Braun BG5010 manual

Vis en manual for Braun BG5010 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Kroppstrimmer
  • Model/navn: BG5010
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 45
47
Våre produkter er designet for å imøtekomme de høyeste standarder når det
gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper du blir fornøyd med din nye
kroppstrimmer fra Braun.
Les denne instruksjonen grundig, den inneholder sikkerhetsinformasjon.
Spar den for fremtidig bruk.
Denne kroppstrimmeren fra Braun er en oppladbar trimmer og
våtbarbermaskin i ett. Ved våt- eller tørrbarbering kan du enkelt kutte eller
fjerne hår fra hele kroppen – unntatt ansikts- og hodehår.
Advarsel
• Dette apparatet kan brukes i bad og dusj.
• Undersøk regelmessig om ledningen er skadet. Hvis
ledningen er skadet, bør du levere inn laderen til et Braun
servicesenter og få den byttet. En skadet eller ødelagt
enhet må ikke brukes.
• Hvis apparatet har falt oppå barberingssystemet,
bør barberingssystemet av sikkerhetsmessige årsaker
skiftes ut.
• Før laderen koples til et strømuttak må du kontrollere at
nettspenningen stemmer med spenningsangivelsen som
er trykt på laderen.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller menta-
le evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de
er under tilsyn eller har fått instruksjon om sikker bruk av
apparatet og forstår farene ved bruk av apparatet. Barn
skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold
av apparatet skal ikke foretas av barn med mindre de er
eldre enn 8 år og har tilsyn av en voksen.
• Av hygieniske årsaker bør ikke flere personer bruke
samme apparat.
Norsk
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 47
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 47 17.06.15 10:37
17.06.15 10:37
VED Effective Date 22Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 46
48
Beskrivelse
1 Trimmekammer
a: «sensitivt»
b: «medium» = 3 mm
c: «langt» = 8 mm
2 Langhårtrimmer
3 Barberingssystem (Gillette Fusion)
4 Holder for barberingssystemet med utløserknapp
5 Glidebryter med låse-knapp (« »)
6 På/av-bryter
7 Ladelys
8 Lader
9 Beskyttelsesdeksel / dusjholder
Tilkobling og opplading
Kroppstrimmeren er elektrisk sikker og kan brukes i baderommet, badekaret
og i dusjen.
Koble laderen (8) til et strømuttak. Sett kroppstrimmeren i laderen. Ladelyset
(7) viser at apparatet lades opp. Når batteriet er fulladet, skrus ladelyset av.
Periodisk blinking etter en stund viser at batteriet har full kapasitet.
Oppladningstiden er ca 14 timer. Ledningsfri driftstid er inntil 50 minutter.
Batterivedlikehold
For å kunne opprettholde kapasiteten til de oppladbare batteriene anbefaler
vi at du kobler fra laderen og lader ut kroppstrimmeren ved regelmessig bruk
minst hver 6. måned.
Hvordan bruke apparatet
Sørg for at huden alltid er strammet ved barbering eller trimming.
Kroppstrimmeren er ikke ment for fjerning av ansiktshår eller hodehår.
• Trimming («1»):
Trimming på huden / konturtrimming
Bare bruk trimmeren (2) (bilde a) for å trimme nøyaktige linjer og konturer.
Trykk på på/av-knappen (6) for å slå på kroppstrimmeren.
Stram huden og beveg trimmeren mot hårets vekstretning.
For denne funksjonen kan du benytte Gillette barberskum eller gel.
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 48
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 48 17.06.15 10:37
17.06.15 10:37
VED Effective Date 22Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 47
49
Bruk av trimmerkammene (1a)–(1c)
For best resultat bør trimmerkammene kun brukes i tørt hår. Benytt ikke
barberskum eller gel for dette bruksområdet. Fjern hår som samler seg
opp foran på kammen.
Trimming på sensitive hudområder (f.eks. området rundt kjønnsorganene)
med «sensitivt»-tilbehøret (1a)
For trimming på sensitive områder og for bedre hudpleie bør du bruke
«sensitivt»-tilbehøret (1a) (bilde b). Som vist trykkes tilbehøret på
trimmeren (2) til det klikker på plass. Trykk på på/av-knappen (6) for å slå
på apparatet. Beveg kroppstrimmeren forsiktig mot hårets vekstretning
med spissen på kammen pekende forover. For å unngå skade på
sensitive områder må du alltid sørge for at huden er godt strammet.
Trimming av hårlengder med trimmerkammene «medium» og «langt»
Trimmerkammene (1b og 1c) lar deg kutte håret i 2 ulike lengder
(«medium» = 3 mm eller «langt» = 8 mm).
I starten bør du øve deg ved å bruke trimmerkammen «langt» (1c). Beveg
kroppstrimmeren forsiktig mot hårets vekstretning med spissen av
