opp.
h/i)Ta ut kniven forsiktig ved å dreie og dra
i den før du tar ut de tilberedte ingredien-
sene.
Blande lette deiger
Ved bruk av knivinnsatsen (3) kan du også
mikse lette deiger som pannekakerøre eller
kakedeiger basert på inntil 250 g mel.
For pannekakerøre kan du først helle væsken
i bollen og deretter ha i mel og egg. Trykk
inn turbobryteren # og bland røren til den er
glatt.
Kutting / rasping
(se bildeseksjon II med tilberedningstabell j)
Ved bruk av snitteinnsatsen (6a) kan du snitte
for eksempel agurker, løk, sopp, epler,
gulrøtter, reddik, rå poteter, squash, og kål.
Ved bruk av riveinnsatsen (6b, 6c) kan du
rive for eksempel epler, gulrøtter, rå poteter,
rødbeter, kål og ost (myk til medium).
Julienne-tilbehørene (6d, 6e) strimler maten.
Alle redskapene bør håndteres med forsiktig-
het for å unngå skader.
a) Plasser et redskap (6a–6e) i innsats-
holderen (6) og trykk den på plass. Sett inn-
satsholderen på midtstaven i hakkebollen
og trykk den ned til den låses.
b) Fest lokket (2) på bollen med låsesperren
(2c) rett over bollehåndtaket. For å låse
lokket, drei det med urviseren slik at
låsesperren slår inn med et «klikk» over
håndtaket.
c) Sett motordelen i girkoplingen slik at den
låses på plass. Velg hastighet i henhold til
anbefalingene på bilde (j).
d) Hell ingrediensene i påfyllingsrøret.
Stikk aldri fingrene ned i påfyllingsrøret
når apparatet er påslått. Bruk alltid stap-
peren (1) for å skyve ingredienser ned i
påfyllingsrøret.
e) Trykk for bryter ‚ eller „ på motordelen
for å starte.
f) Etter bruk trykker du på knappen $ for å
ta av motordelen.
g) Trykk på låsesperren (2c), drei lokket (2)
mot klokken for å løsne det og løfte det
opp.
h) Ta ut redskapsholderen før du tar ut ingre-
diensene. For å løsne redskapet (6a – 6e)
trykker du opp den siden som stikker frem
underst på redskapsholderen.
Hvordan du bruker hakke-
tilbehøret 4
1 Øvre del
2 Kniv
3 Hakkebolle
4 Anti-gli base / lokk
Hakketilbehøret passer perfekt til hakking
av kjøtt, ost, løk, urter, hvitløk, paprika (med
væske), gulrøtter, valnøtter, hasselnøtter,
mandler, svisker etc.
Bruk turbobrytesen „ når du hakker harde
matvarer (f.eks. fast ost).
NB: Isterninger eller ekstremt harde
ingredienser, som muskatnøtt, kaffebønner,
sjokolade og korn skal ikke hakkes.
Før hakking ...
– skjær kjøtt, ost, løk, hvitløk, gulrøtter,
paprika i biter før hakking
– ta av stilker fra urter og fjern skallet på
nøtter
– fjern ben, sener og brusk fra kjøtt.
For best mulig resultat, vennligst følg anbe-
falte hastigheter i tilberedningstabellen.
Hakking
a) Ta forsiktig av plastdekselet fra kniven (2).
Knivbladene er meget skarpe! Advarsel:
Hold alltid i den øvre plastdelen. Sett
kniven på senterpinnen i hakkebollen (3).
Trykk ned knivinnsatsen og vri 90º for å
låse den. Plasser alltid hakkebollen i anti-
gli basen (4).
b) Legg ingrediensene i hakkebollen.
c) Sett øvre del (1) på hakkebollen.
d) Sett motordelen ! i øvre del (1) slik at den
låses på plass.
e) Trykk på bryteren ‚ eller # for å starte
hakketilbehøret. Mens du tilbereder,
holder du motordelen med en hånd og
hakkebollen med den andre.
Bruk ikke hakkeren lenger enn 2 minutter.
f) Etter bruk trykker du på knappen $ for å
ta av motordelen.
g) Ta så av den øvre delen.
h) Ta forsiktig ut kniven.
i) Ta så ut den bearbeidede maten fra hakke-
bollen. Anti-gli basen kan også brukes som
lokk til hakkebollen.
