Braun FaceSpa Pro 911 manual

Vis en manual for Braun FaceSpa Pro 911 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Ikke kategorisert
  • Model/navn: FaceSpa Pro 911
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 44
45
Les hele bruksanvisningen nøye før du tar dette apparatet i bruk, og oppbevar den for
fremtidig bruk.
Viktig
• Apparatet er utstyrt med et spesialledningssett (6) med integrert
lavspenningsadapter. Du må ikke bytte ut eller endre på noen
deler av apparatet, ellers risikerer du å få elektrisk støt. Bruk kun
spesialledningen som følger med apparatet.
• Hvis apparatet er merket med 492, kan du bruke det
med alle strømledninger fra Braun merket 492-XXXX.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har
fått instruksjon om sikker bruk av apparatet og forstår farene ved
bruk av det. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold av apparatet skal ikke foretas av barn med mindre de
er eldre enn 8 år og har tilsyn av en voksen.
• Dette apparatet må ikke brukes i badekar eller dusj når
rensebørsten er tilkoblet. Av sikkerhetsgrunner kan det
bare brukes uten strømledning.
• Av hygieniske årsaker bør ikke flere personer bruke samme apparat.
• Apparatet må ikke brukes på irritert hud.
• Epileringshodet må ikke brukes på øyevippene. Du kan bruke epileringshodet for å
fjerne enkeltstående hår mellom eller over øyenbrynene, men ikke for å forme
øyenbrynene.
• Når apparatet er slått på, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med langt
hår, klær, bånd eller lignende. Dette er for å unngå personskader og eventuelle
andre skader.
Beskrivelse
1 Beskyttelseshette for epileringshodet
2 Epileringshode
3 Indikatorlys
4 På/Av-bryter
5 Stikkontakt
6 Spesialledningssett
7a Rensebørste
7b Vitaliserende pute
8 Børste-/puteadapter med
utløserknapp (8a)
9 MicroVibration-hode med bryter (9a)
10 Rensebørste
11 Holder
12 Oppbevaringsboks
Norsk
91474612_FaceSpa_Pro_910-911-912-913_921_EURO_S4-122.indd 45
91474612_FaceSpa_Pro_910-911-912-913_921_EURO_S4-122.indd 45 17.08.17 15:15
17.08.17 15:15
ROVED Effective Date 18Aug2017 GMT - Printed 21Nov2017 Pag
Side: 45
46
Lading
Lad opp apparatet i 1 time før bruk ved hjelp av spesialledningssettet (6).
Koble fra apparatet etter lading og bruk det trådløst.
Indikatorlys (3) Ladestatus
Blinkende hvitt lys Apparatet lader
Konstant hvitt lys i 5 sek, deretter
slås lyset av
Fullt oppladet
Gult blinkende lys Ladenivået har falt til under 10 %
Gult, raskt blinkende lys Motoren har stoppet. Lad apparatet
Den beste omgivelsestemperaturen for lading, bruk og oppbevaring er mellom 15 og
30 °C. Utenom dette området kan det ta lengre tid å lade apparatet.
I tilfelle overoppheting/motorsperre, vil det røde indikatorlyset lyse konstant og
motoren slås av. Vent til apparatet er avkjølt og det røde lyset slås av før du slår på
apparatet igjen.
Bryter (4)
Trykk midt på bryteren (I) for å slå apparatet på og av.
Ytterligere bryterfunksjoner avhenger av hvilket hode som er festet på:
Epileringshode (2) Rotasjon til venstre Rotasjon til høyre
Børste-tilbehør* (7,8)
MicroVibration-hode* (9)
Hastighet 1 Hastighet 2
* Både børstetilbehøret og MicroVibration-hodet er utstyrt med en behandlingstid-
taker. Under bruk vil en kort pause hvert 20. sekund indikere at det er tid for gå til
neste ansiktssone (venstre kinn, høyre kinn, panne).
Reiselås
Trykk midt på bryteren (I) i 3 sekunder for å låse apparatet. Et lydsignal bekrefter at
reiselåset er aktivert. Trykk inn bryteren i 3 sekunder for å låse opp. 3 lydsignaler
høres hvis du ikke lykkes med å låse opp apparatet. Prøv på nytt eller koble apparatet
til strømnettet.
Bruk av epileringshodet (kun tørr bruk)
• Før bruk må du sikre at huden din og epileringshodet er helt tørt.
• Hold apparatet med pinsettene mot en del av huden som du strekker ut med den
ledige hånden. Før så apparatet forsiktig mot hårets vekstretning. Trykk ikke for hardt
91474612_FaceSpa_Pro_910-911-912-913_921_EURO_S4-122.indd 46
91474612_FaceSpa_Pro_910-911-912-913_921_EURO_S4-122.indd 46 17.08.17 15:15
17.08.17 15:15
ROVED Effective Date 18Aug2017 GMT - Printed 21Nov2017 Pag
Side: 46
47
siden det kan skade huden. For å strekke overleppeområdet, presser du tungen mot
området fra undersiden.
• For å berolige huden anbefaler vi å bruke en fuktighetskrem etter epileringen. Første
gangs epilering bør foretas om kvelden, slik at eventuell rødflammet hud forsvinner
over natten.
Generell informasjon om epilering
Alle metoder som fjerner hår fra roten, kan føre til hudirritasjon (f.eks. kløe, ubehag,
