Braun HC5090 manual

Vis en manual for Braun HC5090 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Klipper
  • Model/navn: HC5090
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 46
47
Våre produkter er utviklet for å oppfylle de høyeste standarder for kvalitet,
funksjonalitet og design. Vi håper du vil få stor glede av ditt nye produkt fra
Braun.
Les denne instruksjonen grundig, den inneholder sikkerhetsinformasjon.
Spar den for fremtidig bruk.
Advarsel
• Apparatet kan rengjøres under rennende vann.
Koble apparatet fra strømnettet før det
rengjøres med vann.
• Apparatet er utstyrt med en spesialledning (6) med
en integrert lavspenningsadapter for ekstra sikkerhet.
Du må derfor ikke bytte ut eller foreta endringer på
ledningen. Gjør du det, kan det medføre fare for
elektrisk støt. Bruk kun ledningssettet som følger med
apparatet.
• Hvis apparatet er merket 491, kan du bruke
det med alle strømledninger fra Braun merket 491-XXXX.
• Bruk aldri apparatet hvis kuttesystemet eller spesial-
ledningen er skadet.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år
og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap,
hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjon om
sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk
av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
foretas av barn med mindre de er eldre enn 8 år og har
tilsyn av en voksen.
• Når klippekammen er fjernet, bør ikke kuttesystemet
trykkes mot huden. Risiko for skader!
Norsk
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 47
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 47 02.06.15 08:20
02.06.15 08:20
VED Effective Date 29Jun2015 GMT - Printed 30Sep2015 P
Side: 47
48
• Kun til privat bruk.
Oljeflaske
Oppbevares utilgjengelig for barn. Innholdet må ikke svelges, og må ikke
komme i kontakt med øynene. Skal kastes i henhold til gjeldende regler
når den er tom.
Beskrivelse
1a Klippekam for langt hår 14–35 mm*
1b Klippekam for kort hår 3–24 mm
2 Kuttesystem
3 Lengdevelger
4 Av/på-bryter med ladeindikator
5 Strømtilkobling
6 Spesialledning (design kan variere)
7 Ladeholder*
* ikke med alle modeller
Lading
Den beste temperaturen for lading er mellom 15 °C og 35 °C. Ikke utsett
apparatet for temperaturer som er høyere enn 50 °C over lengre perioder.
• Koble det avslåtte apparatet/ladeholderen (7) til et strømuttak ved hjelp
av spesialledningen (6).
• Når du lader apparatet for første gang, eller når apparatet ikke har vært
i bruk på noen måneder, bør det lades opp kontinuerlig i minst 4 timer
(HC5050/5030/5010: 8 timer).
• Når apparatet er helt oppladet, skal den lades ut (til det er helt tom for
strøm) gjennom normal bruk. Deretter må du lade det opp til full kapasitet
igjen. Full kapasitet oppnås først etter flere sykluser med lading/utlading.
• Et fulladet apparat gir minst 40 minutter ledningsfri brukstid. Dette kan
variere avhengig av egenskapene til håret du trimmer.
• Hvis de oppladbare batteriene er utladede, kan du bruke apparatet ved å
koble det til et strømuttak via spesialledningen.
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 48
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 48 02.06.15 08:20
02.06.15 08:20
VED Effective Date 29Jun2015 GMT - Printed 30Sep2015 P
Side: 48
49
Ladeindikator
HC 5090
• Ladeindikatoren, som er integrert i på/av-bryteren (4), viser batteriets
ladestatus.
• Indikatorlyset blinker mens apparatet lades opp. Når batteriet er fullt
oppladet, lyser indikatorlyset kontinuerlig grønt forutsatt at apparatet er
tilkoblet strømnettet.
• Ved ledningsfri bruk viser indikatorlyset et blinkende grønt lys.
• Indikatorlyset blinker rødt når batteriet er i ferd med å bli utladet. Det bør
være nok kapasitet igjen til at du kan fullføre trimmesekvensen.
HC5050/5030/5010
• Indikatorlyset (4) viser at apparatet lades opp. Når batteriet er fulladet,
skrus indikatorlyset av.
Generell informasjon om klipping av hår
• Håret bør være nyvasket, tørket, kjemmet og uten floker.
• Hvis du ikke er vant til å klippe hår bør du starte med en lengre innstilling
og redusere lengden etter hvert for å unngå å klippe håret kortere enn
