Braun BR 710 manual

Vis en manual for Braun BR 710 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Ikke kategorisert
  • Model/navn: BR 710
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 8
9
Norsk
Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk
børsten.
Bruk ikke Satin Hair-børsten som en stylingbørste
sammen med hårføner.
IONTEC har best virkning på tørt hår.
Viktig
• Dette apparatet skal ikke brukes av personer
(herunder barn) med reduserte fysiske eller
psykiske evner eller sanseevner, eller manglende
erfaring og kunnskap, med mindre personen er
under tilsyn eller har fått opplæring i bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for
sikkerheten. Barn skal holdes under tilsyn for å
påse at de ikke leker med apparatet.
• Batterier kan lekke hvis de er tomme eller ikke
har vært i bruk på lang tid. For å beskytte deg
selv og apparatet, ta ut batteriene i rimelig tid og
unngå hudkontakt når du håndterer lekkende
batterier.
Batterier
Børsten brukes med to stk 1,5-volts alkaliske
manganbatterier (type LR03, AM4, AAA, fra f.eks.
Duracell). Skyv ned dekselet på batterikammeret
(7), sett inn batteriene med polene i den retningen
som er vist, og lukk batterikammeret.
Når varsellampen for svakt batteri (6) lyser, er det
på tide å skifte batteriene.
Bruk
Skyv opp på/av-bryteren (5) når du vil slå på
IONTEC-funksjonen. Når funksjonen er i bruk, vil
IONTEC-lampen (4) lyse og ione-sprederen (1) avgi
en fyldig strøm av ioner. Se til at du ikke dekker
over ione-sprederen (1) med fingrene eller hånden,
slik at ionestrømmen kan passere fritt. Husk alltid å
føre bryteren (5) tilbake i nederste stilling etter bruk.
På den måten slår du av IONTEC-funksjonen og
beskytter ione-sprederen mot skader fra andre
gjenstander (f.eks. i håndvesken).
Etter 5 minutters bruk blir IONTEC-funksjonen
automatisk slått av. Når det skjer, fører du bryteren
tilbake til nederste stilling.
Rengjøring
Børsten kan rengjøres med en fuktig klut. For en
mer grundig rengjøring kan børstehodet (3) tas av:
Trykk på utløserknappen (2) for å løsne børsteho-
det, og rengjør det med såpevann. Sett på plass
igjen børstehodet først når delene er helt tørre.
Med forbehold om endringer.
Batterier og elektriske apparater som ikke
lenger fungerer skal ikke kastes sammen
med vanlig avfall. Lever til en Braun-
forhandler eller på en lokal returstasjon.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon
eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele
produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller
Brauns distributør selger produktet.
Denne garantien dekker ikke: skader på grunn av
feil bruk, normal slitasje (f.eks. børstehode) eller
skader som har ubetydelig effekt på produktets
verdi og virkemåte sitat slutt. Garantien bortfaller
dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert
person eller hvis andre enn originale Braun
reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet
leveres eller sendes sammen med kopi av
kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun
Serviceverksted: www.service.braun.com.
Ring 88025503 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold
til NEL’s Leveringsbetingelser.
Svenska
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder
produkten.
Använd inte Satin Hair-borsten som en styling-
borste tillsammans med hårfön.
IONTEC ger bästa effekten på torrt hår.
Varning
• Denna apparat bör inte användas av barn och
personer med minskad fysisk, sensorisk eller
mental kapacitet, utom när användningen
överses eller de instrueras i anordningens
användning av en person ansvarig för deras
säkerhet. Placera apparaten utanför barns
räckvidd för att försäkra att de inte använder
apparaten som leksak.
• Batterier kan läcka om de är tomma eller inte har
använts under en längre tid. För din egen och
apparatens säkerhet, ta ut batterierna i rimlig tid
och undvik kontakt med huden när du hanterar
läckande batterier.
Batterier
Apparaten drivs med två 1,5 V alkalinebatterier (typ
LR03, AM4, AAA, t.ex. Duracell). Skjut upp luckan
till batterifacket (7), sätt i batterierna med polerna i
den riktning som anges och stäng luckan.
När batteriindikatorlampan (6) lyser är det dags att
byta batterier.
Användning
Skjut knappen (5) i on-läge för att starta IONTEC-
funktionen. Under användning lyser IONTEC-
lampan (4) och ion-spridaren (1) ger en rik ström av
ioner. Se till att du inte täcker jonspridaren (1) med
fingrarna eller handen, så att strömmen av joner
92351131_BR730-710_SB1.indd 9
92351131_BR730-710_SB1.indd 9 25.07.12 11:01
25.07.12 11:01

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun BR 710 ennå.

Spør et spørsmål om Braun BR 710

Har du et spørsmål om Braun BR 710 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun BR 710. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BR 710 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.