Rengjøring av apparatet
Motordelen ! og girkoplingen for vispen Ë
rengjøres kun med en fuktig klut. Lokket (2)
kan rengjøres under rennende vann, men
det må ikke senkes ned i vann eller vaskes
i oppvaskmaskin. Alle de andre delene kan
vaskes i oppvaskmaskin.
Vi anbefaler at du rengjør Julienne-redskapene
umiddelbart etter bruk for å unngå at mat-
rester blir sittende fast i åpningene. Kniver
og redskaper (6a–6e) bør plasseres forsiktig i
oppvaskmaskinen.
Ved tilberedning av mat som inneholder mye
farge (for eksempel gulrøtter), kan apparatets
plastdeler bli misfarget. Tørk av disse delene
med vegetabilsk olje før rengjøring.
Tilbehør
(tilgjengelig hos Braun service senter; merk,
gjelder ikke i alle land)
BC: Hakketilbehør, velegnet for hakking av
større kvantiteter eller tilberedning av forskjel-
lige typer shaker, lage små deiger og knuse
isbiter.
Oppskrifter
Majones (bruk stavmikseren)
200–250 ml olje
1 egg (plomme og hvite)
1 ss sitronsaft eller eddik
Salt og pepper etter smak
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 27
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 27 12.10.2009 15:32:35 Uhr
12.10.2009 15:32:35 Uhr
Side: 36
37
of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage en gebreken
die de werking of waarde van het apparaat
niet noemenswaardig beinvloeden vallen
niet onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele
Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw aankoopbewijs af te geven
of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre: www.service.braun.
com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation eller ombytning
af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl
som har ringe effekt på værdien eller
funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien
bortfalder ved reparationer udført af andre
end de af Braun anviste reparatører og hvor
originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center: www.service.braun.
com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
Norsk
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved
reparasjon eller om vi finner det hensiktsmes-
sig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun
eller Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn
av feil bruk, normal slitasje eller skader som
har ubetydelig effekt på produktets verdi
og virkemåte. Garantien bortfaller dersom
reparasjoner utføres av ikke autorisert person
eller hvis andre enn originale Braun reserve-
deler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet
leveres eller sendes sammen med kopi av
kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun
Serviceverksted.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti
i henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från
och med inköpsdatum. Under garantitiden
kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla
brister i apparaten som är hänförbara till fel i
material eller utförande, genom att antingen
reparera eller byta ut hela apparaten efter eget
gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna
apparat levereras av Braun eller deras
auktoriserade återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig
användning eller normalt slitage, liksom brister
som har en försumbar inverkan på apparatens
värde eller funktion. Garantin upphör att gälla
om reparationer utförs av icke behörig person
eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden
skall den kompletta apparaten lämnas
in tillsammans med inköpskvittot, till ett
auktoriserat Braun verkstad: www.service.
braun.com.
Ring 020-21 33 21 för information om
närmaste Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun
ostopäivästä lukien Suomessa voimassa
olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan.
Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki
viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai
valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu
harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla
viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen.
Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa
sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko.
maassa Braunin tai virallisen maahantuojan
toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat:
viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä,
normaalista kulumisesta tai viat, jolla
on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai
toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos
laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa
Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa
käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon
osoittamiseksi: www.service.braun.com.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta
020-377 877.
EÏÏËÓÈο
∂ÁÁ‡ËÛË
¶·Ú·¯ˆÚԇ̠‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÁ‡ËÛË, ÛÙÔ
ÚÔ˚fiÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·
·ÁÔÚ¿˜.
ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηχÙÔ˘ÌÂ,
¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÏ¿Ùو̷
ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi η΋ ηٷÛ΢‹ ‹ η΋˜
ÔÈfiÙËÙÔ˜ ˘ÏÈÎfi, ›Ù ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ›ÙÂ
·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘Û΢‹
Û‡ÌõˆÓ· Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜.
∞˘Ù‹ Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜
Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Braun.
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 37
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 37 12.10.2009 15:32:42 Uhr
12.10.2009 15:32:42 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun MR 550 BUFFET ennå.

Spør et spørsmål om Braun MR 550 BUFFET

Har du et spørsmål om Braun MR 550 BUFFET men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun MR 550 BUFFET. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MR 550 BUFFET Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.