ønsket.
• Bruk rolige og kontrollerte bevegelser. Ikke press apparatet gjennom
håret raskere enn det greier å klippe.
• Rist eller blås bort håret fra klipperen med jevne mellomrom. Hvis for mye
hår blir sittende i klippekammen, bør du ta den av.
• For å kontrollere at du klipper som planlagt, kan du gre håret til den
ønskede frisyren noen ganger underveis i klippingen.
Hårklipping
Hårklipping med klippekam
• Sett kammen (1a/1b) på apparatet når apparatet er avslått.
• Trykk på lengdevelgeren (3) og skyv klippekammen til ønsket hårlengde.
Tilgjengelige lengdeinnstillinger (mm):
Klippekam for langt hår (1a) = 14 / 17 / 20 / 23 / 26 / 29 / 32 / 35
Klippekam for kort hår (1b) = 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24
• Slå på apparatet ved å trykke på på/av-bryteren (4) og klipp håret til
ønsket lengde.
Hårklipping uten klippekam
• Fjern klippekammen.
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 49
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 49 02.06.15 08:20
02.06.15 08:20
VED Effective Date 29Jun2015 GMT - Printed 30Sep2015 P
Side: 49
50
• Slå på apparatet ved å trykke på på/av-bryteren (4) for å begynne å klippe.
• Beveg alltid kuttesystemet parallelt med hudoverflaten (A, klipping).
Før apparatet sakte og kontrollert mot hårets vekstretning.
• Kuttesystemet skal kun holdes vertikalt (B, trimming) når du trimmer
konturer.
• Pass på at du ikke vipper på apparatet mens det berører huden (C).
• Unngå brå bevegelser når du klipper.
Rengjøring
Regelmessig rengjøring gir bedre resultater.
Rengjøring med børste
• Slå av apparatet. Åpne kuttesystemet ved å trykke med tommelen mot
trimmeren fra forsiden. Den åpner seg i ca. 45° vinkel.
• Rengjør trimmeren og området bak den brede trimmeren (inni huset)
med børsten.
Rengjøring med vann
• Slå av apparatet og skyll hodet og trimmeren under rennende, varmt vann
til alle rester er borte. Du kan også skylle det åpnede kuttesystemet.
Hold apparatet i god stand
Smør apparatet med lett maskinolje (D) etter hver bruk, særlig etter at du
har rengjort det under rennende vann, for at kuttesystemet skal fungere
optimalt.
Ta vare på batteriene
For å opprettholde full batterikapasitet i de oppladbare batteriene, må
apparatet lades helt ut (gjennom normal bruk) omtrent hver 6. måned.
Lad så opp apparatet til full kapasitet igjen.
Miljøhensyn
Dette produktet inneholder oppladbare batterier. Av miljømessige
hensyn må produktet ikke kastes sammen med husholdningsavfall
etter endt levetid. Returner produktet til en forhandler, et Braun-
servicesenter eller til en lokal miljøstasjon.
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 50
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 50 02.06.15 08:20
02.06.15 08:20
VED Effective Date 29Jun2015 GMT - Printed 30Sep2015 P
Side: 50
51
Med forbehold om at endringer kan gjøres uten varsel.
Elektriske spesifikasjoner er angitt på spesialledningen.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten
ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Garantien gjelder i alle land hvor dette apparatet selges av Braun eller en
Braun-forhandler.
Denne garantien dekker ikke: skader grunnet feil bruk, normal slitasje eller
skader som har ubetydelig effekt på apparatets verdi og funksjonsdyktighet.
Garantien blir ugyldig hvis reparasjon foretas av uautoriserte personer, og
hvis det ikke brukes originale Braun-reservedeler.
For å få service i løpet av garantiperioden skal hele apparatet leveres eller
sendes, sammen med kopi av kjøpskvittering, til et autorisert Braun
servicecenter (finn ditt nærmeste på www.service.braun.com).
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 51
97355765_HC_5090-5010_MN_S4-78.indd 51 02.06.15 08:20
02.06.15 08:20
VED Effective Date 29Jun2015 GMT - Printed 30Sep2015 P

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun HC5090 ennå.

Spør et spørsmål om Braun HC5090

Har du et spørsmål om Braun HC5090 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun HC5090. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HC5090 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.