Braun cruZer5 Face manual

Vis en manual for Braun cruZer5 Face under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Skjeggtrimmer
  • Model/navn: cruZer5 Face
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 47
48
Våre produkter er utviklet for å oppfylle de høyeste standardene for kvalitet,
funksjon og design. Vi håper at du vil få stor glede av din nye Braun
barbermaskin.
Advarsel
Barbermaskinen har en spesialledning med integrert lavspenningsadapter.
Du skal derfor aldri bytte ut eller foreta endringer på ledningen. Gjør du det,
kan du få elektrisk støt.
Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller personer med redusert
fysisk eller mental kapasitet, med mindre en person ansvarlig for barnets
eller den andre personens sikkerhet har kontroll over situasjonen. Generelt
anbefaler vi at produktet oppbevares utilgjengelig for barn. Barn bør få
instruksjon slik at de ikke leker med apparatet.
Ved bruk på andre områder på kroppen enn ansiktet, må du sørge for at
huden er strammet.
Av hygieniske årsaker bør ikke flere personer bruke samme apparat.
Oljeflaske
Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke svelges. Flasken skal kildesorteres
som spesialavfall når den er tom.
Beskrivelse
1 Kam til tredagers-skjegg og beskyttende hette
2 Skjæreblad
3 Lamellkniv
4 Trimmer som kan vris
4a Bred trimmer (28 mm)
4b Smal trimmer (14 cm)
5 Ladelys
6 På/av-bryter
7 Justerbar kam
8 Skjegglengdevelger
9 Spesialledning
Lading
Beste temperatur for lading er mellom 15 °C og 35 °C. Ikke utsett barber-
maskinen for temperaturer over 50 °C over lengre tid.
• Koble barbermaskinen til et strømuttak ved hjelp av spesialledningen.
La den være avslått.
• Når du lader for første gang, eller når barbermaskinen ikke har vært i bruk
på noen måneder, skal du sette den på lading kontinuerlig i 4 timer.
Norsk
99663755_cruZer5_face_MN.indd 48
99663755_cruZer5_face_MN.indd 48 27.09.10 14:38
27.09.10 14:38
Side: 48
49
• Ladelyset (5) viser at apparatet lades opp. Når batteriet er fulladet, skrus
ladelyset av. Periodisk blinking etter en stund viser at batteriet har full
kapasitet. Dette kan også forekomme en kort stund under ladingen, når
batteriet er helt utladet.
• En full opplading gir 30 minutter med ledningsfri barbering, avhengig av
skjeggveksten.
• Når barbermaskinen er helt oppladet, bør den lades ut ved normal bruk.
Deretter skal den lades opp på nytt. Etterfølgende ladinger vil ta omtrent
1 time.
• Full kapasitet oppnås først etter flere sykluser med lading/utlading.
• En 5 minutters hurtigopplading er nok til en barbering.
Barbering
Først fjerner du den justerbare kammen (7): Bruk tomlene og trykk mot
sideklemmene på den justerbare kammen, slik at de svinger av i pilenes
retning (a). Aktiver på/av-bryteren (6). Det bevegelige barberhodet tilpasser
seg automatisk til hudens overflate og gir en tett og glatt barbering.
For best resultat:
• Du bør alltid barbere deg før du vasker ansiktet.
• Hold barbermaskinen vinkelrett (90°) mot huden (b).
• Strekk huden og barber mot skjeggets vekstretning.
• Som forberedelse til barberingen etter at du ikke har barbert deg på noen
dager, bruker du den brede trimmeren (4a) for å barbere lange hår. For å få
en tett, glatt barbering, avslutter du med barberhodet.
• For å opprettholde 100 % barberingsytelse, må du skifte ut skjærebladet
og lamellkniven minst hver 18. måned eller når de er slitt.
Stil
Bruk den vribare trimmeren
Den brede trimmeren barberer og trimmer store områder jevnt (c). Den er
ideell til å forme kinnskjegg, barter og små, korte skjegg. Den brede trim-
meren har sikkerhetsstriper og en glidestripe for å få mindre irritasjon og lett
glid. Trykk på de blå stripene for å trykke opp den vribare trimmeren (4).
Mens du strekker huden, fører du den brede trimmeren i motsatt retningen
av hårveksten.
Den smale trimmeren (4b) definerer presist linjene og kantene (d) og er ideell
for tydelige konturer.
For å bruke den smale trimmeren, skal du dytte opp den vribare trimmeren
og snu den 180°. Hvis du bruker den vribare trimmeren mye, vil dette
redusere batterikapasiteten.
99663755_cruZer5_face_MN.indd 49
99663755_cruZer5_face_MN.indd 49 27.09.10 14:38
