Braun BT 5010 manual

Vis en manual for Braun BT 5010 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Skjeggtrimmer
  • Model/navn: BT 5010
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Svensk, Dansk

Innholdsfortegnelse

Side: 49
51
Norsk
Våre produkter er designet for å møte de høyeste standarder når det gjelder
kvalitet, funksjonalitet og design. Vi håper at du vil få stor glede av ditt nye
Braun-produkt.
Les denne instruksjonen grundig, den inneholder sikkerhetsinformasjon.
Spar den for fremtidig bruk.
Advarsel
Du kan rengjøre apparatet under rennende vann.
Trekk ut strømledningen før apparatet rengjøres med
vann.
Produktet er utstyrt med en spesialstrømledning med ekstra
lav spenning. Du må ikke bytte ut eller endre på ledningen, da
det kan medføre risiko for elektrisk støt. Bruk kun lednings-
settet som følger med barbermaskinen.
Hvis apparatet er merket 491, kan du bruke det
med alle strømledninger fra Braun merket 491-XXXX.
Bruk aldri apparatet hvis trimmerne eller spesialledningen
er skadet.
Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er
under tilsyn eller har fått instruksjon om sikker bruk av
apparatet og forstår farene ved bruk av apparatet. Barn
skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold
av apparatet skal ikke foretas av barn med mindre de er
eldre enn 8 år og har tilsyn av en voksen.
Oljeflaske
Oppbevares utilgjengelig for barn. Innholdet må ikke svelges og må ikke
komme i kontakt med øynene. Skal kastes i henhold til gjeldende regler
nar den er tom.
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 51
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 51 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 50
52
Beskrivelse
1a Presisjonskam for trimming av skjegg og kort hår
1b Hårkam for klipping av hår *
1c Utløserknapper for kam
2 Bred trimmer (32 mm)
3 Presisjonstrimmer (16 mm) *
4 Utløserknapp for presisjonstrimmer *
5 Indikatorlys
6a Låsebryter for presisjonskam
6b Lengdevelger for presisjonskam
6c Lengdevelger for hårkam
7 På/av-bryter
8 Spesialledning (design kan variere)
8a Ladestativ *
9 Etui *
* ikke med alle modeller
Lading
Den beste temperaturen for lading er mellom 5 °C og 35 °C. Ved ekstremt
lave eller høye temperaturer vil batteriet kanskje ikke lades opp ordentlig,
eller ikke lades i det hele tatt. Anbefalt omgivelsestemperatur for barbering
er mellom 15 og 35 °C. Utsett ikke barbermaskinen for temperaturer som er
høyere enn 50 °C over lengre perioder.
• Plasser enheten (skrudd av) i ladestativet eller koble den direkte til en
elektrisk kontakt via det spesialledningssettet (8).
• Når du lader apparatet for første gang, eller når apparatet ikke har vært
i bruk på noen måneder, bør det lades opp kontinuerlig i 4 timer
(BT 5050/5030/5010: 8 timer).
• Når apparatet er helt oppladet, skal det lades ut ved normal bruk.
Deretter må du lade det opp til full kapasitet igjen. Etterfølgende ladinger
vil ta omtrent 1 time.
• Når apparatet er fullt ladet, gir det opptil 40 minutters ledningsfri bruks-
tid, avhengig av skjeggveksten din.
• Full kapasitet oppnås først etter flere sykluser med lading/utlading.
Indikatorlys (5)
BT 5090/5070
• Indikatorlyset viser batteriets ladestatus.
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 52
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 52 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 51
53
• Indikatorlyset blinker mens barbermaskinen lades opp. Når batteriet er
fullt oppladet, lyser indikatorlyset kontinuerlig grønt forutsatt at apparatet
er tilkoblet strømnettet.
• Ved ledningsfri bruk viser indikatorlyset et blinkende grønt lys.
• Indikatorlyset blinker rødt når batteriet er i ferd med å bli utladet. Det bør
være nok kapasitet igjen til at du kan fullføre trimmesekvensen.
BT 5050/5030/5010
• Indikatorlyset (5) viser at apparatet lades opp. Når batteriet er fulladet,
skrus indikatorlyset av.
Kamtilbehør (1a, 1b)
• Kammene kan tas av ved å trykke inn utløserknappene (1c) med hhv.
tommel og pekefinger.
Trimming av skjegg
• Fest presisjonskammen (1a) på apparatet når apparatet er skrudd av (a).
• Sørg for at låsebryteren (6a) er i øvre stilling og sett lengdevelgeren (6b)
på ønsket lengde. Skjeggkammen glir automatisk opp eller ned (mulige
lengdeinnstillinger: 1-10 mm i steg på 0,5 mm).
• For å låse kammen i ønsket lengde, skyv låsebryteren (6a) ned.
Lengdevelgeren er nå låst.
• Vi anbefaler at du starter med den lengste innstillingen og deretter redu-