kammen pekende forover (bilde c).
• Kombibarbering («1+2»):
Trimming og barbering i ett strøk for en tett barbering av seksjoner med
lengre hår med trimmeren (2) og barberingssystemet (3)
Kombibarbering passer for større områder som brystet og ryggen.
Trykk på « »-knappen og skyv glidebryteren til innstillingen «1+2»
(bilde d).
Trykk på på/av-knappen (6) for å slå på kroppstrimmeren. Trimmeren
løfter og kutter alle lange hår. Barberingssystemet (3) fjerner resterende
stubber.
For et best mulig resultat må du sikre at både og trimmeren og
barberingssystemet er i kontakt med huden. Ved bruk av denne
funksjonen anbefaler vi at du benytter Gillette barberskum eller gel. For
sensitive områder anbefaler vi at du starter med «sensitiv»-tilbehøret (1a)
og avslutter med barberingssystemet (3).
• Barbering («2»):
For en tett barbering med barberingssystemet (3) på områder med
hårstubber
Trykk på « »-knappen og skyv glidebryteren (5) til innstillingen «2»
(bilde e). Plasser barberingssystemet (3) på hud som er strukket ut og
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 49
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 49 17.06.15 10:37
17.06.15 10:37
VED Effective Date 22Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 48
50
beveg det forsiktig mot hårets vekstretning. Trykk ikke for hardt og hold
huden strukket hele tiden.
Sørg for at barberingssystemet hele tiden er i kontakt med huden.
Ved bruk av barberingssystemet anbefaler vi at du benytter Gillette
barberskum eller gel.
Beskyttelsesdeksel / dusjholder
Kroppstrimmeren leveres med et beskyttelsesdeksel som også kan brukes
som en holder når apparatet brukes i dusjen.
Når dekslet brukes som et beskyttelsesdeksel, plasseres kroppstrimmeren
med trimmeren vendt innover. Når det brukes som en holder, plasseres
kroppstrimmeren med trimmeren vendt utover (se bilde 9).
Rengjøring og vedlikehold
Kroppstrimmeren bør rengjøres etter bruk.
Ta trimmerkammen av og børst av den.
Du kan også bruke børsten til å rengjøre trimmeren hvis den kun har blitt
brukt til tørrbarbering.
Hvis du har brukt kroppstrimmeren sammen med barberskum eller gel, må
den skylles under varmt, rennende vann som vist (på bilde f), helt til alle
rester er fjernet. Rist den godt for å fjerne overflødig vann og la den tørke.
Påfør litt lett maskinolje ukentlig på trimmeren.
Skifte ut barberingssystemet
Barberingssystemet (3) bør byttes ut når den grønne stripen blekner. Bruk
kun Gillette Fusion blad.
Skyv glidebryteren og trykk på utløserknappen (4) for å løsne det brukte
barberingssystemet. Sett inn enheten i refillesken for å hente et nytt
(bilde g).
Miljømessige opplysninger
Dette produktet inneholder oppladelige batterier og/eller resirkulerbart
elektrisk avfall. For å beskytte miljøet skal produktet ikke kastes i
husholdningsavfallet, men leveres som elektrisk avfall til din lokale
gjenvinningsstasjon.
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 50
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 50 17.06.15 10:37
17.06.15 10:37
VED Effective Date 22Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 49
51
Med forbehold om endringer.
Elektriske spesifikasjoner er angitt på laderen.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten
ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Garantien gjelder i alle land hvor dette apparatet selges av Braun eller en
Braun-forhandler.
Denne garantien dekker ikke: skader grunnet feil bruk, normal slitasje eller
skader som har ubetydelig effekt på apparatets verdi og funksjonsdyktighet.
Garantien blir ugyldig hvis reparasjon foretas av uautoriserte personer, og
hvis det ikke brukes originale Braun-reservedeler.
For å få service i løpet av garantiperioden skal hele apparatet leveres eller
sendes, sammen med kopi av kjøpskvittering, til et autorisert Braun
servicecenter (finn ditt nærmeste på www.service.braun.com).
Ring 88025503 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Service-
verksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL’s Leverings-
betingelser.
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 51
97227088_BG_5030-5010_MN_S6-76.indd 51 17.06.15 10:37
17.06.15 10:37
VED Effective Date 22Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun BG5010 ennå.

Spør et spørsmål om Braun BG5010

Har du et spørsmål om Braun BG5010 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun BG5010. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BG5010 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.