rødflammet hud), avhengig av hud- og hårtype.
Dette er normale reaksjoner som pleier å gå raskt over, men som kan bli kraftigere når
du fjerner hår ved roten for første gang eller hvis du har sensitiv hud.
Vanligvis reduseres hudreaksjonen og ubehagsfølelsen vesentlig ved gjentatt bruk.
Hvis huden din fortsatt er irritert etter ca. 36 timer, anbefaler vi at du kontakter lege.
Vask epileringshodet og huden grundig før bruk for å minimere risikoen for infeksjon
eller betennelse på grunn av bakterier som trenger inn i huden (f.eks. når apparatet
skyves over huden).
Kontakt lege hvis du er usikker på om du kan bruke dette apparatet. I følgende tilfeller
må apparatet kun brukes etter konsultasjon med lege: ved eksem, sår, reaksjoner med
betent hud, slik som hårrotsbetennelse (follikulitt), åreknuter, rundt føflekker, hvis
huden har redusert immunitet, ved f.eks. diabetes, under graviditet, Raynauds
sykdom, hemofili, koebnerfenomen eller immunsvikt.
Når du starter med hormoner eller hvis du endrer hormontablett-type (f.eks. P-piller),
kan hårveksten påvirkes på grunn av endringer i hormonnivået. Dette skyldes
endringer i hormonelle forhold og ikke apparatet.
Bruk av rensebørsten (våt og tørr bruk)
Dra av epileringshodet, sett på børsteadapteren (8) og klikk på plass rensebørsten (7a)
eller vitaliseringsputen (7b).
Bruk dette tilbehøret som en del av den daglige rengjøringsrutinen med vann, såpe,
rensevann, rensemelk, gel eller peeling-produkter.
Vitaliseringsputen gir i tillegg en intensiv massasje for å forbedre hudens utseende.
Før børsten/puten over huden med et lett trykk og sirkelbevegelser. Unngå området
rundt øynene og langs hårfestet.
Bruk av MicroVibration-hodet
Sett på MicroVibration-hodet (9). Du kan velge mellom skånsom og intens modus ved
å skyve bryteren (9a) til venstre eller høyre. Hver modus kan brukes med hastighet 1
eller 2.
Vi anbefaler at du bruker MicroVibration-hodet når du påfører flytende
hudpleieprodukter.
91474612_FaceSpa_Pro_910-911-912-913_921_EURO_S4-122.indd 47
91474612_FaceSpa_Pro_910-911-912-913_921_EURO_S4-122.indd 47 17.08.17 15:15
17.08.17 15:15
ROVED Effective Date 18Aug2017 GMT - Printed 21Nov2017 Pag
Side: 47
48
Den svake banke-bevegelsen sikrer en effektiv og økonomisk påføring av
hudpleieproduktet. Før MicroVibration-hodet sakte over ansiktets tre soner
(20 sekunder på hvert område).
Rengjøring og vedlikehold
Etter bruk rengjør du apparatet slik:
MicroVibration-hodet (9): Bruk en fuktig klut til rengjøring. Må ikke rengjøres i vann.
Epileringshodet (2): Rengjør pinsettene forsiktig ved hjelp av børsten (10). Du kan også
dyppe børsten i etanol (70 %). Epileringshodet må ikke rengjøres i vann.
Rengjøring av børste/pute (7,8): Det er kun dette tilbehøret som kan skylles under
rennende vann. Hvis du foretrekker en grundigere rengjøring med såpe og varmt vann,
kan du ta av børsten/puten (7a/b) ved å trykke på utløserknappen (8 a). Etter
rengjøringen må alle deler tørke før de settes på igjen.
For best resultat bør børsten/puten (7a/b) byttes ut hver 3. måned eller tidligere
hvis børstehårene blir deformert pga. hyppig bruk. Et stor utvalg av børsterefiller
(ref. nr. 80 Ansikt) finner du hos din forhandler, på et Braun servicesenter eller på
www.braun.com.
Miljøhensyn
Produktet inneholder batterier og/eller resirkulerbart elektrisk avfall. For å
beskytte miljøet, bør ikke apparatet kastes i husholdningsavfallet, men leveres
til resirkulering ved et lokalt innleveringssted for elektronisk avfall.
Kan endres uten varsel.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved
reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet. Denne garanti
er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader
som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller
dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale
Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med
kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
91474612_FaceSpa_Pro_910-911-912-913_921_EURO_S4-122.indd 48
91474612_FaceSpa_Pro_910-911-912-913_921_EURO_S4-122.indd 48 17.08.17 15:15
17.08.17 15:15
ROVED Effective Date 18Aug2017 GMT - Printed 21Nov2017 Pag

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun FaceSpa Pro 911 ennå.

Spør et spørsmål om Braun FaceSpa Pro 911

Har du et spørsmål om Braun FaceSpa Pro 911 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun FaceSpa Pro 911. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FaceSpa Pro 911 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.