Braun CafeHouse manual

Vis en manual for Braun CafeHouse under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: CafeHouse
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 15
16
Norsk
Våre produkter er utviklet for å imøtekomme de høyeste
standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design.
Vi håper du vil få mye glede av ditt nye Braun produkt.
Viktig
Vennligst les hele bruksanvisningen nøye før
produktet tas i bruk.
• Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller
personer med redusert fysisk eller mental kapasitet,
med mindre en person ansvarlig for barnets eller
den andre personens sikkerhet har kontroll over
situasjonen. Generelt anbefaler vi at produktet opp-
bevares utilgjengelig for barn. Barn bør få instruksjon
slik at de ikke leker med apparatet.
• Før støpselet settes i stikkontakten, sjekk at nett-
spenningen tilsvarer den som er angitt på bunnplaten
under produktet.
• Unngå berøring av varme overflater, spesielt
varmeplaten. La aldri ledningen komme i kontakt
med varmeplaten.
• Sett ikke kannen på andre varme overflater (som
f.eks. plater på komfyr, varmeplater etc.).
• Bruk ikke kannen i mikrobølgeovnen.
• Før du setter igang å trakte kaffe for andre gang, må
alltid kaffetrakteren avkjøles i ca. 5 min. mellom hver
trakting (slå av kaffetrakteren), ellers vil det utvikle seg
damp når du heller kaldt vann i vanntanken.
• Braun elektriske apparater tilfredsstiller gjeldende
sikkerhetsstandarder. Reparasjoner på elektriske
apparater, inkludert bytte av ledning, må kun foretas
av autorisert servicepersonell. Reparasjoner utført av
ufaglært kan føre til ulykker eller skader.
• Dette apparatet er konstruert for tilbereding av
normale husholdningskvantiteter.
• Benytt alltid friskt, kaldt vann når du skal trakte kaffe.
Maksimum antall kopper
10 kopper (125 ml hver)
Beskrivelse
· Ledning/oppbevaringsplass for ledning
‚ Volum-kompensator
# Vann-nivå indikator
$ Vanntank
% Vannfilterpatron (følger ikke med i modell
KF 520; kan kjøpes separat)
& Dreieskive for skifting av vannfilter
Á Utløser for svingbar filterholder
Ë Filterholder med dryppstopp
È Varmeplate
Í På/av bryter («I/O»)
{ Kanne
I Før kaffetrakteren tas i bruk
Montering av vannfilteret
(følger ikke med i modell KF 520; kan kjøpes separat)
1. Pakk ut vannfilteret %.
2. Ta ut volum-kompensatoren ‚ fra vanntanken.
3. Sett på plass vannfilteret %. (Oppbevar volum-kom-
pensatoren da den alltid må settes i vanntanken når
vannfilteret tas ut.)
4. Vannfilteret bør skiftes ca annenhver måned. For å få
en påminnelse: still knappen & slik at nåværende
måned er synlig i venstre felt (startmåned) Da ser du
måneden du bør bytte filter i høyre felt (sluttmåned).
NB!
Før apparatet tas i bruk første gang, når kaffetrakteren
ikke har vært i bruk på en stund, eller etter installering av
nytt vannfilter, fylles vanntanken til maksimumsmerket
med kaldt vann. Slå på kaffetrakteren og la vannet
strømme gjennom uten kaffe.
II Tilbereding av kaffe
Fyll tanken med kaldt, friskt vann, trykk ned utløser-
knappen Á for å åpne filterholderen, sett i et papirfilter
No. 4 og fyll i filterkaffe, sett kannen på varmeplaten È
og slå på kaffetrakteren Í.
For enklere fylling og tømming av filterkaffe, kan filter-
holderen enkelt fjernes fra hengselen.
Dryppstoppen hindrer drypping om kannen fjernes for
å skenke en kopp kaffe før den er ferdig. Kannen skal
omgående settes tilbake på varmeplaten for å hindre at
det renner over filterholderen.
Traktetid pr. kopp: ca 1 minutt. Mengde av ferdig kaffe
i kannen vil avvike noe fra påfylt mengde, på grunn av
restvann i filterkaffen.
Model KF 570 er utstyrt med en automatisk avstenging
egenskap (auto-off). Etter to timers max. bruk, vil kaffe-
trakteren slå seg av automatisk.
III Vannfilter
Vannfilteret forbedrer kaffesmaken ved å fjerne klor,
dårlig smak, lukter og kalk. Om vannfilterpatronen byttes
regelmessig (annenhver måned), gir den ikke bare
bedre smak på kaffen, men forlenger også levetiden på
trakteren ved å hindre kalkavleiringer. Braun vannfilter er
tilgjengelig hos din forhandler eller Braun service senter.
IV Rengjøring
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
Kaffetrakteren må aldri rengjøres under rennende vann
og må heller aldri dyppes i vann; rengjør kun med en
fuktig klut.
Model KF 570 inneholder en filterkurv i rustfritt stål Ë
som kun skal gjøres ren med en fuktig klut. Du kan bruke
flytende oppvaskmiddel. Bruk ikke skuremiddel eller
oppvaskmaskin.
Glasskolben og filterkurven i plast som tilhører modellene
KF 520 og KF 560 kan rengjøres i oppvaskmaskin.
V Avkalking (uten illustrasjon)
Hvis du har hardt vann og ikke bruker vannfilter i din
kaffetrakter, må den avkalkes regelmessig. Benyttes
vannfilteret, og det skiftes regelmessig, trenger du
normalt ikke å avkalke kaffetrakteren. Men dersom
kaffetrakteren bruker lengre tid på traktingen enn
normalt, må kaffetrakteren avkalkes.
Viktig: Ved avkalking, erstatt alltid vannfilteret med
volum-kompensatoren.
99364377_KF520_4-46 Seite 16 Montag, 21. Juni 2010 10:17 10

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun CafeHouse ennå.

Spør et spørsmål om Braun CafeHouse

Har du et spørsmål om Braun CafeHouse men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun CafeHouse. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CafeHouse Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.