serer innstillingen til du når ønsket skjegglengde.
• Trykk på på/av-bryteren (7). Hold skjeggkammen med den vinklede
kanten mot skjegget og beveg trimmeren mot skjeggets vekstretning (a).
• For å unngå at skjeggtrimmeren tettes igjen med hår, bør du rengjøre den
innimellom med børsten.
Konturtrimming/Styling
• Den brede trimmeren (2) kutter og trimmer store områder jevnt. Den er
ideell til forming av kinnskjegg, barter og mindre områder med kort
skjegg. Ta av kammen. Beveg den brede trimmeren mot skjeggets
vekstretning samtidig som du strekker ut huden.
• Presisjonstrimmeren (3) definerer nøyaktig linjer og kanter og er ideell for
presis forming av konturer. For å bruke presisjonstrimmeren trykker du
inn utløserknappen (4) og skyver den opp (c).
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 53
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 53 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 52
54
Hårklipp
Håret bør være nyvasket, tørket, kjemmet og uten floker.
• Sett hårkammen (1b) på apparatet med apparatet avslått (d).
• Skyv lengdevelgeren (6c) og kammen til ønsket lengde (mulige
lengdeinnstillinger: 10-20 mm i steg på 2 mm).
• Hvis du ikke er vant til å klippe hår, bør du starte med en lengre innstilling
og redusere innstillingen etter hvert for å unngå å klippe håret kortere enn
ønsket. Hvis du ønsker å klippe håret ditt kortere enn 10 mm, anbefaler vi
at du først klipper det med hårkammen (1b) ned til 10 mm og deretter
bruker skjeggkammen for å oppnå ønsket lengde.
• Klipp med sakte og kontrollerte bevegelser. Press ikke apparatet gjen-
nom håret raskere enn det greier å klippe.
• Innimellom bør du riste eller blåse bort hår fra kammen. Hvis for mye hår
blir sittende i kammen, bør du ta den av og rengjøre den.
Rengjøring
Regelmessig rengjøring sikrer bedre trimme-resultater.
Rengjøring med børsten
• Slå av apparatet. Åpne den brede trimmeren ved å trykke tommelen mot
forsiden av trimmeren. Den åpner seg ca. 45° og kan også tas av (h).
• Rengjør trimmeren og området bak den brede trimmeren (inni huset)
med børsten.
Rengjøring i vann
• Slå av apparatet og skyll hodet på trimmeren og trimmerne under
rennende, varmt vann. Du kan også skylle den åpnede brede trimmeren.
• La apparatet og den åpnede brede trimmeren tørke.
Hold apparatet i god stand
Vedlikehold kuttesystemet ved å smøre det med symaskinolje e.l. etter
bruk (i).
Vedlikehold av batteriene
For å bevare en best mulig kapasitet på de oppladbare batteriene, må
apparatet lades ut fullstendig (ved trimming/klipping) omtrent hver sjette
måned. Deretter lades det opp til full kapasitet igjen.
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 54
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 54 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 53
55
Miljømessige opplysninger
Dette produktet inneholder oppladelige batterier og/eller
resirkulerbart elektrisk avfall. For å beskytte miljøet skal produktet
ikke kastes i husholdningsavfallet, men leveres som elektrisk avfall til
din lokale gjenvinningsstasjon.
Med forbehold om endringer.
Elektriske spesifikasjoner er angitt på spesialledningen.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil,
enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele
produktet.
Garantien gjelder i alle land hvor dette apparatet selges av Braun eller en
Braun-forhandler.
Denne garantien dekker ikke: skader grunnet feil bruk, normal slitasje eller
skader som har ubetydelig effekt på apparatets verdi og
funksjonsdyktighet. Garantien blir ugyldig hvis reparasjon foretas av
uautoriserte personer, og hvis det ikke brukes originale Braun-reservedeler.
For å få service i løpet av garantiperioden skal hele apparatet leveres eller
sendes, sammen med kopi av kjøpskvittering, til et autorisert Braun
servicecenter (finn ditt nærmeste på www.service.braun.com).
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Service-
verksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL’s Leverings-
betingelser.
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 55
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 55 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun BT 5010 ennå.

Spør et spørsmål om Braun BT 5010

Har du et spørsmål om Braun BT 5010 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun BT 5010. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BT 5010 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.