27.09.10 14:38
Side: 49
50
Trimming
Bruk av trimmetilbehøret (1) og (7)
Plasser det respektive trimmetilbehøret på barberhodet (2) eller på den
vribare trimmeren (4) og press til det klikker på plass (e).
Kam til tredagers-skjegg og beskyttende hette (1): Dette tilbehøret passer
perfekt for å skape en look med skjeggstubber og beholde denne lengden.
• Plasser tilbehøret på barberhodet (2) og trykk opp den vribare trimmeren
(4). Skru på barbermaskinen og bruk apparatet slik det er vist på illustrasjo-
nen (e). Tilbehøret sørger for å skape den beste vinkelen.
Justerbar kam (7): Dette tilbehøret er ideelt for å trimme skjegget og beholde
det i samme lengde.
• Plasser tilbehøret på barberhodet (2) og still inn på ønsket skjegglengde.
Trykk på skjegglengdevelgeren (8) og press den oppover (f). (Mulige
innstillinger for skjegglengden fra øverst til nederst: 1,2 mm / 2,8 mm /
4,4 mm / 6 mm.) Press den vribare trimmeren oppover (4).
• Trykk på av/på-bryteren og trim mot hårets vekstretning ved å føre den
gjennomsiktige kammen over huden (f).
Rengjøring
Barberhodet kan rengjøres under rennende vann.
Advarsel: Koble barbermaskinen fra strømforsyningen før du rengjør
barberhodet i vann.
Regelmessig rengjøring gir en bedre barberingsytelse. Å skylle barberhodet
under rennende vann er en enkel og rask måte å holde det rent på:
• Skru på barbermaskinen (uten ledning) og skyll barberhodet under varmt,
rennende vann (g). Bruk gjerne flytende såpe uten partikeler som kan ripe
overflaten. Skyll av alt skummet og la barbermaskinen stå på i noen
sekunder ekstra.
• Slå av barbermaskinen, fjern barberhodet og lamellkniven. Så lar du de
demonterte delene tørke.
• Hvis du regelmessig rengjør barbermaskinen under vann, skal du en gang
i uka påføre en dråpe olje på trimmetilbehøret (4a, 4b) og på barberhodet
(h).
Ellers kan du rengjøre barbermaskinen med den tilhørende børsten (i):
• Skru av barbermaskinen. Fjern barberhodet.
• Med børsten rengjør du lamellknivene og det indre området av barber-
hodet. Men ikke rengjør barberhodet med børsten, siden dette kan
ødelegge barberhodet.
99663755_cruZer5_face_MN.indd 50
99663755_cruZer5_face_MN.indd 50 27.09.10 14:38
27.09.10 14:38
Side: 50
51
Vedlikehold av barbermaskinen
Skifte ut skjæredeler
For å opprettholde 100 % barberingsytelse, må du skifte ut skjærebladet
og lamellkniven minst hver 18. måned eller når de er slitt. Hvis du skifter ut
begge deler samtidig, får du en tettere barbering med mindre hudirritasjon.
(Skjæreblad og lamellkniv: 10B)
Vedlikehold av batteriene
For å opprettholde full batterikapasitet, må barbermaskinen lades ut (ved
barbering) omtrent hver 6. måned. Lad den deretter opp til full kapasitet.
Miljøhensyn
Dette produktet inneholder oppladbare batterier. Av miljømessige
hensyn må ikke dette produktet kastets i husholdningsavfallet
ved endt levetid. Returner produktet til en forhandler, et Braun
Servicesenter eller via en lokal miljøstasjon.
Med forbehold om endringer.
Elektriske spesifikasjoner er angitt på spesial ledningssettet.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten
ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger
produktet.
Denne garantien dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje
(f.eks. på skjæreblad eller lamellkniven) eller skader som har ubetydelig
effekt på produktets verdi og virkemåte sitat slutt. Garantien bortfaller
dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn
originale Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen
med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 88025503 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Service-
verksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL’s Leverings-
betingelser.
99663755_cruZer5_face_MN.indd 51
99663755_cruZer5_face_MN.indd 51 27.09.10 14:38
27.09.10 14:38

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun cruZer5 Face ennå.

Spør et spørsmål om Braun cruZer5 Face

Har du et spørsmål om Braun cruZer5 Face men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun cruZer5 Face. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med cruZer5 Face Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.